Posted on

Constant in Somali is joogto ah OR aan isbedbedelin.

In Somali how do you say constant? Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Q: What’s constant in Somali? A: joogto ah OR aan isbedbedelin.
How to say constant in Somali. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Say constant in Somali. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
The Somali word for constant is joogto ah OR aan isbedbedelin.
How do you say constant in Somali? Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali vocabulary. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant, Somali translation: joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali: joogto ah OR aan isbedbedelin.
What is the Somali word for constant? Joogto ah OR aan isbedbedelin.
What’s the Somali word for constant? It’s joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali translation. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
The Somali translation of constant is joogto ah OR aan isbedbedelin.
Somali word for constant: joogto ah OR aan isbedbedelin.
Translation of constant in Somali: joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali is joogto ah OR aan isbedbedelin.
In Somali translation of constant. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
Constant in Somali vocab. Joogto ah OR aan isbedbedelin.
What’s the Somali for constant? Joogto ah OR aan isbedbedelin.

Somali

for

constant

: joogto ah OR aan isbedbedelin.

Posted on

Cry in Somali is baroor OR ilmayn OR oohin.

In Somali how do you say cry? Baroor OR ilmayn OR oohin.
Q: What’s cry in Somali? A: baroor OR ilmayn OR oohin.
How to say cry in Somali. Baroor OR ilmayn OR oohin.
Say cry in Somali. Baroor OR ilmayn OR oohin.
The Somali word for cry is baroor OR ilmayn OR oohin.
How do you say cry in Somali? Baroor OR ilmayn OR oohin.
Cry in Somali vocabulary. Baroor OR ilmayn OR oohin.
Cry, Somali translation: baroor OR ilmayn OR oohin.
Cry in Somali: baroor OR ilmayn OR oohin.
What is the Somali word for cry? Baroor OR ilmayn OR oohin.
What’s the Somali word for cry? It’s baroor OR ilmayn OR oohin.
Cry in Somali translation. Baroor OR ilmayn OR oohin.
The Somali translation of cry is baroor OR ilmayn OR oohin.
Somali word for cry: baroor OR ilmayn OR oohin.
Translation of cry in Somali: baroor OR ilmayn OR oohin.
Cry in Somali is baroor OR ilmayn OR oohin.
In Somali translation of cry. Baroor OR ilmayn OR oohin.
Cry in Somali vocab. Baroor OR ilmayn OR oohin.
What’s the Somali for cry? Baroor OR ilmayn OR oohin.

Somali

for

cry

: baroor OR ilmayn OR oohin.

Posted on

Challenging in Somali is carayn OR hor istaag.

In Somali how do you say challenging? Carayn OR hor istaag.
Q: What’s challenging in Somali? A: carayn OR hor istaag.
How to say challenging in Somali. Carayn OR hor istaag.
Say challenging in Somali. Carayn OR hor istaag.
The Somali word for challenging is carayn OR hor istaag.
How do you say challenging in Somali? Carayn OR hor istaag.
Challenging in Somali vocabulary. Carayn OR hor istaag.
Challenging, Somali translation: carayn OR hor istaag.
Challenging in Somali: carayn OR hor istaag.
What is the Somali word for challenging? Carayn OR hor istaag.
What’s the Somali word for challenging? It’s carayn OR hor istaag.
Challenging in Somali translation. Carayn OR hor istaag.
The Somali translation of challenging is carayn OR hor istaag.
Somali word for challenging: carayn OR hor istaag.
Translation of challenging in Somali: carayn OR hor istaag.
Challenging in Somali is carayn OR hor istaag.
In Somali translation of challenging. Carayn OR hor istaag.
Challenging in Somali vocab. Carayn OR hor istaag.
What’s the Somali for challenging? Carayn OR hor istaag.

Somali

for

challenging

: carayn OR hor istaag.

Posted on

Charities in Somali is sadaqooyin OR asxaan-falayaal.

In Somali how do you say charities? Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Q: What’s charities in Somali? A: sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
How to say charities in Somali. Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Say charities in Somali. Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
The Somali word for charities is sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
How do you say charities in Somali? Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Charities in Somali vocabulary. Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Charities, Somali translation: sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Charities in Somali: sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
What is the Somali word for charities? Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
What’s the Somali word for charities? It’s sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Charities in Somali translation. Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
The Somali translation of charities is sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Somali word for charities: sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Translation of charities in Somali: sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Charities in Somali is sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
In Somali translation of charities. Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
Charities in Somali vocab. Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.
What’s the Somali for charities? Sadaqooyin OR asxaan-falayaal.

Somali

for

charities

: sadaqooyin OR asxaan-falayaal.

Posted on

Consult in Somali is la talin OR talo siin OR la tashi.

