Posted on

Trained in Somali is tabobaran OR tababaray.

In Somali how do you say trained? Tabobaran OR tababaray.
Q: What’s trained in Somali? A: tabobaran OR tababaray.
How to say trained in Somali. Tabobaran OR tababaray.
Say trained in Somali. Tabobaran OR tababaray.
The Somali word for trained is tabobaran OR tababaray.
How do you say trained in Somali? Tabobaran OR tababaray.
Trained in Somali vocabulary. Tabobaran OR tababaray.
Trained, Somali translation: tabobaran OR tababaray.
Trained in Somali: tabobaran OR tababaray.
What is the Somali word for trained? Tabobaran OR tababaray.
What’s the Somali word for trained? It’s tabobaran OR tababaray.
Trained in Somali translation. Tabobaran OR tababaray.
The Somali translation of trained is tabobaran OR tababaray.
Somali word for trained: tabobaran OR tababaray.
Translation of trained in Somali: tabobaran OR tababaray.
Trained in Somali is tabobaran OR tababaray.
In Somali translation of trained. Tabobaran OR tababaray.
Trained in Somali vocab. Tabobaran OR tababaray.
What’s the Somali for trained? Tabobaran OR tababaray.

Somali

for

trained

: tabobaran OR tababaray.

Posted on

Survey in Somali is baadhid OR tiro-koob.

In Somali how do you say survey? Baadhid OR tiro-koob.
Q: What’s survey in Somali? A: baadhid OR tiro-koob.
How to say survey in Somali. Baadhid OR tiro-koob.
Say survey in Somali. Baadhid OR tiro-koob.
The Somali word for survey is baadhid OR tiro-koob.
How do you say survey in Somali? Baadhid OR tiro-koob.
Survey in Somali vocabulary. Baadhid OR tiro-koob.
Survey, Somali translation: baadhid OR tiro-koob.
Survey in Somali: baadhid OR tiro-koob.
What is the Somali word for survey? Baadhid OR tiro-koob.
What’s the Somali word for survey? It’s baadhid OR tiro-koob.
Survey in Somali translation. Baadhid OR tiro-koob.
The Somali translation of survey is baadhid OR tiro-koob.
Somali word for survey: baadhid OR tiro-koob.
Translation of survey in Somali: baadhid OR tiro-koob.
Survey in Somali is baadhid OR tiro-koob.
In Somali translation of survey. Baadhid OR tiro-koob.
Survey in Somali vocab. Baadhid OR tiro-koob.
What’s the Somali for survey? Baadhid OR tiro-koob.

Somali

for

survey

: baadhid OR tiro-koob.

Posted on

Smoke in Somali is qiiq OR sigaar-cabid.

In Somali how do you say smoke? Qiiq OR sigaar-cabid.
Q: What’s smoke in Somali? A: qiiq OR sigaar-cabid.
How to say smoke in Somali. Qiiq OR sigaar-cabid.
Say smoke in Somali. Qiiq OR sigaar-cabid.
The Somali word for smoke is qiiq OR sigaar-cabid.
How do you say smoke in Somali? Qiiq OR sigaar-cabid.
Smoke in Somali vocabulary. Qiiq OR sigaar-cabid.
Smoke, Somali translation: qiiq OR sigaar-cabid.
Smoke in Somali: qiiq OR sigaar-cabid.
What is the Somali word for smoke? Qiiq OR sigaar-cabid.
What’s the Somali word for smoke? It’s qiiq OR sigaar-cabid.
Smoke in Somali translation. Qiiq OR sigaar-cabid.
The Somali translation of smoke is qiiq OR sigaar-cabid.
Somali word for smoke: qiiq OR sigaar-cabid.
Translation of smoke in Somali: qiiq OR sigaar-cabid.
Smoke in Somali is qiiq OR sigaar-cabid.
In Somali translation of smoke. Qiiq OR sigaar-cabid.
Smoke in Somali vocab. Qiiq OR sigaar-cabid.
What’s the Somali for smoke? Qiiq OR sigaar-cabid.

