Posted on

Motor in Somali is matoor.

In Somali how do you say motor? Matoor.
Q: What’s motor in Somali? A: matoor.
How to say motor in Somali. Matoor.
Say motor in Somali. Matoor.
The Somali word for motor is matoor.
How do you say motor in Somali? Matoor.
Motor in Somali vocabulary. Matoor.
Motor, Somali translation: matoor.
Motor in Somali: matoor.
What is the Somali word for motor? Matoor.
What’s the Somali word for motor? It’s matoor.
Motor in Somali translation. Matoor.
The Somali translation of motor is matoor.
Somali word for motor: matoor.
Translation of motor in Somali: matoor.
Motor in Somali is matoor.
In Somali translation of motor. Matoor.
Motor in Somali vocab. Matoor.
What’s the Somali for motor? Matoor.

Somali

for

motor

: matoor.

Posted on

Mix in Somali is isku darid OR isku qasid.

In Somali how do you say mix? Isku darid OR isku qasid.
Q: What’s mix in Somali? A: isku darid OR isku qasid.
How to say mix in Somali. Isku darid OR isku qasid.
Say mix in Somali. Isku darid OR isku qasid.
The Somali word for mix is isku darid OR isku qasid.
How do you say mix in Somali? Isku darid OR isku qasid.
Mix in Somali vocabulary. Isku darid OR isku qasid.
Mix, Somali translation: isku darid OR isku qasid.
Mix in Somali: isku darid OR isku qasid.
What is the Somali word for mix? Isku darid OR isku qasid.
What’s the Somali word for mix? It’s isku darid OR isku qasid.
Mix in Somali translation. Isku darid OR isku qasid.
The Somali translation of mix is isku darid OR isku qasid.
Somali word for mix: isku darid OR isku qasid.
Translation of mix in Somali: isku darid OR isku qasid.
Mix in Somali is isku darid OR isku qasid.
In Somali translation of mix. Isku darid OR isku qasid.
Mix in Somali vocab. Isku darid OR isku qasid.
What’s the Somali for mix? Isku darid OR isku qasid.

Somali

for

mix

: isku darid OR isku qasid.

Posted on

Mouse in Somali is jiir OR dooli.

In Somali how do you say mouse? Jiir OR dooli.
Q: What’s mouse in Somali? A: jiir OR dooli.
How to say mouse in Somali. Jiir OR dooli.
Say mouse in Somali. Jiir OR dooli.
The Somali word for mouse is jiir OR dooli.
How do you say mouse in Somali? Jiir OR dooli.
Mouse in Somali vocabulary. Jiir OR dooli.
Mouse, Somali translation: jiir OR dooli.
Mouse in Somali: jiir OR dooli.
What is the Somali word for mouse? Jiir OR dooli.
What’s the Somali word for mouse? It’s jiir OR dooli.
Mouse in Somali translation. Jiir OR dooli.
The Somali translation of mouse is jiir OR dooli.
Somali word for mouse: jiir OR dooli.
Translation of mouse in Somali: jiir OR dooli.
Mouse in Somali is jiir OR dooli.
In Somali translation of mouse. Jiir OR dooli.
Mouse in Somali vocab. Jiir OR dooli.
What’s the Somali for mouse? Jiir OR dooli.

Somali

for

mouse

: jiir OR dooli.

Posted on

Machine in Somali is mashiin OR matoor.

In Somali how do you say machine? Mashiin OR matoor.
Q: What’s machine in Somali? A: mashiin OR matoor.
How to say machine in Somali. Mashiin OR matoor.
Say machine in Somali. Mashiin OR matoor.
The Somali word for machine is mashiin OR matoor.
How do you say machine in Somali? Mashiin OR matoor.
Machine in Somali vocabulary. Mashiin OR matoor.
Machine, Somali translation: mashiin OR matoor.
Machine in Somali: mashiin OR matoor.
What is the Somali word for machine? Mashiin OR matoor.
What’s the Somali word for machine? It’s mashiin OR matoor.
Machine in Somali translation. Mashiin OR matoor.
The Somali translation of machine is mashiin OR matoor.
Somali word for machine: mashiin OR matoor.
Translation of machine in Somali: mashiin OR matoor.
Machine in Somali is mashiin OR matoor.
In Somali translation of machine. Mashiin OR matoor.
Machine in Somali vocab. Mashiin OR matoor.
What’s the Somali for machine? Mashiin OR matoor.

Somali

for

machine

: mashiin OR matoor.

Posted on

Mixed in Somali is isku qasan OR isku jira.

In Somali how do you say mixed? Isku qasan OR isku jira.
Q: What’s mixed in Somali? A: isku qasan OR isku jira.
How to say mixed in Somali. Isku qasan OR isku jira.
Say mixed in Somali. Isku qasan OR isku jira.
The Somali word for mixed is isku qasan OR isku jira.
How do you say mixed in Somali? Isku qasan OR isku jira.
Mixed in Somali vocabulary. Isku qasan OR isku jira.
Mixed, Somali translation: isku qasan OR isku jira.
Mixed in Somali: isku qasan OR isku jira.
What is the Somali word for mixed? Isku qasan OR isku jira.
What’s the Somali word for mixed? It’s isku qasan OR isku jira.
Mixed in Somali translation. Isku qasan OR isku jira.
The Somali translation of mixed is isku qasan OR isku jira.
Somali word for mixed: isku qasan OR isku jira.
Translation of mixed in Somali: isku qasan OR isku jira.
Mixed in Somali is isku qasan OR isku jira.
In Somali translation of mixed. Isku qasan OR isku jira.
Mixed in Somali vocab. Isku qasan OR isku jira.
What’s the Somali for mixed? Isku qasan OR isku jira.

