Posted on

How do you say evenings in Somali? Fiidadkii.

evenings, Somali translation: fiidadkii.
Q: What’s evenings in Somali? A: fiidadkii.
What is the Somali word for evenings? Fiidadkii.
What’s the Somali word for evenings? It’s fiidadkii.
Evenings in Somali translation. Fiidadkii.
How do you say evenings in Somali? Fiidadkii.
Evenings in Somali vocabulary. Fiidadkii.
Evenings in Somali: fiidadkii.
In Somali how do you say evenings? Fiidadkii.
Translation of evenings in Somali: fiidadkii.
Evenings in Somali is fiidadkii.
In Somali translation of evenings. Fiidadkii.
Evenings in Somali vocab. Fiidadkii.
The Somali word for evenings is fiidadkii.
How to say evenings in Somali. Fiidadkii.
Say evenings in Somali. Fiidadkii.
The Somali translation of evenings is fiidadkii.
Somali word for evenings: fiidadkii.
What’s the Somali for evenings? Fiidadkii.

Somali

for

evenings

: fiidadkii.

Posted on

How do you say costume in Somali? Dhar.

costume, Somali translation: dhar.
Q: What’s costume in Somali? A: dhar.
What is the Somali word for costume? Dhar.
What’s the Somali word for costume? It’s dhar.
Costume in Somali translation. Dhar.
How do you say costume in Somali? Dhar.
Costume in Somali vocabulary. Dhar.
Costume in Somali: dhar.
In Somali how do you say costume? Dhar.
Translation of costume in Somali: dhar.
Costume in Somali is dhar.
In Somali translation of costume. Dhar.
Costume in Somali vocab. Dhar.
The Somali word for costume is dhar.
How to say costume in Somali. Dhar.
Say costume in Somali. Dhar.
The Somali translation of costume is dhar.
Somali word for costume: dhar.
What’s the Somali for costume? Dhar.

Somali

for

costume

: dhar.

Posted on

How do you say Chile in Somali? Chile – magac waddan.

Chile, Somali translation: chile – magac waddan.
Q: What’s Chile in Somali? A: chile – magac waddan.
What is the Somali word for Chile? Chile – magac waddan.
What’s the Somali word for Chile? It’s chile – magac waddan.
Chile in Somali translation. Chile – magac waddan.
How do you say Chile in Somali? Chile – magac waddan.
Chile in Somali vocabulary. Chile – magac waddan.
Chile in Somali: chile – magac waddan.
In Somali how do you say Chile? Chile – magac waddan.
Translation of Chile in Somali: chile – magac waddan.
Chile in Somali is chile – magac waddan.
In Somali translation of Chile. Chile – magac waddan.
Chile in Somali vocab. Chile – magac waddan.
The Somali word for Chile is chile – magac waddan.
How to say Chile in Somali. Chile – magac waddan.
Say Chile in Somali. Chile – magac waddan.
The Somali translation of Chile is chile – magac waddan.
Somali word for Chile: chile – magac waddan.
What’s the Somali for Chile? Chile – magac waddan.

Somali

for

Chile

: chile – magac waddan.

Posted on

How do you say babies in Somali? Carruuro.

babies, Somali translation: carruuro.
Q: What’s babies in Somali? A: carruuro.
What is the Somali word for babies? Carruuro.
What’s the Somali word for babies? It’s carruuro.
Babies in Somali translation. Carruuro.
How do you say babies in Somali? Carruuro.
Babies in Somali vocabulary. Carruuro.
Babies in Somali: carruuro.
In Somali how do you say babies? Carruuro.
Translation of babies in Somali: carruuro.
Babies in Somali is carruuro.
In Somali translation of babies. Carruuro.
Babies in Somali vocab. Carruuro.
The Somali word for babies is carruuro.
How to say babies in Somali. Carruuro.
Say babies in Somali. Carruuro.
The Somali translation of babies is carruuro.
Somali word for babies: carruuro.
What’s the Somali for babies? Carruuro.

Somali

for

babies

: carruuro.

