Posted on

Usually in Somali is badanaa OR sida caadiga ah.

In Somali how do you say usually? Badanaa OR sida caadiga ah.
Q: What’s usually in Somali? A: badanaa OR sida caadiga ah.
How to say usually in Somali. Badanaa OR sida caadiga ah.
Say usually in Somali. Badanaa OR sida caadiga ah.
The Somali word for usually is badanaa OR sida caadiga ah.
How do you say usually in Somali? Badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali vocabulary. Badanaa OR sida caadiga ah.
Usually, Somali translation: badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali: badanaa OR sida caadiga ah.
What is the Somali word for usually? Badanaa OR sida caadiga ah.
What’s the Somali word for usually? It’s badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali translation. Badanaa OR sida caadiga ah.
The Somali translation of usually is badanaa OR sida caadiga ah.
Somali word for usually: badanaa OR sida caadiga ah.
Translation of usually in Somali: badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali is badanaa OR sida caadiga ah.
In Somali translation of usually. Badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali vocab. Badanaa OR sida caadiga ah.
What’s the Somali for usually? Badanaa OR sida caadiga ah.

Somali

for

usually

: badanaa OR sida caadiga ah.