Posted on

How do you say Atlantic in Somali? Badweynta Atlantiga.

Atlantic, Somali translation: Badweynta Atlantiga.
Q: What’s Atlantic in Somali? A: Badweynta Atlantiga.
What is the Somali word for Atlantic? Badweynta Atlantiga.
What’s the Somali word for Atlantic? It’s Badweynta Atlantiga.
Atlantic in Somali translation. Badweynta Atlantiga.
How do you say Atlantic in Somali? Badweynta Atlantiga.
Atlantic in Somali vocabulary. Badweynta Atlantiga.
Atlantic in Somali: Badweynta Atlantiga.
In Somali how do you say Atlantic? Badweynta Atlantiga.
Translation of Atlantic in Somali: Badweynta Atlantiga.
Atlantic in Somali is Badweynta Atlantiga.
In Somali translation of Atlantic. Badweynta Atlantiga.
Atlantic in Somali vocab. Badweynta Atlantiga.
The Somali word for Atlantic is Badweynta Atlantiga.
How to say Atlantic in Somali. Badweynta Atlantiga.
Say Atlantic in Somali. Badweynta Atlantiga.
The Somali translation of Atlantic is Badweynta Atlantiga.
Somali word for Atlantic: Badweynta Atlantiga.
What’s the Somali for Atlantic? Badweynta Atlantiga.

Somali

for

Atlantic

: Badweynta Atlantiga.

Posted on

How do you say aspects in Somali? Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.

aspects, Somali translation: muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Q: What’s aspects in Somali? A: muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
What is the Somali word for aspects? Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
What’s the Somali word for aspects? It’s muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Aspects in Somali translation. Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
How do you say aspects in Somali? Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Aspects in Somali vocabulary. Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Aspects in Somali: muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
In Somali how do you say aspects? Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Translation of aspects in Somali: muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Aspects in Somali is muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
In Somali translation of aspects. Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Aspects in Somali vocab. Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
The Somali word for aspects is muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
How to say aspects in Somali. Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Say aspects in Somali. Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
The Somali translation of aspects is muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
Somali word for aspects: muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.
What’s the Somali for aspects? Muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.

Somali

for

aspects

: muuqaalo ama qaabab qof ama shay leeyahay.

Posted on

How do you say answered in Somali? Jawaabay.

answered, Somali translation: jawaabay.
Q: What’s answered in Somali? A: jawaabay.
What is the Somali word for answered? Jawaabay.
What’s the Somali word for answered? It’s jawaabay.
Answered in Somali translation. Jawaabay.
How do you say answered in Somali? Jawaabay.
Answered in Somali vocabulary. Jawaabay.
Answered in Somali: jawaabay.
In Somali how do you say answered? Jawaabay.
Translation of answered in Somali: jawaabay.
Answered in Somali is jawaabay.
In Somali translation of answered. Jawaabay.
Answered in Somali vocab. Jawaabay.
The Somali word for answered is jawaabay.
How to say answered in Somali. Jawaabay.
Say answered in Somali. Jawaabay.
The Somali translation of answered is jawaabay.
Somali word for answered: jawaabay.
What’s the Somali for answered? Jawaabay.

Somali

for

answered

: jawaabay.

Posted on

How do you say airports in Somali? Garoono diyaaradeed.

airports, Somali translation: garoono diyaaradeed.
Q: What’s airports in Somali? A: garoono diyaaradeed.
What is the Somali word for airports? Garoono diyaaradeed.
What’s the Somali word for airports? It’s garoono diyaaradeed.
Airports in Somali translation. Garoono diyaaradeed.
How do you say airports in Somali? Garoono diyaaradeed.
Airports in Somali vocabulary. Garoono diyaaradeed.
Airports in Somali: garoono diyaaradeed.
In Somali how do you say airports? Garoono diyaaradeed.
Translation of airports in Somali: garoono diyaaradeed.
Airports in Somali is garoono diyaaradeed.
In Somali translation of airports. Garoono diyaaradeed.
Airports in Somali vocab. Garoono diyaaradeed.
The Somali word for airports is garoono diyaaradeed.
How to say airports in Somali. Garoono diyaaradeed.
Say airports in Somali. Garoono diyaaradeed.
The Somali translation of airports is garoono diyaaradeed.
Somali word for airports: garoono diyaaradeed.
What’s the Somali for airports? Garoono diyaaradeed.

Somali

for

airports

: garoono diyaaradeed.

Posted on

How do you say answers in Somali? Jawaabo.

answers, Somali translation: jawaabo.
Q: What’s answers in Somali? A: jawaabo.
What is the Somali word for answers? Jawaabo.
What’s the Somali word for answers? It’s jawaabo.
Answers in Somali translation. Jawaabo.
How do you say answers in Somali? Jawaabo.
Answers in Somali vocabulary. Jawaabo.
Answers in Somali: jawaabo.
In Somali how do you say answers? Jawaabo.
Translation of answers in Somali: jawaabo.
Answers in Somali is jawaabo.
In Somali translation of answers. Jawaabo.
Answers in Somali vocab. Jawaabo.
The Somali word for answers is jawaabo.
How to say answers in Somali. Jawaabo.
Say answers in Somali. Jawaabo.
The Somali translation of answers is jawaabo.
Somali word for answers: jawaabo.
What’s the Somali for answers? Jawaabo.

Somali

for

answers

: jawaabo.

Posted on

What’s the Somali word for additional? It’s wax siyaado ama dheeraad ah.

How do you say additional in Somali? wax siyaado ama dheeraad ah.
Q: What’s additional in Somali? A: wax siyaado ama dheeraad ah.
Additional in Somali: wax siyaado ama dheeraad ah.
How to say additional in Somali. Wax siyaado ama dheeraad ah.

