Posted on

How do you say questioned in Somali? Su’aalay.

questioned, Somali translation: su’aalay.
Q: What’s questioned in Somali? A: su’aalay.
What is the Somali word for questioned? Su’aalay.
What’s the Somali word for questioned? It’s su’aalay.
Questioned in Somali translation. Su’aalay.
How do you say questioned in Somali? Su’aalay.
Questioned in Somali vocabulary. Su’aalay.
Questioned in Somali: su’aalay.
In Somali how do you say questioned? Su’aalay.
Translation of questioned in Somali: su’aalay.
Questioned in Somali is su’aalay.
In Somali translation of questioned. Su’aalay.
Questioned in Somali vocab. Su’aalay.
The Somali word for questioned is su’aalay.
How to say questioned in Somali. Su’aalay.
Say questioned in Somali. Su’aalay.
The Somali translation of questioned is su’aalay.
Somali word for questioned: su’aalay.
What’s the Somali for questioned? Su’aalay.

Somali

for

questioned

: su’aalay.

Posted on

How do you say queue in Somali? Saf.

queue, Somali translation: saf.
Q: What’s queue in Somali? A: saf.
What is the Somali word for queue? Saf.
What’s the Somali word for queue? It’s saf.
Queue in Somali translation. Saf.
How do you say queue in Somali? Saf.
Queue in Somali vocabulary. Saf.
Queue in Somali: saf.
In Somali how do you say queue? Saf.
Translation of queue in Somali: saf.
Queue in Somali is saf.
In Somali translation of queue. Saf.
Queue in Somali vocab. Saf.
The Somali word for queue is saf.
How to say queue in Somali. Saf.
Say queue in Somali. Saf.
The Somali translation of queue is saf.
Somali word for queue: saf.
What’s the Somali for queue? Saf.

Somali

for

queue

: saf.

Posted on

How do you say Quakers in Somali? Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.

Quakers, Somali translation: xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Q: What’s Quakers in Somali? A: xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
What is the Somali word for Quakers? Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
What’s the Somali word for Quakers? It’s xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Quakers in Somali translation. Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
How do you say Quakers in Somali? Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Quakers in Somali vocabulary. Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Quakers in Somali: xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
In Somali how do you say Quakers? Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Translation of Quakers in Somali: xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Quakers in Somali is xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
In Somali translation of Quakers. Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Quakers in Somali vocab. Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
The Somali word for Quakers is xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
How to say Quakers in Somali. Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Say Quakers in Somali. Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
The Somali translation of Quakers is xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
Somali word for Quakers: xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.
What’s the Somali for Quakers? Xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.

Somali

for

Quakers

: xubno ka mid ah saaxiibo bulsheedka diineed.

Posted on

What’s the Somali word for quake? It’s gariirid.

How do you say quake in Somali? gariirid.
Q: What’s quake in Somali? A: gariirid.
Quake in Somali: gariirid.
How to say quake in Somali. Gariirid.

Quake in Somali vocabulary. Gariirid.
Quake, Somali translation: gariirid.
Say quake in Somali. Gariirid.
What is the Somali word for quake? Gariirid.
In Somali how do you say quake? Gariirid.
Translation of quake in Somali: gariirid.
What’s the Somali word for quake? It’s gariirid.
Quake in Somali translation. Gariirid.
Quake in Somali is gariirid.
In Somali translation of quake. Gariirid.
What’s the Somali for quake? Gariirid.
Quake in Somali vocab. Gariirid.
The Somali translation of quake is gariirid.
Somali word for quake: gariirid.
The Somali word for quake is gariirid.

Somali

for

quake

: gariirid.

Posted on

What’s the Somali word for quiet? It’s aamusnaan.

How do you say quiet in Somali? aamusnaan.
Q: What’s quiet in Somali? A: aamusnaan.
Quiet in Somali: aamusnaan.
How to say quiet in Somali. Aamusnaan.

Quiet in Somali vocabulary. Aamusnaan.
Quiet, Somali translation: aamusnaan.
Say quiet in Somali. Aamusnaan.
What is the Somali word for quiet? Aamusnaan.
In Somali how do you say quiet? Aamusnaan.
Translation of quiet in Somali: aamusnaan.
What’s the Somali word for quiet? It’s aamusnaan.
Quiet in Somali translation. Aamusnaan.
Quiet in Somali is aamusnaan.
In Somali translation of quiet. Aamusnaan.
What’s the Somali for quiet? Aamusnaan.
Quiet in Somali vocab. Aamusnaan.
The Somali translation of quiet is aamusnaan.
Somali word for quiet: aamusnaan.
The Somali word for quiet is aamusnaan.

Somali

for

quiet

: aamusnaan.

Posted on

What’s the Somali word for quay? It’s beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.

