Posted on

Switch in Somali is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.

In Somali how do you say switch? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Q: What’s switch in Somali? A: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
How to say switch in Somali. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Say switch in Somali. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
The Somali word for switch is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
How do you say switch in Somali? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali vocabulary. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch, Somali translation: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
What is the Somali word for switch? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
What’s the Somali word for switch? It’s isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali translation. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
The Somali translation of switch is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Somali word for switch: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Translation of switch in Somali: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali is isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
In Somali translation of switch. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
Switch in Somali vocab. Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.
What’s the Somali for switch? Isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.

Somali

for

switch

: isbeddel-lama filaan ah OR furaha korontada laga daaro lagana damiyo.

Posted on

Succeed in Somali is guuleysi OR ka dambayn.

In Somali how do you say succeed? Guuleysi OR ka dambayn.
Q: What’s succeed in Somali? A: guuleysi OR ka dambayn.
How to say succeed in Somali. Guuleysi OR ka dambayn.
Say succeed in Somali. Guuleysi OR ka dambayn.
The Somali word for succeed is guuleysi OR ka dambayn.
How do you say succeed in Somali? Guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali vocabulary. Guuleysi OR ka dambayn.
Succeed, Somali translation: guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali: guuleysi OR ka dambayn.
What is the Somali word for succeed? Guuleysi OR ka dambayn.
What’s the Somali word for succeed? It’s guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali translation. Guuleysi OR ka dambayn.
The Somali translation of succeed is guuleysi OR ka dambayn.
Somali word for succeed: guuleysi OR ka dambayn.
Translation of succeed in Somali: guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali is guuleysi OR ka dambayn.
In Somali translation of succeed. Guuleysi OR ka dambayn.
Succeed in Somali vocab. Guuleysi OR ka dambayn.
What’s the Somali for succeed? Guuleysi OR ka dambayn.

Somali

for

succeed

: guuleysi OR ka dambayn.

Posted on

Shortlist in Somali is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.

In Somali how do you say shortlist? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Q: What’s shortlist in Somali? A: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
How to say shortlist in Somali. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Say shortlist in Somali. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
The Somali word for shortlist is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
How do you say shortlist in Somali? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali vocabulary. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist, Somali translation: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
What is the Somali word for shortlist? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
What’s the Somali word for shortlist? It’s liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali translation. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
The Somali translation of shortlist is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Somali word for shortlist: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Translation of shortlist in Somali: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali is liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
In Somali translation of shortlist. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
Shortlist in Somali vocab. Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.
What’s the Somali for shortlist? Liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.

Somali

for

shortlist

: liiska dadka la doortay in waraysi shaqo laga qaado.

Posted on

Successfully in Somali is guulaystay OR najaxay.

In Somali how do you say successfully? Guulaystay OR najaxay.
Q: What’s successfully in Somali? A: guulaystay OR najaxay.
How to say successfully in Somali. Guulaystay OR najaxay.
Say successfully in Somali. Guulaystay OR najaxay.
The Somali word for successfully is guulaystay OR najaxay.
How do you say successfully in Somali? Guulaystay OR najaxay.
Successfully in Somali vocabulary. Guulaystay OR najaxay.
Successfully, Somali translation: guulaystay OR najaxay.
Successfully in Somali: guulaystay OR najaxay.
What is the Somali word for successfully? Guulaystay OR najaxay.
What’s the Somali word for successfully? It’s guulaystay OR najaxay.
Successfully in Somali translation. Guulaystay OR najaxay.
The Somali translation of successfully is guulaystay OR najaxay.
Somali word for successfully: guulaystay OR najaxay.
Translation of successfully in Somali: guulaystay OR najaxay.
Successfully in Somali is guulaystay OR najaxay.
In Somali translation of successfully. Guulaystay OR najaxay.
Successfully in Somali vocab. Guulaystay OR najaxay.
What’s the Somali for successfully? Guulaystay OR najaxay.

Somali

for

successfully

: guulaystay OR najaxay.

Posted on

Swings in Somali is lulid OR weecasho OR isbedel weyn.

In Somali how do you say swings? Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Q: What’s swings in Somali? A: lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
How to say swings in Somali. Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Say swings in Somali. Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
The Somali word for swings is lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
How do you say swings in Somali? Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Swings in Somali vocabulary. Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Swings, Somali translation: lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Swings in Somali: lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
What is the Somali word for swings? Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
What’s the Somali word for swings? It’s lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Swings in Somali translation. Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
The Somali translation of swings is lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Somali word for swings: lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Translation of swings in Somali: lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Swings in Somali is lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
In Somali translation of swings. Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
Swings in Somali vocab. Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.
What’s the Somali for swings? Lulid OR weecasho OR isbedel weyn.

Somali

for

swings

: lulid OR weecasho OR isbedel weyn.

Posted on

Struggle in Somali is halgan OR halgamid.

