Posted on

Objective in Somali is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.

In Somali how do you say objective? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Q: What’s objective in Somali? A: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
How to say objective in Somali. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Say objective in Somali. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
The Somali word for objective is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
How do you say objective in Somali? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali vocabulary. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective, Somali translation: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
What is the Somali word for objective? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
What’s the Somali word for objective? It’s maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali translation. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
The Somali translation of objective is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Somali word for objective: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Translation of objective in Somali: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali is maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
In Somali translation of objective. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
Objective in Somali vocab. Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.
What’s the Somali for objective? Maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.

Somali

for

objective

: maadi OR wax la taaban karo OR la xidhiidha magac ama magac u yaal.

Posted on

Ordered in Somali is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.

In Somali how do you say ordered? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Q: What’s ordered in Somali? A: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
How to say ordered in Somali. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Say ordered in Somali. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
The Somali word for ordered is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
How do you say ordered in Somali? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali vocabulary. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered, Somali translation: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
What is the Somali word for ordered? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
What’s the Somali word for ordered? It’s nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali translation. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
The Somali translation of ordered is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Somali word for ordered: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Translation of ordered in Somali: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali is nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
In Somali translation of ordered. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
Ordered in Somali vocab. Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.
What’s the Somali for ordered? Nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.

Somali

for

ordered

: nidaamsan OR habaysan OR la dalbay OR la amray.

Posted on

Overlooking in Somali is iska indha-tir OR kor ka eegid.

In Somali how do you say overlooking? Iska indha-tir OR kor ka eegid.
Q: What’s overlooking in Somali? A: iska indha-tir OR kor ka eegid.
How to say overlooking in Somali. Iska indha-tir OR kor ka eegid.
Say overlooking in Somali. Iska indha-tir OR kor ka eegid.
The Somali word for overlooking is iska indha-tir OR kor ka eegid.
How do you say overlooking in Somali? Iska indha-tir OR kor ka eegid.
Overlooking in Somali vocabulary. Iska indha-tir OR kor ka eegid.
Overlooking, Somali translation: iska indha-tir OR kor ka eegid.
Overlooking in Somali: iska indha-tir OR kor ka eegid.
What is the Somali word for overlooking? Iska indha-tir OR kor ka eegid.
What’s the Somali word for overlooking? It’s iska indha-tir OR kor ka eegid.
Overlooking in Somali translation. Iska indha-tir OR kor ka eegid.
The Somali translation of overlooking is iska indha-tir OR kor ka eegid.
Somali word for overlooking: iska indha-tir OR kor ka eegid.
Translation of overlooking in Somali: iska indha-tir OR kor ka eegid.
Overlooking in Somali is iska indha-tir OR kor ka eegid.
In Somali translation of overlooking. Iska indha-tir OR kor ka eegid.
Overlooking in Somali vocab. Iska indha-tir OR kor ka eegid.
What’s the Somali for overlooking? Iska indha-tir OR kor ka eegid.

Somali

for

overlooking

: iska indha-tir OR kor ka eegid.

Posted on

Outstanding in Somali is deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.

In Somali how do you say outstanding? Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Q: What’s outstanding in Somali? A: deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
How to say outstanding in Somali. Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Say outstanding in Somali. Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
The Somali word for outstanding is deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
How do you say outstanding in Somali? Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Outstanding in Somali vocabulary. Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Outstanding, Somali translation: deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Outstanding in Somali: deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
What is the Somali word for outstanding? Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
What’s the Somali word for outstanding? It’s deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Outstanding in Somali translation. Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
The Somali translation of outstanding is deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Somali word for outstanding: deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Translation of outstanding in Somali: deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Outstanding in Somali is deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
In Somali translation of outstanding. Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
Outstanding in Somali vocab. Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.
What’s the Somali for outstanding? Deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.

Somali

for

outstanding

: deyn OR weli aan la bixin OR ama hawl weli dhimman.

Posted on

Operating in Somali is qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.

In Somali how do you say operating? Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Q: What’s operating in Somali? A: qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
How to say operating in Somali. Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Say operating in Somali. Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
The Somali word for operating is qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
How do you say operating in Somali? Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Operating in Somali vocabulary. Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Operating, Somali translation: qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Operating in Somali: qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
What is the Somali word for operating? Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
What’s the Somali word for operating? It’s qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Operating in Somali translation. Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
The Somali translation of operating is qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Somali word for operating: qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Translation of operating in Somali: qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Operating in Somali is qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
In Somali translation of operating. Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
Operating in Somali vocab. Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.
What’s the Somali for operating? Qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.

Somali

for

operating

: qalid OR socodsiin OR hawl-socodsiin.

Posted on

Obvious in Somali is qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.

