Posted on

Uses in Somali is adeegsi OR isticmaalid.

In Somali how do you say uses? Adeegsi OR isticmaalid.
Q: What’s uses in Somali? A: adeegsi OR isticmaalid.
How to say uses in Somali. Adeegsi OR isticmaalid.
Say uses in Somali. Adeegsi OR isticmaalid.
The Somali word for uses is adeegsi OR isticmaalid.
How do you say uses in Somali? Adeegsi OR isticmaalid.
Uses in Somali vocabulary. Adeegsi OR isticmaalid.
Uses, Somali translation: adeegsi OR isticmaalid.
Uses in Somali: adeegsi OR isticmaalid.
What is the Somali word for uses? Adeegsi OR isticmaalid.
What’s the Somali word for uses? It’s adeegsi OR isticmaalid.
Uses in Somali translation. Adeegsi OR isticmaalid.
The Somali translation of uses is adeegsi OR isticmaalid.
Somali word for uses: adeegsi OR isticmaalid.
Translation of uses in Somali: adeegsi OR isticmaalid.
Uses in Somali is adeegsi OR isticmaalid.
In Somali translation of uses. Adeegsi OR isticmaalid.
Uses in Somali vocab. Adeegsi OR isticmaalid.
What’s the Somali for uses? Adeegsi OR isticmaalid.

Somali

for

uses

: adeegsi OR isticmaalid.

Posted on

Unions in Somali is isu-tagyo OR ururro.

In Somali how do you say unions? Isu-tagyo OR ururro.
Q: What’s unions in Somali? A: isu-tagyo OR ururro.
How to say unions in Somali. Isu-tagyo OR ururro.
Say unions in Somali. Isu-tagyo OR ururro.
The Somali word for unions is isu-tagyo OR ururro.
How do you say unions in Somali? Isu-tagyo OR ururro.
Unions in Somali vocabulary. Isu-tagyo OR ururro.
Unions, Somali translation: isu-tagyo OR ururro.
Unions in Somali: isu-tagyo OR ururro.
What is the Somali word for unions? Isu-tagyo OR ururro.
What’s the Somali word for unions? It’s isu-tagyo OR ururro.
Unions in Somali translation. Isu-tagyo OR ururro.
The Somali translation of unions is isu-tagyo OR ururro.
Somali word for unions: isu-tagyo OR ururro.
Translation of unions in Somali: isu-tagyo OR ururro.
Unions in Somali is isu-tagyo OR ururro.
In Somali translation of unions. Isu-tagyo OR ururro.
Unions in Somali vocab. Isu-tagyo OR ururro.
What’s the Somali for unions? Isu-tagyo OR ururro.

Somali

for

unions

: isu-tagyo OR ururro.

Posted on

Ups in Somali is kor.

In Somali how do you say ups? Kor.
Q: What’s ups in Somali? A: kor.
How to say ups in Somali. Kor.
Say ups in Somali. Kor.
The Somali word for ups is kor.
How do you say ups in Somali? Kor.
Ups in Somali vocabulary. Kor.
Ups, Somali translation: kor.
Ups in Somali: kor.
What is the Somali word for ups? Kor.
What’s the Somali word for ups? It’s kor.
Ups in Somali translation. Kor.
The Somali translation of ups is kor.
Somali word for ups: kor.
Translation of ups in Somali: kor.
Ups in Somali is kor.
In Somali translation of ups. Kor.
Ups in Somali vocab. Kor.
What’s the Somali for ups? Kor.

Somali

for

ups

: kor.

Posted on

Uncle in Somali is abti OR adeer.

In Somali how do you say uncle? Abti OR adeer.
Q: What’s uncle in Somali? A: abti OR adeer.
How to say uncle in Somali. Abti OR adeer.
Say uncle in Somali. Abti OR adeer.
The Somali word for uncle is abti OR adeer.
How do you say uncle in Somali? Abti OR adeer.
Uncle in Somali vocabulary. Abti OR adeer.
Uncle, Somali translation: abti OR adeer.
Uncle in Somali: abti OR adeer.
What is the Somali word for uncle? Abti OR adeer.
What’s the Somali word for uncle? It’s abti OR adeer.
Uncle in Somali translation. Abti OR adeer.
The Somali translation of uncle is abti OR adeer.
Somali word for uncle: abti OR adeer.
Translation of uncle in Somali: abti OR adeer.
Uncle in Somali is abti OR adeer.
In Somali translation of uncle. Abti OR adeer.
Uncle in Somali vocab. Abti OR adeer.
What’s the Somali for uncle? Abti OR adeer.

Somali

for

uncle

: abti OR adeer.

Posted on

Urged in Somali is u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.

In Somali how do you say urged? U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Q: What’s urged in Somali? A: u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
How to say urged in Somali. U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Say urged in Somali. U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
The Somali word for urged is u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
How do you say urged in Somali? U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Urged in Somali vocabulary. U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Urged, Somali translation: u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Urged in Somali: u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
What is the Somali word for urged? U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
What’s the Somali word for urged? It’s u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Urged in Somali translation. U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
The Somali translation of urged is u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Somali word for urged: u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Translation of urged in Somali: u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Urged in Somali is u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
In Somali translation of urged. U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
Urged in Somali vocab. U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.
What’s the Somali for urged? U soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.

