Posted on

The Somali word for young is dhalinyar.

Q: What’s young in Somali? A: dhalinyar.
How do you say young in Somali? Dhalinyar.
Young in Somali vocabulary. Dhalinyar.
Young, Somali translation: dhalinyar.
Young in Somali: dhalinyar.
How to say young in Somali. Dhalinyar.
Say young in Somali. Dhalinyar.
What is the Somali word for young? Dhalinyar.
What’s the Somali word for young? It’s dhalinyar.
Young in Somali translation. Dhalinyar.
In Somali how do you say young? Dhalinyar.
Translation of young in Somali: dhalinyar.
Young in Somali is dhalinyar.
In Somali translation of young. Dhalinyar.
Young in Somali vocab. Dhalinyar.
The Somali translation of young is dhalinyar.
Somali word for young: dhalinyar.
What’s the Somali for young? Dhalinyar.

Somali

for

young

: dhalinyar.

Posted on

The Somali word for yes is haa.

Q: What’s yes in Somali? A: haa.
How do you say yes in Somali? Haa.
Yes in Somali vocabulary. Haa.
Yes, Somali translation: haa.
Yes in Somali: haa.
How to say yes in Somali. Haa.
Say yes in Somali. Haa.
What is the Somali word for yes? Haa.
What’s the Somali word for yes? It’s haa.
Yes in Somali translation. Haa.
In Somali how do you say yes? Haa.
Translation of yes in Somali: haa.
Yes in Somali is haa.
In Somali translation of yes. Haa.
Yes in Somali vocab. Haa.
The Somali translation of yes is haa.
Somali word for yes: haa.
What’s the Somali for yes? Haa.

Somali

for

yes

: haa.

Posted on

The Somali word for years is sannado.

Q: What’s years in Somali? A: sannado.
How do you say years in Somali? Sannado.
Years in Somali vocabulary. Sannado.
Years, Somali translation: sannado.
Years in Somali: sannado.
How to say years in Somali. Sannado.
Say years in Somali. Sannado.
What is the Somali word for years? Sannado.
What’s the Somali word for years? It’s sannado.
Years in Somali translation. Sannado.
In Somali how do you say years? Sannado.
Translation of years in Somali: sannado.
Years in Somali is sannado.
In Somali translation of years. Sannado.
Years in Somali vocab. Sannado.
The Somali translation of years is sannado.
Somali word for years: sannado.
What’s the Somali for years? Sannado.

Somali

for

years

: sannado.

Posted on

The Somali word for year is sannad.

Q: What’s year in Somali? A: sannad.
How do you say year in Somali? Sannad.
Year in Somali vocabulary. Sannad.
Year, Somali translation: sannad.
Year in Somali: sannad.
How to say year in Somali. Sannad.
Say year in Somali. Sannad.
What is the Somali word for year? Sannad.
What’s the Somali word for year? It’s sannad.
Year in Somali translation. Sannad.
In Somali how do you say year? Sannad.
Translation of year in Somali: sannad.
Year in Somali is sannad.
In Somali translation of year. Sannad.
Year in Somali vocab. Sannad.
The Somali translation of year is sannad.
Somali word for year: sannad.
What’s the Somali for year? Sannad.

Somali

for

year

: sannad.

Posted on

The Somali word for you is adiga.

Q: What’s you in Somali? A: adiga.
How do you say you in Somali? Adiga.
You in Somali vocabulary. Adiga.
You, Somali translation: adiga.
You in Somali: adiga.
How to say you in Somali. Adiga.
Say you in Somali. Adiga.
What is the Somali word for you? Adiga.
What’s the Somali word for you? It’s adiga.
You in Somali translation. Adiga.
In Somali how do you say you? Adiga.
Translation of you in Somali: adiga.
You in Somali is adiga.
In Somali translation of you. Adiga.
You in Somali vocab. Adiga.
The Somali translation of you is adiga.
Somali word for you: adiga.
What’s the Somali for you? Adiga.

Somali

for

you

: adiga.

Posted on

The Somali word for your is kaaga.

Q: What’s your in Somali? A: kaaga.
How do you say your in Somali? Kaaga.
Your in Somali vocabulary. Kaaga.
Your, Somali translation: kaaga.
Your in Somali: kaaga.
How to say your in Somali. Kaaga.
Say your in Somali. Kaaga.
What is the Somali word for your? Kaaga.
What’s the Somali word for your? It’s kaaga.
Your in Somali translation. Kaaga.
In Somali how do you say your? Kaaga.
Translation of your in Somali: kaaga.
Your in Somali is kaaga.
In Somali translation of your. Kaaga.
Your in Somali vocab. Kaaga.
The Somali translation of your is kaaga.
Somali word for your: kaaga.
What’s the Somali for your? Kaaga.

