How do you say soccer in Somali? Kubbada cagta.

soccer, Somali translation: kubbada cagta.
Q: What’s soccer in Somali? A: kubbada cagta.
What is the Somali word for soccer? Kubbada cagta.
What’s the Somali word for soccer? It’s kubbada cagta.
Soccer in Somali translation. Kubbada cagta.
How do you say soccer in Somali? Kubbada cagta.
Soccer in Somali vocabulary. Kubbada cagta.
Soccer in Somali: kubbada cagta.
In Somali how do you say soccer? Kubbada cagta.
Translation of soccer in Somali: kubbada cagta.
Soccer in Somali is kubbada cagta.
In Somali translation of soccer. Kubbada cagta.
Soccer in Somali vocab. Kubbada cagta.
The Somali word for soccer is kubbada cagta.
How to say soccer in Somali. Kubbada cagta.
Say soccer in Somali. Kubbada cagta.
The Somali translation of soccer is kubbada cagta.
Somali word for soccer: kubbada cagta.
What’s the Somali for soccer? Kubbada cagta.

Somali

for

soccer

: kubbada cagta.

How do you say shall in Somali? Doona.

shall, Somali translation: doona.
Q: What’s shall in Somali? A: doona.
What is the Somali word for shall? Doona.
What’s the Somali word for shall? It’s doona.
Shall in Somali translation. Doona.
How do you say shall in Somali? Doona.
Shall in Somali vocabulary. Doona.
Shall in Somali: doona.
In Somali how do you say shall? Doona.
Translation of shall in Somali: doona.
Shall in Somali is doona.
In Somali translation of shall. Doona.
Shall in Somali vocab. Doona.
The Somali word for shall is doona.
How to say shall in Somali. Doona.
Say shall in Somali. Doona.
The Somali translation of shall is doona.
Somali word for shall: doona.
What’s the Somali for shall? Doona.

Somali

for

shall

: doona.

How do you say ode in Somali? Gabay ka hadlaya qof ama shay.

ode, Somali translation: gabay ka hadlaya qof ama shay.
Q: What’s ode in Somali? A: gabay ka hadlaya qof ama shay.
What is the Somali word for ode? Gabay ka hadlaya qof ama shay.
What’s the Somali word for ode? It’s gabay ka hadlaya qof ama shay.
Ode in Somali translation. Gabay ka hadlaya qof ama shay.
How do you say ode in Somali? Gabay ka hadlaya qof ama shay.
Ode in Somali vocabulary. Gabay ka hadlaya qof ama shay.
Ode in Somali: gabay ka hadlaya qof ama shay.
In Somali how do you say ode? Gabay ka hadlaya qof ama shay.
Translation of ode in Somali: gabay ka hadlaya qof ama shay.
Ode in Somali is gabay ka hadlaya qof ama shay.
In Somali translation of ode. Gabay ka hadlaya qof ama shay.
Ode in Somali vocab. Gabay ka hadlaya qof ama shay.
The Somali word for ode is gabay ka hadlaya qof ama shay.
How to say ode in Somali. Gabay ka hadlaya qof ama shay.
Say ode in Somali. Gabay ka hadlaya qof ama shay.
The Somali translation of ode is gabay ka hadlaya qof ama shay.
Somali word for ode: gabay ka hadlaya qof ama shay.
What’s the Somali for ode? Gabay ka hadlaya qof ama shay.

Somali

for

ode

: gabay ka hadlaya qof ama shay.

How do you say occasionally in Somali? Mar-mar.

occasionally, Somali translation: mar-mar.
Q: What’s occasionally in Somali? A: mar-mar.
What is the Somali word for occasionally? Mar-mar.
What’s the Somali word for occasionally? It’s mar-mar.
Occasionally in Somali translation. Mar-mar.
How do you say occasionally in Somali? Mar-mar.
Occasionally in Somali vocabulary. Mar-mar.
Occasionally in Somali: mar-mar.
In Somali how do you say occasionally? Mar-mar.
Translation of occasionally in Somali: mar-mar.
Occasionally in Somali is mar-mar.
In Somali translation of occasionally. Mar-mar.
Occasionally in Somali vocab. Mar-mar.
The Somali word for occasionally is mar-mar.
How to say occasionally in Somali. Mar-mar.
Say occasionally in Somali. Mar-mar.
The Somali translation of occasionally is mar-mar.
Somali word for occasionally: mar-mar.
What’s the Somali for occasionally? Mar-mar.

Somali

for

occasionally

: mar-mar.

How do you say livestock in Somali? Xoola la dhaqdo.

livestock, Somali translation: xoola la dhaqdo.
Q: What’s livestock in Somali? A: xoola la dhaqdo.
What is the Somali word for livestock? Xoola la dhaqdo.
What’s the Somali word for livestock? It’s xoola la dhaqdo.
Livestock in Somali translation. Xoola la dhaqdo.
How do you say livestock in Somali? Xoola la dhaqdo.
Livestock in Somali vocabulary. Xoola la dhaqdo.
Livestock in Somali: xoola la dhaqdo.
In Somali how do you say livestock? Xoola la dhaqdo.
Translation of livestock in Somali: xoola la dhaqdo.
Livestock in Somali is xoola la dhaqdo.
In Somali translation of livestock. Xoola la dhaqdo.
Livestock in Somali vocab. Xoola la dhaqdo.
The Somali word for livestock is xoola la dhaqdo.
How to say livestock in Somali. Xoola la dhaqdo.
Say livestock in Somali. Xoola la dhaqdo.
The Somali translation of livestock is xoola la dhaqdo.
Somali word for livestock: xoola la dhaqdo.
What’s the Somali for livestock? Xoola la dhaqdo.

