Posted on

The Somali word for within is dhexdeeda.

Q: What’s within in Somali? A: dhexdeeda.
How do you say within in Somali? Dhexdeeda.
Within in Somali vocabulary. Dhexdeeda.
Within, Somali translation: dhexdeeda.
Within in Somali: dhexdeeda.
How to say within in Somali. Dhexdeeda.
Say within in Somali. Dhexdeeda.
What is the Somali word for within? Dhexdeeda.
What’s the Somali word for within? It’s dhexdeeda.
Within in Somali translation. Dhexdeeda.
In Somali how do you say within? Dhexdeeda.
Translation of within in Somali: dhexdeeda.
Within in Somali is dhexdeeda.
In Somali translation of within. Dhexdeeda.
Within in Somali vocab. Dhexdeeda.
The Somali translation of within is dhexdeeda.
Somali word for within: dhexdeeda.
What’s the Somali for within? Dhexdeeda.

Somali

for

within

: dhexdeeda.

Posted on

The Somali word for webcam is kaamarada shabakada.

Q: What’s webcam in Somali? A: kaamarada shabakada.
How do you say webcam in Somali? Kaamarada shabakada.
Webcam in Somali vocabulary. Kaamarada shabakada.
Webcam, Somali translation: kaamarada shabakada.
Webcam in Somali: kaamarada shabakada.
How to say webcam in Somali. Kaamarada shabakada.
Say webcam in Somali. Kaamarada shabakada.
What is the Somali word for webcam? Kaamarada shabakada.
What’s the Somali word for webcam? It’s kaamarada shabakada.
Webcam in Somali translation. Kaamarada shabakada.
In Somali how do you say webcam? Kaamarada shabakada.
Translation of webcam in Somali: kaamarada shabakada.
Webcam in Somali is kaamarada shabakada.
In Somali translation of webcam. Kaamarada shabakada.
Webcam in Somali vocab. Kaamarada shabakada.
The Somali translation of webcam is kaamarada shabakada.
Somali word for webcam: kaamarada shabakada.
What’s the Somali for webcam? Kaamarada shabakada.

Somali

for

webcam

: kaamarada shabakada.

Posted on

The Somali word for weird is cajiib ah.

Q: What’s weird in Somali? A: cajiib ah.
How do you say weird in Somali? Cajiib ah.
Weird in Somali vocabulary. Cajiib ah.
Weird, Somali translation: cajiib ah.
Weird in Somali: cajiib ah.
How to say weird in Somali. Cajiib ah.
Say weird in Somali. Cajiib ah.
What is the Somali word for weird? Cajiib ah.
What’s the Somali word for weird? It’s cajiib ah.
Weird in Somali translation. Cajiib ah.
In Somali how do you say weird? Cajiib ah.
Translation of weird in Somali: cajiib ah.
Weird in Somali is cajiib ah.
In Somali translation of weird. Cajiib ah.
Weird in Somali vocab. Cajiib ah.
The Somali translation of weird is cajiib ah.
Somali word for weird: cajiib ah.
What’s the Somali for weird? Cajiib ah.

Somali

for

weird

: cajiib ah.

Posted on

The Somali word for water is biyo.

Q: What’s water in Somali? A: biyo.
How do you say water in Somali? Biyo.
Water in Somali vocabulary. Biyo.
Water, Somali translation: biyo.
Water in Somali: biyo.
How to say water in Somali. Biyo.
Say water in Somali. Biyo.
What is the Somali word for water? Biyo.
What’s the Somali word for water? It’s biyo.
Water in Somali translation. Biyo.
In Somali how do you say water? Biyo.
Translation of water in Somali: biyo.
Water in Somali is biyo.
In Somali translation of water. Biyo.
Water in Somali vocab. Biyo.
The Somali translation of water is biyo.
Somali word for water: biyo.
What’s the Somali for water? Biyo.

Somali

for

water

: biyo.

Posted on

The Somali word for Wednesday is Arbaco.

Q: What’s Wednesday in Somali? A: Arbaco.
How do you say Wednesday in Somali? Arbaco.
Wednesday in Somali vocabulary. Arbaco.
Wednesday, Somali translation: Arbaco.
Wednesday in Somali: Arbaco.
How to say Wednesday in Somali. Arbaco.
Say Wednesday in Somali. Arbaco.
What is the Somali word for Wednesday? Arbaco.
What’s the Somali word for Wednesday? It’s Arbaco.
Wednesday in Somali translation. Arbaco.
In Somali how do you say Wednesday? Arbaco.
Translation of Wednesday in Somali: Arbaco.
Wednesday in Somali is Arbaco.
In Somali translation of Wednesday. Arbaco.
Wednesday in Somali vocab. Arbaco.
The Somali translation of Wednesday is Arbaco.
Somali word for Wednesday: Arbaco.
What’s the Somali for Wednesday? Arbaco.

Somali

for

Wednesday

: Arbaco.

