Posted on

Fall in Somali is dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.

In Somali how do you say fall? Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Q: What’s fall in Somali? A: dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
How to say fall in Somali. Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Say fall in Somali. Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
The Somali word for fall is dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
How do you say fall in Somali? Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Fall in Somali vocabulary. Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Fall, Somali translation: dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Fall in Somali: dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
What is the Somali word for fall? Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
What’s the Somali word for fall? It’s dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Fall in Somali translation. Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
The Somali translation of fall is dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Somali word for fall: dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Translation of fall in Somali: dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Fall in Somali is dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
In Somali translation of fall. Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
Fall in Somali vocab. Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.
What’s the Somali for fall? Dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.

Somali

for

fall

: dhicid OR xaalad cusub u tallaabid.