In Somali how do you say consult? La talin OR talo siin OR la tashi.
Q: What’s consult in Somali? A: la talin OR talo siin OR la tashi.
How to say consult in Somali. La talin OR talo siin OR la tashi.
Say consult in Somali. La talin OR talo siin OR la tashi.
The Somali word for consult is la talin OR talo siin OR la tashi.
How do you say consult in Somali? La talin OR talo siin OR la tashi.
Consult in Somali vocabulary. La talin OR talo siin OR la tashi.
Consult, Somali translation: la talin OR talo siin OR la tashi.
Consult in Somali: la talin OR talo siin OR la tashi.
What is the Somali word for consult? La talin OR talo siin OR la tashi.
What’s the Somali word for consult? It’s la talin OR talo siin OR la tashi.
Consult in Somali translation. La talin OR talo siin OR la tashi.
The Somali translation of consult is la talin OR talo siin OR la tashi.
Somali word for consult: la talin OR talo siin OR la tashi.
Translation of consult in Somali: la talin OR talo siin OR la tashi.
Consult in Somali is la talin OR talo siin OR la tashi.
In Somali translation of consult. La talin OR talo siin OR la tashi.
Consult in Somali vocab. La talin OR talo siin OR la tashi.
What’s the Somali for consult? La talin OR talo siin OR la tashi.

Somali

for

consult

: la talin OR talo siin OR la tashi.

Posted on

Collect in Somali is ururin OR isku ururin.

In Somali how do you say collect? Ururin OR isku ururin.
Q: What’s collect in Somali? A: ururin OR isku ururin.
How to say collect in Somali. Ururin OR isku ururin.
Say collect in Somali. Ururin OR isku ururin.
The Somali word for collect is ururin OR isku ururin.
How do you say collect in Somali? Ururin OR isku ururin.
Collect in Somali vocabulary. Ururin OR isku ururin.
Collect, Somali translation: ururin OR isku ururin.
Collect in Somali: ururin OR isku ururin.
What is the Somali word for collect? Ururin OR isku ururin.
What’s the Somali word for collect? It’s ururin OR isku ururin.
Collect in Somali translation. Ururin OR isku ururin.
The Somali translation of collect is ururin OR isku ururin.
Somali word for collect: ururin OR isku ururin.
Translation of collect in Somali: ururin OR isku ururin.
Collect in Somali is ururin OR isku ururin.
In Somali translation of collect. Ururin OR isku ururin.
Collect in Somali vocab. Ururin OR isku ururin.
What’s the Somali for collect? Ururin OR isku ururin.

Somali

for

collect

: ururin OR isku ururin.

Posted on

Charter in Somali is xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.

In Somali how do you say charter? Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Q: What’s charter in Somali? A: xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
How to say charter in Somali. Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Say charter in Somali. Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
The Somali word for charter is xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
How do you say charter in Somali? Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Charter in Somali vocabulary. Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Charter, Somali translation: xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Charter in Somali: xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
What is the Somali word for charter? Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
What’s the Somali word for charter? It’s xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Charter in Somali translation. Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
The Somali translation of charter is xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Somali word for charter: xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Translation of charter in Somali: xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Charter in Somali is xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
In Somali translation of charter. Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
Charter in Somali vocab. Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.
What’s the Somali for charter? Xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.

Somali

for

charter

: xeer qoraal ah OR kiraysashada gaadiidka iyo dayuuradaha.

Posted on

Commissioned in Somali is si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.

In Somali how do you say commissioned? Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Q: What’s commissioned in Somali? A: si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
How to say commissioned in Somali. Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Say commissioned in Somali. Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
The Somali word for commissioned is si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
How do you say commissioned in Somali? Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Commissioned in Somali vocabulary. Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Commissioned, Somali translation: si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Commissioned in Somali: si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
What is the Somali word for commissioned? Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
What’s the Somali word for commissioned? It’s si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Commissioned in Somali translation. Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
The Somali translation of commissioned is si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Somali word for commissioned: si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Translation of commissioned in Somali: si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Commissioned in Somali is si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
In Somali translation of commissioned. Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
Commissioned in Somali vocab. Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.
What’s the Somali for commissioned? Si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.

Somali

for

commissioned

: si rasmi ah u weydiin inuu qof sameeyo ama uu wax qoro.

Posted on

Carers in Somali is xanaaneeyaal OR daryeelayaal.

In Somali how do you say carers? Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Q: What’s carers in Somali? A: xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
How to say carers in Somali. Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Say carers in Somali. Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
The Somali word for carers is xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
How do you say carers in Somali? Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Carers in Somali vocabulary. Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Carers, Somali translation: xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Carers in Somali: xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
What is the Somali word for carers? Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
What’s the Somali word for carers? It’s xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Carers in Somali translation. Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
The Somali translation of carers is xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Somali word for carers: xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Translation of carers in Somali: xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Carers in Somali is xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
In Somali translation of carers. Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
Carers in Somali vocab. Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.
What’s the Somali for carers? Xanaaneeyaal OR daryeelayaal.

Somali

for

carers

: xanaaneeyaal OR daryeelayaal.

Posted on

Compare in Somali is is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.

In Somali how do you say compare? Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Q: What’s compare in Somali? A: is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
How to say compare in Somali. Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Say compare in Somali. Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
The Somali word for compare is is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
How do you say compare in Somali? Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Compare in Somali vocabulary. Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Compare, Somali translation: is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Compare in Somali: is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
What is the Somali word for compare? Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
What’s the Somali word for compare? It’s is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Compare in Somali translation. Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
The Somali translation of compare is is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Somali word for compare: is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Translation of compare in Somali: is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Compare in Somali is is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
In Somali translation of compare. Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
Compare in Somali vocab. Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.
What’s the Somali for compare? Is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.

Somali

for

compare

: is-dhinac-dhig OR isuqiyaasid.