Posted on

Citizens in Somali is muwaadiniin OR wadaniyiin.

In Somali how do you say citizens? Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Q: What’s citizens in Somali? A: muwaadiniin OR wadaniyiin.
How to say citizens in Somali. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Say citizens in Somali. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
The Somali word for citizens is muwaadiniin OR wadaniyiin.
How do you say citizens in Somali? Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali vocabulary. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens, Somali translation: muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali: muwaadiniin OR wadaniyiin.
What is the Somali word for citizens? Muwaadiniin OR wadaniyiin.
What’s the Somali word for citizens? It’s muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali translation. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
The Somali translation of citizens is muwaadiniin OR wadaniyiin.
Somali word for citizens: muwaadiniin OR wadaniyiin.
Translation of citizens in Somali: muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali is muwaadiniin OR wadaniyiin.
In Somali translation of citizens. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali vocab. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
What’s the Somali for citizens? Muwaadiniin OR wadaniyiin.

Somali

for

citizens

: muwaadiniin OR wadaniyiin.

Posted on

Burn in Somali is bugid OR holaacid.

In Somali how do you say burn? Bugid OR holaacid.
Q: What’s burn in Somali? A: bugid OR holaacid.
How to say burn in Somali. Bugid OR holaacid.
Say burn in Somali. Bugid OR holaacid.
The Somali word for burn is bugid OR holaacid.
How do you say burn in Somali? Bugid OR holaacid.
Burn in Somali vocabulary. Bugid OR holaacid.
Burn, Somali translation: bugid OR holaacid.
Burn in Somali: bugid OR holaacid.
What is the Somali word for burn? Bugid OR holaacid.
What’s the Somali word for burn? It’s bugid OR holaacid.
Burn in Somali translation. Bugid OR holaacid.
The Somali translation of burn is bugid OR holaacid.
Somali word for burn: bugid OR holaacid.
Translation of burn in Somali: bugid OR holaacid.
Burn in Somali is bugid OR holaacid.
In Somali translation of burn. Bugid OR holaacid.
Burn in Somali vocab. Bugid OR holaacid.
What’s the Somali for burn? Bugid OR holaacid.

Somali

for

burn

: bugid OR holaacid.

Posted on

Accompanied in Somali is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.

In Somali how do you say accompanied? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Q: What’s accompanied in Somali? A: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
How to say accompanied in Somali. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Say accompanied in Somali. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
The Somali word for accompanied is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
How do you say accompanied in Somali? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali vocabulary. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied, Somali translation: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
What is the Somali word for accompanied? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
What’s the Somali word for accompanied? It’s u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali translation. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
The Somali translation of accompanied is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Somali word for accompanied: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Translation of accompanied in Somali: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali is u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
In Somali translation of accompanied. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
Accompanied in Somali vocab. U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.
What’s the Somali for accompanied? U wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.

Somali

for

accompanied

: u wehel yeelay OR raacay OR wax raacsan wax kale.

Posted on

Varied in Somali is kala gedisan OR kala nooc ah.

In Somali how do you say varied? Kala gedisan OR kala nooc ah.
Q: What’s varied in Somali? A: kala gedisan OR kala nooc ah.
How to say varied in Somali. Kala gedisan OR kala nooc ah.
Say varied in Somali. Kala gedisan OR kala nooc ah.
The Somali word for varied is kala gedisan OR kala nooc ah.
How do you say varied in Somali? Kala gedisan OR kala nooc ah.
Varied in Somali vocabulary. Kala gedisan OR kala nooc ah.
Varied, Somali translation: kala gedisan OR kala nooc ah.
Varied in Somali: kala gedisan OR kala nooc ah.
What is the Somali word for varied? Kala gedisan OR kala nooc ah.
What’s the Somali word for varied? It’s kala gedisan OR kala nooc ah.
Varied in Somali translation. Kala gedisan OR kala nooc ah.
The Somali translation of varied is kala gedisan OR kala nooc ah.
Somali word for varied: kala gedisan OR kala nooc ah.
Translation of varied in Somali: kala gedisan OR kala nooc ah.
Varied in Somali is kala gedisan OR kala nooc ah.
In Somali translation of varied. Kala gedisan OR kala nooc ah.
Varied in Somali vocab. Kala gedisan OR kala nooc ah.
What’s the Somali for varied? Kala gedisan OR kala nooc ah.

Somali

for

varied

: kala gedisan OR kala nooc ah.

