Posted on

Woods in Somali is duur OR kayn.

In Somali how do you say woods? Duur OR kayn.
Q: What’s woods in Somali? A: duur OR kayn.
How to say woods in Somali. Duur OR kayn.
Say woods in Somali. Duur OR kayn.
The Somali word for woods is duur OR kayn.
How do you say woods in Somali? Duur OR kayn.
Woods in Somali vocabulary. Duur OR kayn.
Woods, Somali translation: duur OR kayn.
Woods in Somali: duur OR kayn.
What is the Somali word for woods? Duur OR kayn.
What’s the Somali word for woods? It’s duur OR kayn.
Woods in Somali translation. Duur OR kayn.
The Somali translation of woods is duur OR kayn.
Somali word for woods: duur OR kayn.
Translation of woods in Somali: duur OR kayn.
Woods in Somali is duur OR kayn.
In Somali translation of woods. Duur OR kayn.
Woods in Somali vocab. Duur OR kayn.
What’s the Somali for woods? Duur OR kayn.

Somali

for

woods

: duur OR kayn.

Posted on

Writers in Somali is qoraayaal.

In Somali how do you say writers? Qoraayaal.
Q: What’s writers in Somali? A: qoraayaal.
How to say writers in Somali. Qoraayaal.
Say writers in Somali. Qoraayaal.
The Somali word for writers is qoraayaal.
How do you say writers in Somali? Qoraayaal.
Writers in Somali vocabulary. Qoraayaal.
Writers, Somali translation: qoraayaal.
Writers in Somali: qoraayaal.
What is the Somali word for writers? Qoraayaal.
What’s the Somali word for writers? It’s qoraayaal.
Writers in Somali translation. Qoraayaal.
The Somali translation of writers is qoraayaal.
Somali word for writers: qoraayaal.
Translation of writers in Somali: qoraayaal.
Writers in Somali is qoraayaal.
In Somali translation of writers. Qoraayaal.
Writers in Somali vocab. Qoraayaal.
What’s the Somali for writers? Qoraayaal.

Somali

for

writers

: qoraayaal.

Posted on

Workshops in Somali is hoosooyin OR warshado.

In Somali how do you say workshops? Hoosooyin OR warshado.
Q: What’s workshops in Somali? A: hoosooyin OR warshado.
How to say workshops in Somali. Hoosooyin OR warshado.
Say workshops in Somali. Hoosooyin OR warshado.
The Somali word for workshops is hoosooyin OR warshado.
How do you say workshops in Somali? Hoosooyin OR warshado.
Workshops in Somali vocabulary. Hoosooyin OR warshado.
Workshops, Somali translation: hoosooyin OR warshado.
Workshops in Somali: hoosooyin OR warshado.
What is the Somali word for workshops? Hoosooyin OR warshado.
What’s the Somali word for workshops? It’s hoosooyin OR warshado.
Workshops in Somali translation. Hoosooyin OR warshado.
The Somali translation of workshops is hoosooyin OR warshado.
Somali word for workshops: hoosooyin OR warshado.
Translation of workshops in Somali: hoosooyin OR warshado.
Workshops in Somali is hoosooyin OR warshado.
In Somali translation of workshops. Hoosooyin OR warshado.
Workshops in Somali vocab. Hoosooyin OR warshado.
What’s the Somali for workshops? Hoosooyin OR warshado.

Somali

for

workshops

: hoosooyin OR warshado.

Posted on

Worse in Somali is ka liita OR ka sii xun.

