Posted on

Funny in Somali is maad leh OR lagu qoslo.

In Somali how do you say funny? Maad leh OR lagu qoslo.
Q: What’s funny in Somali? A: maad leh OR lagu qoslo.
How to say funny in Somali. Maad leh OR lagu qoslo.
Say funny in Somali. Maad leh OR lagu qoslo.
The Somali word for funny is maad leh OR lagu qoslo.
How do you say funny in Somali? Maad leh OR lagu qoslo.
Funny in Somali vocabulary. Maad leh OR lagu qoslo.
Funny, Somali translation: maad leh OR lagu qoslo.
Funny in Somali: maad leh OR lagu qoslo.
What is the Somali word for funny? Maad leh OR lagu qoslo.
What’s the Somali word for funny? It’s maad leh OR lagu qoslo.
Funny in Somali translation. Maad leh OR lagu qoslo.
The Somali translation of funny is maad leh OR lagu qoslo.
Somali word for funny: maad leh OR lagu qoslo.
Translation of funny in Somali: maad leh OR lagu qoslo.
Funny in Somali is maad leh OR lagu qoslo.
In Somali translation of funny. Maad leh OR lagu qoslo.
Funny in Somali vocab. Maad leh OR lagu qoslo.
What’s the Somali for funny? Maad leh OR lagu qoslo.

Somali

for

funny

: maad leh OR lagu qoslo.

Posted on

Existence in Somali is jiritaan OR jiris OR nolol.

In Somali how do you say existence? Jiritaan OR jiris OR nolol.
Q: What’s existence in Somali? A: jiritaan OR jiris OR nolol.
How to say existence in Somali. Jiritaan OR jiris OR nolol.
Say existence in Somali. Jiritaan OR jiris OR nolol.
The Somali word for existence is jiritaan OR jiris OR nolol.
How do you say existence in Somali? Jiritaan OR jiris OR nolol.
Existence in Somali vocabulary. Jiritaan OR jiris OR nolol.
Existence, Somali translation: jiritaan OR jiris OR nolol.
Existence in Somali: jiritaan OR jiris OR nolol.
What is the Somali word for existence? Jiritaan OR jiris OR nolol.
What’s the Somali word for existence? It’s jiritaan OR jiris OR nolol.
Existence in Somali translation. Jiritaan OR jiris OR nolol.
The Somali translation of existence is jiritaan OR jiris OR nolol.
Somali word for existence: jiritaan OR jiris OR nolol.
Translation of existence in Somali: jiritaan OR jiris OR nolol.
Existence in Somali is jiritaan OR jiris OR nolol.
In Somali translation of existence. Jiritaan OR jiris OR nolol.
Existence in Somali vocab. Jiritaan OR jiris OR nolol.
What’s the Somali for existence? Jiritaan OR jiris OR nolol.

Somali

for

existence

: jiritaan OR jiris OR nolol.

Posted on

Fort in Somali is qalcad OR kuud.

In Somali how do you say fort? Qalcad OR kuud.
Q: What’s fort in Somali? A: qalcad OR kuud.
How to say fort in Somali. Qalcad OR kuud.
Say fort in Somali. Qalcad OR kuud.
The Somali word for fort is qalcad OR kuud.
How do you say fort in Somali? Qalcad OR kuud.
Fort in Somali vocabulary. Qalcad OR kuud.
Fort, Somali translation: qalcad OR kuud.
Fort in Somali: qalcad OR kuud.
What is the Somali word for fort? Qalcad OR kuud.
What’s the Somali word for fort? It’s qalcad OR kuud.
Fort in Somali translation. Qalcad OR kuud.
The Somali translation of fort is qalcad OR kuud.
Somali word for fort: qalcad OR kuud.
Translation of fort in Somali: qalcad OR kuud.
Fort in Somali is qalcad OR kuud.
In Somali translation of fort. Qalcad OR kuud.
Fort in Somali vocab. Qalcad OR kuud.
What’s the Somali for fort? Qalcad OR kuud.

Somali

for

fort

: qalcad OR kuud.

Posted on

Praise in Somali is amaanid OR amaanay.

In Somali how do you say praise? Amaanid OR amaanay.
Q: What’s praise in Somali? A: amaanid OR amaanay.
How to say praise in Somali. Amaanid OR amaanay.
Say praise in Somali. Amaanid OR amaanay.
The Somali word for praise is amaanid OR amaanay.
How do you say praise in Somali? Amaanid OR amaanay.
Praise in Somali vocabulary. Amaanid OR amaanay.
Praise, Somali translation: amaanid OR amaanay.
Praise in Somali: amaanid OR amaanay.
What is the Somali word for praise? Amaanid OR amaanay.
What’s the Somali word for praise? It’s amaanid OR amaanay.
Praise in Somali translation. Amaanid OR amaanay.
The Somali translation of praise is amaanid OR amaanay.
Somali word for praise: amaanid OR amaanay.
Translation of praise in Somali: amaanid OR amaanay.
Praise in Somali is amaanid OR amaanay.
In Somali translation of praise. Amaanid OR amaanay.
Praise in Somali vocab. Amaanid OR amaanay.
What’s the Somali for praise? Amaanid OR amaanay.

Somali

for

praise

: amaanid OR amaanay.

Posted on

Supposed in Somali is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

In Somali how do you say supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Q: What’s supposed in Somali? A: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
How to say supposed in Somali. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Say supposed in Somali. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
The Somali word for supposed is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
How do you say supposed in Somali? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali vocabulary. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed, Somali translation: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What is the Somali word for supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What’s the Somali word for supposed? It’s la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali translation. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
The Somali translation of supposed is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Somali word for supposed: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Translation of supposed in Somali: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
In Somali translation of supposed. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali vocab. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What’s the Somali for supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

Somali

for

supposed

: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

Posted on

Explain in Somali is cadayn OR fasirid OR sharxid.

