Posted on

Named in Somali is magacaabay OR magac u bixiyey.

In Somali how do you say named? Magacaabay OR magac u bixiyey.
Q: What’s named in Somali? A: magacaabay OR magac u bixiyey.
How to say named in Somali. Magacaabay OR magac u bixiyey.
Say named in Somali. Magacaabay OR magac u bixiyey.
The Somali word for named is magacaabay OR magac u bixiyey.
How do you say named in Somali? Magacaabay OR magac u bixiyey.
Named in Somali vocabulary. Magacaabay OR magac u bixiyey.
Named, Somali translation: magacaabay OR magac u bixiyey.
Named in Somali: magacaabay OR magac u bixiyey.
What is the Somali word for named? Magacaabay OR magac u bixiyey.
What’s the Somali word for named? It’s magacaabay OR magac u bixiyey.
Named in Somali translation. Magacaabay OR magac u bixiyey.
The Somali translation of named is magacaabay OR magac u bixiyey.
Somali word for named: magacaabay OR magac u bixiyey.
Translation of named in Somali: magacaabay OR magac u bixiyey.
Named in Somali is magacaabay OR magac u bixiyey.
In Somali translation of named. Magacaabay OR magac u bixiyey.
Named in Somali vocab. Magacaabay OR magac u bixiyey.
What’s the Somali for named? Magacaabay OR magac u bixiyey.

Somali

for

named

: magacaabay OR magac u bixiyey.

Posted on

Nice in Somali is wanaagsan OR fiican.

In Somali how do you say nice? Wanaagsan OR fiican.
Q: What’s nice in Somali? A: wanaagsan OR fiican.
How to say nice in Somali. Wanaagsan OR fiican.
Say nice in Somali. Wanaagsan OR fiican.
The Somali word for nice is wanaagsan OR fiican.
How do you say nice in Somali? Wanaagsan OR fiican.
Nice in Somali vocabulary. Wanaagsan OR fiican.
Nice, Somali translation: wanaagsan OR fiican.
Nice in Somali: wanaagsan OR fiican.
What is the Somali word for nice? Wanaagsan OR fiican.
What’s the Somali word for nice? It’s wanaagsan OR fiican.
Nice in Somali translation. Wanaagsan OR fiican.
The Somali translation of nice is wanaagsan OR fiican.
Somali word for nice: wanaagsan OR fiican.
Translation of nice in Somali: wanaagsan OR fiican.
Nice in Somali is wanaagsan OR fiican.
In Somali translation of nice. Wanaagsan OR fiican.
Nice in Somali vocab. Wanaagsan OR fiican.
What’s the Somali for nice? Wanaagsan OR fiican.

Somali

for

nice

: wanaagsan OR fiican.

Posted on

Nominations in Somali is doorashooyin OR magacaabidyo.

In Somali how do you say nominations? Doorashooyin OR magacaabidyo.
Q: What’s nominations in Somali? A: doorashooyin OR magacaabidyo.
How to say nominations in Somali. Doorashooyin OR magacaabidyo.
Say nominations in Somali. Doorashooyin OR magacaabidyo.
The Somali word for nominations is doorashooyin OR magacaabidyo.
How do you say nominations in Somali? Doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali vocabulary. Doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations, Somali translation: doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali: doorashooyin OR magacaabidyo.
What is the Somali word for nominations? Doorashooyin OR magacaabidyo.
What’s the Somali word for nominations? It’s doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali translation. Doorashooyin OR magacaabidyo.
The Somali translation of nominations is doorashooyin OR magacaabidyo.
Somali word for nominations: doorashooyin OR magacaabidyo.
Translation of nominations in Somali: doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali is doorashooyin OR magacaabidyo.
In Somali translation of nominations. Doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali vocab. Doorashooyin OR magacaabidyo.
What’s the Somali for nominations? Doorashooyin OR magacaabidyo.

Somali

for

nominations

: doorashooyin OR magacaabidyo.

Posted on

Nations in Somali is qaranno OR ummado.

In Somali how do you say nations? Qaranno OR ummado.
Q: What’s nations in Somali? A: qaranno OR ummado.
How to say nations in Somali. Qaranno OR ummado.
Say nations in Somali. Qaranno OR ummado.
The Somali word for nations is qaranno OR ummado.
How do you say nations in Somali? Qaranno OR ummado.
Nations in Somali vocabulary. Qaranno OR ummado.
Nations, Somali translation: qaranno OR ummado.
Nations in Somali: qaranno OR ummado.
What is the Somali word for nations? Qaranno OR ummado.
What’s the Somali word for nations? It’s qaranno OR ummado.
Nations in Somali translation. Qaranno OR ummado.
The Somali translation of nations is qaranno OR ummado.
Somali word for nations: qaranno OR ummado.
Translation of nations in Somali: qaranno OR ummado.
Nations in Somali is qaranno OR ummado.
In Somali translation of nations. Qaranno OR ummado.
Nations in Somali vocab. Qaranno OR ummado.
What’s the Somali for nations? Qaranno OR ummado.

Somali

for

nations

: qaranno OR ummado.

Posted on

Nation in Somali is qaran OR ummad.

In Somali how do you say nation? Qaran OR ummad.
Q: What’s nation in Somali? A: qaran OR ummad.
How to say nation in Somali. Qaran OR ummad.
Say nation in Somali. Qaran OR ummad.
The Somali word for nation is qaran OR ummad.
How do you say nation in Somali? Qaran OR ummad.
Nation in Somali vocabulary. Qaran OR ummad.
Nation, Somali translation: qaran OR ummad.
Nation in Somali: qaran OR ummad.
What is the Somali word for nation? Qaran OR ummad.
What’s the Somali word for nation? It’s qaran OR ummad.
Nation in Somali translation. Qaran OR ummad.
The Somali translation of nation is qaran OR ummad.
Somali word for nation: qaran OR ummad.
Translation of nation in Somali: qaran OR ummad.
Nation in Somali is qaran OR ummad.
In Somali translation of nation. Qaran OR ummad.
Nation in Somali vocab. Qaran OR ummad.
What’s the Somali for nation? Qaran OR ummad.

