Posted on

Keen in Somali is u soo jeeda OR aad u danaynaya.

In Somali how do you say keen? U soo jeeda OR aad u danaynaya.
Q: What’s keen in Somali? A: u soo jeeda OR aad u danaynaya.
How to say keen in Somali. U soo jeeda OR aad u danaynaya.
Say keen in Somali. U soo jeeda OR aad u danaynaya.
The Somali word for keen is u soo jeeda OR aad u danaynaya.
How do you say keen in Somali? U soo jeeda OR aad u danaynaya.
Keen in Somali vocabulary. U soo jeeda OR aad u danaynaya.
Keen, Somali translation: u soo jeeda OR aad u danaynaya.
Keen in Somali: u soo jeeda OR aad u danaynaya.
What is the Somali word for keen? U soo jeeda OR aad u danaynaya.
What’s the Somali word for keen? It’s u soo jeeda OR aad u danaynaya.
Keen in Somali translation. U soo jeeda OR aad u danaynaya.
The Somali translation of keen is u soo jeeda OR aad u danaynaya.
Somali word for keen: u soo jeeda OR aad u danaynaya.
Translation of keen in Somali: u soo jeeda OR aad u danaynaya.
Keen in Somali is u soo jeeda OR aad u danaynaya.
In Somali translation of keen. U soo jeeda OR aad u danaynaya.
Keen in Somali vocab. U soo jeeda OR aad u danaynaya.
What’s the Somali for keen? U soo jeeda OR aad u danaynaya.

Somali

for

keen

: u soo jeeda OR aad u danaynaya.