Posted on

Paths in Somali is dariiqyo OR jidad.

In Somali how do you say paths? Dariiqyo OR jidad.
Q: What’s paths in Somali? A: dariiqyo OR jidad.
How to say paths in Somali. Dariiqyo OR jidad.
Say paths in Somali. Dariiqyo OR jidad.
The Somali word for paths is dariiqyo OR jidad.
How do you say paths in Somali? Dariiqyo OR jidad.
Paths in Somali vocabulary. Dariiqyo OR jidad.
Paths, Somali translation: dariiqyo OR jidad.
Paths in Somali: dariiqyo OR jidad.
What is the Somali word for paths? Dariiqyo OR jidad.
What’s the Somali word for paths? It’s dariiqyo OR jidad.
Paths in Somali translation. Dariiqyo OR jidad.
The Somali translation of paths is dariiqyo OR jidad.
Somali word for paths: dariiqyo OR jidad.
Translation of paths in Somali: dariiqyo OR jidad.
Paths in Somali is dariiqyo OR jidad.
In Somali translation of paths. Dariiqyo OR jidad.
Paths in Somali vocab. Dariiqyo OR jidad.
What’s the Somali for paths? Dariiqyo OR jidad.

Somali

for

paths

: dariiqyo OR jidad.

Posted on

Mount in Somali is buur OR fuulid OR korid.

In Somali how do you say mount? Buur OR fuulid OR korid.
Q: What’s mount in Somali? A: buur OR fuulid OR korid.
How to say mount in Somali. Buur OR fuulid OR korid.
Say mount in Somali. Buur OR fuulid OR korid.
The Somali word for mount is buur OR fuulid OR korid.
How do you say mount in Somali? Buur OR fuulid OR korid.
Mount in Somali vocabulary. Buur OR fuulid OR korid.
Mount, Somali translation: buur OR fuulid OR korid.
Mount in Somali: buur OR fuulid OR korid.
What is the Somali word for mount? Buur OR fuulid OR korid.
What’s the Somali word for mount? It’s buur OR fuulid OR korid.
Mount in Somali translation. Buur OR fuulid OR korid.
The Somali translation of mount is buur OR fuulid OR korid.
Somali word for mount: buur OR fuulid OR korid.
Translation of mount in Somali: buur OR fuulid OR korid.
Mount in Somali is buur OR fuulid OR korid.
In Somali translation of mount. Buur OR fuulid OR korid.
Mount in Somali vocab. Buur OR fuulid OR korid.
What’s the Somali for mount? Buur OR fuulid OR korid.

Somali

for

mount

: buur OR fuulid OR korid.

Posted on

Mosaics in Somali is midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.

In Somali how do you say mosaics? Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Q: What’s mosaics in Somali? A: midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
How to say mosaics in Somali. Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Say mosaics in Somali. Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
The Somali word for mosaics is midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
How do you say mosaics in Somali? Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Mosaics in Somali vocabulary. Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Mosaics, Somali translation: midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Mosaics in Somali: midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
What is the Somali word for mosaics? Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
What’s the Somali word for mosaics? It’s midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Mosaics in Somali translation. Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
The Somali translation of mosaics is midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Somali word for mosaics: midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Translation of mosaics in Somali: midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Mosaics in Somali is midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
In Somali translation of mosaics. Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
Mosaics in Somali vocab. Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.
What’s the Somali for mosaics? Midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.

Somali

for

mosaics

: midabbo badan OR naqshad OR noocyo walbaale.

Posted on

Monitor in Somali is shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.

In Somali how do you say monitor? Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Q: What’s monitor in Somali? A: shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
How to say monitor in Somali. Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Say monitor in Somali. Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
The Somali word for monitor is shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
How do you say monitor in Somali? Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Monitor in Somali vocabulary. Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Monitor, Somali translation: shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Monitor in Somali: shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
What is the Somali word for monitor? Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
What’s the Somali word for monitor? It’s shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Monitor in Somali translation. Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
The Somali translation of monitor is shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Somali word for monitor: shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Translation of monitor in Somali: shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Monitor in Somali is shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
In Somali translation of monitor. Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
Monitor in Somali vocab. Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.
What’s the Somali for monitor? Shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.

Somali

for

monitor

: shaashad OR daawasho OR dhegaysasho.

Posted on

Kinds in Somali is noocyo OR jaadad.

In Somali how do you say kinds? Noocyo OR jaadad.
Q: What’s kinds in Somali? A: noocyo OR jaadad.
How to say kinds in Somali. Noocyo OR jaadad.
Say kinds in Somali. Noocyo OR jaadad.
The Somali word for kinds is noocyo OR jaadad.
How do you say kinds in Somali? Noocyo OR jaadad.
Kinds in Somali vocabulary. Noocyo OR jaadad.
Kinds, Somali translation: noocyo OR jaadad.
Kinds in Somali: noocyo OR jaadad.
What is the Somali word for kinds? Noocyo OR jaadad.
What’s the Somali word for kinds? It’s noocyo OR jaadad.
Kinds in Somali translation. Noocyo OR jaadad.
The Somali translation of kinds is noocyo OR jaadad.
Somali word for kinds: noocyo OR jaadad.
Translation of kinds in Somali: noocyo OR jaadad.
Kinds in Somali is noocyo OR jaadad.
In Somali translation of kinds. Noocyo OR jaadad.
Kinds in Somali vocab. Noocyo OR jaadad.
What’s the Somali for kinds? Noocyo OR jaadad.

Somali

for

kinds

: noocyo OR jaadad.

