Posted on

Adopted in Somali is korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.

In Somali how do you say adopted? Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Q: What’s adopted in Somali? A: korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
How to say adopted in Somali. Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Say adopted in Somali. Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
The Somali word for adopted is korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
How do you say adopted in Somali? Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Adopted in Somali vocabulary. Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Adopted, Somali translation: korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Adopted in Somali: korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
What is the Somali word for adopted? Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
What’s the Somali word for adopted? It’s korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Adopted in Somali translation. Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
The Somali translation of adopted is korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Somali word for adopted: korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Translation of adopted in Somali: korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Adopted in Somali is korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
In Somali translation of adopted. Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
Adopted in Somali vocab. Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.
What’s the Somali for adopted? Korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.

Somali

for

adopted

: korsaday ilmo ama cunug aanad dhalin.

Posted on

Wonders in Somali is cajaa’ib OR waab leh.

In Somali how do you say wonders? Cajaa’ib OR waab leh.
Q: What’s wonders in Somali? A: cajaa’ib OR waab leh.
How to say wonders in Somali. Cajaa’ib OR waab leh.
Say wonders in Somali. Cajaa’ib OR waab leh.
The Somali word for wonders is cajaa’ib OR waab leh.
How do you say wonders in Somali? Cajaa’ib OR waab leh.
Wonders in Somali vocabulary. Cajaa’ib OR waab leh.
Wonders, Somali translation: cajaa’ib OR waab leh.
Wonders in Somali: cajaa’ib OR waab leh.
What is the Somali word for wonders? Cajaa’ib OR waab leh.
What’s the Somali word for wonders? It’s cajaa’ib OR waab leh.
Wonders in Somali translation. Cajaa’ib OR waab leh.
The Somali translation of wonders is cajaa’ib OR waab leh.
Somali word for wonders: cajaa’ib OR waab leh.
Translation of wonders in Somali: cajaa’ib OR waab leh.
Wonders in Somali is cajaa’ib OR waab leh.
In Somali translation of wonders. Cajaa’ib OR waab leh.
Wonders in Somali vocab. Cajaa’ib OR waab leh.
What’s the Somali for wonders? Cajaa’ib OR waab leh.

Somali

for

wonders

: cajaa’ib OR waab leh.

Posted on

Ocean in Somali is badweyn OR baxar.

In Somali how do you say ocean? Badweyn OR baxar.
Q: What’s ocean in Somali? A: badweyn OR baxar.
How to say ocean in Somali. Badweyn OR baxar.
Say ocean in Somali. Badweyn OR baxar.
The Somali word for ocean is badweyn OR baxar.
How do you say ocean in Somali? Badweyn OR baxar.
Ocean in Somali vocabulary. Badweyn OR baxar.
Ocean, Somali translation: badweyn OR baxar.
Ocean in Somali: badweyn OR baxar.
What is the Somali word for ocean? Badweyn OR baxar.
What’s the Somali word for ocean? It’s badweyn OR baxar.
Ocean in Somali translation. Badweyn OR baxar.
The Somali translation of ocean is badweyn OR baxar.
Somali word for ocean: badweyn OR baxar.
Translation of ocean in Somali: badweyn OR baxar.
Ocean in Somali is badweyn OR baxar.
In Somali translation of ocean. Badweyn OR baxar.
Ocean in Somali vocab. Badweyn OR baxar.
What’s the Somali for ocean? Badweyn OR baxar.

Somali

for

ocean

: badweyn OR baxar.

Posted on

Mills in Somali is warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.

In Somali how do you say mills? Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Q: What’s mills in Somali? A: warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
How to say mills in Somali. Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Say mills in Somali. Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
The Somali word for mills is warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
How do you say mills in Somali? Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Mills in Somali vocabulary. Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Mills, Somali translation: warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Mills in Somali: warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
What is the Somali word for mills? Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
What’s the Somali word for mills? It’s warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Mills in Somali translation. Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
The Somali translation of mills is warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Somali word for mills: warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Translation of mills in Somali: warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Mills in Somali is warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
In Somali translation of mills. Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
Mills in Somali vocab. Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.
What’s the Somali for mills? Warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.

Somali

for

mills

: warshadaha galleyda OR warshadaha wax lagu shiido.

Posted on

Discovery in Somali is soo saaris OR helitaan.

In Somali how do you say discovery? Soo saaris OR helitaan.
Q: What’s discovery in Somali? A: soo saaris OR helitaan.
How to say discovery in Somali. Soo saaris OR helitaan.
Say discovery in Somali. Soo saaris OR helitaan.
The Somali word for discovery is soo saaris OR helitaan.
How do you say discovery in Somali? Soo saaris OR helitaan.
Discovery in Somali vocabulary. Soo saaris OR helitaan.
Discovery, Somali translation: soo saaris OR helitaan.
Discovery in Somali: soo saaris OR helitaan.
What is the Somali word for discovery? Soo saaris OR helitaan.
What’s the Somali word for discovery? It’s soo saaris OR helitaan.
Discovery in Somali translation. Soo saaris OR helitaan.
The Somali translation of discovery is soo saaris OR helitaan.
Somali word for discovery: soo saaris OR helitaan.
Translation of discovery in Somali: soo saaris OR helitaan.
Discovery in Somali is soo saaris OR helitaan.
In Somali translation of discovery. Soo saaris OR helitaan.
Discovery in Somali vocab. Soo saaris OR helitaan.
What’s the Somali for discovery? Soo saaris OR helitaan.

