Posted on

Designated in Somali is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.

In Somali how do you say designated? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Q: What’s designated in Somali? A: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
How to say designated in Somali. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Say designated in Somali. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
The Somali word for designated is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
How do you say designated in Somali? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali vocabulary. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated, Somali translation: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
What is the Somali word for designated? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
What’s the Somali word for designated? It’s cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali translation. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
The Somali translation of designated is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Somali word for designated: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Translation of designated in Somali: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
In Somali translation of designated. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali vocab. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
What’s the Somali for designated? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.

Somali

for

designated

: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.

Posted on

Delegates in Somali is wafdiyo OR ergo.

In Somali how do you say delegates? Wafdiyo OR ergo.
Q: What’s delegates in Somali? A: wafdiyo OR ergo.
How to say delegates in Somali. Wafdiyo OR ergo.
Say delegates in Somali. Wafdiyo OR ergo.
The Somali word for delegates is wafdiyo OR ergo.
How do you say delegates in Somali? Wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali vocabulary. Wafdiyo OR ergo.
Delegates, Somali translation: wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali: wafdiyo OR ergo.
What is the Somali word for delegates? Wafdiyo OR ergo.
What’s the Somali word for delegates? It’s wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali translation. Wafdiyo OR ergo.
The Somali translation of delegates is wafdiyo OR ergo.
Somali word for delegates: wafdiyo OR ergo.
Translation of delegates in Somali: wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali is wafdiyo OR ergo.
In Somali translation of delegates. Wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali vocab. Wafdiyo OR ergo.
What’s the Somali for delegates? Wafdiyo OR ergo.

Somali

for

delegates

: wafdiyo OR ergo.

Posted on

Aids in Somali is gargaar OR gacan siin OR caymin.

In Somali how do you say aids? Gargaar OR gacan siin OR caymin.
Q: What’s aids in Somali? A: gargaar OR gacan siin OR caymin.
How to say aids in Somali. Gargaar OR gacan siin OR caymin.
Say aids in Somali. Gargaar OR gacan siin OR caymin.
The Somali word for aids is gargaar OR gacan siin OR caymin.
How do you say aids in Somali? Gargaar OR gacan siin OR caymin.
Aids in Somali vocabulary. Gargaar OR gacan siin OR caymin.
Aids, Somali translation: gargaar OR gacan siin OR caymin.
Aids in Somali: gargaar OR gacan siin OR caymin.
What is the Somali word for aids? Gargaar OR gacan siin OR caymin.
What’s the Somali word for aids? It’s gargaar OR gacan siin OR caymin.
Aids in Somali translation. Gargaar OR gacan siin OR caymin.
The Somali translation of aids is gargaar OR gacan siin OR caymin.
Somali word for aids: gargaar OR gacan siin OR caymin.
Translation of aids in Somali: gargaar OR gacan siin OR caymin.
Aids in Somali is gargaar OR gacan siin OR caymin.
In Somali translation of aids. Gargaar OR gacan siin OR caymin.
Aids in Somali vocab. Gargaar OR gacan siin OR caymin.
What’s the Somali for aids? Gargaar OR gacan siin OR caymin.

Somali

for

aids

: gargaar OR gacan siin OR caymin.

Posted on

Bailed in Somali is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

In Somali how do you say bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Q: What’s bailed in Somali? A: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
How to say bailed in Somali. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Say bailed in Somali. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
The Somali word for bailed is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
How do you say bailed in Somali? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali vocabulary. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed, Somali translation: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What is the Somali word for bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What’s the Somali word for bailed? It’s doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali translation. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
The Somali translation of bailed is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Somali word for bailed: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Translation of bailed in Somali: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
In Somali translation of bailed. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali vocab. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What’s the Somali for bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

Somali

for

bailed

: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

Posted on

Solicitor in Somali is qareen OR abukaate OR.

In Somali how do you say solicitor? Qareen OR abukaate OR.
Q: What’s solicitor in Somali? A: qareen OR abukaate OR.
How to say solicitor in Somali. Qareen OR abukaate OR.
Say solicitor in Somali. Qareen OR abukaate OR.
The Somali word for solicitor is qareen OR abukaate OR.
How do you say solicitor in Somali? Qareen OR abukaate OR.
Solicitor in Somali vocabulary. Qareen OR abukaate OR.
Solicitor, Somali translation: qareen OR abukaate OR.
Solicitor in Somali: qareen OR abukaate OR.
What is the Somali word for solicitor? Qareen OR abukaate OR.
What’s the Somali word for solicitor? It’s qareen OR abukaate OR.
Solicitor in Somali translation. Qareen OR abukaate OR.
The Somali translation of solicitor is qareen OR abukaate OR.
Somali word for solicitor: qareen OR abukaate OR.
Translation of solicitor in Somali: qareen OR abukaate OR.
Solicitor in Somali is qareen OR abukaate OR.
In Somali translation of solicitor. Qareen OR abukaate OR.
Solicitor in Somali vocab. Qareen OR abukaate OR.
What’s the Somali for solicitor? Qareen OR abukaate OR.

Somali

for

solicitor

: qareen OR abukaate OR.

