Posted on

Rewards in Somali is abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.

In Somali how do you say rewards? Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Q: What’s rewards in Somali? A: abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
How to say rewards in Somali. Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Say rewards in Somali. Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
The Somali word for rewards is abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
How do you say rewards in Somali? Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Rewards in Somali vocabulary. Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Rewards, Somali translation: abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Rewards in Somali: abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
What is the Somali word for rewards? Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
What’s the Somali word for rewards? It’s abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Rewards in Somali translation. Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
The Somali translation of rewards is abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Somali word for rewards: abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Translation of rewards in Somali: abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Rewards in Somali is abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
In Somali translation of rewards. Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
Rewards in Somali vocab. Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.
What’s the Somali for rewards? Abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.

Somali

for

rewards

: abaal-marin OR ujro OR abaal-gudid.

Posted on

Rarely in Somali is naadir ah OR dhif-dhif.

In Somali how do you say rarely? Naadir ah OR dhif-dhif.
Q: What’s rarely in Somali? A: naadir ah OR dhif-dhif.
How to say rarely in Somali. Naadir ah OR dhif-dhif.
Say rarely in Somali. Naadir ah OR dhif-dhif.
The Somali word for rarely is naadir ah OR dhif-dhif.
How do you say rarely in Somali? Naadir ah OR dhif-dhif.
Rarely in Somali vocabulary. Naadir ah OR dhif-dhif.
Rarely, Somali translation: naadir ah OR dhif-dhif.
Rarely in Somali: naadir ah OR dhif-dhif.
What is the Somali word for rarely? Naadir ah OR dhif-dhif.
What’s the Somali word for rarely? It’s naadir ah OR dhif-dhif.
Rarely in Somali translation. Naadir ah OR dhif-dhif.
The Somali translation of rarely is naadir ah OR dhif-dhif.
Somali word for rarely: naadir ah OR dhif-dhif.
Translation of rarely in Somali: naadir ah OR dhif-dhif.
Rarely in Somali is naadir ah OR dhif-dhif.
In Somali translation of rarely. Naadir ah OR dhif-dhif.
Rarely in Somali vocab. Naadir ah OR dhif-dhif.
What’s the Somali for rarely? Naadir ah OR dhif-dhif.

Somali

for

rarely

: naadir ah OR dhif-dhif.

Posted on

Researching in Somali is baafin OR raadin OR baadhintaan.

In Somali how do you say researching? Baafin OR raadin OR baadhintaan.
Q: What’s researching in Somali? A: baafin OR raadin OR baadhintaan.
How to say researching in Somali. Baafin OR raadin OR baadhintaan.
Say researching in Somali. Baafin OR raadin OR baadhintaan.
The Somali word for researching is baafin OR raadin OR baadhintaan.
How do you say researching in Somali? Baafin OR raadin OR baadhintaan.
Researching in Somali vocabulary. Baafin OR raadin OR baadhintaan.
Researching, Somali translation: baafin OR raadin OR baadhintaan.
Researching in Somali: baafin OR raadin OR baadhintaan.
What is the Somali word for researching? Baafin OR raadin OR baadhintaan.
What’s the Somali word for researching? It’s baafin OR raadin OR baadhintaan.
Researching in Somali translation. Baafin OR raadin OR baadhintaan.
The Somali translation of researching is baafin OR raadin OR baadhintaan.
Somali word for researching: baafin OR raadin OR baadhintaan.
Translation of researching in Somali: baafin OR raadin OR baadhintaan.
Researching in Somali is baafin OR raadin OR baadhintaan.
In Somali translation of researching. Baafin OR raadin OR baadhintaan.
Researching in Somali vocab. Baafin OR raadin OR baadhintaan.
What’s the Somali for researching? Baafin OR raadin OR baadhintaan.

Somali

for

researching

: baafin OR raadin OR baadhintaan.

Posted on

Releasing in Somali is sii dayn OR soo saarid.

