Posted on

Hurt in Somali is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.

In Somali how do you say hurt? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Q: What’s hurt in Somali? A: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
How to say hurt in Somali. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Say hurt in Somali. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
The Somali word for hurt is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
How do you say hurt in Somali? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali vocabulary. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt, Somali translation: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
What is the Somali word for hurt? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
What’s the Somali word for hurt? It’s dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali translation. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
The Somali translation of hurt is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Somali word for hurt: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Translation of hurt in Somali: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
In Somali translation of hurt. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali vocab. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
What’s the Somali for hurt? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.

Somali

for

hurt

: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.

Posted on

Guarantee in Somali is dammaano OR kafaalo.

In Somali how do you say guarantee? Dammaano OR kafaalo.
Q: What’s guarantee in Somali? A: dammaano OR kafaalo.
How to say guarantee in Somali. Dammaano OR kafaalo.
Say guarantee in Somali. Dammaano OR kafaalo.
The Somali word for guarantee is dammaano OR kafaalo.
How do you say guarantee in Somali? Dammaano OR kafaalo.
Guarantee in Somali vocabulary. Dammaano OR kafaalo.
Guarantee, Somali translation: dammaano OR kafaalo.
Guarantee in Somali: dammaano OR kafaalo.
What is the Somali word for guarantee? Dammaano OR kafaalo.
What’s the Somali word for guarantee? It’s dammaano OR kafaalo.
Guarantee in Somali translation. Dammaano OR kafaalo.
The Somali translation of guarantee is dammaano OR kafaalo.
Somali word for guarantee: dammaano OR kafaalo.
Translation of guarantee in Somali: dammaano OR kafaalo.
Guarantee in Somali is dammaano OR kafaalo.
In Somali translation of guarantee. Dammaano OR kafaalo.
Guarantee in Somali vocab. Dammaano OR kafaalo.
What’s the Somali for guarantee? Dammaano OR kafaalo.

Somali

for

guarantee

: dammaano OR kafaalo.

Posted on

Buys in Somali is iibsi OR gadasho.

In Somali how do you say buys? Iibsi OR gadasho.
Q: What’s buys in Somali? A: iibsi OR gadasho.
How to say buys in Somali. Iibsi OR gadasho.
Say buys in Somali. Iibsi OR gadasho.
The Somali word for buys is iibsi OR gadasho.
How do you say buys in Somali? Iibsi OR gadasho.
Buys in Somali vocabulary. Iibsi OR gadasho.
Buys, Somali translation: iibsi OR gadasho.
Buys in Somali: iibsi OR gadasho.
What is the Somali word for buys? Iibsi OR gadasho.
What’s the Somali word for buys? It’s iibsi OR gadasho.
Buys in Somali translation. Iibsi OR gadasho.
The Somali translation of buys is iibsi OR gadasho.
Somali word for buys: iibsi OR gadasho.
Translation of buys in Somali: iibsi OR gadasho.
Buys in Somali is iibsi OR gadasho.
In Somali translation of buys. Iibsi OR gadasho.
Buys in Somali vocab. Iibsi OR gadasho.
What’s the Somali for buys? Iibsi OR gadasho.

Somali

for

buys

: iibsi OR gadasho.

Posted on

Peak in Somali is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.

In Somali how do you say peak? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Q: What’s peak in Somali? A: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
How to say peak in Somali. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Say peak in Somali. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
The Somali word for peak is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
How do you say peak in Somali? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali vocabulary. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak, Somali translation: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
What is the Somali word for peak? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
What’s the Somali word for peak? It’s fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali translation. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
The Somali translation of peak is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Somali word for peak: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Translation of peak in Somali: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
In Somali translation of peak. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali vocab. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
What’s the Somali for peak? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.

Somali

for

peak

: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.

Posted on

Maintain in Somali is sii wadid OR ku adkaysasho.

In Somali how do you say maintain? Sii wadid OR ku adkaysasho.
Q: What’s maintain in Somali? A: sii wadid OR ku adkaysasho.
How to say maintain in Somali. Sii wadid OR ku adkaysasho.
Say maintain in Somali. Sii wadid OR ku adkaysasho.
The Somali word for maintain is sii wadid OR ku adkaysasho.
How do you say maintain in Somali? Sii wadid OR ku adkaysasho.
Maintain in Somali vocabulary. Sii wadid OR ku adkaysasho.
Maintain, Somali translation: sii wadid OR ku adkaysasho.
Maintain in Somali: sii wadid OR ku adkaysasho.
What is the Somali word for maintain? Sii wadid OR ku adkaysasho.
What’s the Somali word for maintain? It’s sii wadid OR ku adkaysasho.
Maintain in Somali translation. Sii wadid OR ku adkaysasho.
The Somali translation of maintain is sii wadid OR ku adkaysasho.
Somali word for maintain: sii wadid OR ku adkaysasho.
Translation of maintain in Somali: sii wadid OR ku adkaysasho.
Maintain in Somali is sii wadid OR ku adkaysasho.
In Somali translation of maintain. Sii wadid OR ku adkaysasho.
Maintain in Somali vocab. Sii wadid OR ku adkaysasho.
What’s the Somali for maintain? Sii wadid OR ku adkaysasho.

Somali

for

maintain

: sii wadid OR ku adkaysasho.

Posted on

Filmed in Somali is filin duubay OR filin qaaday.

