Posted on

Kingdom in Somali is boqortooyo.

In Somali how do you say kingdom? Boqortooyo.
Q: What’s kingdom in Somali? A: boqortooyo.
How to say kingdom in Somali. Boqortooyo.
Say kingdom in Somali. Boqortooyo.
The Somali word for kingdom is boqortooyo.
How do you say kingdom in Somali? Boqortooyo.
Kingdom in Somali vocabulary. Boqortooyo.
Kingdom, Somali translation: boqortooyo.
Kingdom in Somali: boqortooyo.
What is the Somali word for kingdom? Boqortooyo.
What’s the Somali word for kingdom? It’s boqortooyo.
Kingdom in Somali translation. Boqortooyo.
The Somali translation of kingdom is boqortooyo.
Somali word for kingdom: boqortooyo.
Translation of kingdom in Somali: boqortooyo.
Kingdom in Somali is boqortooyo.
In Somali translation of kingdom. Boqortooyo.
Kingdom in Somali vocab. Boqortooyo.
What’s the Somali for kingdom? Boqortooyo.

Somali

for

kingdom

: boqortooyo.

Posted on

Failing in Somali is dhicid OR fashalmid OR daciifid.

In Somali how do you say failing? Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Q: What’s failing in Somali? A: dhicid OR fashalmid OR daciifid.
How to say failing in Somali. Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Say failing in Somali. Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
The Somali word for failing is dhicid OR fashalmid OR daciifid.
How do you say failing in Somali? Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Failing in Somali vocabulary. Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Failing, Somali translation: dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Failing in Somali: dhicid OR fashalmid OR daciifid.
What is the Somali word for failing? Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
What’s the Somali word for failing? It’s dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Failing in Somali translation. Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
The Somali translation of failing is dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Somali word for failing: dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Translation of failing in Somali: dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Failing in Somali is dhicid OR fashalmid OR daciifid.
In Somali translation of failing. Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
Failing in Somali vocab. Dhicid OR fashalmid OR daciifid.
What’s the Somali for failing? Dhicid OR fashalmid OR daciifid.

Somali

for

failing

: dhicid OR fashalmid OR daciifid.

Posted on

Entertaining in Somali is maaweelo leh OR xiiso leh.

In Somali how do you say entertaining? Maaweelo leh OR xiiso leh.
Q: What’s entertaining in Somali? A: maaweelo leh OR xiiso leh.
How to say entertaining in Somali. Maaweelo leh OR xiiso leh.
Say entertaining in Somali. Maaweelo leh OR xiiso leh.
The Somali word for entertaining is maaweelo leh OR xiiso leh.
How do you say entertaining in Somali? Maaweelo leh OR xiiso leh.
Entertaining in Somali vocabulary. Maaweelo leh OR xiiso leh.
Entertaining, Somali translation: maaweelo leh OR xiiso leh.
Entertaining in Somali: maaweelo leh OR xiiso leh.
What is the Somali word for entertaining? Maaweelo leh OR xiiso leh.
What’s the Somali word for entertaining? It’s maaweelo leh OR xiiso leh.
Entertaining in Somali translation. Maaweelo leh OR xiiso leh.
The Somali translation of entertaining is maaweelo leh OR xiiso leh.
Somali word for entertaining: maaweelo leh OR xiiso leh.
Translation of entertaining in Somali: maaweelo leh OR xiiso leh.
Entertaining in Somali is maaweelo leh OR xiiso leh.
In Somali translation of entertaining. Maaweelo leh OR xiiso leh.
Entertaining in Somali vocab. Maaweelo leh OR xiiso leh.
What’s the Somali for entertaining? Maaweelo leh OR xiiso leh.

Somali

for

entertaining

: maaweelo leh OR xiiso leh.

Posted on

Diving in Somali is tiimbasho OR quusid.