In Somali how do you say releasing? Sii dayn OR soo saarid.
Q: What’s releasing in Somali? A: sii dayn OR soo saarid.
How to say releasing in Somali. Sii dayn OR soo saarid.
Say releasing in Somali. Sii dayn OR soo saarid.
The Somali word for releasing is sii dayn OR soo saarid.
How do you say releasing in Somali? Sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali vocabulary. Sii dayn OR soo saarid.
Releasing, Somali translation: sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali: sii dayn OR soo saarid.
What is the Somali word for releasing? Sii dayn OR soo saarid.
What’s the Somali word for releasing? It’s sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali translation. Sii dayn OR soo saarid.
The Somali translation of releasing is sii dayn OR soo saarid.
Somali word for releasing: sii dayn OR soo saarid.
Translation of releasing in Somali: sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali is sii dayn OR soo saarid.
In Somali translation of releasing. Sii dayn OR soo saarid.
Releasing in Somali vocab. Sii dayn OR soo saarid.
What’s the Somali for releasing? Sii dayn OR soo saarid.

Somali

for

releasing

: sii dayn OR soo saarid.

Posted on

Reply in Somali is jawaabcelin OR jawaabid.

In Somali how do you say reply? Jawaabcelin OR jawaabid.
Q: What’s reply in Somali? A: jawaabcelin OR jawaabid.
How to say reply in Somali. Jawaabcelin OR jawaabid.
Say reply in Somali. Jawaabcelin OR jawaabid.
The Somali word for reply is jawaabcelin OR jawaabid.
How do you say reply in Somali? Jawaabcelin OR jawaabid.
Reply in Somali vocabulary. Jawaabcelin OR jawaabid.
Reply, Somali translation: jawaabcelin OR jawaabid.
Reply in Somali: jawaabcelin OR jawaabid.
What is the Somali word for reply? Jawaabcelin OR jawaabid.
What’s the Somali word for reply? It’s jawaabcelin OR jawaabid.
Reply in Somali translation. Jawaabcelin OR jawaabid.
The Somali translation of reply is jawaabcelin OR jawaabid.
Somali word for reply: jawaabcelin OR jawaabid.
Translation of reply in Somali: jawaabcelin OR jawaabid.
Reply in Somali is jawaabcelin OR jawaabid.
In Somali translation of reply. Jawaabcelin OR jawaabid.
Reply in Somali vocab. Jawaabcelin OR jawaabid.
What’s the Somali for reply? Jawaabcelin OR jawaabid.

Somali

for

reply

: jawaabcelin OR jawaabid.

Posted on

Resigned in Somali is is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.

In Somali how do you say resigned? Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Q: What’s resigned in Somali? A: is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
How to say resigned in Somali. Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Say resigned in Somali. Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
The Somali word for resigned is is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
How do you say resigned in Somali? Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Resigned in Somali vocabulary. Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Resigned, Somali translation: is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Resigned in Somali: is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
What is the Somali word for resigned? Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
What’s the Somali word for resigned? It’s is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Resigned in Somali translation. Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
The Somali translation of resigned is is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Somali word for resigned: is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Translation of resigned in Somali: is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Resigned in Somali is is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
In Somali translation of resigned. Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
Resigned in Somali vocab. Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.
What’s the Somali for resigned? Is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.

Somali

for

resigned

: is-dhiibay OR wax dhib badan madaxa isaga ritay OR samray.

Posted on

Rear in Somali is gadaal OR korin OR dabada.

In Somali how do you say rear? Gadaal OR korin OR dabada.
Q: What’s rear in Somali? A: gadaal OR korin OR dabada.
How to say rear in Somali. Gadaal OR korin OR dabada.
Say rear in Somali. Gadaal OR korin OR dabada.
The Somali word for rear is gadaal OR korin OR dabada.
How do you say rear in Somali? Gadaal OR korin OR dabada.
Rear in Somali vocabulary. Gadaal OR korin OR dabada.
Rear, Somali translation: gadaal OR korin OR dabada.
Rear in Somali: gadaal OR korin OR dabada.
What is the Somali word for rear? Gadaal OR korin OR dabada.
What’s the Somali word for rear? It’s gadaal OR korin OR dabada.
Rear in Somali translation. Gadaal OR korin OR dabada.
The Somali translation of rear is gadaal OR korin OR dabada.
Somali word for rear: gadaal OR korin OR dabada.
Translation of rear in Somali: gadaal OR korin OR dabada.
Rear in Somali is gadaal OR korin OR dabada.
In Somali translation of rear. Gadaal OR korin OR dabada.
Rear in Somali vocab. Gadaal OR korin OR dabada.
What’s the Somali for rear? Gadaal OR korin OR dabada.

