Posted on

Rowing in Somali is seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.

In Somali how do you say rowing? Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Q: What’s rowing in Somali? A: seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
How to say rowing in Somali. Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Say rowing in Somali. Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
The Somali word for rowing is seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
How do you say rowing in Somali? Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Rowing in Somali vocabulary. Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Rowing, Somali translation: seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Rowing in Somali: seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
What is the Somali word for rowing? Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
What’s the Somali word for rowing? It’s seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Rowing in Somali translation. Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
The Somali translation of rowing is seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Somali word for rowing: seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Translation of rowing in Somali: seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Rowing in Somali is seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
In Somali translation of rowing. Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
Rowing in Somali vocab. Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.
What’s the Somali for rowing? Seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.

Somali

for

rowing

: seebeyn OR ulaha doonta ama huudhi lagu kaxeeyo.