Posted on

The Somali word for women is dumar.

Q: What’s women in Somali? A: dumar.
How do you say women in Somali? Dumar.
Women in Somali vocabulary. Dumar.
Women, Somali translation: dumar.
Women in Somali: dumar.
How to say women in Somali. Dumar.
Say women in Somali. Dumar.
What is the Somali word for women? Dumar.
What’s the Somali word for women? It’s dumar.
Women in Somali translation. Dumar.
In Somali how do you say women? Dumar.
Translation of women in Somali: dumar.
Women in Somali is dumar.
In Somali translation of women. Dumar.
Women in Somali vocab. Dumar.
The Somali translation of women is dumar.
Somali word for women: dumar.
What’s the Somali for women? Dumar.

Somali

for

women

: dumar.

Posted on

The Somali word for wildlife is nolol-duureed.

Q: What’s wildlife in Somali? A: nolol-duureed.
How do you say wildlife in Somali? Nolol-duureed.
Wildlife in Somali vocabulary. Nolol-duureed.
Wildlife, Somali translation: nolol-duureed.
Wildlife in Somali: nolol-duureed.
How to say wildlife in Somali. Nolol-duureed.
Say wildlife in Somali. Nolol-duureed.
What is the Somali word for wildlife? Nolol-duureed.
What’s the Somali word for wildlife? It’s nolol-duureed.
Wildlife in Somali translation. Nolol-duureed.
In Somali how do you say wildlife? Nolol-duureed.
Translation of wildlife in Somali: nolol-duureed.
Wildlife in Somali is nolol-duureed.
In Somali translation of wildlife. Nolol-duureed.
Wildlife in Somali vocab. Nolol-duureed.
The Somali translation of wildlife is nolol-duureed.
Somali word for wildlife: nolol-duureed.
What’s the Somali for wildlife? Nolol-duureed.

Somali

for

wildlife

: nolol-duureed.

Posted on

The Somali word for why is waayo.

Q: What’s why in Somali? A: waayo.
How do you say why in Somali? Waayo.
Why in Somali vocabulary. Waayo.
Why, Somali translation: waayo.
Why in Somali: waayo.
How to say why in Somali. Waayo.
Say why in Somali. Waayo.
What is the Somali word for why? Waayo.
What’s the Somali word for why? It’s waayo.
Why in Somali translation. Waayo.
In Somali how do you say why? Waayo.
Translation of why in Somali: waayo.
Why in Somali is waayo.
In Somali translation of why. Waayo.
Why in Somali vocab. Waayo.
The Somali translation of why is waayo.
Somali word for why: waayo.
What’s the Somali for why? Waayo.

Somali

for

why

: waayo.

Posted on

The Somali word for webcams is kaamarooyinka shabakada.

Q: What’s webcams in Somali? A: kaamarooyinka shabakada.
How do you say webcams in Somali? Kaamarooyinka shabakada.
Webcams in Somali vocabulary. Kaamarooyinka shabakada.
Webcams, Somali translation: kaamarooyinka shabakada.
Webcams in Somali: kaamarooyinka shabakada.
How to say webcams in Somali. Kaamarooyinka shabakada.
Say webcams in Somali. Kaamarooyinka shabakada.
What is the Somali word for webcams? Kaamarooyinka shabakada.
What’s the Somali word for webcams? It’s kaamarooyinka shabakada.
Webcams in Somali translation. Kaamarooyinka shabakada.
In Somali how do you say webcams? Kaamarooyinka shabakada.
Translation of webcams in Somali: kaamarooyinka shabakada.
Webcams in Somali is kaamarooyinka shabakada.
In Somali translation of webcams. Kaamarooyinka shabakada.
Webcams in Somali vocab. Kaamarooyinka shabakada.
The Somali translation of webcams is kaamarooyinka shabakada.
Somali word for webcams: kaamarooyinka shabakada.
What’s the Somali for webcams? Kaamarooyinka shabakada.

Somali

for

webcams

: kaamarooyinka shabakada.

Posted on

The Somali word for wallpaper is waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.

Q: What’s wallpaper in Somali? A: waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
How do you say wallpaper in Somali? Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Wallpaper in Somali vocabulary. Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Wallpaper, Somali translation: waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Wallpaper in Somali: waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
How to say wallpaper in Somali. Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Say wallpaper in Somali. Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
What is the Somali word for wallpaper? Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
What’s the Somali word for wallpaper? It’s waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Wallpaper in Somali translation. Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
In Somali how do you say wallpaper? Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Translation of wallpaper in Somali: waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Wallpaper in Somali is waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
In Somali translation of wallpaper. Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Wallpaper in Somali vocab. Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
The Somali translation of wallpaper is waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
Somali word for wallpaper: waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.
What’s the Somali for wallpaper? Waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.

Somali

for

wallpaper

: waraaqda gidaarka lagu dhejiyo si loogu quxiyo derbiga.