Posted on

Rough in Somali is liita OR xun.

In Somali how do you say rough? Liita OR xun.
Q: What’s rough in Somali? A: liita OR xun.
How to say rough in Somali. Liita OR xun.
Say rough in Somali. Liita OR xun.
The Somali word for rough is liita OR xun.
How do you say rough in Somali? Liita OR xun.
Rough in Somali vocabulary. Liita OR xun.
Rough, Somali translation: liita OR xun.
Rough in Somali: liita OR xun.
What is the Somali word for rough? Liita OR xun.
What’s the Somali word for rough? It’s liita OR xun.
Rough in Somali translation. Liita OR xun.
The Somali translation of rough is liita OR xun.
Somali word for rough: liita OR xun.
Translation of rough in Somali: liita OR xun.
Rough in Somali is liita OR xun.
In Somali translation of rough. Liita OR xun.
Rough in Somali vocab. Liita OR xun.
What’s the Somali for rough? Liita OR xun.

Somali

for

rough

: liita OR xun.

Posted on

Recovery in Somali is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.

In Somali how do you say recovery? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Q: What’s recovery in Somali? A: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
How to say recovery in Somali. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Say recovery in Somali. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
The Somali word for recovery is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
How do you say recovery in Somali? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali vocabulary. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery, Somali translation: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
What is the Somali word for recovery? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
What’s the Somali word for recovery? It’s raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali translation. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
The Somali translation of recovery is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Somali word for recovery: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Translation of recovery in Somali: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali is raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
In Somali translation of recovery. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
Recovery in Somali vocab. Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.
What’s the Somali for recovery? Raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.

Somali

for

recovery

: raysasho OR helitaan OR kor-usoo-kac dhaqaale.

Posted on

Restrictions in Somali is xadayno OR xad u yeelid.

In Somali how do you say restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.
Q: What’s restrictions in Somali? A: xadayno OR xad u yeelid.
How to say restrictions in Somali. Xadayno OR xad u yeelid.
Say restrictions in Somali. Xadayno OR xad u yeelid.
The Somali word for restrictions is xadayno OR xad u yeelid.
How do you say restrictions in Somali? Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali vocabulary. Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions, Somali translation: xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali: xadayno OR xad u yeelid.
What is the Somali word for restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.
What’s the Somali word for restrictions? It’s xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali translation. Xadayno OR xad u yeelid.
The Somali translation of restrictions is xadayno OR xad u yeelid.
Somali word for restrictions: xadayno OR xad u yeelid.
Translation of restrictions in Somali: xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali is xadayno OR xad u yeelid.
In Somali translation of restrictions. Xadayno OR xad u yeelid.
Restrictions in Somali vocab. Xadayno OR xad u yeelid.
What’s the Somali for restrictions? Xadayno OR xad u yeelid.

Somali

for

restrictions

: xadayno OR xad u yeelid.

Posted on

Racism in Somali is midab-sooc OR cunsariyad.

In Somali how do you say racism? Midab-sooc OR cunsariyad.
Q: What’s racism in Somali? A: midab-sooc OR cunsariyad.
How to say racism in Somali. Midab-sooc OR cunsariyad.
Say racism in Somali. Midab-sooc OR cunsariyad.
The Somali word for racism is midab-sooc OR cunsariyad.
How do you say racism in Somali? Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali vocabulary. Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism, Somali translation: midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali: midab-sooc OR cunsariyad.
What is the Somali word for racism? Midab-sooc OR cunsariyad.
What’s the Somali word for racism? It’s midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali translation. Midab-sooc OR cunsariyad.
The Somali translation of racism is midab-sooc OR cunsariyad.
Somali word for racism: midab-sooc OR cunsariyad.
Translation of racism in Somali: midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali is midab-sooc OR cunsariyad.
In Somali translation of racism. Midab-sooc OR cunsariyad.
Racism in Somali vocab. Midab-sooc OR cunsariyad.
What’s the Somali for racism? Midab-sooc OR cunsariyad.

Somali

for

racism

: midab-sooc OR cunsariyad.

Posted on

Regretted in Somali is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

In Somali how do you say regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Q: What’s regretted in Somali? A: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
How to say regretted in Somali. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Say regretted in Somali. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
The Somali word for regretted is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
How do you say regretted in Somali? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali vocabulary. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted, Somali translation: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What is the Somali word for regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What’s the Somali word for regretted? It’s ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali translation. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
The Somali translation of regretted is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Somali word for regretted: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Translation of regretted in Somali: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
In Somali translation of regretted. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali vocab. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What’s the Somali for regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

Somali

for

regretted

: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

Posted on

Recognise in Somali is aqoonsad OR qirasho.

In Somali how do you say recognise? Aqoonsad OR qirasho.
Q: What’s recognise in Somali? A: aqoonsad OR qirasho.
How to say recognise in Somali. Aqoonsad OR qirasho.
Say recognise in Somali. Aqoonsad OR qirasho.
The Somali word for recognise is aqoonsad OR qirasho.
How do you say recognise in Somali? Aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali vocabulary. Aqoonsad OR qirasho.
Recognise, Somali translation: aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali: aqoonsad OR qirasho.
What is the Somali word for recognise? Aqoonsad OR qirasho.
What’s the Somali word for recognise? It’s aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali translation. Aqoonsad OR qirasho.
The Somali translation of recognise is aqoonsad OR qirasho.
Somali word for recognise: aqoonsad OR qirasho.
Translation of recognise in Somali: aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali is aqoonsad OR qirasho.
In Somali translation of recognise. Aqoonsad OR qirasho.
Recognise in Somali vocab. Aqoonsad OR qirasho.
What’s the Somali for recognise? Aqoonsad OR qirasho.

