Posted on

How do you say chasing in Somali? Eryasho.

chasing, Somali translation: eryasho.
Q: What’s chasing in Somali? A: eryasho.
What is the Somali word for chasing? Eryasho.
What’s the Somali word for chasing? It’s eryasho.
Chasing in Somali translation. Eryasho.
How do you say chasing in Somali? Eryasho.
Chasing in Somali vocabulary. Eryasho.
Chasing in Somali: eryasho.
In Somali how do you say chasing? Eryasho.
Translation of chasing in Somali: eryasho.
Chasing in Somali is eryasho.
In Somali translation of chasing. Eryasho.
Chasing in Somali vocab. Eryasho.
The Somali word for chasing is eryasho.
How to say chasing in Somali. Eryasho.
Say chasing in Somali. Eryasho.
The Somali translation of chasing is eryasho.
Somali word for chasing: eryasho.
What’s the Somali for chasing? Eryasho.

Somali

for

chasing

: eryasho.

Posted on

How do you say wounded in Somali? Dhaawacay.

wounded, Somali translation: dhaawacay.
Q: What’s wounded in Somali? A: dhaawacay.
What is the Somali word for wounded? Dhaawacay.
What’s the Somali word for wounded? It’s dhaawacay.
Wounded in Somali translation. Dhaawacay.
How do you say wounded in Somali? Dhaawacay.
Wounded in Somali vocabulary. Dhaawacay.
Wounded in Somali: dhaawacay.
In Somali how do you say wounded? Dhaawacay.
Translation of wounded in Somali: dhaawacay.
Wounded in Somali is dhaawacay.
In Somali translation of wounded. Dhaawacay.
Wounded in Somali vocab. Dhaawacay.
The Somali word for wounded is dhaawacay.
How to say wounded in Somali. Dhaawacay.
Say wounded in Somali. Dhaawacay.
The Somali translation of wounded is dhaawacay.
Somali word for wounded: dhaawacay.
What’s the Somali for wounded? Dhaawacay.

Somali

for

wounded

: dhaawacay.

Posted on

How do you say witness in Somali? Markhaati.

witness, Somali translation: markhaati.
Q: What’s witness in Somali? A: markhaati.
What is the Somali word for witness? Markhaati.
What’s the Somali word for witness? It’s markhaati.
Witness in Somali translation. Markhaati.
How do you say witness in Somali? Markhaati.
Witness in Somali vocabulary. Markhaati.
Witness in Somali: markhaati.
In Somali how do you say witness? Markhaati.
Translation of witness in Somali: markhaati.
Witness in Somali is markhaati.
In Somali translation of witness. Markhaati.
Witness in Somali vocab. Markhaati.
The Somali word for witness is markhaati.
How to say witness in Somali. Markhaati.
Say witness in Somali. Markhaati.
The Somali translation of witness is markhaati.
Somali word for witness: markhaati.
What’s the Somali for witness? Markhaati.

Somali

for

witness

: markhaati.

Posted on

How do you say scrap in Somali? Tuurid.

scrap, Somali translation: tuurid.
Q: What’s scrap in Somali? A: tuurid.
What is the Somali word for scrap? Tuurid.
What’s the Somali word for scrap? It’s tuurid.
Scrap in Somali translation. Tuurid.
How do you say scrap in Somali? Tuurid.
Scrap in Somali vocabulary. Tuurid.
Scrap in Somali: tuurid.
In Somali how do you say scrap? Tuurid.
Translation of scrap in Somali: tuurid.
Scrap in Somali is tuurid.
In Somali translation of scrap. Tuurid.
Scrap in Somali vocab. Tuurid.
The Somali word for scrap is tuurid.
How to say scrap in Somali. Tuurid.
Say scrap in Somali. Tuurid.
The Somali translation of scrap is tuurid.
Somali word for scrap: tuurid.
What’s the Somali for scrap? Tuurid.

Somali

for

scrap

: tuurid.

Posted on

How do you say pharmacy in Somali? Farmasi.

pharmacy, Somali translation: farmasi.
Q: What’s pharmacy in Somali? A: farmasi.
What is the Somali word for pharmacy? Farmasi.
What’s the Somali word for pharmacy? It’s farmasi.
Pharmacy in Somali translation. Farmasi.
How do you say pharmacy in Somali? Farmasi.
Pharmacy in Somali vocabulary. Farmasi.
Pharmacy in Somali: farmasi.
In Somali how do you say pharmacy? Farmasi.
Translation of pharmacy in Somali: farmasi.
Pharmacy in Somali is farmasi.
In Somali translation of pharmacy. Farmasi.
Pharmacy in Somali vocab. Farmasi.
The Somali word for pharmacy is farmasi.
How to say pharmacy in Somali. Farmasi.
Say pharmacy in Somali. Farmasi.
The Somali translation of pharmacy is farmasi.
Somali word for pharmacy: farmasi.
What’s the Somali for pharmacy? Farmasi.

Somali

for

pharmacy

: farmasi.

