Posted on

Measures in Somali is qiyaasid OR cabirid.

In Somali how do you say measures? Qiyaasid OR cabirid.
Q: What’s measures in Somali? A: qiyaasid OR cabirid.
How to say measures in Somali. Qiyaasid OR cabirid.
Say measures in Somali. Qiyaasid OR cabirid.
The Somali word for measures is qiyaasid OR cabirid.
How do you say measures in Somali? Qiyaasid OR cabirid.
Measures in Somali vocabulary. Qiyaasid OR cabirid.
Measures, Somali translation: qiyaasid OR cabirid.
Measures in Somali: qiyaasid OR cabirid.
What is the Somali word for measures? Qiyaasid OR cabirid.
What’s the Somali word for measures? It’s qiyaasid OR cabirid.
Measures in Somali translation. Qiyaasid OR cabirid.
The Somali translation of measures is qiyaasid OR cabirid.
Somali word for measures: qiyaasid OR cabirid.
Translation of measures in Somali: qiyaasid OR cabirid.
Measures in Somali is qiyaasid OR cabirid.
In Somali translation of measures. Qiyaasid OR cabirid.
Measures in Somali vocab. Qiyaasid OR cabirid.
What’s the Somali for measures? Qiyaasid OR cabirid.

Somali

for

measures

: qiyaasid OR cabirid.

Posted on

Materials in Somali is ashyaa OR walxo.

In Somali how do you say materials? Ashyaa OR walxo.
Q: What’s materials in Somali? A: ashyaa OR walxo.
How to say materials in Somali. Ashyaa OR walxo.
Say materials in Somali. Ashyaa OR walxo.
The Somali word for materials is ashyaa OR walxo.
How do you say materials in Somali? Ashyaa OR walxo.
Materials in Somali vocabulary. Ashyaa OR walxo.
Materials, Somali translation: ashyaa OR walxo.
Materials in Somali: ashyaa OR walxo.
What is the Somali word for materials? Ashyaa OR walxo.
What’s the Somali word for materials? It’s ashyaa OR walxo.
Materials in Somali translation. Ashyaa OR walxo.
The Somali translation of materials is ashyaa OR walxo.
Somali word for materials: ashyaa OR walxo.
Translation of materials in Somali: ashyaa OR walxo.
Materials in Somali is ashyaa OR walxo.
In Somali translation of materials. Ashyaa OR walxo.
Materials in Somali vocab. Ashyaa OR walxo.
What’s the Somali for materials? Ashyaa OR walxo.

Somali

for

materials

: ashyaa OR walxo.

Posted on

Motorists in Somali is darawalo OR wadayaasha baabuurta.

In Somali how do you say motorists? Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Q: What’s motorists in Somali? A: darawalo OR wadayaasha baabuurta.
How to say motorists in Somali. Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Say motorists in Somali. Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
The Somali word for motorists is darawalo OR wadayaasha baabuurta.
How do you say motorists in Somali? Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Motorists in Somali vocabulary. Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Motorists, Somali translation: darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Motorists in Somali: darawalo OR wadayaasha baabuurta.
What is the Somali word for motorists? Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
What’s the Somali word for motorists? It’s darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Motorists in Somali translation. Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
The Somali translation of motorists is darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Somali word for motorists: darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Translation of motorists in Somali: darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Motorists in Somali is darawalo OR wadayaasha baabuurta.
In Somali translation of motorists. Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
Motorists in Somali vocab. Darawalo OR wadayaasha baabuurta.
What’s the Somali for motorists? Darawalo OR wadayaasha baabuurta.

Somali

for

motorists

: darawalo OR wadayaasha baabuurta.

Posted on

Myspace in Somali is booskayga OR meeshayda.

In Somali how do you say myspace? Booskayga OR meeshayda.
Q: What’s myspace in Somali? A: booskayga OR meeshayda.
How to say myspace in Somali. Booskayga OR meeshayda.
Say myspace in Somali. Booskayga OR meeshayda.
The Somali word for myspace is booskayga OR meeshayda.
How do you say myspace in Somali? Booskayga OR meeshayda.
Myspace in Somali vocabulary. Booskayga OR meeshayda.
Myspace, Somali translation: booskayga OR meeshayda.
Myspace in Somali: booskayga OR meeshayda.
What is the Somali word for myspace? Booskayga OR meeshayda.
What’s the Somali word for myspace? It’s booskayga OR meeshayda.
Myspace in Somali translation. Booskayga OR meeshayda.
The Somali translation of myspace is booskayga OR meeshayda.
Somali word for myspace: booskayga OR meeshayda.
Translation of myspace in Somali: booskayga OR meeshayda.
Myspace in Somali is booskayga OR meeshayda.
In Somali translation of myspace. Booskayga OR meeshayda.
Myspace in Somali vocab. Booskayga OR meeshayda.
What’s the Somali for myspace? Booskayga OR meeshayda.

