Posted on

Contributors in Somali is tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.

In Somali how do you say contributors? Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Q: What’s contributors in Somali? A: tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
How to say contributors in Somali. Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Say contributors in Somali. Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
The Somali word for contributors is tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
How do you say contributors in Somali? Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Contributors in Somali vocabulary. Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Contributors, Somali translation: tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Contributors in Somali: tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
What is the Somali word for contributors? Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
What’s the Somali word for contributors? It’s tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Contributors in Somali translation. Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
The Somali translation of contributors is tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Somali word for contributors: tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Translation of contributors in Somali: tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Contributors in Somali is tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
In Somali translation of contributors. Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
Contributors in Somali vocab. Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.
What’s the Somali for contributors? Tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.

Somali

for

contributors

: tabarucaad-bixiyayaasha maal ama qoraallo OR.