Posted on

Castles in Somali is guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.

In Somali how do you say castles? Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Q: What’s castles in Somali? A: guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
How to say castles in Somali. Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Say castles in Somali. Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
The Somali word for castles is guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
How do you say castles in Somali? Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Castles in Somali vocabulary. Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Castles, Somali translation: guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Castles in Somali: guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
What is the Somali word for castles? Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
What’s the Somali word for castles? It’s guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Castles in Somali translation. Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
The Somali translation of castles is guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Somali word for castles: guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Translation of castles in Somali: guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Castles in Somali is guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
In Somali translation of castles. Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
Castles in Somali vocab. Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.
What’s the Somali for castles? Guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.

Somali

for

castles

: guryo waaweyn oo qurxoon OR qasaro OR qalcado.