Posted on

Plug in Somali is guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.

In Somali how do you say plug? Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Q: What’s plug in Somali? A: guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
How to say plug in Somali. Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Say plug in Somali. Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
The Somali word for plug is guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
How do you say plug in Somali? Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Plug in Somali vocabulary. Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Plug, Somali translation: guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Plug in Somali: guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
What is the Somali word for plug? Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
What’s the Somali word for plug? It’s guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Plug in Somali translation. Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
The Somali translation of plug is guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Somali word for plug: guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Translation of plug in Somali: guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Plug in Somali is guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
In Somali translation of plug. Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
Plug in Somali vocab. Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.
What’s the Somali for plug? Guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.

Somali

for

plug

: guf OR iidheh u samayn OR bareesada qaybta labka ah ee daloolka korontada la geliyo.