Posted on

How do you say panther in Somali? Haramcad.

panther, Somali translation: haramcad.
Q: What’s panther in Somali? A: haramcad.
What is the Somali word for panther? Haramcad.
What’s the Somali word for panther? It’s haramcad.
Panther in Somali translation. Haramcad.
How do you say panther in Somali? Haramcad.
Panther in Somali vocabulary. Haramcad.
Panther in Somali: haramcad.
In Somali how do you say panther? Haramcad.
Translation of panther in Somali: haramcad.
Panther in Somali is haramcad.
In Somali translation of panther. Haramcad.
Panther in Somali vocab. Haramcad.
The Somali word for panther is haramcad.
How to say panther in Somali. Haramcad.
Say panther in Somali. Haramcad.
The Somali translation of panther is haramcad.
Somali word for panther: haramcad.
What’s the Somali for panther? Haramcad.

Somali

for

panther

: haramcad.

Posted on

How do you say instance in Somali? Tusaale ahaan.

instance, Somali translation: tusaale ahaan.
Q: What’s instance in Somali? A: tusaale ahaan.
What is the Somali word for instance? Tusaale ahaan.
What’s the Somali word for instance? It’s tusaale ahaan.
Instance in Somali translation. Tusaale ahaan.
How do you say instance in Somali? Tusaale ahaan.
Instance in Somali vocabulary. Tusaale ahaan.
Instance in Somali: tusaale ahaan.
In Somali how do you say instance? Tusaale ahaan.
Translation of instance in Somali: tusaale ahaan.
Instance in Somali is tusaale ahaan.
In Somali translation of instance. Tusaale ahaan.
Instance in Somali vocab. Tusaale ahaan.
The Somali word for instance is tusaale ahaan.
How to say instance in Somali. Tusaale ahaan.
Say instance in Somali. Tusaale ahaan.
The Somali translation of instance is tusaale ahaan.
Somali word for instance: tusaale ahaan.
What’s the Somali for instance? Tusaale ahaan.

Somali

for

instance

: tusaale ahaan.

Posted on

How do you say footballer in Somali? Ciyaartooy.

footballer, Somali translation: ciyaartooy.
Q: What’s footballer in Somali? A: ciyaartooy.
What is the Somali word for footballer? Ciyaartooy.
What’s the Somali word for footballer? It’s ciyaartooy.
Footballer in Somali translation. Ciyaartooy.
How do you say footballer in Somali? Ciyaartooy.
Footballer in Somali vocabulary. Ciyaartooy.
Footballer in Somali: ciyaartooy.
In Somali how do you say footballer? Ciyaartooy.
Translation of footballer in Somali: ciyaartooy.
Footballer in Somali is ciyaartooy.
In Somali translation of footballer. Ciyaartooy.
Footballer in Somali vocab. Ciyaartooy.
The Somali word for footballer is ciyaartooy.
How to say footballer in Somali. Ciyaartooy.
Say footballer in Somali. Ciyaartooy.
The Somali translation of footballer is ciyaartooy.
Somali word for footballer: ciyaartooy.
What’s the Somali for footballer? Ciyaartooy.

Somali

for

footballer

: ciyaartooy.

Posted on

How do you say directors in Somali? Agaasimayaal.

directors, Somali translation: agaasimayaal.
Q: What’s directors in Somali? A: agaasimayaal.
What is the Somali word for directors? Agaasimayaal.
What’s the Somali word for directors? It’s agaasimayaal.
Directors in Somali translation. Agaasimayaal.
How do you say directors in Somali? Agaasimayaal.
Directors in Somali vocabulary. Agaasimayaal.
Directors in Somali: agaasimayaal.
In Somali how do you say directors? Agaasimayaal.
Translation of directors in Somali: agaasimayaal.
Directors in Somali is agaasimayaal.
In Somali translation of directors. Agaasimayaal.
Directors in Somali vocab. Agaasimayaal.
The Somali word for directors is agaasimayaal.
How to say directors in Somali. Agaasimayaal.
Say directors in Somali. Agaasimayaal.
The Somali translation of directors is agaasimayaal.
Somali word for directors: agaasimayaal.
What’s the Somali for directors? Agaasimayaal.

Somali

for

directors

: agaasimayaal.

Posted on

How do you say antiques in Somali? Alaab qadiimiya oo qaali ah.

antiques, Somali translation: alaab qadiimiya oo qaali ah.
Q: What’s antiques in Somali? A: alaab qadiimiya oo qaali ah.
What is the Somali word for antiques? Alaab qadiimiya oo qaali ah.
What’s the Somali word for antiques? It’s alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali translation. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
How do you say antiques in Somali? Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali vocabulary. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali: alaab qadiimiya oo qaali ah.
In Somali how do you say antiques? Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Translation of antiques in Somali: alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali is alaab qadiimiya oo qaali ah.
In Somali translation of antiques. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Antiques in Somali vocab. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
The Somali word for antiques is alaab qadiimiya oo qaali ah.
How to say antiques in Somali. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
Say antiques in Somali. Alaab qadiimiya oo qaali ah.
The Somali translation of antiques is alaab qadiimiya oo qaali ah.
Somali word for antiques: alaab qadiimiya oo qaali ah.
What’s the Somali for antiques? Alaab qadiimiya oo qaali ah.

Somali

for

antiques

: alaab qadiimiya oo qaali ah.