Posted on

Liberal in Somali is ra’yi xor ah.

In Somali how do you say liberal? Ra’yi xor ah.
Q: What’s liberal in Somali? A: ra’yi xor ah.
How to say liberal in Somali. Ra’yi xor ah.
Say liberal in Somali. Ra’yi xor ah.
The Somali word for liberal is ra’yi xor ah.
How do you say liberal in Somali? Ra’yi xor ah.
Liberal in Somali vocabulary. Ra’yi xor ah.
Liberal, Somali translation: ra’yi xor ah.
Liberal in Somali: ra’yi xor ah.
What is the Somali word for liberal? Ra’yi xor ah.
What’s the Somali word for liberal? It’s ra’yi xor ah.
Liberal in Somali translation. Ra’yi xor ah.
The Somali translation of liberal is ra’yi xor ah.
Somali word for liberal: ra’yi xor ah.
Translation of liberal in Somali: ra’yi xor ah.
Liberal in Somali is ra’yi xor ah.
In Somali translation of liberal. Ra’yi xor ah.
Liberal in Somali vocab. Ra’yi xor ah.
What’s the Somali for liberal? Ra’yi xor ah.

Somali

for

liberal

: ra’yi xor ah.

Posted on

Lack in Somali is la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.

In Somali how do you say lack? La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Q: What’s lack in Somali? A: la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
How to say lack in Somali. La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Say lack in Somali. La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
The Somali word for lack is la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
How do you say lack in Somali? La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Lack in Somali vocabulary. La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Lack, Somali translation: la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Lack in Somali: la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
What is the Somali word for lack? La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
What’s the Somali word for lack? It’s la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Lack in Somali translation. La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
The Somali translation of lack is la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Somali word for lack: la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Translation of lack in Somali: la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Lack in Somali is la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
In Somali translation of lack. La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
Lack in Somali vocab. La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.
What’s the Somali for lack? La’aan OR aan haysan OR aan lahayn.

Somali

for

lack

: la’aan OR aan haysan OR aan lahayn.

Posted on

Likely in Somali is dhici kara OR u badan.

In Somali how do you say likely? Dhici kara OR u badan.
Q: What’s likely in Somali? A: dhici kara OR u badan.
How to say likely in Somali. Dhici kara OR u badan.
Say likely in Somali. Dhici kara OR u badan.
The Somali word for likely is dhici kara OR u badan.
How do you say likely in Somali? Dhici kara OR u badan.
Likely in Somali vocabulary. Dhici kara OR u badan.
Likely, Somali translation: dhici kara OR u badan.
Likely in Somali: dhici kara OR u badan.
What is the Somali word for likely? Dhici kara OR u badan.
What’s the Somali word for likely? It’s dhici kara OR u badan.
Likely in Somali translation. Dhici kara OR u badan.
The Somali translation of likely is dhici kara OR u badan.
Somali word for likely: dhici kara OR u badan.
Translation of likely in Somali: dhici kara OR u badan.
Likely in Somali is dhici kara OR u badan.
In Somali translation of likely. Dhici kara OR u badan.
Likely in Somali vocab. Dhici kara OR u badan.
What’s the Somali for likely? Dhici kara OR u badan.

Somali

for

likely

: dhici kara OR u badan.

Posted on

Lucky in Somali is nasiib OR nasiib badan.

In Somali how do you say lucky? Nasiib OR nasiib badan.
Q: What’s lucky in Somali? A: nasiib OR nasiib badan.
How to say lucky in Somali. Nasiib OR nasiib badan.
Say lucky in Somali. Nasiib OR nasiib badan.
The Somali word for lucky is nasiib OR nasiib badan.
How do you say lucky in Somali? Nasiib OR nasiib badan.
Lucky in Somali vocabulary. Nasiib OR nasiib badan.
Lucky, Somali translation: nasiib OR nasiib badan.
Lucky in Somali: nasiib OR nasiib badan.
What is the Somali word for lucky? Nasiib OR nasiib badan.
What’s the Somali word for lucky? It’s nasiib OR nasiib badan.
Lucky in Somali translation. Nasiib OR nasiib badan.
The Somali translation of lucky is nasiib OR nasiib badan.
Somali word for lucky: nasiib OR nasiib badan.
Translation of lucky in Somali: nasiib OR nasiib badan.
Lucky in Somali is nasiib OR nasiib badan.
In Somali translation of lucky. Nasiib OR nasiib badan.
Lucky in Somali vocab. Nasiib OR nasiib badan.
What’s the Somali for lucky? Nasiib OR nasiib badan.

Somali

for

lucky

: nasiib OR nasiib badan.

Posted on

Launched in Somali is bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.