Somali

for

your

: kaaga.

Posted on

Yours in Somali is kaaga OR taada.

In Somali how do you say yours? Kaaga OR taada.
Q: What’s yours in Somali? A: kaaga OR taada.
How to say yours in Somali. Kaaga OR taada.
Say yours in Somali. Kaaga OR taada.
The Somali word for yours is kaaga OR taada.
How do you say yours in Somali? Kaaga OR taada.
Yours in Somali vocabulary. Kaaga OR taada.
Yours, Somali translation: kaaga OR taada.
Yours in Somali: kaaga OR taada.
What is the Somali word for yours? Kaaga OR taada.
What’s the Somali word for yours? It’s kaaga OR taada.
Yours in Somali translation. Kaaga OR taada.
The Somali translation of yours is kaaga OR taada.
Somali word for yours: kaaga OR taada.
Translation of yours in Somali: kaaga OR taada.
Yours in Somali is kaaga OR taada.
In Somali translation of yours. Kaaga OR taada.
Yours in Somali vocab. Kaaga OR taada.
What’s the Somali for yours? Kaaga OR taada.

Somali

for

yours

: kaaga OR taada.

Posted on

How do you say yoga in Somali? Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.

yoga, Somali translation: falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Q: What’s yoga in Somali? A: falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
What is the Somali word for yoga? Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
What’s the Somali word for yoga? It’s falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Yoga in Somali translation. Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
How do you say yoga in Somali? Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Yoga in Somali vocabulary. Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Yoga in Somali: falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
In Somali how do you say yoga? Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Translation of yoga in Somali: falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Yoga in Somali is falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
In Somali translation of yoga. Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Yoga in Somali vocab. Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
The Somali word for yoga is falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
How to say yoga in Somali. Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Say yoga in Somali. Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
The Somali translation of yoga is falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
Somali word for yoga: falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.
What’s the Somali for yoga? Falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.

Somali

for

yoga

: falsafad hindi oo ku baraysa sidii aad u kontarooli lahayd jidkaga iyo maskaxdaada.

Posted on

How do you say youngest in Somali? Ugu dh’ yar.

youngest, Somali translation: ugu dh’ yar.
Q: What’s youngest in Somali? A: ugu dh’ yar.
What is the Somali word for youngest? Ugu dh’ yar.
What’s the Somali word for youngest? It’s ugu dh’ yar.
Youngest in Somali translation. Ugu dh’ yar.
How do you say youngest in Somali? Ugu dh’ yar.
Youngest in Somali vocabulary. Ugu dh’ yar.
Youngest in Somali: ugu dh’ yar.
In Somali how do you say youngest? Ugu dh’ yar.
Translation of youngest in Somali: ugu dh’ yar.
Youngest in Somali is ugu dh’ yar.
In Somali translation of youngest. Ugu dh’ yar.
Youngest in Somali vocab. Ugu dh’ yar.
The Somali word for youngest is ugu dh’ yar.
How to say youngest in Somali. Ugu dh’ yar.
Say youngest in Somali. Ugu dh’ yar.
The Somali translation of youngest is ugu dh’ yar.
Somali word for youngest: ugu dh’ yar.
What’s the Somali for youngest? Ugu dh’ yar.

Somali

for

youngest

: ugu dh’ yar.

Posted on

How do you say yeah in Somali? Haa.

yeah, Somali translation: haa.
Q: What’s yeah in Somali? A: haa.
What is the Somali word for yeah? Haa.
What’s the Somali word for yeah? It’s haa.
Yeah in Somali translation. Haa.
How do you say yeah in Somali? Haa.
Yeah in Somali vocabulary. Haa.
Yeah in Somali: haa.
In Somali how do you say yeah? Haa.
Translation of yeah in Somali: haa.
Yeah in Somali is haa.
In Somali translation of yeah. Haa.
Yeah in Somali vocab. Haa.
The Somali word for yeah is haa.
How to say yeah in Somali. Haa.
Say yeah in Somali. Haa.
The Somali translation of yeah is haa.
Somali word for yeah: haa.
What’s the Somali for yeah? Haa.

Somali

for

yeah

: haa.