Posted on

Located in Somali is ku oolid OR dagid.

In Somali how do you say located? Ku oolid OR dagid.
Q: What’s located in Somali? A: ku oolid OR dagid.
How to say located in Somali. Ku oolid OR dagid.
Say located in Somali. Ku oolid OR dagid.
The Somali word for located is ku oolid OR dagid.
How do you say located in Somali? Ku oolid OR dagid.
Located in Somali vocabulary. Ku oolid OR dagid.
Located, Somali translation: ku oolid OR dagid.
Located in Somali: ku oolid OR dagid.
What is the Somali word for located? Ku oolid OR dagid.
What’s the Somali word for located? It’s ku oolid OR dagid.
Located in Somali translation. Ku oolid OR dagid.
The Somali translation of located is ku oolid OR dagid.
Somali word for located: ku oolid OR dagid.
Translation of located in Somali: ku oolid OR dagid.
Located in Somali is ku oolid OR dagid.
In Somali translation of located. Ku oolid OR dagid.
Located in Somali vocab. Ku oolid OR dagid.
What’s the Somali for located? Ku oolid OR dagid.

Somali

for

located

: ku oolid OR dagid.

Posted on

Literary in Somali is la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.

In Somali how do you say literary? La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Q: What’s literary in Somali? A: la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
How to say literary in Somali. La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Say literary in Somali. La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
The Somali word for literary is la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
How do you say literary in Somali? La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Literary in Somali vocabulary. La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Literary, Somali translation: la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Literary in Somali: la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
What is the Somali word for literary? La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
What’s the Somali word for literary? It’s la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Literary in Somali translation. La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
The Somali translation of literary is la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Somali word for literary: la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Translation of literary in Somali: la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Literary in Somali is la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
In Somali translation of literary. La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
Literary in Somali vocab. La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.
What’s the Somali for literary? La xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.

Somali

for

literary

: la xidhiidha suugaanta ama wax-qorrista.

Posted on

Laugh in Somali is qoslid OR qosol.

In Somali how do you say laugh? Qoslid OR qosol.
Q: What’s laugh in Somali? A: qoslid OR qosol.
How to say laugh in Somali. Qoslid OR qosol.
Say laugh in Somali. Qoslid OR qosol.
The Somali word for laugh is qoslid OR qosol.
How do you say laugh in Somali? Qoslid OR qosol.
Laugh in Somali vocabulary. Qoslid OR qosol.
Laugh, Somali translation: qoslid OR qosol.
Laugh in Somali: qoslid OR qosol.
What is the Somali word for laugh? Qoslid OR qosol.
What’s the Somali word for laugh? It’s qoslid OR qosol.
Laugh in Somali translation. Qoslid OR qosol.
The Somali translation of laugh is qoslid OR qosol.
Somali word for laugh: qoslid OR qosol.
Translation of laugh in Somali: qoslid OR qosol.
Laugh in Somali is qoslid OR qosol.
In Somali translation of laugh. Qoslid OR qosol.
Laugh in Somali vocab. Qoslid OR qosol.
What’s the Somali for laugh? Qoslid OR qosol.

Somali

for

laugh

: qoslid OR qosol.

Posted on

Lunch in Somali is qado OR qadayn.

In Somali how do you say lunch? Qado OR qadayn.
Q: What’s lunch in Somali? A: qado OR qadayn.
How to say lunch in Somali. Qado OR qadayn.
Say lunch in Somali. Qado OR qadayn.
The Somali word for lunch is qado OR qadayn.
How do you say lunch in Somali? Qado OR qadayn.
Lunch in Somali vocabulary. Qado OR qadayn.
Lunch, Somali translation: qado OR qadayn.
Lunch in Somali: qado OR qadayn.
What is the Somali word for lunch? Qado OR qadayn.
What’s the Somali word for lunch? It’s qado OR qadayn.
Lunch in Somali translation. Qado OR qadayn.
The Somali translation of lunch is qado OR qadayn.
Somali word for lunch: qado OR qadayn.
Translation of lunch in Somali: qado OR qadayn.
Lunch in Somali is qado OR qadayn.
In Somali translation of lunch. Qado OR qadayn.
Lunch in Somali vocab. Qado OR qadayn.
What’s the Somali for lunch? Qado OR qadayn.

