Posted on

Mini in Somali is aad u yar OR gaaban.

In Somali how do you say mini? Aad u yar OR gaaban.
Q: What’s mini in Somali? A: aad u yar OR gaaban.
How to say mini in Somali. Aad u yar OR gaaban.
Say mini in Somali. Aad u yar OR gaaban.
The Somali word for mini is aad u yar OR gaaban.
How do you say mini in Somali? Aad u yar OR gaaban.
Mini in Somali vocabulary. Aad u yar OR gaaban.
Mini, Somali translation: aad u yar OR gaaban.
Mini in Somali: aad u yar OR gaaban.
What is the Somali word for mini? Aad u yar OR gaaban.
What’s the Somali word for mini? It’s aad u yar OR gaaban.
Mini in Somali translation. Aad u yar OR gaaban.
The Somali translation of mini is aad u yar OR gaaban.
Somali word for mini: aad u yar OR gaaban.
Translation of mini in Somali: aad u yar OR gaaban.
Mini in Somali is aad u yar OR gaaban.
In Somali translation of mini. Aad u yar OR gaaban.
Mini in Somali vocab. Aad u yar OR gaaban.
What’s the Somali for mini? Aad u yar OR gaaban.

Somali

for

mini

: aad u yar OR gaaban.

Posted on

Manic in Somali is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.

In Somali how do you say manic? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Q: What’s manic in Somali? A: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
How to say manic in Somali. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Say manic in Somali. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
The Somali word for manic is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
How do you say manic in Somali? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali vocabulary. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic, Somali translation: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
What is the Somali word for manic? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
What’s the Somali word for manic? It’s sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali translation. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
The Somali translation of manic is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Somali word for manic: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Translation of manic in Somali: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali is sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
In Somali translation of manic. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
Manic in Somali vocab. Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.
What’s the Somali for manic? Sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.

Somali

for

manic

: sidii wax falan ah OR waalida la xidhiidha.

Posted on

Main in Somali is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.

In Somali how do you say main? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Q: What’s main in Somali? A: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
How to say main in Somali. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Say main in Somali. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
The Somali word for main is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
How do you say main in Somali? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali vocabulary. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main, Somali translation: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
What is the Somali word for main? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali word for main? It’s aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali translation. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
The Somali translation of main is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Somali word for main: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Translation of main in Somali: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali is aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
In Somali translation of main. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
Main in Somali vocab. Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali for main? Aasaasi ah OR ugu muhiimsan.

Somali

for

main

: aasaasi ah OR ugu muhiimsan.

Posted on

Musical in Somali is muusikeed OR muusigeed.

In Somali how do you say musical? Muusikeed OR muusigeed.
Q: What’s musical in Somali? A: muusikeed OR muusigeed.
How to say musical in Somali. Muusikeed OR muusigeed.
Say musical in Somali. Muusikeed OR muusigeed.
The Somali word for musical is muusikeed OR muusigeed.
How do you say musical in Somali? Muusikeed OR muusigeed.
Musical in Somali vocabulary. Muusikeed OR muusigeed.
Musical, Somali translation: muusikeed OR muusigeed.
Musical in Somali: muusikeed OR muusigeed.
What is the Somali word for musical? Muusikeed OR muusigeed.
What’s the Somali word for musical? It’s muusikeed OR muusigeed.
Musical in Somali translation. Muusikeed OR muusigeed.
The Somali translation of musical is muusikeed OR muusigeed.
Somali word for musical: muusikeed OR muusigeed.
Translation of musical in Somali: muusikeed OR muusigeed.
Musical in Somali is muusikeed OR muusigeed.
In Somali translation of musical. Muusikeed OR muusigeed.
Musical in Somali vocab. Muusikeed OR muusigeed.
What’s the Somali for musical? Muusikeed OR muusigeed.

Somali

for

musical

: muusikeed OR muusigeed.

Posted on

Making in Somali is samayn OR yeelid.

In Somali how do you say making? Samayn OR yeelid.
Q: What’s making in Somali? A: samayn OR yeelid.
How to say making in Somali. Samayn OR yeelid.
Say making in Somali. Samayn OR yeelid.
The Somali word for making is samayn OR yeelid.
How do you say making in Somali? Samayn OR yeelid.
Making in Somali vocabulary. Samayn OR yeelid.
Making, Somali translation: samayn OR yeelid.
Making in Somali: samayn OR yeelid.
What is the Somali word for making? Samayn OR yeelid.
What’s the Somali word for making? It’s samayn OR yeelid.
Making in Somali translation. Samayn OR yeelid.
The Somali translation of making is samayn OR yeelid.
Somali word for making: samayn OR yeelid.
Translation of making in Somali: samayn OR yeelid.
Making in Somali is samayn OR yeelid.
In Somali translation of making. Samayn OR yeelid.
Making in Somali vocab. Samayn OR yeelid.
What’s the Somali for making? Samayn OR yeelid.

Somali

for

making

: samayn OR yeelid.

