Posted on

How do you say tenor in Somali? Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.

tenor, Somali translation: nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Q: What’s tenor in Somali? A: nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
What is the Somali word for tenor? Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
What’s the Somali word for tenor? It’s nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Tenor in Somali translation. Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
How do you say tenor in Somali? Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Tenor in Somali vocabulary. Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Tenor in Somali: nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
In Somali how do you say tenor? Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Translation of tenor in Somali: nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Tenor in Somali is nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
In Somali translation of tenor. Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Tenor in Somali vocab. Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
The Somali word for tenor is nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
How to say tenor in Somali. Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Say tenor in Somali. Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
The Somali translation of tenor is nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
Somali word for tenor: nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.
What’s the Somali for tenor? Nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.

Somali

for

tenor

: nin u heesa si ka hoosaysa codka dumarka.

Posted on

How do you say spectre in Somali? Ruuxda qofka dhintay.

spectre, Somali translation: ruuxda qofka dhintay.
Q: What’s spectre in Somali? A: ruuxda qofka dhintay.
What is the Somali word for spectre? Ruuxda qofka dhintay.
What’s the Somali word for spectre? It’s ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali translation. Ruuxda qofka dhintay.
How do you say spectre in Somali? Ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali vocabulary. Ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali: ruuxda qofka dhintay.
In Somali how do you say spectre? Ruuxda qofka dhintay.
Translation of spectre in Somali: ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali is ruuxda qofka dhintay.
In Somali translation of spectre. Ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali vocab. Ruuxda qofka dhintay.
The Somali word for spectre is ruuxda qofka dhintay.
How to say spectre in Somali. Ruuxda qofka dhintay.
Say spectre in Somali. Ruuxda qofka dhintay.
The Somali translation of spectre is ruuxda qofka dhintay.
Somali word for spectre: ruuxda qofka dhintay.
What’s the Somali for spectre? Ruuxda qofka dhintay.

Somali

for

spectre

: ruuxda qofka dhintay.

Posted on

How do you say rapidly in Somali? Si dhakhso ah.

rapidly, Somali translation: si dhakhso ah.
Q: What’s rapidly in Somali? A: si dhakhso ah.
What is the Somali word for rapidly? Si dhakhso ah.
What’s the Somali word for rapidly? It’s si dhakhso ah.
Rapidly in Somali translation. Si dhakhso ah.
How do you say rapidly in Somali? Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali vocabulary. Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali: si dhakhso ah.
In Somali how do you say rapidly? Si dhakhso ah.
Translation of rapidly in Somali: si dhakhso ah.
Rapidly in Somali is si dhakhso ah.
In Somali translation of rapidly. Si dhakhso ah.
Rapidly in Somali vocab. Si dhakhso ah.
The Somali word for rapidly is si dhakhso ah.
How to say rapidly in Somali. Si dhakhso ah.
Say rapidly in Somali. Si dhakhso ah.
The Somali translation of rapidly is si dhakhso ah.
Somali word for rapidly: si dhakhso ah.
What’s the Somali for rapidly? Si dhakhso ah.

Somali

for

rapidly

: si dhakhso ah.

Posted on

How do you say postal in Somali? Ee boostada.

postal, Somali translation: ee boostada.
Q: What’s postal in Somali? A: ee boostada.
What is the Somali word for postal? Ee boostada.
What’s the Somali word for postal? It’s ee boostada.
Postal in Somali translation. Ee boostada.
How do you say postal in Somali? Ee boostada.
Postal in Somali vocabulary. Ee boostada.
Postal in Somali: ee boostada.
In Somali how do you say postal? Ee boostada.
Translation of postal in Somali: ee boostada.
Postal in Somali is ee boostada.
In Somali translation of postal. Ee boostada.
Postal in Somali vocab. Ee boostada.
The Somali word for postal is ee boostada.
How to say postal in Somali. Ee boostada.
Say postal in Somali. Ee boostada.
The Somali translation of postal is ee boostada.
Somali word for postal: ee boostada.
What’s the Somali for postal? Ee boostada.

Somali

for

postal

: ee boostada.

Posted on

How do you say internationally in Somali? Caalami ahaan.

internationally, Somali translation: caalami ahaan.
Q: What’s internationally in Somali? A: caalami ahaan.
What is the Somali word for internationally? Caalami ahaan.
What’s the Somali word for internationally? It’s caalami ahaan.
Internationally in Somali translation. Caalami ahaan.
How do you say internationally in Somali? Caalami ahaan.
Internationally in Somali vocabulary. Caalami ahaan.
Internationally in Somali: caalami ahaan.
In Somali how do you say internationally? Caalami ahaan.
Translation of internationally in Somali: caalami ahaan.
Internationally in Somali is caalami ahaan.
In Somali translation of internationally. Caalami ahaan.
Internationally in Somali vocab. Caalami ahaan.
The Somali word for internationally is caalami ahaan.
How to say internationally in Somali. Caalami ahaan.
Say internationally in Somali. Caalami ahaan.
The Somali translation of internationally is caalami ahaan.
Somali word for internationally: caalami ahaan.
What’s the Somali for internationally? Caalami ahaan.

Somali

for

internationally

: caalami ahaan.