Somali

for

myspace

: booskayga OR meeshayda.

Posted on

Meat in Somali is hilib OR cad.

In Somali how do you say meat? Hilib OR cad.
Q: What’s meat in Somali? A: hilib OR cad.
How to say meat in Somali. Hilib OR cad.
Say meat in Somali. Hilib OR cad.
The Somali word for meat is hilib OR cad.
How do you say meat in Somali? Hilib OR cad.
Meat in Somali vocabulary. Hilib OR cad.
Meat, Somali translation: hilib OR cad.
Meat in Somali: hilib OR cad.
What is the Somali word for meat? Hilib OR cad.
What’s the Somali word for meat? It’s hilib OR cad.
Meat in Somali translation. Hilib OR cad.
The Somali translation of meat is hilib OR cad.
Somali word for meat: hilib OR cad.
Translation of meat in Somali: hilib OR cad.
Meat in Somali is hilib OR cad.
In Somali translation of meat. Hilib OR cad.
Meat in Somali vocab. Hilib OR cad.
What’s the Somali for meat? Hilib OR cad.

Somali

for

meat

: hilib OR cad.

Posted on

Moves in Somali is socodsiin OR dhaqaajin.

In Somali how do you say moves? Socodsiin OR dhaqaajin.
Q: What’s moves in Somali? A: socodsiin OR dhaqaajin.
How to say moves in Somali. Socodsiin OR dhaqaajin.
Say moves in Somali. Socodsiin OR dhaqaajin.
The Somali word for moves is socodsiin OR dhaqaajin.
How do you say moves in Somali? Socodsiin OR dhaqaajin.
Moves in Somali vocabulary. Socodsiin OR dhaqaajin.
Moves, Somali translation: socodsiin OR dhaqaajin.
Moves in Somali: socodsiin OR dhaqaajin.
What is the Somali word for moves? Socodsiin OR dhaqaajin.
What’s the Somali word for moves? It’s socodsiin OR dhaqaajin.
Moves in Somali translation. Socodsiin OR dhaqaajin.
The Somali translation of moves is socodsiin OR dhaqaajin.
Somali word for moves: socodsiin OR dhaqaajin.
Translation of moves in Somali: socodsiin OR dhaqaajin.
Moves in Somali is socodsiin OR dhaqaajin.
In Somali translation of moves. Socodsiin OR dhaqaajin.
Moves in Somali vocab. Socodsiin OR dhaqaajin.
What’s the Somali for moves? Socodsiin OR dhaqaajin.

Somali

for

moves

: socodsiin OR dhaqaajin.

Posted on

Mate in Somali is saaxiib OR rafiiq.

In Somali how do you say mate? Saaxiib OR rafiiq.
Q: What’s mate in Somali? A: saaxiib OR rafiiq.
How to say mate in Somali. Saaxiib OR rafiiq.
Say mate in Somali. Saaxiib OR rafiiq.
The Somali word for mate is saaxiib OR rafiiq.
How do you say mate in Somali? Saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali vocabulary. Saaxiib OR rafiiq.
Mate, Somali translation: saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali: saaxiib OR rafiiq.
What is the Somali word for mate? Saaxiib OR rafiiq.
What’s the Somali word for mate? It’s saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali translation. Saaxiib OR rafiiq.
The Somali translation of mate is saaxiib OR rafiiq.
Somali word for mate: saaxiib OR rafiiq.
Translation of mate in Somali: saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali is saaxiib OR rafiiq.
In Somali translation of mate. Saaxiib OR rafiiq.
Mate in Somali vocab. Saaxiib OR rafiiq.
What’s the Somali for mate? Saaxiib OR rafiiq.

Somali

for

mate

: saaxiib OR rafiiq.

Posted on

Memo in Somali is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.

In Somali how do you say memo? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Q: What’s memo in Somali? A: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
How to say memo in Somali. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Say memo in Somali. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
The Somali word for memo is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
How do you say memo in Somali? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali vocabulary. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo, Somali translation: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
What is the Somali word for memo? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
What’s the Somali word for memo? It’s qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali translation. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
The Somali translation of memo is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Somali word for memo: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Translation of memo in Somali: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali is qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
In Somali translation of memo. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
Memo in Somali vocab. Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.
What’s the Somali for memo? Qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.

Somali

for

memo

: qoraal rasmi ah oo ay isu diraan dad wada shaqeeya OR xusuus qorid.