Somali

for

smoke

: qiiq OR sigaar-cabid.

Posted on

Innovators in Somali is hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.

In Somali how do you say innovators? Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Q: What’s innovators in Somali? A: hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
How to say innovators in Somali. Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Say innovators in Somali. Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
The Somali word for innovators is hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
How do you say innovators in Somali? Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Innovators in Somali vocabulary. Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Innovators, Somali translation: hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Innovators in Somali: hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
What is the Somali word for innovators? Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
What’s the Somali word for innovators? It’s hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Innovators in Somali translation. Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
The Somali translation of innovators is hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Somali word for innovators: hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Translation of innovators in Somali: hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Innovators in Somali is hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
In Somali translation of innovators. Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
Innovators in Somali vocab. Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.
What’s the Somali for innovators? Hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.

Somali

for

innovators

: hal abuurayaal OR ikhtiraacayaal.

Posted on

Follows in Somali is raacid OR raac OR dabo-galid.

In Somali how do you say follows? Raacid OR raac OR dabo-galid.
Q: What’s follows in Somali? A: raacid OR raac OR dabo-galid.
How to say follows in Somali. Raacid OR raac OR dabo-galid.
Say follows in Somali. Raacid OR raac OR dabo-galid.
The Somali word for follows is raacid OR raac OR dabo-galid.
How do you say follows in Somali? Raacid OR raac OR dabo-galid.
Follows in Somali vocabulary. Raacid OR raac OR dabo-galid.
Follows, Somali translation: raacid OR raac OR dabo-galid.
Follows in Somali: raacid OR raac OR dabo-galid.
What is the Somali word for follows? Raacid OR raac OR dabo-galid.
What’s the Somali word for follows? It’s raacid OR raac OR dabo-galid.
Follows in Somali translation. Raacid OR raac OR dabo-galid.
The Somali translation of follows is raacid OR raac OR dabo-galid.
Somali word for follows: raacid OR raac OR dabo-galid.
Translation of follows in Somali: raacid OR raac OR dabo-galid.
Follows in Somali is raacid OR raac OR dabo-galid.
In Somali translation of follows. Raacid OR raac OR dabo-galid.
Follows in Somali vocab. Raacid OR raac OR dabo-galid.
What’s the Somali for follows? Raacid OR raac OR dabo-galid.

Somali

for

follows

: raacid OR raac OR dabo-galid.

Posted on

Fancy in Somali is jamasho OR khayaal.

In Somali how do you say fancy? Jamasho OR khayaal.
Q: What’s fancy in Somali? A: jamasho OR khayaal.
How to say fancy in Somali. Jamasho OR khayaal.
Say fancy in Somali. Jamasho OR khayaal.
The Somali word for fancy is jamasho OR khayaal.
How do you say fancy in Somali? Jamasho OR khayaal.
Fancy in Somali vocabulary. Jamasho OR khayaal.
Fancy, Somali translation: jamasho OR khayaal.
Fancy in Somali: jamasho OR khayaal.
What is the Somali word for fancy? Jamasho OR khayaal.
What’s the Somali word for fancy? It’s jamasho OR khayaal.
Fancy in Somali translation. Jamasho OR khayaal.
The Somali translation of fancy is jamasho OR khayaal.
Somali word for fancy: jamasho OR khayaal.
Translation of fancy in Somali: jamasho OR khayaal.
Fancy in Somali is jamasho OR khayaal.
In Somali translation of fancy. Jamasho OR khayaal.
Fancy in Somali vocab. Jamasho OR khayaal.
What’s the Somali for fancy? Jamasho OR khayaal.

Somali

for

fancy

: jamasho OR khayaal.

Posted on

Experienced in Somali is khabiir OR khibrad leh.

