Posted on

Making in Somali is samayn OR yeelid.

In Somali how do you say making? Samayn OR yeelid.
Q: What’s making in Somali? A: samayn OR yeelid.
How to say making in Somali. Samayn OR yeelid.
Say making in Somali. Samayn OR yeelid.
The Somali word for making is samayn OR yeelid.
How do you say making in Somali? Samayn OR yeelid.
Making in Somali vocabulary. Samayn OR yeelid.
Making, Somali translation: samayn OR yeelid.
Making in Somali: samayn OR yeelid.
What is the Somali word for making? Samayn OR yeelid.
What’s the Somali word for making? It’s samayn OR yeelid.
Making in Somali translation. Samayn OR yeelid.
The Somali translation of making is samayn OR yeelid.
Somali word for making: samayn OR yeelid.
Translation of making in Somali: samayn OR yeelid.
Making in Somali is samayn OR yeelid.
In Somali translation of making. Samayn OR yeelid.
Making in Somali vocab. Samayn OR yeelid.
What’s the Somali for making? Samayn OR yeelid.

Somali

for

making

: samayn OR yeelid.

Posted on

Major in Somali is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

In Somali how do you say major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Q: What’s major in Somali? A: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
How to say major in Somali. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Say major in Somali. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
The Somali word for major is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
How do you say major in Somali? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali vocabulary. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major, Somali translation: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What is the Somali word for major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali word for major? It’s weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali translation. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
The Somali translation of major is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Somali word for major: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Translation of major in Somali: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
In Somali translation of major. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali vocab. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali for major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

Somali

for

major

: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

Posted on

Moment in Somali is hada OR daqiiqad.

In Somali how do you say moment? Hada OR daqiiqad.
Q: What’s moment in Somali? A: hada OR daqiiqad.
How to say moment in Somali. Hada OR daqiiqad.
Say moment in Somali. Hada OR daqiiqad.
The Somali word for moment is hada OR daqiiqad.
How do you say moment in Somali? Hada OR daqiiqad.
Moment in Somali vocabulary. Hada OR daqiiqad.
Moment, Somali translation: hada OR daqiiqad.
Moment in Somali: hada OR daqiiqad.
What is the Somali word for moment? Hada OR daqiiqad.
What’s the Somali word for moment? It’s hada OR daqiiqad.
Moment in Somali translation. Hada OR daqiiqad.
The Somali translation of moment is hada OR daqiiqad.
Somali word for moment: hada OR daqiiqad.
Translation of moment in Somali: hada OR daqiiqad.
Moment in Somali is hada OR daqiiqad.
In Somali translation of moment. Hada OR daqiiqad.
Moment in Somali vocab. Hada OR daqiiqad.
What’s the Somali for moment? Hada OR daqiiqad.

Somali

for

moment

: hada OR daqiiqad.

Posted on

Murder in Somali is dil OR.

In Somali how do you say murder? Dil OR.
Q: What’s murder in Somali? A: dil OR.
How to say murder in Somali. Dil OR.
Say murder in Somali. Dil OR.
The Somali word for murder is dil OR.
How do you say murder in Somali? Dil OR.
Murder in Somali vocabulary. Dil OR.
Murder, Somali translation: dil OR.
Murder in Somali: dil OR.
What is the Somali word for murder? Dil OR.
What’s the Somali word for murder? It’s dil OR.
Murder in Somali translation. Dil OR.
The Somali translation of murder is dil OR.
Somali word for murder: dil OR.
Translation of murder in Somali: dil OR.
Murder in Somali is dil OR.
In Somali translation of murder. Dil OR.
Murder in Somali vocab. Dil OR.
What’s the Somali for murder? Dil OR.

Somali

for

murder

: dil OR.

Posted on

Must in Somali is waxaa waajib ah OR waa in.

In Somali how do you say must? Waxaa waajib ah OR waa in.
Q: What’s must in Somali? A: waxaa waajib ah OR waa in.
How to say must in Somali. Waxaa waajib ah OR waa in.
Say must in Somali. Waxaa waajib ah OR waa in.
The Somali word for must is waxaa waajib ah OR waa in.
How do you say must in Somali? Waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali vocabulary. Waxaa waajib ah OR waa in.
Must, Somali translation: waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali: waxaa waajib ah OR waa in.
What is the Somali word for must? Waxaa waajib ah OR waa in.
What’s the Somali word for must? It’s waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali translation. Waxaa waajib ah OR waa in.
The Somali translation of must is waxaa waajib ah OR waa in.
Somali word for must: waxaa waajib ah OR waa in.
Translation of must in Somali: waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali is waxaa waajib ah OR waa in.
In Somali translation of must. Waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali vocab. Waxaa waajib ah OR waa in.
What’s the Somali for must? Waxaa waajib ah OR waa in.