In Somali how do you say worse? Ka liita OR ka sii xun.
Q: What’s worse in Somali? A: ka liita OR ka sii xun.
How to say worse in Somali. Ka liita OR ka sii xun.
Say worse in Somali. Ka liita OR ka sii xun.
The Somali word for worse is ka liita OR ka sii xun.
How do you say worse in Somali? Ka liita OR ka sii xun.
Worse in Somali vocabulary. Ka liita OR ka sii xun.
Worse, Somali translation: ka liita OR ka sii xun.
Worse in Somali: ka liita OR ka sii xun.
What is the Somali word for worse? Ka liita OR ka sii xun.
What’s the Somali word for worse? It’s ka liita OR ka sii xun.
Worse in Somali translation. Ka liita OR ka sii xun.
The Somali translation of worse is ka liita OR ka sii xun.
Somali word for worse: ka liita OR ka sii xun.
Translation of worse in Somali: ka liita OR ka sii xun.
Worse in Somali is ka liita OR ka sii xun.
In Somali translation of worse. Ka liita OR ka sii xun.
Worse in Somali vocab. Ka liita OR ka sii xun.
What’s the Somali for worse? Ka liita OR ka sii xun.

Somali

for

worse

: ka liita OR ka sii xun.

Posted on

Wear in Somali is labisasho OR duugoobid.

In Somali how do you say wear? Labisasho OR duugoobid.
Q: What’s wear in Somali? A: labisasho OR duugoobid.
How to say wear in Somali. Labisasho OR duugoobid.
Say wear in Somali. Labisasho OR duugoobid.
The Somali word for wear is labisasho OR duugoobid.
How do you say wear in Somali? Labisasho OR duugoobid.
Wear in Somali vocabulary. Labisasho OR duugoobid.
Wear, Somali translation: labisasho OR duugoobid.
Wear in Somali: labisasho OR duugoobid.
What is the Somali word for wear? Labisasho OR duugoobid.
What’s the Somali word for wear? It’s labisasho OR duugoobid.
Wear in Somali translation. Labisasho OR duugoobid.
The Somali translation of wear is labisasho OR duugoobid.
Somali word for wear: labisasho OR duugoobid.
Translation of wear in Somali: labisasho OR duugoobid.
Wear in Somali is labisasho OR duugoobid.
In Somali translation of wear. Labisasho OR duugoobid.
Wear in Somali vocab. Labisasho OR duugoobid.
What’s the Somali for wear? Labisasho OR duugoobid.

Somali

for

wear

: labisasho OR duugoobid.

Posted on

Walkers in Somali is socdayaal OR tamashleeyayaal.

In Somali how do you say walkers? Socdayaal OR tamashleeyayaal.
Q: What’s walkers in Somali? A: socdayaal OR tamashleeyayaal.
How to say walkers in Somali. Socdayaal OR tamashleeyayaal.
Say walkers in Somali. Socdayaal OR tamashleeyayaal.
The Somali word for walkers is socdayaal OR tamashleeyayaal.
How do you say walkers in Somali? Socdayaal OR tamashleeyayaal.
Walkers in Somali vocabulary. Socdayaal OR tamashleeyayaal.
Walkers, Somali translation: socdayaal OR tamashleeyayaal.
Walkers in Somali: socdayaal OR tamashleeyayaal.
What is the Somali word for walkers? Socdayaal OR tamashleeyayaal.
What’s the Somali word for walkers? It’s socdayaal OR tamashleeyayaal.
Walkers in Somali translation. Socdayaal OR tamashleeyayaal.
The Somali translation of walkers is socdayaal OR tamashleeyayaal.
Somali word for walkers: socdayaal OR tamashleeyayaal.
Translation of walkers in Somali: socdayaal OR tamashleeyayaal.
Walkers in Somali is socdayaal OR tamashleeyayaal.
In Somali translation of walkers. Socdayaal OR tamashleeyayaal.
Walkers in Somali vocab. Socdayaal OR tamashleeyayaal.
What’s the Somali for walkers? Socdayaal OR tamashleeyayaal.

Somali

for

walkers

: socdayaal OR tamashleeyayaal.

Posted on

Wherever in Somali is meel-kasta OR halkee.