Posted on

Findings in Somali is qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.

In Somali how do you say findings? Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Q: What’s findings in Somali? A: qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
How to say findings in Somali. Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Say findings in Somali. Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
The Somali word for findings is qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
How do you say findings in Somali? Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Findings in Somali vocabulary. Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Findings, Somali translation: qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Findings in Somali: qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
What is the Somali word for findings? Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
What’s the Somali word for findings? It’s qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Findings in Somali translation. Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
The Somali translation of findings is qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Somali word for findings: qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Translation of findings in Somali: qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Findings in Somali is qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
In Somali translation of findings. Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
Findings in Somali vocab. Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.
What’s the Somali for findings? Qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.

Somali

for

findings

: qaraaryo maxkamadeed OR natiijooyin la soo saaray baadhitaan.

Posted on

Encouraging in Somali is boorrin OR dhiiri-gelin.

In Somali how do you say encouraging? Boorrin OR dhiiri-gelin.
Q: What’s encouraging in Somali? A: boorrin OR dhiiri-gelin.
How to say encouraging in Somali. Boorrin OR dhiiri-gelin.
Say encouraging in Somali. Boorrin OR dhiiri-gelin.
The Somali word for encouraging is boorrin OR dhiiri-gelin.
How do you say encouraging in Somali? Boorrin OR dhiiri-gelin.
Encouraging in Somali vocabulary. Boorrin OR dhiiri-gelin.
Encouraging, Somali translation: boorrin OR dhiiri-gelin.
Encouraging in Somali: boorrin OR dhiiri-gelin.
What is the Somali word for encouraging? Boorrin OR dhiiri-gelin.
What’s the Somali word for encouraging? It’s boorrin OR dhiiri-gelin.
Encouraging in Somali translation. Boorrin OR dhiiri-gelin.
The Somali translation of encouraging is boorrin OR dhiiri-gelin.
Somali word for encouraging: boorrin OR dhiiri-gelin.
Translation of encouraging in Somali: boorrin OR dhiiri-gelin.
Encouraging in Somali is boorrin OR dhiiri-gelin.
In Somali translation of encouraging. Boorrin OR dhiiri-gelin.
Encouraging in Somali vocab. Boorrin OR dhiiri-gelin.
What’s the Somali for encouraging? Boorrin OR dhiiri-gelin.

Somali

for

encouraging

: boorrin OR dhiiri-gelin.

Posted on

Draws in Somali is jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.

In Somali how do you say draws? Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Q: What’s draws in Somali? A: jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
How to say draws in Somali. Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Say draws in Somali. Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
The Somali word for draws is jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
How do you say draws in Somali? Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Draws in Somali vocabulary. Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Draws, Somali translation: jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Draws in Somali: jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
What is the Somali word for draws? Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
What’s the Somali word for draws? It’s jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Draws in Somali translation. Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
The Somali translation of draws is jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Somali word for draws: jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Translation of draws in Somali: jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Draws in Somali is jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
In Somali translation of draws. Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
Draws in Somali vocab. Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.
What’s the Somali for draws? Jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.

Somali

for

draws

: jiidid OR sawirid OR soo jiidid OR soo bixin OR khaanado.

Posted on

Contributed in Somali is ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.

In Somali how do you say contributed? Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Q: What’s contributed in Somali? A: ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
How to say contributed in Somali. Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Say contributed in Somali. Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
The Somali word for contributed is ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
How do you say contributed in Somali? Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Contributed in Somali vocabulary. Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Contributed, Somali translation: ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Contributed in Somali: ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
What is the Somali word for contributed? Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
What’s the Somali word for contributed? It’s ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Contributed in Somali translation. Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
The Somali translation of contributed is ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Somali word for contributed: ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Translation of contributed in Somali: ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Contributed in Somali is ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
In Somali translation of contributed. Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
Contributed in Somali vocab. Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.
What’s the Somali for contributed? Ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.

Somali

for

contributed

: ku tabarrucay OR bixiyey OR ku deeqay OR sababay OR keenay.

Posted on

Cheap in Somali is jaban OR hooseeya OR raqiis.

In Somali how do you say cheap? Jaban OR hooseeya OR raqiis.
Q: What’s cheap in Somali? A: jaban OR hooseeya OR raqiis.
How to say cheap in Somali. Jaban OR hooseeya OR raqiis.
Say cheap in Somali. Jaban OR hooseeya OR raqiis.
The Somali word for cheap is jaban OR hooseeya OR raqiis.
How do you say cheap in Somali? Jaban OR hooseeya OR raqiis.
Cheap in Somali vocabulary. Jaban OR hooseeya OR raqiis.
Cheap, Somali translation: jaban OR hooseeya OR raqiis.
Cheap in Somali: jaban OR hooseeya OR raqiis.
What is the Somali word for cheap? Jaban OR hooseeya OR raqiis.
What’s the Somali word for cheap? It’s jaban OR hooseeya OR raqiis.
Cheap in Somali translation. Jaban OR hooseeya OR raqiis.
The Somali translation of cheap is jaban OR hooseeya OR raqiis.
Somali word for cheap: jaban OR hooseeya OR raqiis.
Translation of cheap in Somali: jaban OR hooseeya OR raqiis.
Cheap in Somali is jaban OR hooseeya OR raqiis.
In Somali translation of cheap. Jaban OR hooseeya OR raqiis.
Cheap in Somali vocab. Jaban OR hooseeya OR raqiis.
What’s the Somali for cheap? Jaban OR hooseeya OR raqiis.

Somali

for

cheap

: jaban OR hooseeya OR raqiis.