Additional in Somali vocabulary. Wax siyaado ama dheeraad ah.
Additional, Somali translation: wax siyaado ama dheeraad ah.
Say additional in Somali. Wax siyaado ama dheeraad ah.
What is the Somali word for additional? Wax siyaado ama dheeraad ah.
In Somali how do you say additional? Wax siyaado ama dheeraad ah.
Translation of additional in Somali: wax siyaado ama dheeraad ah.
What’s the Somali word for additional? It’s wax siyaado ama dheeraad ah.
Additional in Somali translation. Wax siyaado ama dheeraad ah.
Additional in Somali is wax siyaado ama dheeraad ah.
In Somali translation of additional. Wax siyaado ama dheeraad ah.
What’s the Somali for additional? Wax siyaado ama dheeraad ah.
Additional in Somali vocab. Wax siyaado ama dheeraad ah.
The Somali translation of additional is wax siyaado ama dheeraad ah.
Somali word for additional: wax siyaado ama dheeraad ah.
The Somali word for additional is wax siyaado ama dheeraad ah.

Somali

for

additional

: wax siyaado ama dheeraad ah.

Posted on

What’s the Somali word for angle? It’s xagal.

How do you say angle in Somali? xagal.
Q: What’s angle in Somali? A: xagal.
Angle in Somali: xagal.
How to say angle in Somali. Xagal.

Angle in Somali vocabulary. Xagal.
Angle, Somali translation: xagal.
Say angle in Somali. Xagal.
What is the Somali word for angle? Xagal.
In Somali how do you say angle? Xagal.
Translation of angle in Somali: xagal.
What’s the Somali word for angle? It’s xagal.
Angle in Somali translation. Xagal.
Angle in Somali is xagal.
In Somali translation of angle. Xagal.
What’s the Somali for angle? Xagal.
Angle in Somali vocab. Xagal.
The Somali translation of angle is xagal.
Somali word for angle: xagal.
The Somali word for angle is xagal.

Somali

for

angle

: xagal.

Posted on

What’s the Somali word for administration? It’s maamul.

How do you say administration in Somali? maamul.
Q: What’s administration in Somali? A: maamul.
Administration in Somali: maamul.
How to say administration in Somali. Maamul.

Administration in Somali vocabulary. Maamul.
Administration, Somali translation: maamul.
Say administration in Somali. Maamul.
What is the Somali word for administration? Maamul.
In Somali how do you say administration? Maamul.
Translation of administration in Somali: maamul.
What’s the Somali word for administration? It’s maamul.
Administration in Somali translation. Maamul.
Administration in Somali is maamul.
In Somali translation of administration. Maamul.
What’s the Somali for administration? Maamul.
Administration in Somali vocab. Maamul.
The Somali translation of administration is maamul.
Somali word for administration: maamul.
The Somali word for administration is maamul.

Somali

for

administration

: maamul.

Posted on

What’s the Somali word for attracted? It’s wax soo jiidasho leh.

How do you say attracted in Somali? wax soo jiidasho leh.
Q: What’s attracted in Somali? A: wax soo jiidasho leh.
Attracted in Somali: wax soo jiidasho leh.
How to say attracted in Somali. Wax soo jiidasho leh.

Attracted in Somali vocabulary. Wax soo jiidasho leh.
Attracted, Somali translation: wax soo jiidasho leh.
Say attracted in Somali. Wax soo jiidasho leh.
What is the Somali word for attracted? Wax soo jiidasho leh.
In Somali how do you say attracted? Wax soo jiidasho leh.
Translation of attracted in Somali: wax soo jiidasho leh.
What’s the Somali word for attracted? It’s wax soo jiidasho leh.
Attracted in Somali translation. Wax soo jiidasho leh.
Attracted in Somali is wax soo jiidasho leh.
In Somali translation of attracted. Wax soo jiidasho leh.
What’s the Somali for attracted? Wax soo jiidasho leh.
Attracted in Somali vocab. Wax soo jiidasho leh.
The Somali translation of attracted is wax soo jiidasho leh.
Somali word for attracted: wax soo jiidasho leh.
The Somali word for attracted is wax soo jiidasho leh.

Somali

for

attracted

: wax soo jiidasho leh.

Posted on

What’s the Somali word for architecture? It’s cilmiga naqshadaynta guryaha.

How do you say architecture in Somali? cilmiga naqshadaynta guryaha.
Q: What’s architecture in Somali? A: cilmiga naqshadaynta guryaha.
Architecture in Somali: cilmiga naqshadaynta guryaha.
How to say architecture in Somali. Cilmiga naqshadaynta guryaha.

Architecture in Somali vocabulary. Cilmiga naqshadaynta guryaha.
Architecture, Somali translation: cilmiga naqshadaynta guryaha.
Say architecture in Somali. Cilmiga naqshadaynta guryaha.
What is the Somali word for architecture? Cilmiga naqshadaynta guryaha.
In Somali how do you say architecture? Cilmiga naqshadaynta guryaha.
Translation of architecture in Somali: cilmiga naqshadaynta guryaha.
What’s the Somali word for architecture? It’s cilmiga naqshadaynta guryaha.
Architecture in Somali translation. Cilmiga naqshadaynta guryaha.
Architecture in Somali is cilmiga naqshadaynta guryaha.
In Somali translation of architecture. Cilmiga naqshadaynta guryaha.
What’s the Somali for architecture? Cilmiga naqshadaynta guryaha.
Architecture in Somali vocab. Cilmiga naqshadaynta guryaha.
The Somali translation of architecture is cilmiga naqshadaynta guryaha.
Somali word for architecture: cilmiga naqshadaynta guryaha.
The Somali word for architecture is cilmiga naqshadaynta guryaha.

Somali

for

architecture

: cilmiga naqshadaynta guryaha.