Posted on

How do you say explorer in Somali? Sahamiye.

explorer, Somali translation: sahamiye.
Q: What’s explorer in Somali? A: sahamiye.
What is the Somali word for explorer? Sahamiye.
What’s the Somali word for explorer? It’s sahamiye.
Explorer in Somali translation. Sahamiye.
How do you say explorer in Somali? Sahamiye.
Explorer in Somali vocabulary. Sahamiye.
Explorer in Somali: sahamiye.
In Somali how do you say explorer? Sahamiye.
Translation of explorer in Somali: sahamiye.
Explorer in Somali is sahamiye.
In Somali translation of explorer. Sahamiye.
Explorer in Somali vocab. Sahamiye.
The Somali word for explorer is sahamiye.
How to say explorer in Somali. Sahamiye.
Say explorer in Somali. Sahamiye.
The Somali translation of explorer is sahamiye.
Somali word for explorer: sahamiye.
What’s the Somali for explorer? Sahamiye.

Somali

for

explorer

: sahamiye.

Posted on

How do you say bout in Somali? Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.

bout, Somali translation: muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Q: What’s bout in Somali? A: muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
What is the Somali word for bout? Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
What’s the Somali word for bout? It’s muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Bout in Somali translation. Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
How do you say bout in Somali? Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Bout in Somali vocabulary. Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Bout in Somali: muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
In Somali how do you say bout? Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Translation of bout in Somali: muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Bout in Somali is muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
In Somali translation of bout. Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Bout in Somali vocab. Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
The Somali word for bout is muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
How to say bout in Somali. Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Say bout in Somali. Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
The Somali translation of bout is muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
Somali word for bout: muddo yar oo arin weyn la sameeyo.
What’s the Somali for bout? Muddo yar oo arin weyn la sameeyo.

Somali

for

bout

: muddo yar oo arin weyn la sameeyo.

Posted on

How do you say zoo in Somali? Beerta xayawaanka.

zoo, Somali translation: beerta xayawaanka.
Q: What’s zoo in Somali? A: beerta xayawaanka.
What is the Somali word for zoo? Beerta xayawaanka.
What’s the Somali word for zoo? It’s beerta xayawaanka.
Zoo in Somali translation. Beerta xayawaanka.
How do you say zoo in Somali? Beerta xayawaanka.
Zoo in Somali vocabulary. Beerta xayawaanka.
Zoo in Somali: beerta xayawaanka.
In Somali how do you say zoo? Beerta xayawaanka.
Translation of zoo in Somali: beerta xayawaanka.
Zoo in Somali is beerta xayawaanka.
In Somali translation of zoo. Beerta xayawaanka.
Zoo in Somali vocab. Beerta xayawaanka.
The Somali word for zoo is beerta xayawaanka.
How to say zoo in Somali. Beerta xayawaanka.
Say zoo in Somali. Beerta xayawaanka.
The Somali translation of zoo is beerta xayawaanka.
Somali word for zoo: beerta xayawaanka.
What’s the Somali for zoo? Beerta xayawaanka.

Somali

for

zoo

: beerta xayawaanka.

Posted on

How do you say troops in Somali? Ciidan.

troops, Somali translation: ciidan.
Q: What’s troops in Somali? A: ciidan.
What is the Somali word for troops? Ciidan.
What’s the Somali word for troops? It’s ciidan.
Troops in Somali translation. Ciidan.
How do you say troops in Somali? Ciidan.
Troops in Somali vocabulary. Ciidan.
Troops in Somali: ciidan.
In Somali how do you say troops? Ciidan.
Translation of troops in Somali: ciidan.
Troops in Somali is ciidan.
In Somali translation of troops. Ciidan.
Troops in Somali vocab. Ciidan.
The Somali word for troops is ciidan.
How to say troops in Somali. Ciidan.
Say troops in Somali. Ciidan.
The Somali translation of troops is ciidan.
Somali word for troops: ciidan.
What’s the Somali for troops? Ciidan.

Somali

for

troops

: ciidan.

Posted on

How do you say taxi in Somali? Tagsi.

taxi, Somali translation: tagsi.
Q: What’s taxi in Somali? A: tagsi.
What is the Somali word for taxi? Tagsi.
What’s the Somali word for taxi? It’s tagsi.
Taxi in Somali translation. Tagsi.
How do you say taxi in Somali? Tagsi.
Taxi in Somali vocabulary. Tagsi.
Taxi in Somali: tagsi.
In Somali how do you say taxi? Tagsi.
Translation of taxi in Somali: tagsi.
Taxi in Somali is tagsi.
In Somali translation of taxi. Tagsi.
Taxi in Somali vocab. Tagsi.
The Somali word for taxi is tagsi.
How to say taxi in Somali. Tagsi.
Say taxi in Somali. Tagsi.
The Somali translation of taxi is tagsi.
Somali word for taxi: tagsi.
What’s the Somali for taxi? Tagsi.

