Posted on

What’s the Somali word for epic? It’s geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.

How do you say epic in Somali? geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Q: What’s epic in Somali? A: geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Epic in Somali: geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
How to say epic in Somali. Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.

Epic in Somali vocabulary. Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Epic, Somali translation: geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Say epic in Somali. Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
What is the Somali word for epic? Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
In Somali how do you say epic? Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Translation of epic in Somali: geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
What’s the Somali word for epic? It’s geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Epic in Somali translation. Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Epic in Somali is geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
In Somali translation of epic. Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
What’s the Somali for epic? Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Epic in Somali vocab. Geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
The Somali translation of epic is geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
Somali word for epic: geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.
The Somali word for epic is geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.

Somali

for

epic

: geeraar dheer oo badanaa taariikhi ah.