Posted on

Stock in Somali is badeeco OR xoolo.

In Somali how do you say stock? Badeeco OR xoolo.
Q: What’s stock in Somali? A: badeeco OR xoolo.
How to say stock in Somali. Badeeco OR xoolo.
Say stock in Somali. Badeeco OR xoolo.
The Somali word for stock is badeeco OR xoolo.
How do you say stock in Somali? Badeeco OR xoolo.
Stock in Somali vocabulary. Badeeco OR xoolo.
Stock, Somali translation: badeeco OR xoolo.
Stock in Somali: badeeco OR xoolo.
What is the Somali word for stock? Badeeco OR xoolo.
What’s the Somali word for stock? It’s badeeco OR xoolo.
Stock in Somali translation. Badeeco OR xoolo.
The Somali translation of stock is badeeco OR xoolo.
Somali word for stock: badeeco OR xoolo.
Translation of stock in Somali: badeeco OR xoolo.
Stock in Somali is badeeco OR xoolo.
In Somali translation of stock. Badeeco OR xoolo.
Stock in Somali vocab. Badeeco OR xoolo.
What’s the Somali for stock? Badeeco OR xoolo.

Somali

for

stock

: badeeco OR xoolo.

Posted on

Sits in Somali is fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.

In Somali how do you say sits? Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Q: What’s sits in Somali? A: fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
How to say sits in Somali. Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Say sits in Somali. Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
The Somali word for sits is fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
How do you say sits in Somali? Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Sits in Somali vocabulary. Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Sits, Somali translation: fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Sits in Somali: fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
What is the Somali word for sits? Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
What’s the Somali word for sits? It’s fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Sits in Somali translation. Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
The Somali translation of sits is fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Somali word for sits: fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Translation of sits in Somali: fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Sits in Somali is fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
In Somali translation of sits. Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
Sits in Somali vocab. Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.
What’s the Somali for sits? Fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.

Somali

for

sits

: fariisasho OR yaala OR shay meel yaala.

Posted on

Superb in Somali is cajiib ah OR heer sare ah.

In Somali how do you say superb? Cajiib ah OR heer sare ah.
Q: What’s superb in Somali? A: cajiib ah OR heer sare ah.
How to say superb in Somali. Cajiib ah OR heer sare ah.
Say superb in Somali. Cajiib ah OR heer sare ah.
The Somali word for superb is cajiib ah OR heer sare ah.
How do you say superb in Somali? Cajiib ah OR heer sare ah.
Superb in Somali vocabulary. Cajiib ah OR heer sare ah.
Superb, Somali translation: cajiib ah OR heer sare ah.
Superb in Somali: cajiib ah OR heer sare ah.
What is the Somali word for superb? Cajiib ah OR heer sare ah.
What’s the Somali word for superb? It’s cajiib ah OR heer sare ah.
Superb in Somali translation. Cajiib ah OR heer sare ah.
The Somali translation of superb is cajiib ah OR heer sare ah.
Somali word for superb: cajiib ah OR heer sare ah.
Translation of superb in Somali: cajiib ah OR heer sare ah.
Superb in Somali is cajiib ah OR heer sare ah.
In Somali translation of superb. Cajiib ah OR heer sare ah.
Superb in Somali vocab. Cajiib ah OR heer sare ah.
What’s the Somali for superb? Cajiib ah OR heer sare ah.

Somali

for

superb

: cajiib ah OR heer sare ah.

Posted on

Spokeswoman in Somali is afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.

In Somali how do you say spokeswoman? Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Q: What’s spokeswoman in Somali? A: afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
How to say spokeswoman in Somali. Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Say spokeswoman in Somali. Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
The Somali word for spokeswoman is afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
How do you say spokeswoman in Somali? Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Spokeswoman in Somali vocabulary. Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Spokeswoman, Somali translation: afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Spokeswoman in Somali: afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
What is the Somali word for spokeswoman? Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
What’s the Somali word for spokeswoman? It’s afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Spokeswoman in Somali translation. Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
The Somali translation of spokeswoman is afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Somali word for spokeswoman: afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Translation of spokeswoman in Somali: afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Spokeswoman in Somali is afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
In Somali translation of spokeswoman. Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
Spokeswoman in Somali vocab. Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.
What’s the Somali for spokeswoman? Afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.

Somali

for

spokeswoman

: afhayeen OR haweenayda ku hadasha magac dad kale.

Posted on

Stressful in Somali is kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.

In Somali how do you say stressful? Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Q: What’s stressful in Somali? A: kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
How to say stressful in Somali. Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Say stressful in Somali. Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
The Somali word for stressful is kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
How do you say stressful in Somali? Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Stressful in Somali vocabulary. Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Stressful, Somali translation: kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Stressful in Somali: kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
What is the Somali word for stressful? Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
What’s the Somali word for stressful? It’s kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Stressful in Somali translation. Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
The Somali translation of stressful is kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Somali word for stressful: kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Translation of stressful in Somali: kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Stressful in Somali is kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
In Somali translation of stressful. Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
Stressful in Somali vocab. Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.
What’s the Somali for stressful? Kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.

Somali

for

stressful

: kacsanaan maskaxeed OR kadaad iyo feker keenaya.

Posted on

Sorts in Somali is kala-soocid OR kala nidaamin.

