Posted on

Menu in Somali is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.

In Somali how do you say menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Q: What’s menu in Somali? A: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
How to say menu in Somali. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Say menu in Somali. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
The Somali word for menu is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
How do you say menu in Somali? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali vocabulary. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu, Somali translation: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What is the Somali word for menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What’s the Somali word for menu? It’s buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali translation. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
The Somali translation of menu is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Somali word for menu: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Translation of menu in Somali: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
In Somali translation of menu. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali vocab. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What’s the Somali for menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.

Somali

for

menu

: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.