Posted on

The Somali word for art is farshaxan.

Q: What’s art in Somali? A: farshaxan.
How do you say art in Somali? Farshaxan.
Art in Somali vocabulary. Farshaxan.
Art, Somali translation: farshaxan.
Art in Somali: farshaxan.
How to say art in Somali. Farshaxan.
Say art in Somali. Farshaxan.
What is the Somali word for art? Farshaxan.
What’s the Somali word for art? It’s farshaxan.
Art in Somali translation. Farshaxan.
In Somali how do you say art? Farshaxan.
Translation of art in Somali: farshaxan.
Art in Somali is farshaxan.
In Somali translation of art. Farshaxan.
Art in Somali vocab. Farshaxan.
The Somali translation of art is farshaxan.
Somali word for art: farshaxan.
What’s the Somali for art? Farshaxan.

Somali

for

art

: farshaxan.

Posted on

The Somali word for across is ka gudbid.

Q: What’s across in Somali? A: ka gudbid.
How do you say across in Somali? Ka gudbid.
Across in Somali vocabulary. Ka gudbid.
Across, Somali translation: ka gudbid.
Across in Somali: ka gudbid.
How to say across in Somali. Ka gudbid.
Say across in Somali. Ka gudbid.
What is the Somali word for across? Ka gudbid.
What’s the Somali word for across? It’s ka gudbid.
Across in Somali translation. Ka gudbid.
In Somali how do you say across? Ka gudbid.
Translation of across in Somali: ka gudbid.
Across in Somali is ka gudbid.
In Somali translation of across. Ka gudbid.
Across in Somali vocab. Ka gudbid.
The Somali translation of across is ka gudbid.
Somali word for across: ka gudbid.
What’s the Somali for across? Ka gudbid.

Somali

for

across

: ka gudbid.

Posted on

The Somali word for area is deegaan.

Q: What’s area in Somali? A: deegaan.
How do you say area in Somali? Deegaan.
Area in Somali vocabulary. Deegaan.
Area, Somali translation: deegaan.
Area in Somali: deegaan.
How to say area in Somali. Deegaan.
Say area in Somali. Deegaan.
What is the Somali word for area? Deegaan.
What’s the Somali word for area? It’s deegaan.
Area in Somali translation. Deegaan.
In Somali how do you say area? Deegaan.
Translation of area in Somali: deegaan.
Area in Somali is deegaan.
In Somali translation of area. Deegaan.
Area in Somali vocab. Deegaan.
The Somali translation of area is deegaan.
Somali word for area: deegaan.
What’s the Somali for area? Deegaan.

Somali

for

area

: deegaan.

Posted on

The Somali word for address is cinwaan.

Q: What’s address in Somali? A: cinwaan.
How do you say address in Somali? Cinwaan.
Address in Somali vocabulary. Cinwaan.
Address, Somali translation: cinwaan.
Address in Somali: cinwaan.
How to say address in Somali. Cinwaan.
Say address in Somali. Cinwaan.
What is the Somali word for address? Cinwaan.
What’s the Somali word for address? It’s cinwaan.
Address in Somali translation. Cinwaan.
In Somali how do you say address? Cinwaan.
Translation of address in Somali: cinwaan.
Address in Somali is cinwaan.
In Somali translation of address. Cinwaan.
Address in Somali vocab. Cinwaan.
The Somali translation of address is cinwaan.
Somali word for address: cinwaan.
What’s the Somali for address? Cinwaan.

Somali

for

address

: cinwaan.

Posted on

The Somali word for around is u dhow.

Q: What’s around in Somali? A: u dhow.
How do you say around in Somali? U dhow.
Around in Somali vocabulary. U dhow.
Around, Somali translation: u dhow.
Around in Somali: u dhow.
How to say around in Somali. U dhow.
Say around in Somali. U dhow.
What is the Somali word for around? U dhow.
What’s the Somali word for around? It’s u dhow.
Around in Somali translation. U dhow.
In Somali how do you say around? U dhow.
Translation of around in Somali: u dhow.
Around in Somali is u dhow.
In Somali translation of around. U dhow.
Around in Somali vocab. U dhow.
The Somali translation of around is u dhow.
Somali word for around: u dhow.
What’s the Somali for around? U dhow.