Somali

for

recognise

: aqoonsad OR qirasho.

Posted on

Rush in Somali is dedeji OR degdegid.

In Somali how do you say rush? Dedeji OR degdegid.
Q: What’s rush in Somali? A: dedeji OR degdegid.
How to say rush in Somali. Dedeji OR degdegid.
Say rush in Somali. Dedeji OR degdegid.
The Somali word for rush is dedeji OR degdegid.
How do you say rush in Somali? Dedeji OR degdegid.
Rush in Somali vocabulary. Dedeji OR degdegid.
Rush, Somali translation: dedeji OR degdegid.
Rush in Somali: dedeji OR degdegid.
What is the Somali word for rush? Dedeji OR degdegid.
What’s the Somali word for rush? It’s dedeji OR degdegid.
Rush in Somali translation. Dedeji OR degdegid.
The Somali translation of rush is dedeji OR degdegid.
Somali word for rush: dedeji OR degdegid.
Translation of rush in Somali: dedeji OR degdegid.
Rush in Somali is dedeji OR degdegid.
In Somali translation of rush. Dedeji OR degdegid.
Rush in Somali vocab. Dedeji OR degdegid.
What’s the Somali for rush? Dedeji OR degdegid.

Somali

for

rush

: dedeji OR degdegid.

Posted on

Reveal in Somali is feydin OR muujin OR tusin.

In Somali how do you say reveal? Feydin OR muujin OR tusin.
Q: What’s reveal in Somali? A: feydin OR muujin OR tusin.
How to say reveal in Somali. Feydin OR muujin OR tusin.
Say reveal in Somali. Feydin OR muujin OR tusin.
The Somali word for reveal is feydin OR muujin OR tusin.
How do you say reveal in Somali? Feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali vocabulary. Feydin OR muujin OR tusin.
Reveal, Somali translation: feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali: feydin OR muujin OR tusin.
What is the Somali word for reveal? Feydin OR muujin OR tusin.
What’s the Somali word for reveal? It’s feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali translation. Feydin OR muujin OR tusin.
The Somali translation of reveal is feydin OR muujin OR tusin.
Somali word for reveal: feydin OR muujin OR tusin.
Translation of reveal in Somali: feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali is feydin OR muujin OR tusin.
In Somali translation of reveal. Feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali vocab. Feydin OR muujin OR tusin.
What’s the Somali for reveal? Feydin OR muujin OR tusin.

Somali

for

reveal

: feydin OR muujin OR tusin.

Posted on

Relatively in Somali is ilaa xad OR saami ah.

In Somali how do you say relatively? Ilaa xad OR saami ah.
Q: What’s relatively in Somali? A: ilaa xad OR saami ah.
How to say relatively in Somali. Ilaa xad OR saami ah.
Say relatively in Somali. Ilaa xad OR saami ah.
The Somali word for relatively is ilaa xad OR saami ah.
How do you say relatively in Somali? Ilaa xad OR saami ah.
Relatively in Somali vocabulary. Ilaa xad OR saami ah.
Relatively, Somali translation: ilaa xad OR saami ah.
Relatively in Somali: ilaa xad OR saami ah.
What is the Somali word for relatively? Ilaa xad OR saami ah.
What’s the Somali word for relatively? It’s ilaa xad OR saami ah.
Relatively in Somali translation. Ilaa xad OR saami ah.
The Somali translation of relatively is ilaa xad OR saami ah.
Somali word for relatively: ilaa xad OR saami ah.
Translation of relatively in Somali: ilaa xad OR saami ah.
Relatively in Somali is ilaa xad OR saami ah.
In Somali translation of relatively. Ilaa xad OR saami ah.
Relatively in Somali vocab. Ilaa xad OR saami ah.
What’s the Somali for relatively? Ilaa xad OR saami ah.

Somali

for

relatively

: ilaa xad OR saami ah.

Posted on

Rejected in Somali is diiday OR qaadacay.

In Somali how do you say rejected? Diiday OR qaadacay.
Q: What’s rejected in Somali? A: diiday OR qaadacay.
How to say rejected in Somali. Diiday OR qaadacay.
Say rejected in Somali. Diiday OR qaadacay.
The Somali word for rejected is diiday OR qaadacay.
How do you say rejected in Somali? Diiday OR qaadacay.
Rejected in Somali vocabulary. Diiday OR qaadacay.
Rejected, Somali translation: diiday OR qaadacay.
Rejected in Somali: diiday OR qaadacay.
What is the Somali word for rejected? Diiday OR qaadacay.
What’s the Somali word for rejected? It’s diiday OR qaadacay.
Rejected in Somali translation. Diiday OR qaadacay.
The Somali translation of rejected is diiday OR qaadacay.
Somali word for rejected: diiday OR qaadacay.
Translation of rejected in Somali: diiday OR qaadacay.
Rejected in Somali is diiday OR qaadacay.
In Somali translation of rejected. Diiday OR qaadacay.
Rejected in Somali vocab. Diiday OR qaadacay.
What’s the Somali for rejected? Diiday OR qaadacay.

Somali

for

rejected

: diiday OR qaadacay.