How do you say tall in Somali? Dheer.

tall, Somali translation: dheer.
Q: What’s tall in Somali? A: dheer.
What is the Somali word for tall? Dheer.
What’s the Somali word for tall? It’s dheer.
Tall in Somali translation. Dheer.
How do you say tall in Somali? Dheer.
Tall in Somali vocabulary. Dheer.
Tall in Somali: dheer.
In Somali how do you say tall? Dheer.
Translation of tall in Somali: dheer.
Tall in Somali is dheer.
In Somali translation of tall. Dheer.
Tall in Somali vocab. Dheer.
The Somali word for tall is dheer.
How to say tall in Somali. Dheer.
Say tall in Somali. Dheer.
The Somali translation of tall is dheer.
Somali word for tall: dheer.
What’s the Somali for tall? Dheer.

Somali

for

tall

: dheer.

How do you say sixth in Somali? Lixaad.

sixth, Somali translation: Lixaad.
Q: What’s sixth in Somali? A: Lixaad.
What is the Somali word for sixth? Lixaad.
What’s the Somali word for sixth? It’s Lixaad.
Sixth in Somali translation. Lixaad.
How do you say sixth in Somali? Lixaad.
Sixth in Somali vocabulary. Lixaad.
Sixth in Somali: Lixaad.
In Somali how do you say sixth? Lixaad.
Translation of sixth in Somali: Lixaad.
Sixth in Somali is Lixaad.
In Somali translation of sixth. Lixaad.
Sixth in Somali vocab. Lixaad.
The Somali word for sixth is Lixaad.
How to say sixth in Somali. Lixaad.
Say sixth in Somali. Lixaad.
The Somali translation of sixth is Lixaad.
Somali word for sixth: Lixaad.
What’s the Somali for sixth? Lixaad.

Somali

for

sixth

: Lixaad.

How do you say seafront in Somali? Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.

seafront, Somali translation: qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Q: What’s seafront in Somali? A: qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
What is the Somali word for seafront? Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
What’s the Somali word for seafront? It’s qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Seafront in Somali translation. Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
How do you say seafront in Somali? Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Seafront in Somali vocabulary. Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Seafront in Somali: qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
In Somali how do you say seafront? Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Translation of seafront in Somali: qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Seafront in Somali is qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
In Somali translation of seafront. Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Seafront in Somali vocab. Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
The Somali word for seafront is qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
How to say seafront in Somali. Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Say seafront in Somali. Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
The Somali translation of seafront is qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
Somali word for seafront: qaybta magaalada ee ku jeeda badda.
What’s the Somali for seafront? Qaybta magaalada ee ku jeeda badda.

Somali

for

seafront

: qaybta magaalada ee ku jeeda badda.

How do you say roundabout in Somali? Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

roundabout, Somali translation: goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Q: What’s roundabout in Somali? A: goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What is the Somali word for roundabout? Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali word for roundabout? It’s goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabout in Somali translation. Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How do you say roundabout in Somali? Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabout in Somali vocabulary. Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabout in Somali: goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali how do you say roundabout? Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Translation of roundabout in Somali: goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabout in Somali is goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali translation of roundabout. Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabout in Somali vocab. Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali word for roundabout is goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How to say roundabout in Somali. Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Say roundabout in Somali. Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali translation of roundabout is goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Somali word for roundabout: goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali for roundabout? Goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Somali

for

roundabout

: goobaabin waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

How do you say refugees in Somali? Qaxooti.

refugees, Somali translation: qaxooti.
Q: What’s refugees in Somali? A: qaxooti.
What is the Somali word for refugees? Qaxooti.
What’s the Somali word for refugees? It’s qaxooti.
Refugees in Somali translation. Qaxooti.
How do you say refugees in Somali? Qaxooti.
Refugees in Somali vocabulary. Qaxooti.
Refugees in Somali: qaxooti.
In Somali how do you say refugees? Qaxooti.
Translation of refugees in Somali: qaxooti.
Refugees in Somali is qaxooti.
In Somali translation of refugees. Qaxooti.
Refugees in Somali vocab. Qaxooti.
The Somali word for refugees is qaxooti.
How to say refugees in Somali. Qaxooti.
Say refugees in Somali. Qaxooti.
The Somali translation of refugees is qaxooti.
Somali word for refugees: qaxooti.
What’s the Somali for refugees? Qaxooti.

Somali

for

refugees

: qaxooti.

How do you say manor in Somali? Guri ama aqal weyn oo leh dhul.

manor, Somali translation: guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Q: What’s manor in Somali? A: guri ama aqal weyn oo leh dhul.
What is the Somali word for manor? Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
What’s the Somali word for manor? It’s guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Manor in Somali translation. Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
How do you say manor in Somali? Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Manor in Somali vocabulary. Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Manor in Somali: guri ama aqal weyn oo leh dhul.
In Somali how do you say manor? Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Translation of manor in Somali: guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Manor in Somali is guri ama aqal weyn oo leh dhul.
In Somali translation of manor. Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Manor in Somali vocab. Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
The Somali word for manor is guri ama aqal weyn oo leh dhul.
How to say manor in Somali. Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Say manor in Somali. Guri ama aqal weyn oo leh dhul.
The Somali translation of manor is guri ama aqal weyn oo leh dhul.
Somali word for manor: guri ama aqal weyn oo leh dhul.
What’s the Somali for manor? Guri ama aqal weyn oo leh dhul.