In Somali how do you say explain? Cadayn OR fasirid OR sharxid.
Q: What’s explain in Somali? A: cadayn OR fasirid OR sharxid.
How to say explain in Somali. Cadayn OR fasirid OR sharxid.
Say explain in Somali. Cadayn OR fasirid OR sharxid.
The Somali word for explain is cadayn OR fasirid OR sharxid.
How do you say explain in Somali? Cadayn OR fasirid OR sharxid.
Explain in Somali vocabulary. Cadayn OR fasirid OR sharxid.
Explain, Somali translation: cadayn OR fasirid OR sharxid.
Explain in Somali: cadayn OR fasirid OR sharxid.
What is the Somali word for explain? Cadayn OR fasirid OR sharxid.
What’s the Somali word for explain? It’s cadayn OR fasirid OR sharxid.
Explain in Somali translation. Cadayn OR fasirid OR sharxid.
The Somali translation of explain is cadayn OR fasirid OR sharxid.
Somali word for explain: cadayn OR fasirid OR sharxid.
Translation of explain in Somali: cadayn OR fasirid OR sharxid.
Explain in Somali is cadayn OR fasirid OR sharxid.
In Somali translation of explain. Cadayn OR fasirid OR sharxid.
Explain in Somali vocab. Cadayn OR fasirid OR sharxid.
What’s the Somali for explain? Cadayn OR fasirid OR sharxid.

Somali

for

explain

: cadayn OR fasirid OR sharxid.

Posted on

Intelligent in Somali is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.

In Somali how do you say intelligent? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Q: What’s intelligent in Somali? A: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
How to say intelligent in Somali. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Say intelligent in Somali. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
The Somali word for intelligent is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
How do you say intelligent in Somali? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali vocabulary. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent, Somali translation: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
What is the Somali word for intelligent? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
What’s the Somali word for intelligent? It’s waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali translation. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
The Somali translation of intelligent is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Somali word for intelligent: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Translation of intelligent in Somali: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
In Somali translation of intelligent. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali vocab. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
What’s the Somali for intelligent? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.

Somali

for

intelligent

: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.

Posted on

Shaky in Somali is aan adkayn OR ruxmaya.

In Somali how do you say shaky? Aan adkayn OR ruxmaya.
Q: What’s shaky in Somali? A: aan adkayn OR ruxmaya.
How to say shaky in Somali. Aan adkayn OR ruxmaya.
Say shaky in Somali. Aan adkayn OR ruxmaya.
The Somali word for shaky is aan adkayn OR ruxmaya.
How do you say shaky in Somali? Aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali vocabulary. Aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky, Somali translation: aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali: aan adkayn OR ruxmaya.
What is the Somali word for shaky? Aan adkayn OR ruxmaya.
What’s the Somali word for shaky? It’s aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali translation. Aan adkayn OR ruxmaya.
The Somali translation of shaky is aan adkayn OR ruxmaya.
Somali word for shaky: aan adkayn OR ruxmaya.
Translation of shaky in Somali: aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali is aan adkayn OR ruxmaya.
In Somali translation of shaky. Aan adkayn OR ruxmaya.
Shaky in Somali vocab. Aan adkayn OR ruxmaya.
What’s the Somali for shaky? Aan adkayn OR ruxmaya.

Somali

for

shaky

: aan adkayn OR ruxmaya.

Posted on

Correct in Somali is sax OR sax ah.

In Somali how do you say correct? Sax OR sax ah.
Q: What’s correct in Somali? A: sax OR sax ah.
How to say correct in Somali. Sax OR sax ah.
Say correct in Somali. Sax OR sax ah.
The Somali word for correct is sax OR sax ah.
How do you say correct in Somali? Sax OR sax ah.
Correct in Somali vocabulary. Sax OR sax ah.
Correct, Somali translation: sax OR sax ah.
Correct in Somali: sax OR sax ah.
What is the Somali word for correct? Sax OR sax ah.
What’s the Somali word for correct? It’s sax OR sax ah.
Correct in Somali translation. Sax OR sax ah.
The Somali translation of correct is sax OR sax ah.
Somali word for correct: sax OR sax ah.
Translation of correct in Somali: sax OR sax ah.
Correct in Somali is sax OR sax ah.
In Somali translation of correct. Sax OR sax ah.
Correct in Somali vocab. Sax OR sax ah.
What’s the Somali for correct? Sax OR sax ah.

Somali

for

correct

: sax OR sax ah.

Posted on

Caves in Somali is boholo OR godad.

In Somali how do you say caves? Boholo OR godad.
Q: What’s caves in Somali? A: boholo OR godad.
How to say caves in Somali. Boholo OR godad.
Say caves in Somali. Boholo OR godad.
The Somali word for caves is boholo OR godad.
How do you say caves in Somali? Boholo OR godad.
Caves in Somali vocabulary. Boholo OR godad.
Caves, Somali translation: boholo OR godad.
Caves in Somali: boholo OR godad.
What is the Somali word for caves? Boholo OR godad.
What’s the Somali word for caves? It’s boholo OR godad.
Caves in Somali translation. Boholo OR godad.
The Somali translation of caves is boholo OR godad.
Somali word for caves: boholo OR godad.
Translation of caves in Somali: boholo OR godad.
Caves in Somali is boholo OR godad.
In Somali translation of caves. Boholo OR godad.
Caves in Somali vocab. Boholo OR godad.
What’s the Somali for caves? Boholo OR godad.

Somali

for

caves

: boholo OR godad.