Posted on

Server in Somali is kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.

In Somali how do you say server? Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Q: What’s server in Somali? A: kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
How to say server in Somali. Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Say server in Somali. Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
The Somali word for server is kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
How do you say server in Somali? Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Server in Somali vocabulary. Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Server, Somali translation: kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Server in Somali: kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
What is the Somali word for server? Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
What’s the Somali word for server? It’s kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Server in Somali translation. Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
The Somali translation of server is kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Somali word for server: kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Translation of server in Somali: kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Server in Somali is kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
In Somali translation of server. Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
Server in Somali vocab. Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.
What’s the Somali for server? Kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.

Somali

for

server

: kubbad tuure OR adeege OR kumbiyuutar isku xidha kumbiyuuro dhawr ag.