Posted on

Maker in Somali is sameeye OR abuure.

In Somali how do you say maker? Sameeye OR abuure.
Q: What’s maker in Somali? A: sameeye OR abuure.
How to say maker in Somali. Sameeye OR abuure.
Say maker in Somali. Sameeye OR abuure.
The Somali word for maker is sameeye OR abuure.
How do you say maker in Somali? Sameeye OR abuure.
Maker in Somali vocabulary. Sameeye OR abuure.
Maker, Somali translation: sameeye OR abuure.
Maker in Somali: sameeye OR abuure.
What is the Somali word for maker? Sameeye OR abuure.
What’s the Somali word for maker? It’s sameeye OR abuure.
Maker in Somali translation. Sameeye OR abuure.
The Somali translation of maker is sameeye OR abuure.
Somali word for maker: sameeye OR abuure.
Translation of maker in Somali: sameeye OR abuure.
Maker in Somali is sameeye OR abuure.
In Somali translation of maker. Sameeye OR abuure.
Maker in Somali vocab. Sameeye OR abuure.
What’s the Somali for maker? Sameeye OR abuure.

Somali

for

maker

: sameeye OR abuure.

Posted on

Investigated in Somali is baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.

In Somali how do you say investigated? Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Q: What’s investigated in Somali? A: baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
How to say investigated in Somali. Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Say investigated in Somali. Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
The Somali word for investigated is baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
How do you say investigated in Somali? Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Investigated in Somali vocabulary. Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Investigated, Somali translation: baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Investigated in Somali: baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
What is the Somali word for investigated? Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
What’s the Somali word for investigated? It’s baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Investigated in Somali translation. Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
The Somali translation of investigated is baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Somali word for investigated: baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Translation of investigated in Somali: baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Investigated in Somali is baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
In Somali translation of investigated. Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
Investigated in Somali vocab. Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.
What’s the Somali for investigated? Baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.

Somali

for

investigated

: baadhay OR baadhitaan samayn si runta loo gaadho.

Posted on

Fever in Somali is xumad OR qandho.

In Somali how do you say fever? Xumad OR qandho.
Q: What’s fever in Somali? A: xumad OR qandho.
How to say fever in Somali. Xumad OR qandho.
Say fever in Somali. Xumad OR qandho.
The Somali word for fever is xumad OR qandho.
How do you say fever in Somali? Xumad OR qandho.
Fever in Somali vocabulary. Xumad OR qandho.
Fever, Somali translation: xumad OR qandho.
Fever in Somali: xumad OR qandho.
What is the Somali word for fever? Xumad OR qandho.
What’s the Somali word for fever? It’s xumad OR qandho.
Fever in Somali translation. Xumad OR qandho.
The Somali translation of fever is xumad OR qandho.
Somali word for fever: xumad OR qandho.
Translation of fever in Somali: xumad OR qandho.
Fever in Somali is xumad OR qandho.
In Somali translation of fever. Xumad OR qandho.
Fever in Somali vocab. Xumad OR qandho.
What’s the Somali for fever? Xumad OR qandho.

Somali

for

fever

: xumad OR qandho.

Posted on

Experimental in Somali is tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.

In Somali how do you say experimental? Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Q: What’s experimental in Somali? A: tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
How to say experimental in Somali. Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Say experimental in Somali. Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
The Somali word for experimental is tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
How do you say experimental in Somali? Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Experimental in Somali vocabulary. Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Experimental, Somali translation: tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Experimental in Somali: tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
What is the Somali word for experimental? Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
What’s the Somali word for experimental? It’s tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Experimental in Somali translation. Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
The Somali translation of experimental is tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Somali word for experimental: tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Translation of experimental in Somali: tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Experimental in Somali is tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
In Somali translation of experimental. Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
Experimental in Somali vocab. Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.
What’s the Somali for experimental? Tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.

Somali

for

experimental

: tijaabo ah OR tijaabo la xidhiidha.

Posted on

Examination in Somali is baaris OR imtixaan.

In Somali how do you say examination? Baaris OR imtixaan.
Q: What’s examination in Somali? A: baaris OR imtixaan.
How to say examination in Somali. Baaris OR imtixaan.
Say examination in Somali. Baaris OR imtixaan.
The Somali word for examination is baaris OR imtixaan.
How do you say examination in Somali? Baaris OR imtixaan.
Examination in Somali vocabulary. Baaris OR imtixaan.
Examination, Somali translation: baaris OR imtixaan.
Examination in Somali: baaris OR imtixaan.
What is the Somali word for examination? Baaris OR imtixaan.
What’s the Somali word for examination? It’s baaris OR imtixaan.
Examination in Somali translation. Baaris OR imtixaan.
The Somali translation of examination is baaris OR imtixaan.
Somali word for examination: baaris OR imtixaan.
Translation of examination in Somali: baaris OR imtixaan.
Examination in Somali is baaris OR imtixaan.
In Somali translation of examination. Baaris OR imtixaan.
Examination in Somali vocab. Baaris OR imtixaan.
What’s the Somali for examination? Baaris OR imtixaan.

