Posted on

Peak in Somali is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.

In Somali how do you say peak? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Q: What’s peak in Somali? A: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
How to say peak in Somali. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Say peak in Somali. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
The Somali word for peak is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
How do you say peak in Somali? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali vocabulary. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak, Somali translation: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
What is the Somali word for peak? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
What’s the Somali word for peak? It’s fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali translation. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
The Somali translation of peak is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Somali word for peak: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Translation of peak in Somali: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali is fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
In Somali translation of peak. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
Peak in Somali vocab. Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.
What’s the Somali for peak? Fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.

Somali

for

peak

: fiinta OR caarada ugu saraysa buurta OR meesha ugu saraysa gaadhid.