Posted on

Archive in Somali is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.

In Somali how do you say archive? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Q: What’s archive in Somali? A: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
How to say archive in Somali. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Say archive in Somali. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
The Somali word for archive is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
How do you say archive in Somali? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archive in Somali vocabulary. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archive, Somali translation: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archive in Somali: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
What is the Somali word for archive? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
What’s the Somali word for archive? It’s ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archive in Somali translation. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
The Somali translation of archive is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Somali word for archive: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Translation of archive in Somali: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archive in Somali is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
In Somali translation of archive. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archive in Somali vocab. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
What’s the Somali for archive? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.

Somali

for

archive

: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.