Posted on

Valentine in Somali is xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.

In Somali how do you say Valentine? Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Q: What’s Valentine in Somali? A: xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
How to say Valentine in Somali. Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Say Valentine in Somali. Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
The Somali word for Valentine is xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
How do you say Valentine in Somali? Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Valentine in Somali vocabulary. Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Valentine, Somali translation: xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Valentine in Somali: xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
What is the Somali word for Valentine? Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
What’s the Somali word for Valentine? It’s xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Valentine in Somali translation. Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
The Somali translation of Valentine is xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Somali word for Valentine: xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Translation of Valentine in Somali: xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Valentine in Somali is xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
In Somali translation of Valentine. Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
Valentine in Somali vocab. Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.
What’s the Somali for Valentine? Xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.

Somali

for

Valentine

: xabiibkaa OR kaadhka la isu diro maalinta jacaylka.