Somali

for

discovery

: soo saaris OR helitaan.

Posted on

Devastated in Somali is aad u xun OR burbur.

In Somali how do you say devastated? Aad u xun OR burbur.
Q: What’s devastated in Somali? A: aad u xun OR burbur.
How to say devastated in Somali. Aad u xun OR burbur.
Say devastated in Somali. Aad u xun OR burbur.
The Somali word for devastated is aad u xun OR burbur.
How do you say devastated in Somali? Aad u xun OR burbur.
Devastated in Somali vocabulary. Aad u xun OR burbur.
Devastated, Somali translation: aad u xun OR burbur.
Devastated in Somali: aad u xun OR burbur.
What is the Somali word for devastated? Aad u xun OR burbur.
What’s the Somali word for devastated? It’s aad u xun OR burbur.
Devastated in Somali translation. Aad u xun OR burbur.
The Somali translation of devastated is aad u xun OR burbur.
Somali word for devastated: aad u xun OR burbur.
Translation of devastated in Somali: aad u xun OR burbur.
Devastated in Somali is aad u xun OR burbur.
In Somali translation of devastated. Aad u xun OR burbur.
Devastated in Somali vocab. Aad u xun OR burbur.
What’s the Somali for devastated? Aad u xun OR burbur.

Somali

for

devastated

: aad u xun OR burbur.

Posted on

Constant in Somali is joogto ah OR aan isbedbedelin.

In Somali how do you say constant? Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Q: What’s constant in Somali? A: joogto ah OR aan isbedbedelin.
How to say constant in Somali. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Say constant in Somali. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
The Somali word for constant is joogto ah OR aan isbedbedelin.
How do you say constant in Somali? Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali vocabulary. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant, Somali translation: joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali: joogto ah OR aan isbedbedelin.
What is the Somali word for constant? Joogto ah OR aan isbedbedelin.
What’s the Somali word for constant? It’s joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali translation. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
The Somali translation of constant is joogto ah OR aan isbedbedelin.
Somali word for constant: joogto ah OR aan isbedbedelin.
Translation of constant in Somali: joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali is joogto ah OR aan isbedbedelin.
In Somali translation of constant. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali vocab. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
What’s the Somali for constant? Joogto ah OR aan isbedbedelin.

Somali

for

constant

: joogto ah OR aan isbedbedelin.

Posted on

Secured in Somali is bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.

In Somali how do you say secured? Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Q: What’s secured in Somali? A: bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
How to say secured in Somali. Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Say secured in Somali. Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
The Somali word for secured is bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
How do you say secured in Somali? Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Secured in Somali vocabulary. Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Secured, Somali translation: bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Secured in Somali: bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
What is the Somali word for secured? Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
What’s the Somali word for secured? It’s bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Secured in Somali translation. Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
The Somali translation of secured is bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Somali word for secured: bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Translation of secured in Somali: bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Secured in Somali is bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
In Somali translation of secured. Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
Secured in Somali vocab. Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.
What’s the Somali for secured? Bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.

Somali

for

secured

: bad-baadsan OR si adag u xidhay OR ku aamin qab.

Posted on

Quit in Somali is joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.

In Somali how do you say quit? Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Q: What’s quit in Somali? A: joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
How to say quit in Somali. Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Say quit in Somali. Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
The Somali word for quit is joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
How do you say quit in Somali? Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Quit in Somali vocabulary. Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Quit, Somali translation: joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Quit in Somali: joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
What is the Somali word for quit? Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
What’s the Somali word for quit? It’s joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Quit in Somali translation. Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
The Somali translation of quit is joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Somali word for quit: joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Translation of quit in Somali: joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Quit in Somali is joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
In Somali translation of quit. Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
Quit in Somali vocab. Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.
What’s the Somali for quit? Joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.

Somali

for

quit

: joojin OR ka tegid OR shaqo ka tegid.

Posted on

Product in Somali is badeeco OR maxsuul.

In Somali how do you say product? Badeeco OR maxsuul.
Q: What’s product in Somali? A: badeeco OR maxsuul.
How to say product in Somali. Badeeco OR maxsuul.
Say product in Somali. Badeeco OR maxsuul.
The Somali word for product is badeeco OR maxsuul.
How do you say product in Somali? Badeeco OR maxsuul.
Product in Somali vocabulary. Badeeco OR maxsuul.
Product, Somali translation: badeeco OR maxsuul.
Product in Somali: badeeco OR maxsuul.
What is the Somali word for product? Badeeco OR maxsuul.
What’s the Somali word for product? It’s badeeco OR maxsuul.
Product in Somali translation. Badeeco OR maxsuul.
The Somali translation of product is badeeco OR maxsuul.
Somali word for product: badeeco OR maxsuul.
Translation of product in Somali: badeeco OR maxsuul.
Product in Somali is badeeco OR maxsuul.
In Somali translation of product. Badeeco OR maxsuul.
Product in Somali vocab. Badeeco OR maxsuul.
What’s the Somali for product? Badeeco OR maxsuul.

Somali

for

product

: badeeco OR maxsuul.