Posted on

How do you say approximately in Somali? Ugu dhawaan.

approximately, Somali translation: ugu dhawaan.
Q: What’s approximately in Somali? A: ugu dhawaan.
What is the Somali word for approximately? Ugu dhawaan.
What’s the Somali word for approximately? It’s ugu dhawaan.
Approximately in Somali translation. Ugu dhawaan.
How do you say approximately in Somali? Ugu dhawaan.
Approximately in Somali vocabulary. Ugu dhawaan.
Approximately in Somali: ugu dhawaan.
In Somali how do you say approximately? Ugu dhawaan.
Translation of approximately in Somali: ugu dhawaan.
Approximately in Somali is ugu dhawaan.
In Somali translation of approximately. Ugu dhawaan.
Approximately in Somali vocab. Ugu dhawaan.
The Somali word for approximately is ugu dhawaan.
How to say approximately in Somali. Ugu dhawaan.
Say approximately in Somali. Ugu dhawaan.
The Somali translation of approximately is ugu dhawaan.
Somali word for approximately: ugu dhawaan.
What’s the Somali for approximately? Ugu dhawaan.

Somali

for

approximately

: ugu dhawaan.

Posted on

How do you say snorkelling in Somali? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.

snorkelling, Somali translation: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Q: What’s snorkelling in Somali? A: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
What is the Somali word for snorkelling? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
What’s the Somali word for snorkelling? It’s tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali translation. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
How do you say snorkelling in Somali? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali vocabulary. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
In Somali how do you say snorkelling? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Translation of snorkelling in Somali: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali is tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
In Somali translation of snorkelling. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali vocab. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
The Somali word for snorkelling is tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
How to say snorkelling in Somali. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Say snorkelling in Somali. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
The Somali translation of snorkelling is tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Somali word for snorkelling: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
What’s the Somali for snorkelling? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.

Somali

for

snorkelling

: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.

Posted on

How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

roundabouts, Somali translation: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Q: What’s roundabouts in Somali? A: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What is the Somali word for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali word for roundabouts? It’s goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali translation. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocabulary. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali how do you say roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Translation of roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali translation of roundabouts. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocab. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali word for roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How to say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali translation of roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Somali word for roundabouts: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Somali

for

roundabouts

: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Posted on

How do you say questioned in Somali? Su’aalay.

questioned, Somali translation: su’aalay.
Q: What’s questioned in Somali? A: su’aalay.
What is the Somali word for questioned? Su’aalay.
What’s the Somali word for questioned? It’s su’aalay.
Questioned in Somali translation. Su’aalay.
How do you say questioned in Somali? Su’aalay.
Questioned in Somali vocabulary. Su’aalay.
Questioned in Somali: su’aalay.
In Somali how do you say questioned? Su’aalay.
Translation of questioned in Somali: su’aalay.
Questioned in Somali is su’aalay.
In Somali translation of questioned. Su’aalay.
Questioned in Somali vocab. Su’aalay.
The Somali word for questioned is su’aalay.
How to say questioned in Somali. Su’aalay.
Say questioned in Somali. Su’aalay.
The Somali translation of questioned is su’aalay.
Somali word for questioned: su’aalay.
What’s the Somali for questioned? Su’aalay.

Somali

for

questioned

: su’aalay.

Posted on

How do you say motorway in Somali? Haay-weey.

motorway, Somali translation: haay-weey.
Q: What’s motorway in Somali? A: haay-weey.
What is the Somali word for motorway? Haay-weey.
What’s the Somali word for motorway? It’s haay-weey.
Motorway in Somali translation. Haay-weey.
How do you say motorway in Somali? Haay-weey.
Motorway in Somali vocabulary. Haay-weey.
Motorway in Somali: haay-weey.
In Somali how do you say motorway? Haay-weey.
Translation of motorway in Somali: haay-weey.
Motorway in Somali is haay-weey.
In Somali translation of motorway. Haay-weey.
Motorway in Somali vocab. Haay-weey.
The Somali word for motorway is haay-weey.
How to say motorway in Somali. Haay-weey.
Say motorway in Somali. Haay-weey.
The Somali translation of motorway is haay-weey.
Somali word for motorway: haay-weey.
What’s the Somali for motorway? Haay-weey.

Somali

for

motorway

: haay-weey.

Posted on

How do you say holes in Somali? Godad.

holes, Somali translation: godad.
Q: What’s holes in Somali? A: godad.
What is the Somali word for holes? Godad.
What’s the Somali word for holes? It’s godad.
Holes in Somali translation. Godad.
How do you say holes in Somali? Godad.
Holes in Somali vocabulary. Godad.
Holes in Somali: godad.
In Somali how do you say holes? Godad.
Translation of holes in Somali: godad.
Holes in Somali is godad.
In Somali translation of holes. Godad.
Holes in Somali vocab. Godad.
The Somali word for holes is godad.
How to say holes in Somali. Godad.
Say holes in Somali. Godad.
The Somali translation of holes is godad.
Somali word for holes: godad.
What’s the Somali for holes? Godad.

Somali

for

holes

: godad.