Posted on

Filled in Somali is buuxiyey OR dhamaystiray.

In Somali how do you say filled? Buuxiyey OR dhamaystiray.
Q: What’s filled in Somali? A: buuxiyey OR dhamaystiray.
How to say filled in Somali. Buuxiyey OR dhamaystiray.
Say filled in Somali. Buuxiyey OR dhamaystiray.
The Somali word for filled is buuxiyey OR dhamaystiray.
How do you say filled in Somali? Buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali vocabulary. Buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled, Somali translation: buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali: buuxiyey OR dhamaystiray.
What is the Somali word for filled? Buuxiyey OR dhamaystiray.
What’s the Somali word for filled? It’s buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali translation. Buuxiyey OR dhamaystiray.
The Somali translation of filled is buuxiyey OR dhamaystiray.
Somali word for filled: buuxiyey OR dhamaystiray.
Translation of filled in Somali: buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali is buuxiyey OR dhamaystiray.
In Somali translation of filled. Buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali vocab. Buuxiyey OR dhamaystiray.
What’s the Somali for filled? Buuxiyey OR dhamaystiray.

Somali

for

filled

: buuxiyey OR dhamaystiray.

Posted on

Estimated in Somali is qiyaasay OR cabiray.

In Somali how do you say estimated? Qiyaasay OR cabiray.
Q: What’s estimated in Somali? A: qiyaasay OR cabiray.
How to say estimated in Somali. Qiyaasay OR cabiray.
Say estimated in Somali. Qiyaasay OR cabiray.
The Somali word for estimated is qiyaasay OR cabiray.
How do you say estimated in Somali? Qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali vocabulary. Qiyaasay OR cabiray.
Estimated, Somali translation: qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali: qiyaasay OR cabiray.
What is the Somali word for estimated? Qiyaasay OR cabiray.
What’s the Somali word for estimated? It’s qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali translation. Qiyaasay OR cabiray.
The Somali translation of estimated is qiyaasay OR cabiray.
Somali word for estimated: qiyaasay OR cabiray.
Translation of estimated in Somali: qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali is qiyaasay OR cabiray.
In Somali translation of estimated. Qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali vocab. Qiyaasay OR cabiray.
What’s the Somali for estimated? Qiyaasay OR cabiray.

Somali

for

estimated

: qiyaasay OR cabiray.

Posted on

Comedy in Somali is majaajillo OR shaactiro.

In Somali how do you say comedy? Majaajillo OR shaactiro.
Q: What’s comedy in Somali? A: majaajillo OR shaactiro.
How to say comedy in Somali. Majaajillo OR shaactiro.
Say comedy in Somali. Majaajillo OR shaactiro.
The Somali word for comedy is majaajillo OR shaactiro.
How do you say comedy in Somali? Majaajillo OR shaactiro.
Comedy in Somali vocabulary. Majaajillo OR shaactiro.
Comedy, Somali translation: majaajillo OR shaactiro.
Comedy in Somali: majaajillo OR shaactiro.
What is the Somali word for comedy? Majaajillo OR shaactiro.
What’s the Somali word for comedy? It’s majaajillo OR shaactiro.
Comedy in Somali translation. Majaajillo OR shaactiro.
The Somali translation of comedy is majaajillo OR shaactiro.
Somali word for comedy: majaajillo OR shaactiro.
Translation of comedy in Somali: majaajillo OR shaactiro.
Comedy in Somali is majaajillo OR shaactiro.
In Somali translation of comedy. Majaajillo OR shaactiro.
Comedy in Somali vocab. Majaajillo OR shaactiro.
What’s the Somali for comedy? Majaajillo OR shaactiro.

Somali

for

comedy

: majaajillo OR shaactiro.

Posted on

Cancelled in Somali is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.

In Somali how do you say cancelled? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Q: What’s cancelled in Somali? A: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
How to say cancelled in Somali. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Say cancelled in Somali. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
The Somali word for cancelled is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
How do you say cancelled in Somali? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali vocabulary. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled, Somali translation: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
What is the Somali word for cancelled? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
What’s the Somali word for cancelled? It’s tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali translation. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
The Somali translation of cancelled is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Somali word for cancelled: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Translation of cancelled in Somali: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
In Somali translation of cancelled. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali vocab. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
What’s the Somali for cancelled? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.

Somali

for

cancelled

: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.

Posted on

Membership in Somali is hubinimo OR xubinahaansho.

In Somali how do you say membership? Hubinimo OR xubinahaansho.
Q: What’s membership in Somali? A: hubinimo OR xubinahaansho.
How to say membership in Somali. Hubinimo OR xubinahaansho.
Say membership in Somali. Hubinimo OR xubinahaansho.
The Somali word for membership is hubinimo OR xubinahaansho.
How do you say membership in Somali? Hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali vocabulary. Hubinimo OR xubinahaansho.
Membership, Somali translation: hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali: hubinimo OR xubinahaansho.
What is the Somali word for membership? Hubinimo OR xubinahaansho.
What’s the Somali word for membership? It’s hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali translation. Hubinimo OR xubinahaansho.
The Somali translation of membership is hubinimo OR xubinahaansho.
Somali word for membership: hubinimo OR xubinahaansho.
Translation of membership in Somali: hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali is hubinimo OR xubinahaansho.
In Somali translation of membership. Hubinimo OR xubinahaansho.
Membership in Somali vocab. Hubinimo OR xubinahaansho.
What’s the Somali for membership? Hubinimo OR xubinahaansho.