How do you say quay in Somali? beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Q: What’s quay in Somali? A: beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Quay in Somali: beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
How to say quay in Somali. Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.

Quay in Somali vocabulary. Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Quay, Somali translation: beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Say quay in Somali. Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
What is the Somali word for quay? Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
In Somali how do you say quay? Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Translation of quay in Somali: beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
What’s the Somali word for quay? It’s beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Quay in Somali translation. Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Quay in Somali is beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
In Somali translation of quay. Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
What’s the Somali for quay? Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Quay in Somali vocab. Beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
The Somali translation of quay is beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
Somali word for quay: beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.
The Somali word for quay is beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.

Somali

for

quay

: beestoojeeda ay maraakiibtu ku soo xidhaan si loo raro ama wax looga dejiyo.

Posted on

What’s the Somali word for quick? It’s dhakhso.

How do you say quick in Somali? dhakhso.
Q: What’s quick in Somali? A: dhakhso.
Quick in Somali: dhakhso.
How to say quick in Somali. Dhakhso.

Quick in Somali vocabulary. Dhakhso.
Quick, Somali translation: dhakhso.
Say quick in Somali. Dhakhso.
What is the Somali word for quick? Dhakhso.
In Somali how do you say quick? Dhakhso.
Translation of quick in Somali: dhakhso.
What’s the Somali word for quick? It’s dhakhso.
Quick in Somali translation. Dhakhso.
Quick in Somali is dhakhso.
In Somali translation of quick. Dhakhso.
What’s the Somali for quick? Dhakhso.
Quick in Somali vocab. Dhakhso.
The Somali translation of quick is dhakhso.
Somali word for quick: dhakhso.
The Somali word for quick is dhakhso.

Somali

for

quick

: dhakhso.

Posted on

What’s the Somali word for quality? It’s tayo.

How do you say quality in Somali? tayo.
Q: What’s quality in Somali? A: tayo.
Quality in Somali: tayo.
How to say quality in Somali. Tayo.

Quality in Somali vocabulary. Tayo.
Quality, Somali translation: tayo.
Say quality in Somali. Tayo.
What is the Somali word for quality? Tayo.
In Somali how do you say quality? Tayo.
Translation of quality in Somali: tayo.
What’s the Somali word for quality? It’s tayo.
Quality in Somali translation. Tayo.
Quality in Somali is tayo.
In Somali translation of quality. Tayo.
What’s the Somali for quality? Tayo.
Quality in Somali vocab. Tayo.
The Somali translation of quality is tayo.
Somali word for quality: tayo.
The Somali word for quality is tayo.

Somali

for

quality

: tayo.

Posted on

What’s the Somali word for quizzes? It’s halxidhaalayaal.

How do you say quizzes in Somali? halxidhaalayaal.
Q: What’s quizzes in Somali? A: halxidhaalayaal.
Quizzes in Somali: halxidhaalayaal.
How to say quizzes in Somali. Halxidhaalayaal.

Quizzes in Somali vocabulary. Halxidhaalayaal.
Quizzes, Somali translation: halxidhaalayaal.
Say quizzes in Somali. Halxidhaalayaal.
What is the Somali word for quizzes? Halxidhaalayaal.
In Somali how do you say quizzes? Halxidhaalayaal.
Translation of quizzes in Somali: halxidhaalayaal.
What’s the Somali word for quizzes? It’s halxidhaalayaal.
Quizzes in Somali translation. Halxidhaalayaal.
Quizzes in Somali is halxidhaalayaal.
In Somali translation of quizzes. Halxidhaalayaal.
What’s the Somali for quizzes? Halxidhaalayaal.
Quizzes in Somali vocab. Halxidhaalayaal.
The Somali translation of quizzes is halxidhaalayaal.
Somali word for quizzes: halxidhaalayaal.
The Somali word for quizzes is halxidhaalayaal.

Somali

for

quizzes

: halxidhaalayaal.

Posted on

What’s the Somali word for question? It’s su’aal.

How do you say question in Somali? su’aal.
Q: What’s question in Somali? A: su’aal.
Question in Somali: su’aal.
How to say question in Somali. Su’aal.

Question in Somali vocabulary. Su’aal.
Question, Somali translation: su’aal.
Say question in Somali. Su’aal.
What is the Somali word for question? Su’aal.
In Somali how do you say question? Su’aal.
Translation of question in Somali: su’aal.
What’s the Somali word for question? It’s su’aal.
Question in Somali translation. Su’aal.
Question in Somali is su’aal.
In Somali translation of question. Su’aal.
What’s the Somali for question? Su’aal.
Question in Somali vocab. Su’aal.
The Somali translation of question is su’aal.
Somali word for question: su’aal.
The Somali word for question is su’aal.

Somali

for

question

: su’aal.