Somali

for

nation

: qaran OR ummad.

Posted on

Noble in Somali is shariif ah OR sharaf weyn mudan.

In Somali how do you say noble? Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Q: What’s noble in Somali? A: shariif ah OR sharaf weyn mudan.
How to say noble in Somali. Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Say noble in Somali. Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
The Somali word for noble is shariif ah OR sharaf weyn mudan.
How do you say noble in Somali? Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Noble in Somali vocabulary. Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Noble, Somali translation: shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Noble in Somali: shariif ah OR sharaf weyn mudan.
What is the Somali word for noble? Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
What’s the Somali word for noble? It’s shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Noble in Somali translation. Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
The Somali translation of noble is shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Somali word for noble: shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Translation of noble in Somali: shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Noble in Somali is shariif ah OR sharaf weyn mudan.
In Somali translation of noble. Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
Noble in Somali vocab. Shariif ah OR sharaf weyn mudan.
What’s the Somali for noble? Shariif ah OR sharaf weyn mudan.

Somali

for

noble

: shariif ah OR sharaf weyn mudan.

Posted on

Notice in Somali is ogeysiin OR digniin.

In Somali how do you say notice? Ogeysiin OR digniin.
Q: What’s notice in Somali? A: ogeysiin OR digniin.
How to say notice in Somali. Ogeysiin OR digniin.
Say notice in Somali. Ogeysiin OR digniin.
The Somali word for notice is ogeysiin OR digniin.
How do you say notice in Somali? Ogeysiin OR digniin.
Notice in Somali vocabulary. Ogeysiin OR digniin.
Notice, Somali translation: ogeysiin OR digniin.
Notice in Somali: ogeysiin OR digniin.
What is the Somali word for notice? Ogeysiin OR digniin.
What’s the Somali word for notice? It’s ogeysiin OR digniin.
Notice in Somali translation. Ogeysiin OR digniin.
The Somali translation of notice is ogeysiin OR digniin.
Somali word for notice: ogeysiin OR digniin.
Translation of notice in Somali: ogeysiin OR digniin.
Notice in Somali is ogeysiin OR digniin.
In Somali translation of notice. Ogeysiin OR digniin.
Notice in Somali vocab. Ogeysiin OR digniin.
What’s the Somali for notice? Ogeysiin OR digniin.

Somali

for

notice

: ogeysiin OR digniin.

Posted on

Number in Somali is tiro OR nambar.

In Somali how do you say number? Tiro OR nambar.
Q: What’s number in Somali? A: tiro OR nambar.
How to say number in Somali. Tiro OR nambar.
Say number in Somali. Tiro OR nambar.
The Somali word for number is tiro OR nambar.
How do you say number in Somali? Tiro OR nambar.
Number in Somali vocabulary. Tiro OR nambar.
Number, Somali translation: tiro OR nambar.
Number in Somali: tiro OR nambar.
What is the Somali word for number? Tiro OR nambar.
What’s the Somali word for number? It’s tiro OR nambar.
Number in Somali translation. Tiro OR nambar.
The Somali translation of number is tiro OR nambar.
Somali word for number: tiro OR nambar.
Translation of number in Somali: tiro OR nambar.
Number in Somali is tiro OR nambar.
In Somali translation of number. Tiro OR nambar.
Number in Somali vocab. Tiro OR nambar.
What’s the Somali for number? Tiro OR nambar.

Somali

for

number

: tiro OR nambar.

Posted on

Near in Somali is u dhow OR dhow OR aan fogeyn.

In Somali how do you say near? U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Q: What’s near in Somali? A: u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
How to say near in Somali. U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Say near in Somali. U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
The Somali word for near is u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
How do you say near in Somali? U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Near in Somali vocabulary. U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Near, Somali translation: u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Near in Somali: u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
What is the Somali word for near? U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
What’s the Somali word for near? It’s u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Near in Somali translation. U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
The Somali translation of near is u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Somali word for near: u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Translation of near in Somali: u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Near in Somali is u dhow OR dhow OR aan fogeyn.
In Somali translation of near. U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
Near in Somali vocab. U dhow OR dhow OR aan fogeyn.
What’s the Somali for near? U dhow OR dhow OR aan fogeyn.

Somali

for

near

: u dhow OR dhow OR aan fogeyn.

Posted on

Need in Somali is baahi OR u baahan.

In Somali how do you say need? Baahi OR u baahan.
Q: What’s need in Somali? A: baahi OR u baahan.
How to say need in Somali. Baahi OR u baahan.
Say need in Somali. Baahi OR u baahan.
The Somali word for need is baahi OR u baahan.
How do you say need in Somali? Baahi OR u baahan.
Need in Somali vocabulary. Baahi OR u baahan.
Need, Somali translation: baahi OR u baahan.
Need in Somali: baahi OR u baahan.
What is the Somali word for need? Baahi OR u baahan.
What’s the Somali word for need? It’s baahi OR u baahan.
Need in Somali translation. Baahi OR u baahan.
The Somali translation of need is baahi OR u baahan.
Somali word for need: baahi OR u baahan.
Translation of need in Somali: baahi OR u baahan.
Need in Somali is baahi OR u baahan.
In Somali translation of need. Baahi OR u baahan.
Need in Somali vocab. Baahi OR u baahan.
What’s the Somali for need? Baahi OR u baahan.

Somali

for

need

: baahi OR u baahan.