Posted on

Tissue in Somali is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.

In Somali how do you say tissue? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Q: What’s tissue in Somali? A: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
How to say tissue in Somali. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Say tissue in Somali. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
The Somali word for tissue is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
How do you say tissue in Somali? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali vocabulary. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue, Somali translation: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
What is the Somali word for tissue? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
What’s the Somali word for tissue? It’s warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali translation. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
The Somali translation of tissue is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Somali word for tissue: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Translation of tissue in Somali: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
In Somali translation of tissue. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali vocab. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
What’s the Somali for tissue? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.

Somali

for

tissue

: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.