Posted on

Manic in Somali is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.

In Somali how do you say manic? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Q: What’s manic in Somali? A: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
How to say manic in Somali. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Say manic in Somali. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
The Somali word for manic is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
How do you say manic in Somali? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali vocabulary. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic, Somali translation: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
What is the Somali word for manic? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
What’s the Somali word for manic? It’s sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali translation. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
The Somali translation of manic is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Somali word for manic: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Translation of manic in Somali: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
In Somali translation of manic. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali vocab. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
What’s the Somali for manic? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.

Somali

for

manic

: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.