Somali

for

taxi

: tagsi.

Posted on

How do you say compensation in Somali? Mag.

compensation, Somali translation: mag.
Q: What’s compensation in Somali? A: mag.
What is the Somali word for compensation? Mag.
What’s the Somali word for compensation? It’s mag.
Compensation in Somali translation. Mag.
How do you say compensation in Somali? Mag.
Compensation in Somali vocabulary. Mag.
Compensation in Somali: mag.
In Somali how do you say compensation? Mag.
Translation of compensation in Somali: mag.
Compensation in Somali is mag.
In Somali translation of compensation. Mag.
Compensation in Somali vocab. Mag.
The Somali word for compensation is mag.
How to say compensation in Somali. Mag.
Say compensation in Somali. Mag.
The Somali translation of compensation is mag.
Somali word for compensation: mag.
What’s the Somali for compensation? Mag.

Somali

for

compensation

: mag.

Posted on

How do you say pond in Somali? War.

pond, Somali translation: war.
Q: What’s pond in Somali? A: war.
What is the Somali word for pond? War.
What’s the Somali word for pond? It’s war.
Pond in Somali translation. War.
How do you say pond in Somali? War.
Pond in Somali vocabulary. War.
Pond in Somali: war.
In Somali how do you say pond? War.
Translation of pond in Somali: war.
Pond in Somali is war.
In Somali translation of pond. War.
Pond in Somali vocab. War.
The Somali word for pond is war.
How to say pond in Somali. War.
Say pond in Somali. War.
The Somali translation of pond is war.
Somali word for pond: war.
What’s the Somali for pond? War.

Somali

for

pond

: war.

Posted on

How do you say dialect in Somali? Lahjad.

dialect, Somali translation: lahjad.
Q: What’s dialect in Somali? A: lahjad.
What is the Somali word for dialect? Lahjad.
What’s the Somali word for dialect? It’s lahjad.
Dialect in Somali translation. Lahjad.
How do you say dialect in Somali? Lahjad.
Dialect in Somali vocabulary. Lahjad.
Dialect in Somali: lahjad.
In Somali how do you say dialect? Lahjad.
Translation of dialect in Somali: lahjad.
Dialect in Somali is lahjad.
In Somali translation of dialect. Lahjad.
Dialect in Somali vocab. Lahjad.
The Somali word for dialect is lahjad.
How to say dialect in Somali. Lahjad.
Say dialect in Somali. Lahjad.
The Somali translation of dialect is lahjad.
Somali word for dialect: lahjad.
What’s the Somali for dialect? Lahjad.

Somali

for

dialect

: lahjad.

Posted on

How do you say cathedral in Somali? Kaniisada weyn.

cathedral, Somali translation: Kaniisada weyn.
Q: What’s cathedral in Somali? A: Kaniisada weyn.
What is the Somali word for cathedral? Kaniisada weyn.
What’s the Somali word for cathedral? It’s Kaniisada weyn.
Cathedral in Somali translation. Kaniisada weyn.
How do you say cathedral in Somali? Kaniisada weyn.
Cathedral in Somali vocabulary. Kaniisada weyn.
Cathedral in Somali: Kaniisada weyn.
In Somali how do you say cathedral? Kaniisada weyn.
Translation of cathedral in Somali: Kaniisada weyn.
Cathedral in Somali is Kaniisada weyn.
In Somali translation of cathedral. Kaniisada weyn.
Cathedral in Somali vocab. Kaniisada weyn.
The Somali word for cathedral is Kaniisada weyn.
How to say cathedral in Somali. Kaniisada weyn.
Say cathedral in Somali. Kaniisada weyn.
The Somali translation of cathedral is Kaniisada weyn.
Somali word for cathedral: Kaniisada weyn.
What’s the Somali for cathedral? Kaniisada weyn.

Somali

for

cathedral

: Kaniisada weyn.

Posted on

How do you say browser in Somali? Daalacde.

browser, Somali translation: daalacde.
Q: What’s browser in Somali? A: daalacde.
What is the Somali word for browser? Daalacde.
What’s the Somali word for browser? It’s daalacde.
Browser in Somali translation. Daalacde.
How do you say browser in Somali? Daalacde.
Browser in Somali vocabulary. Daalacde.
Browser in Somali: daalacde.
In Somali how do you say browser? Daalacde.
Translation of browser in Somali: daalacde.
Browser in Somali is daalacde.
In Somali translation of browser. Daalacde.
Browser in Somali vocab. Daalacde.
The Somali word for browser is daalacde.
How to say browser in Somali. Daalacde.
Say browser in Somali. Daalacde.
The Somali translation of browser is daalacde.
Somali word for browser: daalacde.
What’s the Somali for browser? Daalacde.

Somali

for

browser

: daalacde.