In Somali how do you say experienced? Khabiir OR khibrad leh.
Q: What’s experienced in Somali? A: khabiir OR khibrad leh.
How to say experienced in Somali. Khabiir OR khibrad leh.
Say experienced in Somali. Khabiir OR khibrad leh.
The Somali word for experienced is khabiir OR khibrad leh.
How do you say experienced in Somali? Khabiir OR khibrad leh.
Experienced in Somali vocabulary. Khabiir OR khibrad leh.
Experienced, Somali translation: khabiir OR khibrad leh.
Experienced in Somali: khabiir OR khibrad leh.
What is the Somali word for experienced? Khabiir OR khibrad leh.
What’s the Somali word for experienced? It’s khabiir OR khibrad leh.
Experienced in Somali translation. Khabiir OR khibrad leh.
The Somali translation of experienced is khabiir OR khibrad leh.
Somali word for experienced: khabiir OR khibrad leh.
Translation of experienced in Somali: khabiir OR khibrad leh.
Experienced in Somali is khabiir OR khibrad leh.
In Somali translation of experienced. Khabiir OR khibrad leh.
Experienced in Somali vocab. Khabiir OR khibrad leh.
What’s the Somali for experienced? Khabiir OR khibrad leh.

Somali

for

experienced

: khabiir OR khibrad leh.

Posted on

Studies in Somali is daraasooyin OR waxbarasho.

In Somali how do you say studies? Daraasooyin OR waxbarasho.
Q: What’s studies in Somali? A: daraasooyin OR waxbarasho.
How to say studies in Somali. Daraasooyin OR waxbarasho.
Say studies in Somali. Daraasooyin OR waxbarasho.
The Somali word for studies is daraasooyin OR waxbarasho.
How do you say studies in Somali? Daraasooyin OR waxbarasho.
Studies in Somali vocabulary. Daraasooyin OR waxbarasho.
Studies, Somali translation: daraasooyin OR waxbarasho.
Studies in Somali: daraasooyin OR waxbarasho.
What is the Somali word for studies? Daraasooyin OR waxbarasho.
What’s the Somali word for studies? It’s daraasooyin OR waxbarasho.
Studies in Somali translation. Daraasooyin OR waxbarasho.
The Somali translation of studies is daraasooyin OR waxbarasho.
Somali word for studies: daraasooyin OR waxbarasho.
Translation of studies in Somali: daraasooyin OR waxbarasho.
Studies in Somali is daraasooyin OR waxbarasho.
In Somali translation of studies. Daraasooyin OR waxbarasho.
Studies in Somali vocab. Daraasooyin OR waxbarasho.
What’s the Somali for studies? Daraasooyin OR waxbarasho.

Somali

for

studies

: daraasooyin OR waxbarasho.

Posted on

Monuments in Somali is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.

In Somali how do you say monuments? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Q: What’s monuments in Somali? A: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
How to say monuments in Somali. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Say monuments in Somali. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
The Somali word for monuments is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
How do you say monuments in Somali? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali vocabulary. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments, Somali translation: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
What is the Somali word for monuments? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
What’s the Somali word for monuments? It’s taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali translation. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
The Somali translation of monuments is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Somali word for monuments: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Translation of monuments in Somali: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
In Somali translation of monuments. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali vocab. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
What’s the Somali for monuments? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.

Somali

for

monuments

: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.

Posted on

Maritime in Somali is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.

In Somali how do you say maritime? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Q: What’s maritime in Somali? A: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
How to say maritime in Somali. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Say maritime in Somali. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
The Somali word for maritime is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
How do you say maritime in Somali? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali vocabulary. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime, Somali translation: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
What is the Somali word for maritime? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
What’s the Somali word for maritime? It’s waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali translation. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
The Somali translation of maritime is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Somali word for maritime: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Translation of maritime in Somali: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
In Somali translation of maritime. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali vocab. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
What’s the Somali for maritime? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.

Somali

for

maritime

: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.