Posted on

Teaser in Somali is xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.

In Somali how do you say teaser? Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Q: What’s teaser in Somali? A: xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
How to say teaser in Somali. Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Say teaser in Somali. Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
The Somali word for teaser is xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
How do you say teaser in Somali? Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Teaser in Somali vocabulary. Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Teaser, Somali translation: xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Teaser in Somali: xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
What is the Somali word for teaser? Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
What’s the Somali word for teaser? It’s xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Teaser in Somali translation. Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
The Somali translation of teaser is xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Somali word for teaser: xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Translation of teaser in Somali: xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Teaser in Somali is xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
In Somali translation of teaser. Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
Teaser in Somali vocab. Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.
What’s the Somali for teaser? Xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.

Somali

for

teaser

: xujo OR foorjo badan OR dacaayad badan.

Posted on

Releases in Somali is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.

In Somali how do you say releases? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Q: What’s releases in Somali? A: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
How to say releases in Somali. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Say releases in Somali. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
The Somali word for releases is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
How do you say releases in Somali? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali vocabulary. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases, Somali translation: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
What is the Somali word for releases? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
What’s the Somali word for releases? It’s sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali translation. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
The Somali translation of releases is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Somali word for releases: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Translation of releases in Somali: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali is sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
In Somali translation of releases. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
Releases in Somali vocab. Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.
What’s the Somali for releases? Sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.

Somali

for

releases

: sii deyn OR fasaxid OR soo saarid.

Posted on

Illusion in Somali is dhanteed OR khayaali.

In Somali how do you say illusion? Dhanteed OR khayaali.
Q: What’s illusion in Somali? A: dhanteed OR khayaali.
How to say illusion in Somali. Dhanteed OR khayaali.
Say illusion in Somali. Dhanteed OR khayaali.
The Somali word for illusion is dhanteed OR khayaali.
How do you say illusion in Somali? Dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali vocabulary. Dhanteed OR khayaali.
Illusion, Somali translation: dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali: dhanteed OR khayaali.
What is the Somali word for illusion? Dhanteed OR khayaali.
What’s the Somali word for illusion? It’s dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali translation. Dhanteed OR khayaali.
The Somali translation of illusion is dhanteed OR khayaali.
Somali word for illusion: dhanteed OR khayaali.
Translation of illusion in Somali: dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali is dhanteed OR khayaali.
In Somali translation of illusion. Dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali vocab. Dhanteed OR khayaali.
What’s the Somali for illusion? Dhanteed OR khayaali.

Somali

for

illusion

: dhanteed OR khayaali.

Posted on

Hints in Somali is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.

In Somali how do you say hints? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Q: What’s hints in Somali? A: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
How to say hints in Somali. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Say hints in Somali. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
The Somali word for hints is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
How do you say hints in Somali? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali vocabulary. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints, Somali translation: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
What is the Somali word for hints? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
What’s the Somali word for hints? It’s talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali translation. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
The Somali translation of hints is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Somali word for hints: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Translation of hints in Somali: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
In Somali translation of hints. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali vocab. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
What’s the Somali for hints? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.

Somali

for

hints

: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.

Posted on

Excited in Somali is dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.

In Somali how do you say excited? Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Q: What’s excited in Somali? A: dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
How to say excited in Somali. Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Say excited in Somali. Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
The Somali word for excited is dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
How do you say excited in Somali? Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Excited in Somali vocabulary. Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Excited, Somali translation: dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Excited in Somali: dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
What is the Somali word for excited? Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
What’s the Somali word for excited? It’s dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Excited in Somali translation. Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
The Somali translation of excited is dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Somali word for excited: dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Translation of excited in Somali: dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Excited in Somali is dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
In Somali translation of excited. Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
Excited in Somali vocab. Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.
What’s the Somali for excited? Dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.

Somali

for

excited

: dareen kacsan OR xiiso ku-abuuray.

Posted on

Constituency in Somali is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.

In Somali how do you say constituency? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Q: What’s constituency in Somali? A: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
How to say constituency in Somali. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Say constituency in Somali. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
The Somali word for constituency is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
How do you say constituency in Somali? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali vocabulary. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency, Somali translation: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
What is the Somali word for constituency? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
What’s the Somali word for constituency? It’s deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali translation. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
The Somali translation of constituency is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Somali word for constituency: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Translation of constituency in Somali: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
In Somali translation of constituency. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali vocab. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
What’s the Somali for constituency? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.

Somali

for

constituency

: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.