Posted on

Orthopaedic in Somali is dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.

In Somali how do you say orthopaedic? Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Q: What’s orthopaedic in Somali? A: dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
How to say orthopaedic in Somali. Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Say orthopaedic in Somali. Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
The Somali word for orthopaedic is dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
How do you say orthopaedic in Somali? Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Orthopaedic in Somali vocabulary. Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Orthopaedic, Somali translation: dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Orthopaedic in Somali: dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
What is the Somali word for orthopaedic? Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
What’s the Somali word for orthopaedic? It’s dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Orthopaedic in Somali translation. Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
The Somali translation of orthopaedic is dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Somali word for orthopaedic: dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Translation of orthopaedic in Somali: dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Orthopaedic in Somali is dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
In Somali translation of orthopaedic. Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
Orthopaedic in Somali vocab. Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.
What’s the Somali for orthopaedic? Dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.

Somali

for

orthopaedic

: dhakhtarka qaabilsan daaweynta cudurrada addimada sida lafaha OR muruqyada iwm.

Posted on

Opposed in Somali is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.

In Somali how do you say opposed? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Q: What’s opposed in Somali? A: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
How to say opposed in Somali. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Say opposed in Somali. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
The Somali word for opposed is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
How do you say opposed in Somali? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali vocabulary. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed, Somali translation: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
What is the Somali word for opposed? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
What’s the Somali word for opposed? It’s hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali translation. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
The Somali translation of opposed is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Somali word for opposed: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Translation of opposed in Somali: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali is hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
In Somali translation of opposed. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
Opposed in Somali vocab. Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.
What’s the Somali for opposed? Hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.

Somali

for

opposed

: hor-istaagay OR diiday OR lid ku noqday.

Posted on

Operational in Somali is shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.

In Somali how do you say operational? Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Q: What’s operational in Somali? A: shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
How to say operational in Somali. Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Say operational in Somali. Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
The Somali word for operational is shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
How do you say operational in Somali? Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Operational in Somali vocabulary. Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Operational, Somali translation: shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Operational in Somali: shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
What is the Somali word for operational? Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
What’s the Somali word for operational? It’s shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Operational in Somali translation. Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
The Somali translation of operational is shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Somali word for operational: shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Translation of operational in Somali: shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Operational in Somali is shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
In Somali translation of operational. Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
Operational in Somali vocab. Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.
What’s the Somali for operational? Shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.

Somali

for

operational

: shaqaynaya OR ee shaqa fulinta.

Posted on

Occupied in Somali is ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.

In Somali how do you say occupied? Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Q: What’s occupied in Somali? A: ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
How to say occupied in Somali. Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Say occupied in Somali. Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
The Somali word for occupied is ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
How do you say occupied in Somali? Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Occupied in Somali vocabulary. Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Occupied, Somali translation: ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Occupied in Somali: ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
What is the Somali word for occupied? Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
What’s the Somali word for occupied? It’s ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Occupied in Somali translation. Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
The Somali translation of occupied is ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Somali word for occupied: ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Translation of occupied in Somali: ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Occupied in Somali is ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
In Somali translation of occupied. Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
Occupied in Somali vocab. Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.
What’s the Somali for occupied? Ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.

Somali

for

occupied

: ku noolaansho OR degay OR gacanta ku dhigay OR mashuuliyey OR la wareegay.

Posted on

Organising in Somali is abaabulid OR habayn OR isku-duwid.

In Somali how do you say organising? Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Q: What’s organising in Somali? A: abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
How to say organising in Somali. Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Say organising in Somali. Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
The Somali word for organising is abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
How do you say organising in Somali? Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Organising in Somali vocabulary. Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Organising, Somali translation: abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Organising in Somali: abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
What is the Somali word for organising? Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
What’s the Somali word for organising? It’s abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Organising in Somali translation. Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
The Somali translation of organising is abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Somali word for organising: abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Translation of organising in Somali: abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Organising in Somali is abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
In Somali translation of organising. Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
Organising in Somali vocab. Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.
What’s the Somali for organising? Abaabulid OR habayn OR isku-duwid.

Somali

for

organising

: abaabulid OR habayn OR isku-duwid.

Posted on

Odds in Somali is dhibaatooyin OR caqabado.

