Posted on

Vocal in Somali is codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.

In Somali how do you say vocal? Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Q: What’s vocal in Somali? A: codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
How to say vocal in Somali. Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Say vocal in Somali. Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
The Somali word for vocal is codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
How do you say vocal in Somali? Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Vocal in Somali vocabulary. Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Vocal, Somali translation: codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Vocal in Somali: codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
What is the Somali word for vocal? Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
What’s the Somali word for vocal? It’s codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Vocal in Somali translation. Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
The Somali translation of vocal is codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Somali word for vocal: codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Translation of vocal in Somali: codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Vocal in Somali is codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
In Somali translation of vocal. Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
Vocal in Somali vocab. Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.
What’s the Somali for vocal? Codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.

Somali

for

vocal

: codeed OR codka la xidhiidha OR hadal-badan.

Posted on

Modified in Somali is hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.

In Somali how do you say modified? Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Q: What’s modified in Somali? A: hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
How to say modified in Somali. Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Say modified in Somali. Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
The Somali word for modified is hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
How do you say modified in Somali? Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Modified in Somali vocabulary. Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Modified, Somali translation: hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Modified in Somali: hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
What is the Somali word for modified? Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
What’s the Somali word for modified? It’s hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Modified in Somali translation. Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
The Somali translation of modified is hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Somali word for modified: hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Translation of modified in Somali: hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Modified in Somali is hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
In Somali translation of modified. Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
Modified in Somali vocab. Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.
What’s the Somali for modified? Hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.

Somali

for

modified

: hagaajin OR dih-u-habayn OR wax ka bedelid.

Posted on

Completed in Somali is dhamaystiran OR dhamaystiry.

In Somali how do you say completed? Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Q: What’s completed in Somali? A: dhamaystiran OR dhamaystiry.
How to say completed in Somali. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Say completed in Somali. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
The Somali word for completed is dhamaystiran OR dhamaystiry.
How do you say completed in Somali? Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali vocabulary. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed, Somali translation: dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali: dhamaystiran OR dhamaystiry.
What is the Somali word for completed? Dhamaystiran OR dhamaystiry.
What’s the Somali word for completed? It’s dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali translation. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
The Somali translation of completed is dhamaystiran OR dhamaystiry.
Somali word for completed: dhamaystiran OR dhamaystiry.
Translation of completed in Somali: dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali is dhamaystiran OR dhamaystiry.
In Somali translation of completed. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
Completed in Somali vocab. Dhamaystiran OR dhamaystiry.
What’s the Somali for completed? Dhamaystiran OR dhamaystiry.

Somali

for

completed

: dhamaystiran OR dhamaystiry.

Posted on

Secondary in Somali is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.

In Somali how do you say secondary? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Q: What’s secondary in Somali? A: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
How to say secondary in Somali. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Say secondary in Somali. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
The Somali word for secondary is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
How do you say secondary in Somali? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali vocabulary. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary, Somali translation: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
What is the Somali word for secondary? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
What’s the Somali word for secondary? It’s sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali translation. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
The Somali translation of secondary is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Somali word for secondary: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Translation of secondary in Somali: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali is sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
In Somali translation of secondary. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
Secondary in Somali vocab. Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.
What’s the Somali for secondary? Sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.

Somali

for

secondary

: sare OR soo raaca OR ka muhiimad yar.

Posted on

Expert in Somali is khabiir OR aqoonyahan.

In Somali how do you say expert? Khabiir OR aqoonyahan.
Q: What’s expert in Somali? A: khabiir OR aqoonyahan.
How to say expert in Somali. Khabiir OR aqoonyahan.
Say expert in Somali. Khabiir OR aqoonyahan.
The Somali word for expert is khabiir OR aqoonyahan.
How do you say expert in Somali? Khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali vocabulary. Khabiir OR aqoonyahan.
Expert, Somali translation: khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali: khabiir OR aqoonyahan.
What is the Somali word for expert? Khabiir OR aqoonyahan.
What’s the Somali word for expert? It’s khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali translation. Khabiir OR aqoonyahan.
The Somali translation of expert is khabiir OR aqoonyahan.
Somali word for expert: khabiir OR aqoonyahan.
Translation of expert in Somali: khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali is khabiir OR aqoonyahan.
In Somali translation of expert. Khabiir OR aqoonyahan.
Expert in Somali vocab. Khabiir OR aqoonyahan.
What’s the Somali for expert? Khabiir OR aqoonyahan.

Somali

for

expert

: khabiir OR aqoonyahan.

Posted on

Charge in Somali is eedayn OR dacweyn.

In Somali how do you say charge? Eedayn OR dacweyn.
Q: What’s charge in Somali? A: eedayn OR dacweyn.
How to say charge in Somali. Eedayn OR dacweyn.
Say charge in Somali. Eedayn OR dacweyn.
The Somali word for charge is eedayn OR dacweyn.
How do you say charge in Somali? Eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali vocabulary. Eedayn OR dacweyn.
Charge, Somali translation: eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali: eedayn OR dacweyn.
What is the Somali word for charge? Eedayn OR dacweyn.
What’s the Somali word for charge? It’s eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali translation. Eedayn OR dacweyn.
The Somali translation of charge is eedayn OR dacweyn.
Somali word for charge: eedayn OR dacweyn.
Translation of charge in Somali: eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali is eedayn OR dacweyn.
In Somali translation of charge. Eedayn OR dacweyn.
Charge in Somali vocab. Eedayn OR dacweyn.
What’s the Somali for charge? Eedayn OR dacweyn.

