Posted on

Arts in Somali is farshaxanka OR matalaad.

In Somali how do you say arts? Farshaxanka OR matalaad.
Q: What’s arts in Somali? A: farshaxanka OR matalaad.
How to say arts in Somali. Farshaxanka OR matalaad.
Say arts in Somali. Farshaxanka OR matalaad.
The Somali word for arts is farshaxanka OR matalaad.
How do you say arts in Somali? Farshaxanka OR matalaad.
Arts in Somali vocabulary. Farshaxanka OR matalaad.
Arts, Somali translation: farshaxanka OR matalaad.
Arts in Somali: farshaxanka OR matalaad.
What is the Somali word for arts? Farshaxanka OR matalaad.
What’s the Somali word for arts? It’s farshaxanka OR matalaad.
Arts in Somali translation. Farshaxanka OR matalaad.
The Somali translation of arts is farshaxanka OR matalaad.
Somali word for arts: farshaxanka OR matalaad.
Translation of arts in Somali: farshaxanka OR matalaad.
Arts in Somali is farshaxanka OR matalaad.
In Somali translation of arts. Farshaxanka OR matalaad.
Arts in Somali vocab. Farshaxanka OR matalaad.
What’s the Somali for arts? Farshaxanka OR matalaad.

Somali

for

arts

: farshaxanka OR matalaad.