Posted on

Plea in Somali is tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.

In Somali how do you say plea? Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Q: What’s plea in Somali? A: tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
How to say plea in Somali. Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Say plea in Somali. Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
The Somali word for plea is tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
How do you say plea in Somali? Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Plea in Somali vocabulary. Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Plea, Somali translation: tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Plea in Somali: tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
What is the Somali word for plea? Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
What’s the Somali word for plea? It’s tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Plea in Somali translation. Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
The Somali translation of plea is tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Somali word for plea: tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Translation of plea in Somali: tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Plea in Somali is tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
In Somali translation of plea. Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
Plea in Somali vocab. Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.
What’s the Somali for plea? Tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.

Somali

for

plea

: tuugmo OR cudurdaar OR jawaabta maxkamadda eedaysanuhu siiyo.