Somali

for

examination

: baaris OR imtixaan.

Posted on

Attempts in Somali is tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.

In Somali how do you say attempts? Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Q: What’s attempts in Somali? A: tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
How to say attempts in Somali. Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Say attempts in Somali. Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
The Somali word for attempts is tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
How do you say attempts in Somali? Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Attempts in Somali vocabulary. Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Attempts, Somali translation: tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Attempts in Somali: tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
What is the Somali word for attempts? Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
What’s the Somali word for attempts? It’s tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Attempts in Somali translation. Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
The Somali translation of attempts is tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Somali word for attempts: tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Translation of attempts in Somali: tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Attempts in Somali is tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
In Somali translation of attempts. Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
Attempts in Somali vocab. Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.
What’s the Somali for attempts? Tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.

Somali

for

attempts

: tijaabooyin OR isku dayid dhowr ah.

Posted on

Trek in Somali is safar OR socod-dheer OR taraag dheer.

In Somali how do you say trek? Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Q: What’s trek in Somali? A: safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
How to say trek in Somali. Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Say trek in Somali. Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
The Somali word for trek is safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
How do you say trek in Somali? Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Trek in Somali vocabulary. Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Trek, Somali translation: safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Trek in Somali: safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
What is the Somali word for trek? Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
What’s the Somali word for trek? It’s safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Trek in Somali translation. Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
The Somali translation of trek is safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Somali word for trek: safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Translation of trek in Somali: safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Trek in Somali is safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
In Somali translation of trek. Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
Trek in Somali vocab. Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.
What’s the Somali for trek? Safar OR socod-dheer OR taraag dheer.

Somali

for

trek

: safar OR socod-dheer OR taraag dheer.

Posted on

Switch in Somali is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.

In Somali how do you say switch? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Q: What’s switch in Somali? A: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
How to say switch in Somali. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Say switch in Somali. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
The Somali word for switch is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
How do you say switch in Somali? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali vocabulary. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch, Somali translation: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
What is the Somali word for switch? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
What’s the Somali word for switch? It’s isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali translation. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
The Somali translation of switch is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Somali word for switch: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Translation of switch in Somali: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
In Somali translation of switch. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali vocab. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
What’s the Somali for switch? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.

Somali

for

switch

: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.

Posted on

Succeed in Somali is guuleysi OR ka dambayn.

In Somali how do you say succeed? Guuleysi OR ka dambayn.
Q: What’s succeed in Somali? A: guuleysi OR ka dambayn.
How to say succeed in Somali. Guuleysi OR ka dambayn.
Say succeed in Somali. Guuleysi OR ka dambayn.
The Somali word for succeed is guuleysi OR ka dambayn.
How do you say succeed in Somali? Guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali vocabulary. Guuleysi OR ka dambayn.
Succeed, Somali translation: guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali: guuleysi OR ka dambayn.
What is the Somali word for succeed? Guuleysi OR ka dambayn.
What’s the Somali word for succeed? It’s guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali translation. Guuleysi OR ka dambayn.
The Somali translation of succeed is guuleysi OR ka dambayn.
Somali word for succeed: guuleysi OR ka dambayn.
Translation of succeed in Somali: guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali is guuleysi OR ka dambayn.
In Somali translation of succeed. Guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali vocab. Guuleysi OR ka dambayn.
What’s the Somali for succeed? Guuleysi OR ka dambayn.

Somali

for

succeed

: guuleysi OR ka dambayn.

Posted on

Shortlist in Somali is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.

In Somali how do you say shortlist? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Q: What’s shortlist in Somali? A: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
How to say shortlist in Somali. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Say shortlist in Somali. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
The Somali word for shortlist is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
How do you say shortlist in Somali? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali vocabulary. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist, Somali translation: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
What is the Somali word for shortlist? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
What’s the Somali word for shortlist? It’s liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali translation. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
The Somali translation of shortlist is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Somali word for shortlist: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Translation of shortlist in Somali: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
In Somali translation of shortlist. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali vocab. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
What’s the Somali for shortlist? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.

Somali

for

shortlist

: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.