Posted on

Major in Somali is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

In Somali how do you say major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Q: What’s major in Somali? A: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
How to say major in Somali. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Say major in Somali. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
The Somali word for major is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
How do you say major in Somali? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali vocabulary. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major, Somali translation: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What is the Somali word for major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali word for major? It’s weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali translation. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
The Somali translation of major is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Somali word for major: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Translation of major in Somali: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
In Somali translation of major. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali vocab. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali for major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

Somali

for

major

: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.