Posted on

Revealed in Somali is muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.

In Somali how do you say revealed? Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Q: What’s revealed in Somali? A: muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
How to say revealed in Somali. Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Say revealed in Somali. Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
The Somali word for revealed is muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
How do you say revealed in Somali? Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Revealed in Somali vocabulary. Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Revealed, Somali translation: muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Revealed in Somali: muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
What is the Somali word for revealed? Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
What’s the Somali word for revealed? It’s muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Revealed in Somali translation. Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
The Somali translation of revealed is muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Somali word for revealed: muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Translation of revealed in Somali: muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Revealed in Somali is muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
In Somali translation of revealed. Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
Revealed in Somali vocab. Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.
What’s the Somali for revealed? Muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.

Somali

for

revealed

: muujiyey OR daaha ka qaaday OR sheegay.