In Somali how do you say sorts? Kala-soocid OR kala nidaamin.
Q: What’s sorts in Somali? A: kala-soocid OR kala nidaamin.
How to say sorts in Somali. Kala-soocid OR kala nidaamin.
Say sorts in Somali. Kala-soocid OR kala nidaamin.
The Somali word for sorts is kala-soocid OR kala nidaamin.
How do you say sorts in Somali? Kala-soocid OR kala nidaamin.
Sorts in Somali vocabulary. Kala-soocid OR kala nidaamin.
Sorts, Somali translation: kala-soocid OR kala nidaamin.
Sorts in Somali: kala-soocid OR kala nidaamin.
What is the Somali word for sorts? Kala-soocid OR kala nidaamin.
What’s the Somali word for sorts? It’s kala-soocid OR kala nidaamin.
Sorts in Somali translation. Kala-soocid OR kala nidaamin.
The Somali translation of sorts is kala-soocid OR kala nidaamin.
Somali word for sorts: kala-soocid OR kala nidaamin.
Translation of sorts in Somali: kala-soocid OR kala nidaamin.
Sorts in Somali is kala-soocid OR kala nidaamin.
In Somali translation of sorts. Kala-soocid OR kala nidaamin.
Sorts in Somali vocab. Kala-soocid OR kala nidaamin.
What’s the Somali for sorts? Kala-soocid OR kala nidaamin.

Somali

for

sorts

: kala-soocid OR kala nidaamin.

Posted on

Serve in Somali is u adeegid OR u khidmayn.

In Somali how do you say serve? U adeegid OR u khidmayn.
Q: What’s serve in Somali? A: u adeegid OR u khidmayn.
How to say serve in Somali. U adeegid OR u khidmayn.
Say serve in Somali. U adeegid OR u khidmayn.
The Somali word for serve is u adeegid OR u khidmayn.
How do you say serve in Somali? U adeegid OR u khidmayn.
Serve in Somali vocabulary. U adeegid OR u khidmayn.
Serve, Somali translation: u adeegid OR u khidmayn.
Serve in Somali: u adeegid OR u khidmayn.
What is the Somali word for serve? U adeegid OR u khidmayn.
What’s the Somali word for serve? It’s u adeegid OR u khidmayn.
Serve in Somali translation. U adeegid OR u khidmayn.
The Somali translation of serve is u adeegid OR u khidmayn.
Somali word for serve: u adeegid OR u khidmayn.
Translation of serve in Somali: u adeegid OR u khidmayn.
Serve in Somali is u adeegid OR u khidmayn.
In Somali translation of serve. U adeegid OR u khidmayn.
Serve in Somali vocab. U adeegid OR u khidmayn.
What’s the Somali for serve? U adeegid OR u khidmayn.

Somali

for

serve

: u adeegid OR u khidmayn.

Posted on

Saint in Somali is wali OR weli.

In Somali how do you say saint? Wali OR weli.
Q: What’s saint in Somali? A: wali OR weli.
How to say saint in Somali. Wali OR weli.
Say saint in Somali. Wali OR weli.
The Somali word for saint is wali OR weli.
How do you say saint in Somali? Wali OR weli.
Saint in Somali vocabulary. Wali OR weli.
Saint, Somali translation: wali OR weli.
Saint in Somali: wali OR weli.
What is the Somali word for saint? Wali OR weli.
What’s the Somali word for saint? It’s wali OR weli.
Saint in Somali translation. Wali OR weli.
The Somali translation of saint is wali OR weli.
Somali word for saint: wali OR weli.
Translation of saint in Somali: wali OR weli.
Saint in Somali is wali OR weli.
In Somali translation of saint. Wali OR weli.
Saint in Somali vocab. Wali OR weli.
What’s the Somali for saint? Wali OR weli.

Somali

for

saint

: wali OR weli.

Posted on

Spelling in Somali is higaad OR higaadin.

In Somali how do you say spelling? Higaad OR higaadin.
Q: What’s spelling in Somali? A: higaad OR higaadin.
How to say spelling in Somali. Higaad OR higaadin.
Say spelling in Somali. Higaad OR higaadin.
The Somali word for spelling is higaad OR higaadin.
How do you say spelling in Somali? Higaad OR higaadin.
Spelling in Somali vocabulary. Higaad OR higaadin.
Spelling, Somali translation: higaad OR higaadin.
Spelling in Somali: higaad OR higaadin.
What is the Somali word for spelling? Higaad OR higaadin.
What’s the Somali word for spelling? It’s higaad OR higaadin.
Spelling in Somali translation. Higaad OR higaadin.
The Somali translation of spelling is higaad OR higaadin.
Somali word for spelling: higaad OR higaadin.
Translation of spelling in Somali: higaad OR higaadin.
Spelling in Somali is higaad OR higaadin.
In Somali translation of spelling. Higaad OR higaadin.
Spelling in Somali vocab. Higaad OR higaadin.
What’s the Somali for spelling? Higaad OR higaadin.

Somali

for

spelling

: higaad OR higaadin.

Posted on

Soft in Somali is jilicsan OR fudud.

In Somali how do you say soft? Jilicsan OR fudud.
Q: What’s soft in Somali? A: jilicsan OR fudud.
How to say soft in Somali. Jilicsan OR fudud.
Say soft in Somali. Jilicsan OR fudud.
The Somali word for soft is jilicsan OR fudud.
How do you say soft in Somali? Jilicsan OR fudud.
Soft in Somali vocabulary. Jilicsan OR fudud.
Soft, Somali translation: jilicsan OR fudud.
Soft in Somali: jilicsan OR fudud.
What is the Somali word for soft? Jilicsan OR fudud.
What’s the Somali word for soft? It’s jilicsan OR fudud.
Soft in Somali translation. Jilicsan OR fudud.
The Somali translation of soft is jilicsan OR fudud.
Somali word for soft: jilicsan OR fudud.
Translation of soft in Somali: jilicsan OR fudud.
Soft in Somali is jilicsan OR fudud.
In Somali translation of soft. Jilicsan OR fudud.
Soft in Somali vocab. Jilicsan OR fudud.
What’s the Somali for soft? Jilicsan OR fudud.

Somali

for

soft

: jilicsan OR fudud.