In Somali how do you say struggle? Halgan OR halgamid.
Q: What’s struggle in Somali? A: halgan OR halgamid.
How to say struggle in Somali. Halgan OR halgamid.
Say struggle in Somali. Halgan OR halgamid.
The Somali word for struggle is halgan OR halgamid.
How do you say struggle in Somali? Halgan OR halgamid.
Struggle in Somali vocabulary. Halgan OR halgamid.
Struggle, Somali translation: halgan OR halgamid.
Struggle in Somali: halgan OR halgamid.
What is the Somali word for struggle? Halgan OR halgamid.
What’s the Somali word for struggle? It’s halgan OR halgamid.
Struggle in Somali translation. Halgan OR halgamid.
The Somali translation of struggle is halgan OR halgamid.
Somali word for struggle: halgan OR halgamid.
Translation of struggle in Somali: halgan OR halgamid.
Struggle in Somali is halgan OR halgamid.
In Somali translation of struggle. Halgan OR halgamid.
Struggle in Somali vocab. Halgan OR halgamid.
What’s the Somali for struggle? Halgan OR halgamid.

Somali

for

struggle

: halgan OR halgamid.

Posted on

Settings in Somali is dhicitaano OR gun-dhigyo.

In Somali how do you say settings? Dhicitaano OR gun-dhigyo.
Q: What’s settings in Somali? A: dhicitaano OR gun-dhigyo.
How to say settings in Somali. Dhicitaano OR gun-dhigyo.
Say settings in Somali. Dhicitaano OR gun-dhigyo.
The Somali word for settings is dhicitaano OR gun-dhigyo.
How do you say settings in Somali? Dhicitaano OR gun-dhigyo.
Settings in Somali vocabulary. Dhicitaano OR gun-dhigyo.
Settings, Somali translation: dhicitaano OR gun-dhigyo.
Settings in Somali: dhicitaano OR gun-dhigyo.
What is the Somali word for settings? Dhicitaano OR gun-dhigyo.
What’s the Somali word for settings? It’s dhicitaano OR gun-dhigyo.
Settings in Somali translation. Dhicitaano OR gun-dhigyo.
The Somali translation of settings is dhicitaano OR gun-dhigyo.
Somali word for settings: dhicitaano OR gun-dhigyo.
Translation of settings in Somali: dhicitaano OR gun-dhigyo.
Settings in Somali is dhicitaano OR gun-dhigyo.
In Somali translation of settings. Dhicitaano OR gun-dhigyo.
Settings in Somali vocab. Dhicitaano OR gun-dhigyo.
What’s the Somali for settings? Dhicitaano OR gun-dhigyo.

Somali

for

settings

: dhicitaano OR gun-dhigyo.

Posted on

Scoring in Somali is guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.

In Somali how do you say scoring? Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Q: What’s scoring in Somali? A: guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
How to say scoring in Somali. Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Say scoring in Somali. Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
The Somali word for scoring is guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
How do you say scoring in Somali? Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Scoring in Somali vocabulary. Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Scoring, Somali translation: guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Scoring in Somali: guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
What is the Somali word for scoring? Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
What’s the Somali word for scoring? It’s guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Scoring in Somali translation. Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
The Somali translation of scoring is guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Somali word for scoring: guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Translation of scoring in Somali: guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Scoring in Somali is guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
In Somali translation of scoring. Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
Scoring in Somali vocab. Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.
What’s the Somali for scoring? Guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.

Somali

for

scoring

: guuleysi OR foosid OR laxan muusiko dejin.

Posted on

Stalls in Somali is dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.

In Somali how do you say stalls? Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Q: What’s stalls in Somali? A: dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
How to say stalls in Somali. Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Say stalls in Somali. Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
The Somali word for stalls is dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
How do you say stalls in Somali? Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Stalls in Somali vocabulary. Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Stalls, Somali translation: dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Stalls in Somali: dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
What is the Somali word for stalls? Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
What’s the Somali word for stalls? It’s dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Stalls in Somali translation. Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
The Somali translation of stalls is dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Somali word for stalls: dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Translation of stalls in Somali: dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Stalls in Somali is dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
In Somali translation of stalls. Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
Stalls in Somali vocab. Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.
What’s the Somali for stalls? Dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.

Somali

for

stalls

: dabakaayooyin leh miisas alaabta lagu waro OR istaagid OR xerooyin xooleed.

Posted on

Settle in Somali is dejin OR meel-dejin.

In Somali how do you say settle? Dejin OR meel-dejin.
Q: What’s settle in Somali? A: dejin OR meel-dejin.
How to say settle in Somali. Dejin OR meel-dejin.
Say settle in Somali. Dejin OR meel-dejin.
The Somali word for settle is dejin OR meel-dejin.
How do you say settle in Somali? Dejin OR meel-dejin.
Settle in Somali vocabulary. Dejin OR meel-dejin.
Settle, Somali translation: dejin OR meel-dejin.
Settle in Somali: dejin OR meel-dejin.
What is the Somali word for settle? Dejin OR meel-dejin.
What’s the Somali word for settle? It’s dejin OR meel-dejin.
Settle in Somali translation. Dejin OR meel-dejin.
The Somali translation of settle is dejin OR meel-dejin.
Somali word for settle: dejin OR meel-dejin.
Translation of settle in Somali: dejin OR meel-dejin.
Settle in Somali is dejin OR meel-dejin.
In Somali translation of settle. Dejin OR meel-dejin.
Settle in Somali vocab. Dejin OR meel-dejin.
What’s the Somali for settle? Dejin OR meel-dejin.

Somali

for

settle

: dejin OR meel-dejin.