In Somali how do you say obvious? Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Q: What’s obvious in Somali? A: qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
How to say obvious in Somali. Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Say obvious in Somali. Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
The Somali word for obvious is qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
How do you say obvious in Somali? Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Obvious in Somali vocabulary. Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Obvious, Somali translation: qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Obvious in Somali: qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
What is the Somali word for obvious? Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
What’s the Somali word for obvious? It’s qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Obvious in Somali translation. Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
The Somali translation of obvious is qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Somali word for obvious: qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Translation of obvious in Somali: qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Obvious in Somali is qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
In Somali translation of obvious. Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
Obvious in Somali vocab. Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.
What’s the Somali for obvious? Qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.

Somali

for

obvious

: qeexan OR wax iska cad oo ka arki karo.

Posted on

Occasions in Somali is fursado OR munaasabado.

In Somali how do you say occasions? Fursado OR munaasabado.
Q: What’s occasions in Somali? A: fursado OR munaasabado.
How to say occasions in Somali. Fursado OR munaasabado.
Say occasions in Somali. Fursado OR munaasabado.
The Somali word for occasions is fursado OR munaasabado.
How do you say occasions in Somali? Fursado OR munaasabado.
Occasions in Somali vocabulary. Fursado OR munaasabado.
Occasions, Somali translation: fursado OR munaasabado.
Occasions in Somali: fursado OR munaasabado.
What is the Somali word for occasions? Fursado OR munaasabado.
What’s the Somali word for occasions? It’s fursado OR munaasabado.
Occasions in Somali translation. Fursado OR munaasabado.
The Somali translation of occasions is fursado OR munaasabado.
Somali word for occasions: fursado OR munaasabado.
Translation of occasions in Somali: fursado OR munaasabado.
Occasions in Somali is fursado OR munaasabado.
In Somali translation of occasions. Fursado OR munaasabado.
Occasions in Somali vocab. Fursado OR munaasabado.
What’s the Somali for occasions? Fursado OR munaasabado.

Somali

for

occasions

: fursado OR munaasabado.

Posted on

Odd in Somali is cajiib ah OR tiro kinsi ah.

In Somali how do you say odd? Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Q: What’s odd in Somali? A: cajiib ah OR tiro kinsi ah.
How to say odd in Somali. Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Say odd in Somali. Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
The Somali word for odd is cajiib ah OR tiro kinsi ah.
How do you say odd in Somali? Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Odd in Somali vocabulary. Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Odd, Somali translation: cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Odd in Somali: cajiib ah OR tiro kinsi ah.
What is the Somali word for odd? Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
What’s the Somali word for odd? It’s cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Odd in Somali translation. Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
The Somali translation of odd is cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Somali word for odd: cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Translation of odd in Somali: cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Odd in Somali is cajiib ah OR tiro kinsi ah.
In Somali translation of odd. Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
Odd in Somali vocab. Cajiib ah OR tiro kinsi ah.
What’s the Somali for odd? Cajiib ah OR tiro kinsi ah.

Somali

for

odd

: cajiib ah OR tiro kinsi ah.

Posted on

OK in Somali is hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.

In Somali how do you say OK? Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
Q: What’s OK in Somali? A: hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
How to say OK in Somali. Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
Say OK in Somali. Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
The Somali word for OK is hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
How do you say OK in Somali? Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
OK in Somali vocabulary. Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
OK, Somali translation: hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
OK in Somali: hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
What is the Somali word for OK? Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
What’s the Somali word for OK? It’s hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
OK in Somali translation. Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
The Somali translation of OK is hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
Somali word for OK: hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
Translation of OK in Somali: hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
OK in Somali is hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
In Somali translation of OK. Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
OK in Somali vocab. Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.
What’s the Somali for OK? Hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.

Somali

for

OK

: hagaag OR wax kasta waa hagaagsan yihiin.

Posted on

Otherwise in Somali is haddii kale OR mise.

In Somali how do you say otherwise? Haddii kale OR mise.
Q: What’s otherwise in Somali? A: haddii kale OR mise.
How to say otherwise in Somali. Haddii kale OR mise.
Say otherwise in Somali. Haddii kale OR mise.
The Somali word for otherwise is haddii kale OR mise.
How do you say otherwise in Somali? Haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali vocabulary. Haddii kale OR mise.
Otherwise, Somali translation: haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali: haddii kale OR mise.
What is the Somali word for otherwise? Haddii kale OR mise.
What’s the Somali word for otherwise? It’s haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali translation. Haddii kale OR mise.
The Somali translation of otherwise is haddii kale OR mise.
Somali word for otherwise: haddii kale OR mise.
Translation of otherwise in Somali: haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali is haddii kale OR mise.
In Somali translation of otherwise. Haddii kale OR mise.
Otherwise in Somali vocab. Haddii kale OR mise.
What’s the Somali for otherwise? Haddii kale OR mise.

Somali

for

otherwise

: haddii kale OR mise.