In Somali how do you say filmed? Filin duubay OR filin qaaday.
Q: What’s filmed in Somali? A: filin duubay OR filin qaaday.
How to say filmed in Somali. Filin duubay OR filin qaaday.
Say filmed in Somali. Filin duubay OR filin qaaday.
The Somali word for filmed is filin duubay OR filin qaaday.
How do you say filmed in Somali? Filin duubay OR filin qaaday.
Filmed in Somali vocabulary. Filin duubay OR filin qaaday.
Filmed, Somali translation: filin duubay OR filin qaaday.
Filmed in Somali: filin duubay OR filin qaaday.
What is the Somali word for filmed? Filin duubay OR filin qaaday.
What’s the Somali word for filmed? It’s filin duubay OR filin qaaday.
Filmed in Somali translation. Filin duubay OR filin qaaday.
The Somali translation of filmed is filin duubay OR filin qaaday.
Somali word for filmed: filin duubay OR filin qaaday.
Translation of filmed in Somali: filin duubay OR filin qaaday.
Filmed in Somali is filin duubay OR filin qaaday.
In Somali translation of filmed. Filin duubay OR filin qaaday.
Filmed in Somali vocab. Filin duubay OR filin qaaday.
What’s the Somali for filmed? Filin duubay OR filin qaaday.

Somali

for

filmed

: filin duubay OR filin qaaday.

Posted on

Approved in Somali is uguuxid OR aqbalid.

In Somali how do you say approved? Uguuxid OR aqbalid.
Q: What’s approved in Somali? A: uguuxid OR aqbalid.
How to say approved in Somali. Uguuxid OR aqbalid.
Say approved in Somali. Uguuxid OR aqbalid.
The Somali word for approved is uguuxid OR aqbalid.
How do you say approved in Somali? Uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali vocabulary. Uguuxid OR aqbalid.
Approved, Somali translation: uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali: uguuxid OR aqbalid.
What is the Somali word for approved? Uguuxid OR aqbalid.
What’s the Somali word for approved? It’s uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali translation. Uguuxid OR aqbalid.
The Somali translation of approved is uguuxid OR aqbalid.
Somali word for approved: uguuxid OR aqbalid.
Translation of approved in Somali: uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali is uguuxid OR aqbalid.
In Somali translation of approved. Uguuxid OR aqbalid.
Approved in Somali vocab. Uguuxid OR aqbalid.
What’s the Somali for approved? Uguuxid OR aqbalid.

Somali

for

approved

: uguuxid OR aqbalid.

Posted on

Types in Somali is nooyo OR jaadad.

In Somali how do you say types? Nooyo OR jaadad.
Q: What’s types in Somali? A: nooyo OR jaadad.
How to say types in Somali. Nooyo OR jaadad.
Say types in Somali. Nooyo OR jaadad.
The Somali word for types is nooyo OR jaadad.
How do you say types in Somali? Nooyo OR jaadad.
Types in Somali vocabulary. Nooyo OR jaadad.
Types, Somali translation: nooyo OR jaadad.
Types in Somali: nooyo OR jaadad.
What is the Somali word for types? Nooyo OR jaadad.
What’s the Somali word for types? It’s nooyo OR jaadad.
Types in Somali translation. Nooyo OR jaadad.
The Somali translation of types is nooyo OR jaadad.
Somali word for types: nooyo OR jaadad.
Translation of types in Somali: nooyo OR jaadad.
Types in Somali is nooyo OR jaadad.
In Somali translation of types. Nooyo OR jaadad.
Types in Somali vocab. Nooyo OR jaadad.
What’s the Somali for types? Nooyo OR jaadad.

Somali

for

types

: nooyo OR jaadad.

Posted on

Restrictions in Somali is xadayno OR xad u yeelid.

In Somali how do you say restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.
Q: What’s restrictions in Somali? A: xadayno OR xad u yeelid.
How to say restrictions in Somali. Xadayno OR xad u yeelid.
Say restrictions in Somali. Xadayno OR xad u yeelid.
The Somali word for restrictions is xadayno OR xad u yeelid.
How do you say restrictions in Somali? Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali vocabulary. Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions, Somali translation: xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali: xadayno OR xad u yeelid.
What is the Somali word for restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.
What’s the Somali word for restrictions? It’s xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali translation. Xadayno OR xad u yeelid.
The Somali translation of restrictions is xadayno OR xad u yeelid.
Somali word for restrictions: xadayno OR xad u yeelid.
Translation of restrictions in Somali: xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali is xadayno OR xad u yeelid.
In Somali translation of restrictions. Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali vocab. Xadayno OR xad u yeelid.
What’s the Somali for restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.

Somali

for

restrictions

: xadayno OR xad u yeelid.

Posted on

Racism in Somali is midab-sooc OR cunsariyad.

In Somali how do you say racism? Midab-sooc OR cunsariyad.
Q: What’s racism in Somali? A: midab-sooc OR cunsariyad.
How to say racism in Somali. Midab-sooc OR cunsariyad.
Say racism in Somali. Midab-sooc OR cunsariyad.
The Somali word for racism is midab-sooc OR cunsariyad.
How do you say racism in Somali? Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali vocabulary. Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism, Somali translation: midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali: midab-sooc OR cunsariyad.
What is the Somali word for racism? Midab-sooc OR cunsariyad.
What’s the Somali word for racism? It’s midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali translation. Midab-sooc OR cunsariyad.
The Somali translation of racism is midab-sooc OR cunsariyad.
Somali word for racism: midab-sooc OR cunsariyad.
Translation of racism in Somali: midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali is midab-sooc OR cunsariyad.
In Somali translation of racism. Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali vocab. Midab-sooc OR cunsariyad.
What’s the Somali for racism? Midab-sooc OR cunsariyad.

Somali

for

racism

: midab-sooc OR cunsariyad.