Somali

for

lunch

: qado OR qadayn.

Posted on

Loves in Somali is jecel OR jacayl u hayn.

In Somali how do you say loves? Jecel OR jacayl u hayn.
Q: What’s loves in Somali? A: jecel OR jacayl u hayn.
How to say loves in Somali. Jecel OR jacayl u hayn.
Say loves in Somali. Jecel OR jacayl u hayn.
The Somali word for loves is jecel OR jacayl u hayn.
How do you say loves in Somali? Jecel OR jacayl u hayn.
Loves in Somali vocabulary. Jecel OR jacayl u hayn.
Loves, Somali translation: jecel OR jacayl u hayn.
Loves in Somali: jecel OR jacayl u hayn.
What is the Somali word for loves? Jecel OR jacayl u hayn.
What’s the Somali word for loves? It’s jecel OR jacayl u hayn.
Loves in Somali translation. Jecel OR jacayl u hayn.
The Somali translation of loves is jecel OR jacayl u hayn.
Somali word for loves: jecel OR jacayl u hayn.
Translation of loves in Somali: jecel OR jacayl u hayn.
Loves in Somali is jecel OR jacayl u hayn.
In Somali translation of loves. Jecel OR jacayl u hayn.
Loves in Somali vocab. Jecel OR jacayl u hayn.
What’s the Somali for loves? Jecel OR jacayl u hayn.

Somali

for

loves

: jecel OR jacayl u hayn.

Posted on

Lime in Somali is nuurad OR liimo dhanaan.

In Somali how do you say lime? Nuurad OR liimo dhanaan.
Q: What’s lime in Somali? A: nuurad OR liimo dhanaan.
How to say lime in Somali. Nuurad OR liimo dhanaan.
Say lime in Somali. Nuurad OR liimo dhanaan.
The Somali word for lime is nuurad OR liimo dhanaan.
How do you say lime in Somali? Nuurad OR liimo dhanaan.
Lime in Somali vocabulary. Nuurad OR liimo dhanaan.
Lime, Somali translation: nuurad OR liimo dhanaan.
Lime in Somali: nuurad OR liimo dhanaan.
What is the Somali word for lime? Nuurad OR liimo dhanaan.
What’s the Somali word for lime? It’s nuurad OR liimo dhanaan.
Lime in Somali translation. Nuurad OR liimo dhanaan.
The Somali translation of lime is nuurad OR liimo dhanaan.
Somali word for lime: nuurad OR liimo dhanaan.
Translation of lime in Somali: nuurad OR liimo dhanaan.
Lime in Somali is nuurad OR liimo dhanaan.
In Somali translation of lime. Nuurad OR liimo dhanaan.
Lime in Somali vocab. Nuurad OR liimo dhanaan.
What’s the Somali for lime? Nuurad OR liimo dhanaan.

Somali

for

lime

: nuurad OR liimo dhanaan.

Posted on

Limit in Somali is xad OR xadayn.

In Somali how do you say limit? Xad OR xadayn.
Q: What’s limit in Somali? A: xad OR xadayn.
How to say limit in Somali. Xad OR xadayn.
Say limit in Somali. Xad OR xadayn.
The Somali word for limit is xad OR xadayn.
How do you say limit in Somali? Xad OR xadayn.
Limit in Somali vocabulary. Xad OR xadayn.
Limit, Somali translation: xad OR xadayn.
Limit in Somali: xad OR xadayn.
What is the Somali word for limit? Xad OR xadayn.
What’s the Somali word for limit? It’s xad OR xadayn.
Limit in Somali translation. Xad OR xadayn.
The Somali translation of limit is xad OR xadayn.
Somali word for limit: xad OR xadayn.
Translation of limit in Somali: xad OR xadayn.
Limit in Somali is xad OR xadayn.
In Somali translation of limit. Xad OR xadayn.
Limit in Somali vocab. Xad OR xadayn.
What’s the Somali for limit? Xad OR xadayn.

