Posted on

Enjoyed in Somali is ku raaxaystay OR raaxaysi.

In Somali how do you say enjoyed? Ku raaxaystay OR raaxaysi.
Q: What’s enjoyed in Somali? A: ku raaxaystay OR raaxaysi.
How to say enjoyed in Somali. Ku raaxaystay OR raaxaysi.
Say enjoyed in Somali. Ku raaxaystay OR raaxaysi.
The Somali word for enjoyed is ku raaxaystay OR raaxaysi.
How do you say enjoyed in Somali? Ku raaxaystay OR raaxaysi.
Enjoyed in Somali vocabulary. Ku raaxaystay OR raaxaysi.
Enjoyed, Somali translation: ku raaxaystay OR raaxaysi.
Enjoyed in Somali: ku raaxaystay OR raaxaysi.
What is the Somali word for enjoyed? Ku raaxaystay OR raaxaysi.
What’s the Somali word for enjoyed? It’s ku raaxaystay OR raaxaysi.
Enjoyed in Somali translation. Ku raaxaystay OR raaxaysi.
The Somali translation of enjoyed is ku raaxaystay OR raaxaysi.
Somali word for enjoyed: ku raaxaystay OR raaxaysi.
Translation of enjoyed in Somali: ku raaxaystay OR raaxaysi.
Enjoyed in Somali is ku raaxaystay OR raaxaysi.
In Somali translation of enjoyed. Ku raaxaystay OR raaxaysi.
Enjoyed in Somali vocab. Ku raaxaystay OR raaxaysi.
What’s the Somali for enjoyed? Ku raaxaystay OR raaxaysi.

Somali

for

enjoyed

: ku raaxaystay OR raaxaysi.