Somali

for

charge

: eedayn OR dacweyn.

Posted on

Aged in Somali is gaboobay OR da’du tahay.

In Somali how do you say aged? Gaboobay OR da’du tahay.
Q: What’s aged in Somali? A: gaboobay OR da’du tahay.
How to say aged in Somali. Gaboobay OR da’du tahay.
Say aged in Somali. Gaboobay OR da’du tahay.
The Somali word for aged is gaboobay OR da’du tahay.
How do you say aged in Somali? Gaboobay OR da’du tahay.
Aged in Somali vocabulary. Gaboobay OR da’du tahay.
Aged, Somali translation: gaboobay OR da’du tahay.
Aged in Somali: gaboobay OR da’du tahay.
What is the Somali word for aged? Gaboobay OR da’du tahay.
What’s the Somali word for aged? It’s gaboobay OR da’du tahay.
Aged in Somali translation. Gaboobay OR da’du tahay.
The Somali translation of aged is gaboobay OR da’du tahay.
Somali word for aged: gaboobay OR da’du tahay.
Translation of aged in Somali: gaboobay OR da’du tahay.
Aged in Somali is gaboobay OR da’du tahay.
In Somali translation of aged. Gaboobay OR da’du tahay.
Aged in Somali vocab. Gaboobay OR da’du tahay.
What’s the Somali for aged? Gaboobay OR da’du tahay.

Somali

for

aged

: gaboobay OR da’du tahay.

Posted on

Credit in Somali is deyn OR aaminaad OR kalsooni.

In Somali how do you say credit? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Q: What’s credit in Somali? A: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
How to say credit in Somali. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Say credit in Somali. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
The Somali word for credit is deyn OR aaminaad OR kalsooni.
How do you say credit in Somali? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali vocabulary. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit, Somali translation: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
What is the Somali word for credit? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
What’s the Somali word for credit? It’s deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali translation. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
The Somali translation of credit is deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Somali word for credit: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Translation of credit in Somali: deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali is deyn OR aaminaad OR kalsooni.
In Somali translation of credit. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
Credit in Somali vocab. Deyn OR aaminaad OR kalsooni.
What’s the Somali for credit? Deyn OR aaminaad OR kalsooni.

Somali

for

credit

: deyn OR aaminaad OR kalsooni.

Posted on

Remain in Somali is hadhid OR sidiisii ah.

In Somali how do you say remain? Hadhid OR sidiisii ah.
Q: What’s remain in Somali? A: hadhid OR sidiisii ah.
How to say remain in Somali. Hadhid OR sidiisii ah.
Say remain in Somali. Hadhid OR sidiisii ah.
The Somali word for remain is hadhid OR sidiisii ah.
How do you say remain in Somali? Hadhid OR sidiisii ah.
Remain in Somali vocabulary. Hadhid OR sidiisii ah.
Remain, Somali translation: hadhid OR sidiisii ah.
Remain in Somali: hadhid OR sidiisii ah.
What is the Somali word for remain? Hadhid OR sidiisii ah.
What’s the Somali word for remain? It’s hadhid OR sidiisii ah.
Remain in Somali translation. Hadhid OR sidiisii ah.
The Somali translation of remain is hadhid OR sidiisii ah.
Somali word for remain: hadhid OR sidiisii ah.
Translation of remain in Somali: hadhid OR sidiisii ah.
Remain in Somali is hadhid OR sidiisii ah.
In Somali translation of remain. Hadhid OR sidiisii ah.
Remain in Somali vocab. Hadhid OR sidiisii ah.
What’s the Somali for remain? Hadhid OR sidiisii ah.

Somali

for

remain

: hadhid OR sidiisii ah.

Posted on

Equipment in Somali is aalad OR qalab.

In Somali how do you say equipment? Aalad OR qalab.
Q: What’s equipment in Somali? A: aalad OR qalab.
How to say equipment in Somali. Aalad OR qalab.
Say equipment in Somali. Aalad OR qalab.
The Somali word for equipment is aalad OR qalab.
How do you say equipment in Somali? Aalad OR qalab.
Equipment in Somali vocabulary. Aalad OR qalab.
Equipment, Somali translation: aalad OR qalab.
Equipment in Somali: aalad OR qalab.
What is the Somali word for equipment? Aalad OR qalab.
What’s the Somali word for equipment? It’s aalad OR qalab.
Equipment in Somali translation. Aalad OR qalab.
The Somali translation of equipment is aalad OR qalab.
Somali word for equipment: aalad OR qalab.
Translation of equipment in Somali: aalad OR qalab.
Equipment in Somali is aalad OR qalab.
In Somali translation of equipment. Aalad OR qalab.
Equipment in Somali vocab. Aalad OR qalab.
What’s the Somali for equipment? Aalad OR qalab.

Somali

for

equipment

: aalad OR qalab.