Somali

for

urged

: u soo jeediyey OR ku qal-qaaliyey.

Posted on

Urges in Somali is u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.

In Somali how do you say urges? U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Q: What’s urges in Somali? A: u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
How to say urges in Somali. U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Say urges in Somali. U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
The Somali word for urges is u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
How do you say urges in Somali? U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Urges in Somali vocabulary. U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Urges, Somali translation: u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Urges in Somali: u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
What is the Somali word for urges? U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
What’s the Somali word for urges? It’s u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Urges in Somali translation. U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
The Somali translation of urges is u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Somali word for urges: u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Translation of urges in Somali: u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Urges in Somali is u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
In Somali translation of urges. U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
Urges in Somali vocab. U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.
What’s the Somali for urges? U soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.

Somali

for

urges

: u soo jeedin OR ku qal-qaalin OR u soo jeedin.

Posted on

Understanding in Somali is is fahan OR garasho.

In Somali how do you say understanding? Is fahan OR garasho.
Q: What’s understanding in Somali? A: is fahan OR garasho.
How to say understanding in Somali. Is fahan OR garasho.
Say understanding in Somali. Is fahan OR garasho.
The Somali word for understanding is is fahan OR garasho.
How do you say understanding in Somali? Is fahan OR garasho.
Understanding in Somali vocabulary. Is fahan OR garasho.
Understanding, Somali translation: is fahan OR garasho.
Understanding in Somali: is fahan OR garasho.
What is the Somali word for understanding? Is fahan OR garasho.
What’s the Somali word for understanding? It’s is fahan OR garasho.
Understanding in Somali translation. Is fahan OR garasho.
The Somali translation of understanding is is fahan OR garasho.
Somali word for understanding: is fahan OR garasho.
Translation of understanding in Somali: is fahan OR garasho.
Understanding in Somali is is fahan OR garasho.
In Somali translation of understanding. Is fahan OR garasho.
Understanding in Somali vocab. Is fahan OR garasho.
What’s the Somali for understanding? Is fahan OR garasho.

Somali

for

understanding

: is fahan OR garasho.

Posted on

Usually in Somali is badanaa OR sida caadiga ah.

In Somali how do you say usually? Badanaa OR sida caadiga ah.
Q: What’s usually in Somali? A: badanaa OR sida caadiga ah.
How to say usually in Somali. Badanaa OR sida caadiga ah.
Say usually in Somali. Badanaa OR sida caadiga ah.
The Somali word for usually is badanaa OR sida caadiga ah.
How do you say usually in Somali? Badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali vocabulary. Badanaa OR sida caadiga ah.
Usually, Somali translation: badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali: badanaa OR sida caadiga ah.
What is the Somali word for usually? Badanaa OR sida caadiga ah.
What’s the Somali word for usually? It’s badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali translation. Badanaa OR sida caadiga ah.
The Somali translation of usually is badanaa OR sida caadiga ah.
Somali word for usually: badanaa OR sida caadiga ah.
Translation of usually in Somali: badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali is badanaa OR sida caadiga ah.
In Somali translation of usually. Badanaa OR sida caadiga ah.
Usually in Somali vocab. Badanaa OR sida caadiga ah.
What’s the Somali for usually? Badanaa OR sida caadiga ah.

Somali

for

usually

: badanaa OR sida caadiga ah.

Posted on

Unit in Somali is qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.

In Somali how do you say unit? Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Q: What’s unit in Somali? A: qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
How to say unit in Somali. Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Say unit in Somali. Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
The Somali word for unit is qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
How do you say unit in Somali? Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Unit in Somali vocabulary. Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Unit, Somali translation: qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Unit in Somali: qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
What is the Somali word for unit? Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
What’s the Somali word for unit? It’s qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Unit in Somali translation. Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
The Somali translation of unit is qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Somali word for unit: qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Translation of unit in Somali: qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Unit in Somali is qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
In Somali translation of unit. Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
Unit in Somali vocab. Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.
What’s the Somali for unit? Qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.

Somali

for

unit

: qayb OR halbeeg OR cutub OR kali.

Posted on

Update in Somali is casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.

In Somali how do you say update? Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Q: What’s update in Somali? A: casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
How to say update in Somali. Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Say update in Somali. Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
The Somali word for update is casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
How do you say update in Somali? Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Update in Somali vocabulary. Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Update, Somali translation: casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Update in Somali: casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
What is the Somali word for update? Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
What’s the Somali word for update? It’s casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Update in Somali translation. Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
The Somali translation of update is casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Somali word for update: casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Translation of update in Somali: casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Update in Somali is casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
In Somali translation of update. Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
Update in Somali vocab. Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.
What’s the Somali for update? Casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.

Somali

for

update

: casriyayn OR wakhtiga la socdsiin.