Posted on

Abuse in Somali is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.

In Somali how do you say abuse? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Q: What’s abuse in Somali? A: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
How to say abuse in Somali. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Say abuse in Somali. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
The Somali word for abuse is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
How do you say abuse in Somali? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali vocabulary. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse, Somali translation: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
What is the Somali word for abuse? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
What’s the Somali word for abuse? It’s aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali translation. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
The Somali translation of abuse is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Somali word for abuse: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Translation of abuse in Somali: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali is aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
In Somali translation of abuse. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
Abuse in Somali vocab. Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.
What’s the Somali for abuse? Aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.

Somali

for

abuse

: aflagaadayn OR caayid OR xad-gudub OR wax si xun u isticmaalid.