Somali

for

manor

: guri ama aqal weyn oo leh dhul.

How do you say lovers in Somali? Dad wax jecel.

lovers, Somali translation: dad wax jecel.
Q: What’s lovers in Somali? A: dad wax jecel.
What is the Somali word for lovers? Dad wax jecel.
What’s the Somali word for lovers? It’s dad wax jecel.
Lovers in Somali translation. Dad wax jecel.
How do you say lovers in Somali? Dad wax jecel.
Lovers in Somali vocabulary. Dad wax jecel.
Lovers in Somali: dad wax jecel.
In Somali how do you say lovers? Dad wax jecel.
Translation of lovers in Somali: dad wax jecel.
Lovers in Somali is dad wax jecel.
In Somali translation of lovers. Dad wax jecel.
Lovers in Somali vocab. Dad wax jecel.
The Somali word for lovers is dad wax jecel.
How to say lovers in Somali. Dad wax jecel.
Say lovers in Somali. Dad wax jecel.
The Somali translation of lovers is dad wax jecel.
Somali word for lovers: dad wax jecel.
What’s the Somali for lovers? Dad wax jecel.

Somali

for

lovers

: dad wax jecel.

How do you say loud in Somali? Dhawaaq dheer.

loud, Somali translation: dhawaaq dheer.
Q: What’s loud in Somali? A: dhawaaq dheer.
What is the Somali word for loud? Dhawaaq dheer.
What’s the Somali word for loud? It’s dhawaaq dheer.
Loud in Somali translation. Dhawaaq dheer.
How do you say loud in Somali? Dhawaaq dheer.
Loud in Somali vocabulary. Dhawaaq dheer.
Loud in Somali: dhawaaq dheer.
In Somali how do you say loud? Dhawaaq dheer.
Translation of loud in Somali: dhawaaq dheer.
Loud in Somali is dhawaaq dheer.
In Somali translation of loud. Dhawaaq dheer.
Loud in Somali vocab. Dhawaaq dheer.
The Somali word for loud is dhawaaq dheer.
How to say loud in Somali. Dhawaaq dheer.
Say loud in Somali. Dhawaaq dheer.
The Somali translation of loud is dhawaaq dheer.
Somali word for loud: dhawaaq dheer.
What’s the Somali for loud? Dhawaaq dheer.

Somali

for

loud

: dhawaaq dheer.

How do you say lager in Somali? Biirka ama khamriga laagar.

lager, Somali translation: biirka ama khamriga laagar.
Q: What’s lager in Somali? A: biirka ama khamriga laagar.
What is the Somali word for lager? Biirka ama khamriga laagar.
What’s the Somali word for lager? It’s biirka ama khamriga laagar.
Lager in Somali translation. Biirka ama khamriga laagar.
How do you say lager in Somali? Biirka ama khamriga laagar.
Lager in Somali vocabulary. Biirka ama khamriga laagar.
Lager in Somali: biirka ama khamriga laagar.
In Somali how do you say lager? Biirka ama khamriga laagar.
Translation of lager in Somali: biirka ama khamriga laagar.
Lager in Somali is biirka ama khamriga laagar.
In Somali translation of lager. Biirka ama khamriga laagar.
Lager in Somali vocab. Biirka ama khamriga laagar.
The Somali word for lager is biirka ama khamriga laagar.
How to say lager in Somali. Biirka ama khamriga laagar.
Say lager in Somali. Biirka ama khamriga laagar.
The Somali translation of lager is biirka ama khamriga laagar.
Somali word for lager: biirka ama khamriga laagar.
What’s the Somali for lager? Biirka ama khamriga laagar.

Somali

for

lager

: biirka ama khamriga laagar.

How do you say meal in Somali? Cunto.

meal, Somali translation: cunto.
Q: What’s meal in Somali? A: cunto.
What is the Somali word for meal? Cunto.
What’s the Somali word for meal? It’s cunto.
Meal in Somali translation. Cunto.
How do you say meal in Somali? Cunto.
Meal in Somali vocabulary. Cunto.
Meal in Somali: cunto.
In Somali how do you say meal? Cunto.
Translation of meal in Somali: cunto.
Meal in Somali is cunto.
In Somali translation of meal. Cunto.
Meal in Somali vocab. Cunto.
The Somali word for meal is cunto.
How to say meal in Somali. Cunto.
Say meal in Somali. Cunto.
The Somali translation of meal is cunto.
Somali word for meal: cunto.
What’s the Somali for meal? Cunto.

Somali

for

meal

: cunto.