Posted on

Must in Somali is waxaa waajib ah OR waa in.

In Somali how do you say must? Waxaa waajib ah OR waa in.
Q: What’s must in Somali? A: waxaa waajib ah OR waa in.
How to say must in Somali. Waxaa waajib ah OR waa in.
Say must in Somali. Waxaa waajib ah OR waa in.
The Somali word for must is waxaa waajib ah OR waa in.
How do you say must in Somali? Waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali vocabulary. Waxaa waajib ah OR waa in.
Must, Somali translation: waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali: waxaa waajib ah OR waa in.
What is the Somali word for must? Waxaa waajib ah OR waa in.
What’s the Somali word for must? It’s waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali translation. Waxaa waajib ah OR waa in.
The Somali translation of must is waxaa waajib ah OR waa in.
Somali word for must: waxaa waajib ah OR waa in.
Translation of must in Somali: waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali is waxaa waajib ah OR waa in.
In Somali translation of must. Waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali vocab. Waxaa waajib ah OR waa in.
What’s the Somali for must? Waxaa waajib ah OR waa in.

Somali

for

must

: waxaa waajib ah OR waa in.