Posted on

Major in Somali is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

In Somali how do you say major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Q: What’s major in Somali? A: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
How to say major in Somali. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Say major in Somali. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
The Somali word for major is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
How do you say major in Somali? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali vocabulary. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major, Somali translation: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What is the Somali word for major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali word for major? It’s weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali translation. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
The Somali translation of major is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Somali word for major: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Translation of major in Somali: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali is weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
In Somali translation of major. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
Major in Somali vocab. Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.
What’s the Somali for major? Weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

Somali

for

major

: weyn OR gaashaanle OR ugu muhiimsan.

Posted on

Moment in Somali is hada OR daqiiqad.

In Somali how do you say moment? Hada OR daqiiqad.
Q: What’s moment in Somali? A: hada OR daqiiqad.
How to say moment in Somali. Hada OR daqiiqad.
Say moment in Somali. Hada OR daqiiqad.
The Somali word for moment is hada OR daqiiqad.
How do you say moment in Somali? Hada OR daqiiqad.
Moment in Somali vocabulary. Hada OR daqiiqad.
Moment, Somali translation: hada OR daqiiqad.
Moment in Somali: hada OR daqiiqad.
What is the Somali word for moment? Hada OR daqiiqad.
What’s the Somali word for moment? It’s hada OR daqiiqad.
Moment in Somali translation. Hada OR daqiiqad.
The Somali translation of moment is hada OR daqiiqad.
Somali word for moment: hada OR daqiiqad.
Translation of moment in Somali: hada OR daqiiqad.
Moment in Somali is hada OR daqiiqad.
In Somali translation of moment. Hada OR daqiiqad.
Moment in Somali vocab. Hada OR daqiiqad.
What’s the Somali for moment? Hada OR daqiiqad.

Somali

for

moment

: hada OR daqiiqad.

Posted on

Murder in Somali is dil OR.

In Somali how do you say murder? Dil OR.
Q: What’s murder in Somali? A: dil OR.
How to say murder in Somali. Dil OR.
Say murder in Somali. Dil OR.
The Somali word for murder is dil OR.
How do you say murder in Somali? Dil OR.
Murder in Somali vocabulary. Dil OR.
Murder, Somali translation: dil OR.
Murder in Somali: dil OR.
What is the Somali word for murder? Dil OR.
What’s the Somali word for murder? It’s dil OR.
Murder in Somali translation. Dil OR.
The Somali translation of murder is dil OR.
Somali word for murder: dil OR.
Translation of murder in Somali: dil OR.
Murder in Somali is dil OR.
In Somali translation of murder. Dil OR.
Murder in Somali vocab. Dil OR.
What’s the Somali for murder? Dil OR.

Somali

for

murder

: dil OR.

Posted on

Must in Somali is waxaa waajib ah OR waa in.

In Somali how do you say must? Waxaa waajib ah OR waa in.
Q: What’s must in Somali? A: waxaa waajib ah OR waa in.
How to say must in Somali. Waxaa waajib ah OR waa in.
Say must in Somali. Waxaa waajib ah OR waa in.
The Somali word for must is waxaa waajib ah OR waa in.
How do you say must in Somali? Waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali vocabulary. Waxaa waajib ah OR waa in.
Must, Somali translation: waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali: waxaa waajib ah OR waa in.
What is the Somali word for must? Waxaa waajib ah OR waa in.
What’s the Somali word for must? It’s waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali translation. Waxaa waajib ah OR waa in.
The Somali translation of must is waxaa waajib ah OR waa in.
Somali word for must: waxaa waajib ah OR waa in.
Translation of must in Somali: waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali is waxaa waajib ah OR waa in.
In Somali translation of must. Waxaa waajib ah OR waa in.
Must in Somali vocab. Waxaa waajib ah OR waa in.
What’s the Somali for must? Waxaa waajib ah OR waa in.

Somali

for

must

: waxaa waajib ah OR waa in.

Posted on

Mailing in Somali is boosto OR boosto ku dirid.

In Somali how do you say mailing? Boosto OR boosto ku dirid.
Q: What’s mailing in Somali? A: boosto OR boosto ku dirid.
How to say mailing in Somali. Boosto OR boosto ku dirid.
Say mailing in Somali. Boosto OR boosto ku dirid.
The Somali word for mailing is boosto OR boosto ku dirid.
How do you say mailing in Somali? Boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali vocabulary. Boosto OR boosto ku dirid.
Mailing, Somali translation: boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali: boosto OR boosto ku dirid.
What is the Somali word for mailing? Boosto OR boosto ku dirid.
What’s the Somali word for mailing? It’s boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali translation. Boosto OR boosto ku dirid.
The Somali translation of mailing is boosto OR boosto ku dirid.
Somali word for mailing: boosto OR boosto ku dirid.
Translation of mailing in Somali: boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali is boosto OR boosto ku dirid.
In Somali translation of mailing. Boosto OR boosto ku dirid.
Mailing in Somali vocab. Boosto OR boosto ku dirid.
What’s the Somali for mailing? Boosto OR boosto ku dirid.

Somali

for

mailing

: boosto OR boosto ku dirid.