Posted on

Releasing in Somali is sii dayn OR soo saarid.

In Somali how do you say releasing? Sii dayn OR soo saarid.
Q: What’s releasing in Somali? A: sii dayn OR soo saarid.
How to say releasing in Somali. Sii dayn OR soo saarid.
Say releasing in Somali. Sii dayn OR soo saarid.
The Somali word for releasing is sii dayn OR soo saarid.
How do you say releasing in Somali? Sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali vocabulary. Sii dayn OR soo saarid.
Releasing, Somali translation: sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali: sii dayn OR soo saarid.
What is the Somali word for releasing? Sii dayn OR soo saarid.
What’s the Somali word for releasing? It’s sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali translation. Sii dayn OR soo saarid.
The Somali translation of releasing is sii dayn OR soo saarid.
Somali word for releasing: sii dayn OR soo saarid.
Translation of releasing in Somali: sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali is sii dayn OR soo saarid.
In Somali translation of releasing. Sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali vocab. Sii dayn OR soo saarid.
What’s the Somali for releasing? Sii dayn OR soo saarid.

Somali

for

releasing

: sii dayn OR soo saarid.

Posted on

Pits in Somali is iniinno OR bohollo.

In Somali how do you say pits? Iniinno OR bohollo.
Q: What’s pits in Somali? A: iniinno OR bohollo.
How to say pits in Somali. Iniinno OR bohollo.
Say pits in Somali. Iniinno OR bohollo.
The Somali word for pits is iniinno OR bohollo.
How do you say pits in Somali? Iniinno OR bohollo.
Pits in Somali vocabulary. Iniinno OR bohollo.
Pits, Somali translation: iniinno OR bohollo.
Pits in Somali: iniinno OR bohollo.
What is the Somali word for pits? Iniinno OR bohollo.
What’s the Somali word for pits? It’s iniinno OR bohollo.
Pits in Somali translation. Iniinno OR bohollo.
The Somali translation of pits is iniinno OR bohollo.
Somali word for pits: iniinno OR bohollo.
Translation of pits in Somali: iniinno OR bohollo.
Pits in Somali is iniinno OR bohollo.
In Somali translation of pits. Iniinno OR bohollo.
Pits in Somali vocab. Iniinno OR bohollo.
What’s the Somali for pits? Iniinno OR bohollo.

Somali

for

pits

: iniinno OR bohollo.

Posted on

Opposed in Somali is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.

In Somali how do you say opposed? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Q: What’s opposed in Somali? A: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
How to say opposed in Somali. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Say opposed in Somali. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
The Somali word for opposed is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
How do you say opposed in Somali? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali vocabulary. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed, Somali translation: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
What is the Somali word for opposed? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
What’s the Somali word for opposed? It’s hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali translation. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
The Somali translation of opposed is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Somali word for opposed: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Translation of opposed in Somali: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
In Somali translation of opposed. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali vocab. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
What’s the Somali for opposed? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.

Somali

for

opposed

: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.

Posted on

Investigations in Somali is baadhitaano OR baadhitaan.

In Somali how do you say investigations? Baadhitaano OR baadhitaan.
Q: What’s investigations in Somali? A: baadhitaano OR baadhitaan.
How to say investigations in Somali. Baadhitaano OR baadhitaan.
Say investigations in Somali. Baadhitaano OR baadhitaan.
The Somali word for investigations is baadhitaano OR baadhitaan.
How do you say investigations in Somali? Baadhitaano OR baadhitaan.
Investigations in Somali vocabulary. Baadhitaano OR baadhitaan.
Investigations, Somali translation: baadhitaano OR baadhitaan.
Investigations in Somali: baadhitaano OR baadhitaan.
What is the Somali word for investigations? Baadhitaano OR baadhitaan.
What’s the Somali word for investigations? It’s baadhitaano OR baadhitaan.
Investigations in Somali translation. Baadhitaano OR baadhitaan.
The Somali translation of investigations is baadhitaano OR baadhitaan.
Somali word for investigations: baadhitaano OR baadhitaan.
Translation of investigations in Somali: baadhitaano OR baadhitaan.
Investigations in Somali is baadhitaano OR baadhitaan.
In Somali translation of investigations. Baadhitaano OR baadhitaan.
Investigations in Somali vocab. Baadhitaano OR baadhitaan.
What’s the Somali for investigations? Baadhitaano OR baadhitaan.

Somali

for

investigations

: baadhitaano OR baadhitaan.

Posted on

Harm in Somali is wax-yeelo OR wax-yeelayn.

In Somali how do you say harm? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Q: What’s harm in Somali? A: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
How to say harm in Somali. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Say harm in Somali. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
The Somali word for harm is wax-yeelo OR wax-yeelayn.
How do you say harm in Somali? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali vocabulary. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm, Somali translation: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
What is the Somali word for harm? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
What’s the Somali word for harm? It’s wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali translation. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
The Somali translation of harm is wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Somali word for harm: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Translation of harm in Somali: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali is wax-yeelo OR wax-yeelayn.
In Somali translation of harm. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali vocab. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
What’s the Somali for harm? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.

Somali

for

harm

: wax-yeelo OR wax-yeelayn.