In Somali how do you say odds? Dhibaatooyin OR caqabado.
Q: What’s odds in Somali? A: dhibaatooyin OR caqabado.
How to say odds in Somali. Dhibaatooyin OR caqabado.
Say odds in Somali. Dhibaatooyin OR caqabado.
The Somali word for odds is dhibaatooyin OR caqabado.
How do you say odds in Somali? Dhibaatooyin OR caqabado.
Odds in Somali vocabulary. Dhibaatooyin OR caqabado.
Odds, Somali translation: dhibaatooyin OR caqabado.
Odds in Somali: dhibaatooyin OR caqabado.
What is the Somali word for odds? Dhibaatooyin OR caqabado.
What’s the Somali word for odds? It’s dhibaatooyin OR caqabado.
Odds in Somali translation. Dhibaatooyin OR caqabado.
The Somali translation of odds is dhibaatooyin OR caqabado.
Somali word for odds: dhibaatooyin OR caqabado.
Translation of odds in Somali: dhibaatooyin OR caqabado.
Odds in Somali is dhibaatooyin OR caqabado.
In Somali translation of odds. Dhibaatooyin OR caqabado.
Odds in Somali vocab. Dhibaatooyin OR caqabado.
What’s the Somali for odds? Dhibaatooyin OR caqabado.

Somali

for

odds

: dhibaatooyin OR caqabado.

Posted on

Origins in Somali is asallo OR faracyo.

In Somali how do you say origins? Asallo OR faracyo.
Q: What’s origins in Somali? A: asallo OR faracyo.
How to say origins in Somali. Asallo OR faracyo.
Say origins in Somali. Asallo OR faracyo.
The Somali word for origins is asallo OR faracyo.
How do you say origins in Somali? Asallo OR faracyo.
Origins in Somali vocabulary. Asallo OR faracyo.
Origins, Somali translation: asallo OR faracyo.
Origins in Somali: asallo OR faracyo.
What is the Somali word for origins? Asallo OR faracyo.
What’s the Somali word for origins? It’s asallo OR faracyo.
Origins in Somali translation. Asallo OR faracyo.
The Somali translation of origins is asallo OR faracyo.
Somali word for origins: asallo OR faracyo.
Translation of origins in Somali: asallo OR faracyo.
Origins in Somali is asallo OR faracyo.
In Somali translation of origins. Asallo OR faracyo.
Origins in Somali vocab. Asallo OR faracyo.
What’s the Somali for origins? Asallo OR faracyo.

Somali

for

origins

: asallo OR faracyo.

Posted on

Onboard in Somali is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

In Somali how do you say onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Q: What’s onboard in Somali? A: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
How to say onboard in Somali. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Say onboard in Somali. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
The Somali word for onboard is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
How do you say onboard in Somali? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali vocabulary. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard, Somali translation: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What is the Somali word for onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What’s the Somali word for onboard? It’s dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali translation. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
The Somali translation of onboard is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Somali word for onboard: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Translation of onboard in Somali: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
In Somali translation of onboard. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali vocab. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What’s the Somali for onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

Somali

for

onboard

: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

Posted on

Ocean in Somali is badweyn OR baxar.

In Somali how do you say ocean? Badweyn OR baxar.
Q: What’s ocean in Somali? A: badweyn OR baxar.
How to say ocean in Somali. Badweyn OR baxar.
Say ocean in Somali. Badweyn OR baxar.
The Somali word for ocean is badweyn OR baxar.
How do you say ocean in Somali? Badweyn OR baxar.
Ocean in Somali vocabulary. Badweyn OR baxar.
Ocean, Somali translation: badweyn OR baxar.
Ocean in Somali: badweyn OR baxar.
What is the Somali word for ocean? Badweyn OR baxar.
What’s the Somali word for ocean? It’s badweyn OR baxar.
Ocean in Somali translation. Badweyn OR baxar.
The Somali translation of ocean is badweyn OR baxar.
Somali word for ocean: badweyn OR baxar.
Translation of ocean in Somali: badweyn OR baxar.
Ocean in Somali is badweyn OR baxar.
In Somali translation of ocean. Badweyn OR baxar.
Ocean in Somali vocab. Badweyn OR baxar.
What’s the Somali for ocean? Badweyn OR baxar.

Somali

for

ocean

: badweyn OR baxar.

Posted on

Operators in Somali is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.

In Somali how do you say operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Q: What’s operators in Somali? A: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
How to say operators in Somali. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Say operators in Somali. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
The Somali word for operators is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
How do you say operators in Somali? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali vocabulary. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators, Somali translation: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What is the Somali word for operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What’s the Somali word for operators? It’s xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali translation. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
The Somali translation of operators is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Somali word for operators: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Translation of operators in Somali: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
In Somali translation of operators. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali vocab. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What’s the Somali for operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.

Somali

for

operators

: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.