Posted on

Large in Somali is aad u weyn OR balaadhan.

In Somali how do you say large? Aad u weyn OR balaadhan.
Q: What’s large in Somali? A: aad u weyn OR balaadhan.
How to say large in Somali. Aad u weyn OR balaadhan.
Say large in Somali. Aad u weyn OR balaadhan.
The Somali word for large is aad u weyn OR balaadhan.
How do you say large in Somali? Aad u weyn OR balaadhan.
Large in Somali vocabulary. Aad u weyn OR balaadhan.
Large, Somali translation: aad u weyn OR balaadhan.
Large in Somali: aad u weyn OR balaadhan.
What is the Somali word for large? Aad u weyn OR balaadhan.
What’s the Somali word for large? It’s aad u weyn OR balaadhan.
Large in Somali translation. Aad u weyn OR balaadhan.
The Somali translation of large is aad u weyn OR balaadhan.
Somali word for large: aad u weyn OR balaadhan.
Translation of large in Somali: aad u weyn OR balaadhan.
Large in Somali is aad u weyn OR balaadhan.
In Somali translation of large. Aad u weyn OR balaadhan.
Large in Somali vocab. Aad u weyn OR balaadhan.
What’s the Somali for large? Aad u weyn OR balaadhan.

Somali

for

large

: aad u weyn OR balaadhan.