Posted on

How do you say hillfort in Somali? Qalcad taag-ku-taal.

hillfort, Somali translation: qalcad taag-ku-taal.
Q: What’s hillfort in Somali? A: qalcad taag-ku-taal.
What is the Somali word for hillfort? Qalcad taag-ku-taal.
What’s the Somali word for hillfort? It’s qalcad taag-ku-taal.
Hillfort in Somali translation. Qalcad taag-ku-taal.
How do you say hillfort in Somali? Qalcad taag-ku-taal.
Hillfort in Somali vocabulary. Qalcad taag-ku-taal.
Hillfort in Somali: qalcad taag-ku-taal.
In Somali how do you say hillfort? Qalcad taag-ku-taal.
Translation of hillfort in Somali: qalcad taag-ku-taal.
Hillfort in Somali is qalcad taag-ku-taal.
In Somali translation of hillfort. Qalcad taag-ku-taal.
Hillfort in Somali vocab. Qalcad taag-ku-taal.
The Somali word for hillfort is qalcad taag-ku-taal.
How to say hillfort in Somali. Qalcad taag-ku-taal.
Say hillfort in Somali. Qalcad taag-ku-taal.
The Somali translation of hillfort is qalcad taag-ku-taal.
Somali word for hillfort: qalcad taag-ku-taal.
What’s the Somali for hillfort? Qalcad taag-ku-taal.

Somali

for

hillfort

: qalcad taag-ku-taal.

Posted on

How do you say hearts in Somali? Wadnayaal.

hearts, Somali translation: wadnayaal.
Q: What’s hearts in Somali? A: wadnayaal.
What is the Somali word for hearts? Wadnayaal.
What’s the Somali word for hearts? It’s wadnayaal.
Hearts in Somali translation. Wadnayaal.
How do you say hearts in Somali? Wadnayaal.
Hearts in Somali vocabulary. Wadnayaal.
Hearts in Somali: wadnayaal.
In Somali how do you say hearts? Wadnayaal.
Translation of hearts in Somali: wadnayaal.
Hearts in Somali is wadnayaal.
In Somali translation of hearts. Wadnayaal.
Hearts in Somali vocab. Wadnayaal.
The Somali word for hearts is wadnayaal.
How to say hearts in Somali. Wadnayaal.
Say hearts in Somali. Wadnayaal.
The Somali translation of hearts is wadnayaal.
Somali word for hearts: wadnayaal.
What’s the Somali for hearts? Wadnayaal.

Somali

for

hearts

: wadnayaal.

Posted on

How do you say gift in Somali? Hadyad.

gift, Somali translation: hadyad.
Q: What’s gift in Somali? A: hadyad.
What is the Somali word for gift? Hadyad.
What’s the Somali word for gift? It’s hadyad.
Gift in Somali translation. Hadyad.
How do you say gift in Somali? Hadyad.
Gift in Somali vocabulary. Hadyad.
Gift in Somali: hadyad.
In Somali how do you say gift? Hadyad.
Translation of gift in Somali: hadyad.
Gift in Somali is hadyad.
In Somali translation of gift. Hadyad.
Gift in Somali vocab. Hadyad.
The Somali word for gift is hadyad.
How to say gift in Somali. Hadyad.
Say gift in Somali. Hadyad.
The Somali translation of gift is hadyad.
Somali word for gift: hadyad.
What’s the Somali for gift? Hadyad.

Somali

for

gift

: hadyad.

Posted on

How do you say cursor in Somali? Tilmaamaha kambayuutarka.

cursor, Somali translation: tilmaamaha kambayuutarka.
Q: What’s cursor in Somali? A: tilmaamaha kambayuutarka.
What is the Somali word for cursor? Tilmaamaha kambayuutarka.
What’s the Somali word for cursor? It’s tilmaamaha kambayuutarka.
Cursor in Somali translation. Tilmaamaha kambayuutarka.
How do you say cursor in Somali? Tilmaamaha kambayuutarka.
Cursor in Somali vocabulary. Tilmaamaha kambayuutarka.
Cursor in Somali: tilmaamaha kambayuutarka.
In Somali how do you say cursor? Tilmaamaha kambayuutarka.
Translation of cursor in Somali: tilmaamaha kambayuutarka.
Cursor in Somali is tilmaamaha kambayuutarka.
In Somali translation of cursor. Tilmaamaha kambayuutarka.
Cursor in Somali vocab. Tilmaamaha kambayuutarka.
The Somali word for cursor is tilmaamaha kambayuutarka.
How to say cursor in Somali. Tilmaamaha kambayuutarka.
Say cursor in Somali. Tilmaamaha kambayuutarka.
The Somali translation of cursor is tilmaamaha kambayuutarka.
Somali word for cursor: tilmaamaha kambayuutarka.
What’s the Somali for cursor? Tilmaamaha kambayuutarka.

Somali

for

cursor

: tilmaamaha kambayuutarka.

Posted on

How do you say closures in Somali? Xidhiraanno.

closures, Somali translation: xidhiraanno.
Q: What’s closures in Somali? A: xidhiraanno.
What is the Somali word for closures? Xidhiraanno.
What’s the Somali word for closures? It’s xidhiraanno.
Closures in Somali translation. Xidhiraanno.
How do you say closures in Somali? Xidhiraanno.
Closures in Somali vocabulary. Xidhiraanno.
Closures in Somali: xidhiraanno.
In Somali how do you say closures? Xidhiraanno.
Translation of closures in Somali: xidhiraanno.
Closures in Somali is xidhiraanno.
In Somali translation of closures. Xidhiraanno.
Closures in Somali vocab. Xidhiraanno.
The Somali word for closures is xidhiraanno.
How to say closures in Somali. Xidhiraanno.
Say closures in Somali. Xidhiraanno.
The Somali translation of closures is xidhiraanno.
Somali word for closures: xidhiraanno.
What’s the Somali for closures? Xidhiraanno.

Somali

for

closures

: xidhiraanno.