Posted on

Fund in Somali is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.

In Somali how do you say fund? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Q: What’s fund in Somali? A: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
How to say fund in Somali. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Say fund in Somali. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
The Somali word for fund is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
How do you say fund in Somali? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali vocabulary. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund, Somali translation: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
What is the Somali word for fund? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
What’s the Somali word for fund? It’s kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali translation. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
The Somali translation of fund is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Somali word for fund: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Translation of fund in Somali: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali is kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
In Somali translation of fund. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
Fund in Somali vocab. Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.
What’s the Somali for fund? Kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.

Somali

for

fund

: kayd OR dhigaal OR lacag miisaaniya gaar ah loo diyaariyey.