Somali

for

rear

: gadaal OR korin OR dabada.

Posted on

Rainfall in Somali is xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.

In Somali how do you say rainfall? Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Q: What’s rainfall in Somali? A: xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
How to say rainfall in Somali. Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Say rainfall in Somali. Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
The Somali word for rainfall is xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
How do you say rainfall in Somali? Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Rainfall in Somali vocabulary. Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Rainfall, Somali translation: xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Rainfall in Somali: xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
What is the Somali word for rainfall? Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
What’s the Somali word for rainfall? It’s xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Rainfall in Somali translation. Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
The Somali translation of rainfall is xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Somali word for rainfall: xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Translation of rainfall in Somali: xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Rainfall in Somali is xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
In Somali translation of rainfall. Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
Rainfall in Somali vocab. Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.
What’s the Somali for rainfall? Xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.

Somali

for

rainfall

: xilli roobeed OR xilliga roobku da’o.

Posted on

Runner in Somali is ordaa.

In Somali how do you say runner? Ordaa.
Q: What’s runner in Somali? A: ordaa.
How to say runner in Somali. Ordaa.
Say runner in Somali. Ordaa.
The Somali word for runner is ordaa.
How do you say runner in Somali? Ordaa.
Runner in Somali vocabulary. Ordaa.
Runner, Somali translation: ordaa.
Runner in Somali: ordaa.
What is the Somali word for runner? Ordaa.
What’s the Somali word for runner? It’s ordaa.
Runner in Somali translation. Ordaa.
The Somali translation of runner is ordaa.
Somali word for runner: ordaa.
Translation of runner in Somali: ordaa.
Runner in Somali is ordaa.
In Somali translation of runner. Ordaa.
Runner in Somali vocab. Ordaa.
What’s the Somali for runner? Ordaa.

Somali

for

runner

: ordaa.

Posted on

Repeated in Somali is soo noq-noqda OR isdabajoog.

In Somali how do you say repeated? Soo noq-noqda OR isdabajoog.
Q: What’s repeated in Somali? A: soo noq-noqda OR isdabajoog.
How to say repeated in Somali. Soo noq-noqda OR isdabajoog.
Say repeated in Somali. Soo noq-noqda OR isdabajoog.
The Somali word for repeated is soo noq-noqda OR isdabajoog.
How do you say repeated in Somali? Soo noq-noqda OR isdabajoog.
Repeated in Somali vocabulary. Soo noq-noqda OR isdabajoog.
Repeated, Somali translation: soo noq-noqda OR isdabajoog.
Repeated in Somali: soo noq-noqda OR isdabajoog.
What is the Somali word for repeated? Soo noq-noqda OR isdabajoog.
What’s the Somali word for repeated? It’s soo noq-noqda OR isdabajoog.
Repeated in Somali translation. Soo noq-noqda OR isdabajoog.
The Somali translation of repeated is soo noq-noqda OR isdabajoog.
Somali word for repeated: soo noq-noqda OR isdabajoog.
Translation of repeated in Somali: soo noq-noqda OR isdabajoog.
Repeated in Somali is soo noq-noqda OR isdabajoog.
In Somali translation of repeated. Soo noq-noqda OR isdabajoog.
Repeated in Somali vocab. Soo noq-noqda OR isdabajoog.
What’s the Somali for repeated? Soo noq-noqda OR isdabajoog.

Somali

for

repeated

: soo noq-noqda OR isdabajoog.