Somali

for

must

: waxaa waajib ah OR waa in.

Posted on

Mailing in Somali is boosto OR boosto ku dirid.

In Somali how do you say mailing? Boosto OR boosto ku dirid.
Q: What’s mailing in Somali? A: boosto OR boosto ku dirid.
How to say mailing in Somali. Boosto OR boosto ku dirid.
Say mailing in Somali. Boosto OR boosto ku dirid.
The Somali word for mailing is boosto OR boosto ku dirid.
How do you say mailing in Somali? Boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali vocabulary. Boosto OR boosto ku dirid.
Mailing, Somali translation: boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali: boosto OR boosto ku dirid.
What is the Somali word for mailing? Boosto OR boosto ku dirid.
What’s the Somali word for mailing? It’s boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali translation. Boosto OR boosto ku dirid.
The Somali translation of mailing is boosto OR boosto ku dirid.
Somali word for mailing: boosto OR boosto ku dirid.
Translation of mailing in Somali: boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali is boosto OR boosto ku dirid.
In Somali translation of mailing. Boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali vocab. Boosto OR boosto ku dirid.
What’s the Somali for mailing? Boosto OR boosto ku dirid.

Somali

for

mailing

: boosto OR boosto ku dirid.

Posted on

Much in Somali is qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.

In Somali how do you say much? Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Q: What’s much in Somali? A: qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
How to say much in Somali. Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Say much in Somali. Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
The Somali word for much is qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
How do you say much in Somali? Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Much in Somali vocabulary. Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Much, Somali translation: qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Much in Somali: qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
What is the Somali word for much? Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
What’s the Somali word for much? It’s qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Much in Somali translation. Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
The Somali translation of much is qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Somali word for much: qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Translation of much in Somali: qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Much in Somali is qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
In Somali translation of much. Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
Much in Somali vocab. Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.
What’s the Somali for much? Qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.

Somali

for

much

: qiyaastii OR ugu dhawaan OR badan.

Posted on

Mail in Somali is boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.

In Somali how do you say mail? Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Q: What’s mail in Somali? A: boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
How to say mail in Somali. Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Say mail in Somali. Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
The Somali word for mail is boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
How do you say mail in Somali? Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Mail in Somali vocabulary. Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Mail, Somali translation: boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Mail in Somali: boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
What is the Somali word for mail? Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
What’s the Somali word for mail? It’s boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Mail in Somali translation. Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
The Somali translation of mail is boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Somali word for mail: boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Translation of mail in Somali: boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Mail in Somali is boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
In Somali translation of mail. Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
Mail in Somali vocab. Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.
What’s the Somali for mail? Boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.

Somali

for

mail

: boosto ku dir OR boostee OR mayl-garee.

Posted on

How do you say Methodists in Somali? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Methodists, Somali translation: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Q: What’s Methodists in Somali? A: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What is the Somali word for Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What’s the Somali word for Methodists? It’s xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali translation. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
How do you say Methodists in Somali? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali vocabulary. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
In Somali how do you say Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Translation of Methodists in Somali: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
In Somali translation of Methodists. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali vocab. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
The Somali word for Methodists is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
How to say Methodists in Somali. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Say Methodists in Somali. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
The Somali translation of Methodists is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Somali word for Methodists: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What’s the Somali for Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Somali

for

Methodists

: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Posted on

How do you say manufacturing in Somali? Wax soo saar.

manufacturing, Somali translation: wax soo saar.
Q: What’s manufacturing in Somali? A: wax soo saar.
What is the Somali word for manufacturing? Wax soo saar.
What’s the Somali word for manufacturing? It’s wax soo saar.
Manufacturing in Somali translation. Wax soo saar.
How do you say manufacturing in Somali? Wax soo saar.
Manufacturing in Somali vocabulary. Wax soo saar.
Manufacturing in Somali: wax soo saar.
In Somali how do you say manufacturing? Wax soo saar.
Translation of manufacturing in Somali: wax soo saar.
Manufacturing in Somali is wax soo saar.
In Somali translation of manufacturing. Wax soo saar.
Manufacturing in Somali vocab. Wax soo saar.
The Somali word for manufacturing is wax soo saar.
How to say manufacturing in Somali. Wax soo saar.
Say manufacturing in Somali. Wax soo saar.
The Somali translation of manufacturing is wax soo saar.
Somali word for manufacturing: wax soo saar.
What’s the Somali for manufacturing? Wax soo saar.

Somali

for

manufacturing

: wax soo saar.