Posted on

Main in Somali is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.

In Somali how do you say main? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Q: What’s main in Somali? A: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
How to say main in Somali. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Say main in Somali. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
The Somali word for main is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
How do you say main in Somali? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali vocabulary. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main, Somali translation: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
What is the Somali word for main? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali word for main? It’s aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali translation. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
The Somali translation of main is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Somali word for main: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Translation of main in Somali: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
In Somali translation of main. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali vocab. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali for main? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.

Somali

for

main

: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.