In Somali how do you say wherever? Meel-kasta OR halkee.
Q: What’s wherever in Somali? A: meel-kasta OR halkee.
How to say wherever in Somali. Meel-kasta OR halkee.
Say wherever in Somali. Meel-kasta OR halkee.
The Somali word for wherever is meel-kasta OR halkee.
How do you say wherever in Somali? Meel-kasta OR halkee.
Wherever in Somali vocabulary. Meel-kasta OR halkee.
Wherever, Somali translation: meel-kasta OR halkee.
Wherever in Somali: meel-kasta OR halkee.
What is the Somali word for wherever? Meel-kasta OR halkee.
What’s the Somali word for wherever? It’s meel-kasta OR halkee.
Wherever in Somali translation. Meel-kasta OR halkee.
The Somali translation of wherever is meel-kasta OR halkee.
Somali word for wherever: meel-kasta OR halkee.
Translation of wherever in Somali: meel-kasta OR halkee.
Wherever in Somali is meel-kasta OR halkee.
In Somali translation of wherever. Meel-kasta OR halkee.
Wherever in Somali vocab. Meel-kasta OR halkee.
What’s the Somali for wherever? Meel-kasta OR halkee.

Somali

for

wherever

: meel-kasta OR halkee.

Posted on

Warned in Somali is u digay OR digay.

In Somali how do you say warned? U digay OR digay.
Q: What’s warned in Somali? A: u digay OR digay.
How to say warned in Somali. U digay OR digay.
Say warned in Somali. U digay OR digay.
The Somali word for warned is u digay OR digay.
How do you say warned in Somali? U digay OR digay.
Warned in Somali vocabulary. U digay OR digay.
Warned, Somali translation: u digay OR digay.
Warned in Somali: u digay OR digay.
What is the Somali word for warned? U digay OR digay.
What’s the Somali word for warned? It’s u digay OR digay.
Warned in Somali translation. U digay OR digay.
The Somali translation of warned is u digay OR digay.
Somali word for warned: u digay OR digay.
Translation of warned in Somali: u digay OR digay.
Warned in Somali is u digay OR digay.
In Somali translation of warned. U digay OR digay.
Warned in Somali vocab. U digay OR digay.
What’s the Somali for warned? U digay OR digay.

Somali

for

warned

: u digay OR digay.

Posted on

Wet in Somali is qoyaan OR qoyan.

In Somali how do you say wet? Qoyaan OR qoyan.
Q: What’s wet in Somali? A: qoyaan OR qoyan.
How to say wet in Somali. Qoyaan OR qoyan.
Say wet in Somali. Qoyaan OR qoyan.
The Somali word for wet is qoyaan OR qoyan.
How do you say wet in Somali? Qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali vocabulary. Qoyaan OR qoyan.
Wet, Somali translation: qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali: qoyaan OR qoyan.
What is the Somali word for wet? Qoyaan OR qoyan.
What’s the Somali word for wet? It’s qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali translation. Qoyaan OR qoyan.
The Somali translation of wet is qoyaan OR qoyan.
Somali word for wet: qoyaan OR qoyan.
Translation of wet in Somali: qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali is qoyaan OR qoyan.
In Somali translation of wet. Qoyaan OR qoyan.
Wet in Somali vocab. Qoyaan OR qoyan.
What’s the Somali for wet? Qoyaan OR qoyan.

Somali

for

wet

: qoyaan OR qoyan.

Posted on

Welcomed in Somali is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.

In Somali how do you say welcomed? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Q: What’s welcomed in Somali? A: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
How to say welcomed in Somali. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Say welcomed in Somali. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
The Somali word for welcomed is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
How do you say welcomed in Somali? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali vocabulary. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed, Somali translation: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
What is the Somali word for welcomed? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
What’s the Somali word for welcomed? It’s soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali translation. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
The Somali translation of welcomed is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Somali word for welcomed: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Translation of welcomed in Somali: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali is soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
In Somali translation of welcomed. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
Welcomed in Somali vocab. Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.
What’s the Somali for welcomed? Soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.

Somali

for

welcomed

: soo dhaweeyay OR soo dhawaaday OR adaa mudan.