Somali

for

livestock

: xoola la dhaqdo.

How do you say duke in Somali? Nin sharaf-leh iyo darajo sare.

duke, Somali translation: nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Q: What’s duke in Somali? A: nin sharaf-leh iyo darajo sare.
What is the Somali word for duke? Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
What’s the Somali word for duke? It’s nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Duke in Somali translation. Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
How do you say duke in Somali? Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Duke in Somali vocabulary. Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Duke in Somali: nin sharaf-leh iyo darajo sare.
In Somali how do you say duke? Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Translation of duke in Somali: nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Duke in Somali is nin sharaf-leh iyo darajo sare.
In Somali translation of duke. Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Duke in Somali vocab. Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
The Somali word for duke is nin sharaf-leh iyo darajo sare.
How to say duke in Somali. Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Say duke in Somali. Nin sharaf-leh iyo darajo sare.
The Somali translation of duke is nin sharaf-leh iyo darajo sare.
Somali word for duke: nin sharaf-leh iyo darajo sare.
What’s the Somali for duke? Nin sharaf-leh iyo darajo sare.

Somali

for

duke

: nin sharaf-leh iyo darajo sare.

How do you say copy in Somali? Nuskhad.

copy, Somali translation: nuskhad.
Q: What’s copy in Somali? A: nuskhad.
What is the Somali word for copy? Nuskhad.
What’s the Somali word for copy? It’s nuskhad.
Copy in Somali translation. Nuskhad.
How do you say copy in Somali? Nuskhad.
Copy in Somali vocabulary. Nuskhad.
Copy in Somali: nuskhad.
In Somali how do you say copy? Nuskhad.
Translation of copy in Somali: nuskhad.
Copy in Somali is nuskhad.
In Somali translation of copy. Nuskhad.
Copy in Somali vocab. Nuskhad.
The Somali word for copy is nuskhad.
How to say copy in Somali. Nuskhad.
Say copy in Somali. Nuskhad.
The Somali translation of copy is nuskhad.
Somali word for copy: nuskhad.
What’s the Somali for copy? Nuskhad.

Somali

for

copy

: nuskhad.

How do you say contacted in Somali? La xidhiidhay.

contacted, Somali translation: la xidhiidhay.
Q: What’s contacted in Somali? A: la xidhiidhay.
What is the Somali word for contacted? La xidhiidhay.
What’s the Somali word for contacted? It’s la xidhiidhay.
Contacted in Somali translation. La xidhiidhay.
How do you say contacted in Somali? La xidhiidhay.
Contacted in Somali vocabulary. La xidhiidhay.
Contacted in Somali: la xidhiidhay.
In Somali how do you say contacted? La xidhiidhay.
Translation of contacted in Somali: la xidhiidhay.
Contacted in Somali is la xidhiidhay.
In Somali translation of contacted. La xidhiidhay.
Contacted in Somali vocab. La xidhiidhay.
The Somali word for contacted is la xidhiidhay.
How to say contacted in Somali. La xidhiidhay.
Say contacted in Somali. La xidhiidhay.
The Somali translation of contacted is la xidhiidhay.
Somali word for contacted: la xidhiidhay.
What’s the Somali for contacted? La xidhiidhay.

Somali

for

contacted

: la xidhiidhay.

How do you say zones in Somali? Soonayaal.

zones, Somali translation: soonayaal.
Q: What’s zones in Somali? A: soonayaal.
What is the Somali word for zones? Soonayaal.
What’s the Somali word for zones? It’s soonayaal.
Zones in Somali translation. Soonayaal.
How do you say zones in Somali? Soonayaal.
Zones in Somali vocabulary. Soonayaal.
Zones in Somali: soonayaal.
In Somali how do you say zones? Soonayaal.
Translation of zones in Somali: soonayaal.
Zones in Somali is soonayaal.
In Somali translation of zones. Soonayaal.
Zones in Somali vocab. Soonayaal.
The Somali word for zones is soonayaal.
How to say zones in Somali. Soonayaal.
Say zones in Somali. Soonayaal.
The Somali translation of zones is soonayaal.
Somali word for zones: soonayaal.
What’s the Somali for zones? Soonayaal.

Somali

for

zones

: soonayaal.

How do you say suppliers in Somali? Shirkado.

suppliers, Somali translation: shirkado.
Q: What’s suppliers in Somali? A: shirkado.
What is the Somali word for suppliers? Shirkado.
What’s the Somali word for suppliers? It’s shirkado.
Suppliers in Somali translation. Shirkado.
How do you say suppliers in Somali? Shirkado.
Suppliers in Somali vocabulary. Shirkado.
Suppliers in Somali: shirkado.
In Somali how do you say suppliers? Shirkado.
Translation of suppliers in Somali: shirkado.
Suppliers in Somali is shirkado.
In Somali translation of suppliers. Shirkado.
Suppliers in Somali vocab. Shirkado.
The Somali word for suppliers is shirkado.
How to say suppliers in Somali. Shirkado.
Say suppliers in Somali. Shirkado.
The Somali translation of suppliers is shirkado.
Somali word for suppliers: shirkado.
What’s the Somali for suppliers? Shirkado.

Somali

for

suppliers

: shirkado.