Somali

for

mixed

: isku qasan OR isku jira.

Posted on

Monuments in Somali is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.

In Somali how do you say monuments? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Q: What’s monuments in Somali? A: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
How to say monuments in Somali. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Say monuments in Somali. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
The Somali word for monuments is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
How do you say monuments in Somali? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali vocabulary. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments, Somali translation: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
What is the Somali word for monuments? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
What’s the Somali word for monuments? It’s taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali translation. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
The Somali translation of monuments is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Somali word for monuments: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Translation of monuments in Somali: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali is taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
In Somali translation of monuments. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
Monuments in Somali vocab. Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.
What’s the Somali for monuments? Taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.

Somali

for

monuments

: taalooyin OR dhismayaal taariikhi ah.

Posted on

Maritime in Somali is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.

In Somali how do you say maritime? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Q: What’s maritime in Somali? A: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
How to say maritime in Somali. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Say maritime in Somali. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
The Somali word for maritime is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
How do you say maritime in Somali? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali vocabulary. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime, Somali translation: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
What is the Somali word for maritime? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
What’s the Somali word for maritime? It’s waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali translation. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
The Somali translation of maritime is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Somali word for maritime: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Translation of maritime in Somali: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali is waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
In Somali translation of maritime. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
Maritime in Somali vocab. Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.
What’s the Somali for maritime? Waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.

Somali

for

maritime

: waxyaalaha badda ka dhaca OR ku noolaanshe baddda agteeda.

Posted on

Monster in Somali is cirfiid OR qof cabsi leh.

In Somali how do you say monster? Cirfiid OR qof cabsi leh.
Q: What’s monster in Somali? A: cirfiid OR qof cabsi leh.
How to say monster in Somali. Cirfiid OR qof cabsi leh.
Say monster in Somali. Cirfiid OR qof cabsi leh.
The Somali word for monster is cirfiid OR qof cabsi leh.
How do you say monster in Somali? Cirfiid OR qof cabsi leh.
Monster in Somali vocabulary. Cirfiid OR qof cabsi leh.
Monster, Somali translation: cirfiid OR qof cabsi leh.
Monster in Somali: cirfiid OR qof cabsi leh.
What is the Somali word for monster? Cirfiid OR qof cabsi leh.
What’s the Somali word for monster? It’s cirfiid OR qof cabsi leh.
Monster in Somali translation. Cirfiid OR qof cabsi leh.
The Somali translation of monster is cirfiid OR qof cabsi leh.
Somali word for monster: cirfiid OR qof cabsi leh.
Translation of monster in Somali: cirfiid OR qof cabsi leh.
Monster in Somali is cirfiid OR qof cabsi leh.
In Somali translation of monster. Cirfiid OR qof cabsi leh.
Monster in Somali vocab. Cirfiid OR qof cabsi leh.
What’s the Somali for monster? Cirfiid OR qof cabsi leh.

Somali

for

monster

: cirfiid OR qof cabsi leh.

Posted on

Makers in Somali is dad OR ama shirkado wax soo saara.

In Somali how do you say makers? Dad OR ama shirkado wax soo saara.
Q: What’s makers in Somali? A: dad OR ama shirkado wax soo saara.
How to say makers in Somali. Dad OR ama shirkado wax soo saara.
Say makers in Somali. Dad OR ama shirkado wax soo saara.
The Somali word for makers is dad OR ama shirkado wax soo saara.
How do you say makers in Somali? Dad OR ama shirkado wax soo saara.
Makers in Somali vocabulary. Dad OR ama shirkado wax soo saara.
Makers, Somali translation: dad OR ama shirkado wax soo saara.
Makers in Somali: dad OR ama shirkado wax soo saara.
What is the Somali word for makers? Dad OR ama shirkado wax soo saara.
What’s the Somali word for makers? It’s dad OR ama shirkado wax soo saara.
Makers in Somali translation. Dad OR ama shirkado wax soo saara.
The Somali translation of makers is dad OR ama shirkado wax soo saara.
Somali word for makers: dad OR ama shirkado wax soo saara.
Translation of makers in Somali: dad OR ama shirkado wax soo saara.
Makers in Somali is dad OR ama shirkado wax soo saara.
In Somali translation of makers. Dad OR ama shirkado wax soo saara.
Makers in Somali vocab. Dad OR ama shirkado wax soo saara.
What’s the Somali for makers? Dad OR ama shirkado wax soo saara.

Somali

for

makers

: dad OR ama shirkado wax soo saara.

Posted on

Marine in Somali is ee badda OR askari ciidanka badda ah.

In Somali how do you say marine? Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Q: What’s marine in Somali? A: ee badda OR askari ciidanka badda ah.
How to say marine in Somali. Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Say marine in Somali. Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
The Somali word for marine is ee badda OR askari ciidanka badda ah.
How do you say marine in Somali? Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Marine in Somali vocabulary. Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Marine, Somali translation: ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Marine in Somali: ee badda OR askari ciidanka badda ah.
What is the Somali word for marine? Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
What’s the Somali word for marine? It’s ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Marine in Somali translation. Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
The Somali translation of marine is ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Somali word for marine: ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Translation of marine in Somali: ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Marine in Somali is ee badda OR askari ciidanka badda ah.
In Somali translation of marine. Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
Marine in Somali vocab. Ee badda OR askari ciidanka badda ah.
What’s the Somali for marine? Ee badda OR askari ciidanka badda ah.

Somali

for

marine

: ee badda OR askari ciidanka badda ah.