Somali

for

membership

: hubinimo OR xubinahaansho.

Posted on

Increasing in Somali is kordhin OR siyaado OR weynaansho.

In Somali how do you say increasing? Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Q: What’s increasing in Somali? A: kordhin OR siyaado OR weynaansho.
How to say increasing in Somali. Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Say increasing in Somali. Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
The Somali word for increasing is kordhin OR siyaado OR weynaansho.
How do you say increasing in Somali? Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Increasing in Somali vocabulary. Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Increasing, Somali translation: kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Increasing in Somali: kordhin OR siyaado OR weynaansho.
What is the Somali word for increasing? Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
What’s the Somali word for increasing? It’s kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Increasing in Somali translation. Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
The Somali translation of increasing is kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Somali word for increasing: kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Translation of increasing in Somali: kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Increasing in Somali is kordhin OR siyaado OR weynaansho.
In Somali translation of increasing. Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
Increasing in Somali vocab. Kordhin OR siyaado OR weynaansho.
What’s the Somali for increasing? Kordhin OR siyaado OR weynaansho.

Somali

for

increasing

: kordhin OR siyaado OR weynaansho.

Posted on

Holds in Somali is qabasho OR hayn.

In Somali how do you say holds? Qabasho OR hayn.
Q: What’s holds in Somali? A: qabasho OR hayn.
How to say holds in Somali. Qabasho OR hayn.
Say holds in Somali. Qabasho OR hayn.
The Somali word for holds is qabasho OR hayn.
How do you say holds in Somali? Qabasho OR hayn.
Holds in Somali vocabulary. Qabasho OR hayn.
Holds, Somali translation: qabasho OR hayn.
Holds in Somali: qabasho OR hayn.
What is the Somali word for holds? Qabasho OR hayn.
What’s the Somali word for holds? It’s qabasho OR hayn.
Holds in Somali translation. Qabasho OR hayn.
The Somali translation of holds is qabasho OR hayn.
Somali word for holds: qabasho OR hayn.
Translation of holds in Somali: qabasho OR hayn.
Holds in Somali is qabasho OR hayn.
In Somali translation of holds. Qabasho OR hayn.
Holds in Somali vocab. Qabasho OR hayn.
What’s the Somali for holds? Qabasho OR hayn.

Somali

for

holds

: qabasho OR hayn.

Posted on

Darkness in Somali is mugdi OR gudcur OR madoow badan.

In Somali how do you say darkness? Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Q: What’s darkness in Somali? A: mugdi OR gudcur OR madoow badan.
How to say darkness in Somali. Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Say darkness in Somali. Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
The Somali word for darkness is mugdi OR gudcur OR madoow badan.
How do you say darkness in Somali? Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Darkness in Somali vocabulary. Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Darkness, Somali translation: mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Darkness in Somali: mugdi OR gudcur OR madoow badan.
What is the Somali word for darkness? Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
What’s the Somali word for darkness? It’s mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Darkness in Somali translation. Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
The Somali translation of darkness is mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Somali word for darkness: mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Translation of darkness in Somali: mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Darkness in Somali is mugdi OR gudcur OR madoow badan.
In Somali translation of darkness. Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
Darkness in Somali vocab. Mugdi OR gudcur OR madoow badan.
What’s the Somali for darkness? Mugdi OR gudcur OR madoow badan.

Somali

for

darkness

: mugdi OR gudcur OR madoow badan.

Posted on

Contains in Somali is ka koobma OR qaada.

In Somali how do you say contains? Ka koobma OR qaada.
Q: What’s contains in Somali? A: ka koobma OR qaada.
How to say contains in Somali. Ka koobma OR qaada.
Say contains in Somali. Ka koobma OR qaada.
The Somali word for contains is ka koobma OR qaada.
How do you say contains in Somali? Ka koobma OR qaada.
Contains in Somali vocabulary. Ka koobma OR qaada.
Contains, Somali translation: ka koobma OR qaada.
Contains in Somali: ka koobma OR qaada.
What is the Somali word for contains? Ka koobma OR qaada.
What’s the Somali word for contains? It’s ka koobma OR qaada.
Contains in Somali translation. Ka koobma OR qaada.
The Somali translation of contains is ka koobma OR qaada.
Somali word for contains: ka koobma OR qaada.
Translation of contains in Somali: ka koobma OR qaada.
Contains in Somali is ka koobma OR qaada.
In Somali translation of contains. Ka koobma OR qaada.
Contains in Somali vocab. Ka koobma OR qaada.
What’s the Somali for contains? Ka koobma OR qaada.

Somali

for

contains

: ka koobma OR qaada.

Posted on

Clip in Somali is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.

In Somali how do you say clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Q: What’s clip in Somali? A: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
How to say clip in Somali. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Say clip in Somali. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
The Somali word for clip is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
How do you say clip in Somali? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali vocabulary. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip, Somali translation: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What is the Somali word for clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What’s the Somali word for clip? It’s biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali translation. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
The Somali translation of clip is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Somali word for clip: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Translation of clip in Somali: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
In Somali translation of clip. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali vocab. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What’s the Somali for clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.

Somali

for

clip

: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.