Posted on

Bailed in Somali is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

In Somali how do you say bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Q: What’s bailed in Somali? A: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
How to say bailed in Somali. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Say bailed in Somali. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
The Somali word for bailed is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
How do you say bailed in Somali? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali vocabulary. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed, Somali translation: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What is the Somali word for bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What’s the Somali word for bailed? It’s doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali translation. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
The Somali translation of bailed is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Somali word for bailed: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Translation of bailed in Somali: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
In Somali translation of bailed. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali vocab. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What’s the Somali for bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

Somali

for

bailed

: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.