In Somali how do you say diving? Tiimbasho OR quusid.
Q: What’s diving in Somali? A: tiimbasho OR quusid.
How to say diving in Somali. Tiimbasho OR quusid.
Say diving in Somali. Tiimbasho OR quusid.
The Somali word for diving is tiimbasho OR quusid.
How do you say diving in Somali? Tiimbasho OR quusid.
Diving in Somali vocabulary. Tiimbasho OR quusid.
Diving, Somali translation: tiimbasho OR quusid.
Diving in Somali: tiimbasho OR quusid.
What is the Somali word for diving? Tiimbasho OR quusid.
What’s the Somali word for diving? It’s tiimbasho OR quusid.
Diving in Somali translation. Tiimbasho OR quusid.
The Somali translation of diving is tiimbasho OR quusid.
Somali word for diving: tiimbasho OR quusid.
Translation of diving in Somali: tiimbasho OR quusid.
Diving in Somali is tiimbasho OR quusid.
In Somali translation of diving. Tiimbasho OR quusid.
Diving in Somali vocab. Tiimbasho OR quusid.
What’s the Somali for diving? Tiimbasho OR quusid.

Somali

for

diving

: tiimbasho OR quusid.

Posted on

Blamed in Somali is eed saaray OR eedeeyey.

In Somali how do you say blamed? Eed saaray OR eedeeyey.
Q: What’s blamed in Somali? A: eed saaray OR eedeeyey.
How to say blamed in Somali. Eed saaray OR eedeeyey.
Say blamed in Somali. Eed saaray OR eedeeyey.
The Somali word for blamed is eed saaray OR eedeeyey.
How do you say blamed in Somali? Eed saaray OR eedeeyey.
Blamed in Somali vocabulary. Eed saaray OR eedeeyey.
Blamed, Somali translation: eed saaray OR eedeeyey.
Blamed in Somali: eed saaray OR eedeeyey.
What is the Somali word for blamed? Eed saaray OR eedeeyey.
What’s the Somali word for blamed? It’s eed saaray OR eedeeyey.
Blamed in Somali translation. Eed saaray OR eedeeyey.
The Somali translation of blamed is eed saaray OR eedeeyey.
Somali word for blamed: eed saaray OR eedeeyey.
Translation of blamed in Somali: eed saaray OR eedeeyey.
Blamed in Somali is eed saaray OR eedeeyey.
In Somali translation of blamed. Eed saaray OR eedeeyey.
Blamed in Somali vocab. Eed saaray OR eedeeyey.
What’s the Somali for blamed? Eed saaray OR eedeeyey.

Somali

for

blamed

: eed saaray OR eedeeyey.

Posted on

Acclaimed in Somali is si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.

In Somali how do you say acclaimed? Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Q: What’s acclaimed in Somali? A: si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
How to say acclaimed in Somali. Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Say acclaimed in Somali. Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
The Somali word for acclaimed is si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
How do you say acclaimed in Somali? Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Acclaimed in Somali vocabulary. Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Acclaimed, Somali translation: si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Acclaimed in Somali: si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
What is the Somali word for acclaimed? Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
What’s the Somali word for acclaimed? It’s si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Acclaimed in Somali translation. Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
The Somali translation of acclaimed is si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Somali word for acclaimed: si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Translation of acclaimed in Somali: si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Acclaimed in Somali is si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
In Somali translation of acclaimed. Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
Acclaimed in Somali vocab. Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.
What’s the Somali for acclaimed? Si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.

Somali

for

acclaimed

: si fiican loo ammaanay OR si xamaasad leh loo soo dhaweeyey.

Posted on

Syndicate in Somali is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.

In Somali how do you say syndicate? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Q: What’s syndicate in Somali? A: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
How to say syndicate in Somali. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Say syndicate in Somali. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
The Somali word for syndicate is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
How do you say syndicate in Somali? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali vocabulary. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate, Somali translation: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
What is the Somali word for syndicate? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
What’s the Somali word for syndicate? It’s ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali translation. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
The Somali translation of syndicate is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Somali word for syndicate: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Translation of syndicate in Somali: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
In Somali translation of syndicate. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali vocab. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
What’s the Somali for syndicate? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.

Somali

for

syndicate

: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.

Posted on

Recommended in Somali is ku taliyey OR u ishaaray.