Somali

for

around

: u dhow.

Posted on

The Somali word for after is ka dib.

Q: What’s after in Somali? A: ka dib.
How do you say after in Somali? Ka dib.
After in Somali vocabulary. Ka dib.
After, Somali translation: ka dib.
After in Somali: ka dib.
How to say after in Somali. Ka dib.
Say after in Somali. Ka dib.
What is the Somali word for after? Ka dib.
What’s the Somali word for after? It’s ka dib.
After in Somali translation. Ka dib.
In Somali how do you say after? Ka dib.
Translation of after in Somali: ka dib.
After in Somali is ka dib.
In Somali translation of after. Ka dib.
After in Somali vocab. Ka dib.
The Somali translation of after is ka dib.
Somali word for after: ka dib.
What’s the Somali for after? Ka dib.

Somali

for

after

: ka dib.

Posted on

The Somali word for audio is maqal ah.

Q: What’s audio in Somali? A: maqal ah.
How do you say audio in Somali? Maqal ah.
Audio in Somali vocabulary. Maqal ah.
Audio, Somali translation: maqal ah.
Audio in Somali: maqal ah.
How to say audio in Somali. Maqal ah.
Say audio in Somali. Maqal ah.
What is the Somali word for audio? Maqal ah.
What’s the Somali word for audio? It’s maqal ah.
Audio in Somali translation. Maqal ah.
In Somali how do you say audio? Maqal ah.
Translation of audio in Somali: maqal ah.
Audio in Somali is maqal ah.
In Somali translation of audio. Maqal ah.
Audio in Somali vocab. Maqal ah.
The Somali translation of audio is maqal ah.
Somali word for audio: maqal ah.
What’s the Somali for audio? Maqal ah.

Somali

for

audio

: maqal ah.

Posted on

The Somali word for also is sidoo kale.

Q: What’s also in Somali? A: sidoo kale.
How do you say also in Somali? Sidoo kale.
Also in Somali vocabulary. Sidoo kale.
Also, Somali translation: sidoo kale.
Also in Somali: sidoo kale.
How to say also in Somali. Sidoo kale.
Say also in Somali. Sidoo kale.
What is the Somali word for also? Sidoo kale.
What’s the Somali word for also? It’s sidoo kale.
Also in Somali translation. Sidoo kale.
In Somali how do you say also? Sidoo kale.
Translation of also in Somali: sidoo kale.
Also in Somali is sidoo kale.
In Somali translation of also. Sidoo kale.
Also in Somali vocab. Sidoo kale.
The Somali translation of also is sidoo kale.
Somali word for also: sidoo kale.
What’s the Somali for also? Sidoo kale.

Somali

for

also

: sidoo kale.

Posted on

The Somali word for accessibility is wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.

Q: What’s accessibility in Somali? A: wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
How do you say accessibility in Somali? Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Accessibility in Somali vocabulary. Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Accessibility, Somali translation: wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Accessibility in Somali: wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
How to say accessibility in Somali. Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Say accessibility in Somali. Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
What is the Somali word for accessibility? Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
What’s the Somali word for accessibility? It’s wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Accessibility in Somali translation. Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
In Somali how do you say accessibility? Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Translation of accessibility in Somali: wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Accessibility in Somali is wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
In Somali translation of accessibility. Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Accessibility in Somali vocab. Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
The Somali translation of accessibility is wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
Somali word for accessibility: wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.
What’s the Somali for accessibility? Wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.

Somali

for

accessibility

: wax aad awood u leedahay inaad isticmaashid ama ogaatid.

Posted on

The Somali word for and is iyo.

Q: What’s and in Somali? A: iyo.
How do you say and in Somali? Iyo.
And in Somali vocabulary. Iyo.
And, Somali translation: iyo.
And in Somali: iyo.
How to say and in Somali. Iyo.
Say and in Somali. Iyo.
What is the Somali word for and? Iyo.
What’s the Somali word for and? It’s iyo.
And in Somali translation. Iyo.
In Somali how do you say and? Iyo.
Translation of and in Somali: iyo.
And in Somali is iyo.
In Somali translation of and. Iyo.
And in Somali vocab. Iyo.
The Somali translation of and is iyo.
Somali word for and: iyo.
What’s the Somali for and? Iyo.

Somali

for

and

: iyo.