Posted on

Crown in Somali is taaj OR calaamad saafi ah.

In Somali how do you say crown? Taaj OR calaamad saafi ah.
Q: What’s crown in Somali? A: taaj OR calaamad saafi ah.
How to say crown in Somali. Taaj OR calaamad saafi ah.
Say crown in Somali. Taaj OR calaamad saafi ah.
The Somali word for crown is taaj OR calaamad saafi ah.
How do you say crown in Somali? Taaj OR calaamad saafi ah.
Crown in Somali vocabulary. Taaj OR calaamad saafi ah.
Crown, Somali translation: taaj OR calaamad saafi ah.
Crown in Somali: taaj OR calaamad saafi ah.
What is the Somali word for crown? Taaj OR calaamad saafi ah.
What’s the Somali word for crown? It’s taaj OR calaamad saafi ah.
Crown in Somali translation. Taaj OR calaamad saafi ah.
The Somali translation of crown is taaj OR calaamad saafi ah.
Somali word for crown: taaj OR calaamad saafi ah.
Translation of crown in Somali: taaj OR calaamad saafi ah.
Crown in Somali is taaj OR calaamad saafi ah.
In Somali translation of crown. Taaj OR calaamad saafi ah.
Crown in Somali vocab. Taaj OR calaamad saafi ah.
What’s the Somali for crown? Taaj OR calaamad saafi ah.

Somali

for

crown

: taaj OR calaamad saafi ah.