In Somali how do you say recommended? Ku taliyey OR u ishaaray.
Q: What’s recommended in Somali? A: ku taliyey OR u ishaaray.
How to say recommended in Somali. Ku taliyey OR u ishaaray.
Say recommended in Somali. Ku taliyey OR u ishaaray.
The Somali word for recommended is ku taliyey OR u ishaaray.
How do you say recommended in Somali? Ku taliyey OR u ishaaray.
Recommended in Somali vocabulary. Ku taliyey OR u ishaaray.
Recommended, Somali translation: ku taliyey OR u ishaaray.
Recommended in Somali: ku taliyey OR u ishaaray.
What is the Somali word for recommended? Ku taliyey OR u ishaaray.
What’s the Somali word for recommended? It’s ku taliyey OR u ishaaray.
Recommended in Somali translation. Ku taliyey OR u ishaaray.
The Somali translation of recommended is ku taliyey OR u ishaaray.
Somali word for recommended: ku taliyey OR u ishaaray.
Translation of recommended in Somali: ku taliyey OR u ishaaray.
Recommended in Somali is ku taliyey OR u ishaaray.
In Somali translation of recommended. Ku taliyey OR u ishaaray.
Recommended in Somali vocab. Ku taliyey OR u ishaaray.
What’s the Somali for recommended? Ku taliyey OR u ishaaray.

Somali

for

recommended

: ku taliyey OR u ishaaray.

Posted on

Prominent in Somali is si fiican u muuqda OR caan ah.

In Somali how do you say prominent? Si fiican u muuqda OR caan ah.
Q: What’s prominent in Somali? A: si fiican u muuqda OR caan ah.
How to say prominent in Somali. Si fiican u muuqda OR caan ah.
Say prominent in Somali. Si fiican u muuqda OR caan ah.
The Somali word for prominent is si fiican u muuqda OR caan ah.
How do you say prominent in Somali? Si fiican u muuqda OR caan ah.
Prominent in Somali vocabulary. Si fiican u muuqda OR caan ah.
Prominent, Somali translation: si fiican u muuqda OR caan ah.
Prominent in Somali: si fiican u muuqda OR caan ah.
What is the Somali word for prominent? Si fiican u muuqda OR caan ah.
What’s the Somali word for prominent? It’s si fiican u muuqda OR caan ah.
Prominent in Somali translation. Si fiican u muuqda OR caan ah.
The Somali translation of prominent is si fiican u muuqda OR caan ah.
Somali word for prominent: si fiican u muuqda OR caan ah.
Translation of prominent in Somali: si fiican u muuqda OR caan ah.
Prominent in Somali is si fiican u muuqda OR caan ah.
In Somali translation of prominent. Si fiican u muuqda OR caan ah.
Prominent in Somali vocab. Si fiican u muuqda OR caan ah.
What’s the Somali for prominent? Si fiican u muuqda OR caan ah.

Somali

for

prominent

: si fiican u muuqda OR caan ah.

Posted on

Massacre in Somali is layn OR dad badan dilid.

In Somali how do you say massacre? Layn OR dad badan dilid.
Q: What’s massacre in Somali? A: layn OR dad badan dilid.
How to say massacre in Somali. Layn OR dad badan dilid.
Say massacre in Somali. Layn OR dad badan dilid.
The Somali word for massacre is layn OR dad badan dilid.
How do you say massacre in Somali? Layn OR dad badan dilid.
Massacre in Somali vocabulary. Layn OR dad badan dilid.
Massacre, Somali translation: layn OR dad badan dilid.
Massacre in Somali: layn OR dad badan dilid.
What is the Somali word for massacre? Layn OR dad badan dilid.
What’s the Somali word for massacre? It’s layn OR dad badan dilid.
Massacre in Somali translation. Layn OR dad badan dilid.
The Somali translation of massacre is layn OR dad badan dilid.
Somali word for massacre: layn OR dad badan dilid.
Translation of massacre in Somali: layn OR dad badan dilid.
Massacre in Somali is layn OR dad badan dilid.
In Somali translation of massacre. Layn OR dad badan dilid.
Massacre in Somali vocab. Layn OR dad badan dilid.
What’s the Somali for massacre? Layn OR dad badan dilid.

Somali

for

massacre

: layn OR dad badan dilid.