Somali

for

limit

: xad OR xadayn.

Posted on

Lay in Somali is dhigid OR fidin.

In Somali how do you say lay? Dhigid OR fidin.
Q: What’s lay in Somali? A: dhigid OR fidin.
How to say lay in Somali. Dhigid OR fidin.
Say lay in Somali. Dhigid OR fidin.
The Somali word for lay is dhigid OR fidin.
How do you say lay in Somali? Dhigid OR fidin.
Lay in Somali vocabulary. Dhigid OR fidin.
Lay, Somali translation: dhigid OR fidin.
Lay in Somali: dhigid OR fidin.
What is the Somali word for lay? Dhigid OR fidin.
What’s the Somali word for lay? It’s dhigid OR fidin.
Lay in Somali translation. Dhigid OR fidin.
The Somali translation of lay is dhigid OR fidin.
Somali word for lay: dhigid OR fidin.
Translation of lay in Somali: dhigid OR fidin.
Lay in Somali is dhigid OR fidin.
In Somali translation of lay. Dhigid OR fidin.
Lay in Somali vocab. Dhigid OR fidin.
What’s the Somali for lay? Dhigid OR fidin.

Somali

for

lay

: dhigid OR fidin.

Posted on

Learners in Somali is damiino OR farsamobartayaal.

In Somali how do you say learners? Damiino OR farsamobartayaal.
Q: What’s learners in Somali? A: damiino OR farsamobartayaal.
How to say learners in Somali. Damiino OR farsamobartayaal.
Say learners in Somali. Damiino OR farsamobartayaal.
The Somali word for learners is damiino OR farsamobartayaal.
How do you say learners in Somali? Damiino OR farsamobartayaal.
Learners in Somali vocabulary. Damiino OR farsamobartayaal.
Learners, Somali translation: damiino OR farsamobartayaal.
Learners in Somali: damiino OR farsamobartayaal.
What is the Somali word for learners? Damiino OR farsamobartayaal.
What’s the Somali word for learners? It’s damiino OR farsamobartayaal.
Learners in Somali translation. Damiino OR farsamobartayaal.
The Somali translation of learners is damiino OR farsamobartayaal.
Somali word for learners: damiino OR farsamobartayaal.
Translation of learners in Somali: damiino OR farsamobartayaal.
Learners in Somali is damiino OR farsamobartayaal.
In Somali translation of learners. Damiino OR farsamobartayaal.
Learners in Somali vocab. Damiino OR farsamobartayaal.
What’s the Somali for learners? Damiino OR farsamobartayaal.

Somali

for

learners

: damiino OR farsamobartayaal.

Posted on

Likes in Somali is jecel OR ka helid.

In Somali how do you say likes? Jecel OR ka helid.
Q: What’s likes in Somali? A: jecel OR ka helid.
How to say likes in Somali. Jecel OR ka helid.
Say likes in Somali. Jecel OR ka helid.
The Somali word for likes is jecel OR ka helid.
How do you say likes in Somali? Jecel OR ka helid.
Likes in Somali vocabulary. Jecel OR ka helid.
Likes, Somali translation: jecel OR ka helid.
Likes in Somali: jecel OR ka helid.
What is the Somali word for likes? Jecel OR ka helid.
What’s the Somali word for likes? It’s jecel OR ka helid.
Likes in Somali translation. Jecel OR ka helid.
The Somali translation of likes is jecel OR ka helid.
Somali word for likes: jecel OR ka helid.
Translation of likes in Somali: jecel OR ka helid.
Likes in Somali is jecel OR ka helid.
In Somali translation of likes. Jecel OR ka helid.
Likes in Somali vocab. Jecel OR ka helid.
What’s the Somali for likes? Jecel OR ka helid.

Somali

for

likes

: jecel OR ka helid.