In Somali how do you say launched? Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Q: What’s launched in Somali? A: bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
How to say launched in Somali. Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Say launched in Somali. Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
The Somali word for launched is bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
How do you say launched in Somali? Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Launched in Somali vocabulary. Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Launched, Somali translation: bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Launched in Somali: bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
What is the Somali word for launched? Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
What’s the Somali word for launched? It’s bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Launched in Somali translation. Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
The Somali translation of launched is bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Somali word for launched: bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Translation of launched in Somali: bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Launched in Somali is bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
In Somali translation of launched. Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
Launched in Somali vocab. Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.
What’s the Somali for launched? Bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.

Somali

for

launched

: bilaabay wax cusub OR curiyey wax cusub.

Posted on

Legendary in Somali is qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.

In Somali how do you say legendary? Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Q: What’s legendary in Somali? A: qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
How to say legendary in Somali. Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Say legendary in Somali. Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
The Somali word for legendary is qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
How do you say legendary in Somali? Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Legendary in Somali vocabulary. Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Legendary, Somali translation: qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Legendary in Somali: qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
What is the Somali word for legendary? Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
What’s the Somali word for legendary? It’s qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Legendary in Somali translation. Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
The Somali translation of legendary is qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Somali word for legendary: qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Translation of legendary in Somali: qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Legendary in Somali is qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
In Somali translation of legendary. Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
Legendary in Somali vocab. Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.
What’s the Somali for legendary? Qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.

Somali

for

legendary

: qof sameeyey waxuu caan ku noqon karo OR.

Posted on

Letter in Somali is farax OR waraaq OR dhambaal.

In Somali how do you say letter? Farax OR waraaq OR dhambaal.
Q: What’s letter in Somali? A: farax OR waraaq OR dhambaal.
How to say letter in Somali. Farax OR waraaq OR dhambaal.
Say letter in Somali. Farax OR waraaq OR dhambaal.
The Somali word for letter is farax OR waraaq OR dhambaal.
How do you say letter in Somali? Farax OR waraaq OR dhambaal.
Letter in Somali vocabulary. Farax OR waraaq OR dhambaal.
Letter, Somali translation: farax OR waraaq OR dhambaal.
Letter in Somali: farax OR waraaq OR dhambaal.
What is the Somali word for letter? Farax OR waraaq OR dhambaal.
What’s the Somali word for letter? It’s farax OR waraaq OR dhambaal.
Letter in Somali translation. Farax OR waraaq OR dhambaal.
The Somali translation of letter is farax OR waraaq OR dhambaal.
Somali word for letter: farax OR waraaq OR dhambaal.
Translation of letter in Somali: farax OR waraaq OR dhambaal.
Letter in Somali is farax OR waraaq OR dhambaal.
In Somali translation of letter. Farax OR waraaq OR dhambaal.
Letter in Somali vocab. Farax OR waraaq OR dhambaal.
What’s the Somali for letter? Farax OR waraaq OR dhambaal.

Somali

for

letter

: farax OR waraaq OR dhambaal.

Posted on

Lovely in Somali is qurux badan OR soo jiidasho leh.

In Somali how do you say lovely? Qurux badan OR soo jiidasho leh.
Q: What’s lovely in Somali? A: qurux badan OR soo jiidasho leh.
How to say lovely in Somali. Qurux badan OR soo jiidasho leh.
Say lovely in Somali. Qurux badan OR soo jiidasho leh.
The Somali word for lovely is qurux badan OR soo jiidasho leh.
How do you say lovely in Somali? Qurux badan OR soo jiidasho leh.
Lovely in Somali vocabulary. Qurux badan OR soo jiidasho leh.
Lovely, Somali translation: qurux badan OR soo jiidasho leh.
Lovely in Somali: qurux badan OR soo jiidasho leh.
What is the Somali word for lovely? Qurux badan OR soo jiidasho leh.
What’s the Somali word for lovely? It’s qurux badan OR soo jiidasho leh.
Lovely in Somali translation. Qurux badan OR soo jiidasho leh.
The Somali translation of lovely is qurux badan OR soo jiidasho leh.
Somali word for lovely: qurux badan OR soo jiidasho leh.
Translation of lovely in Somali: qurux badan OR soo jiidasho leh.
Lovely in Somali is qurux badan OR soo jiidasho leh.
In Somali translation of lovely. Qurux badan OR soo jiidasho leh.
Lovely in Somali vocab. Qurux badan OR soo jiidasho leh.
What’s the Somali for lovely? Qurux badan OR soo jiidasho leh.

Somali

for

lovely

: qurux badan OR soo jiidasho leh.

Posted on

Looked in Somali is fiiriyey OR eegay OR u eekaan.

In Somali how do you say looked? Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Q: What’s looked in Somali? A: fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
How to say looked in Somali. Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Say looked in Somali. Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
The Somali word for looked is fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
How do you say looked in Somali? Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Looked in Somali vocabulary. Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Looked, Somali translation: fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Looked in Somali: fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
What is the Somali word for looked? Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
What’s the Somali word for looked? It’s fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Looked in Somali translation. Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
The Somali translation of looked is fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Somali word for looked: fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Translation of looked in Somali: fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Looked in Somali is fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
In Somali translation of looked. Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
Looked in Somali vocab. Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.
What’s the Somali for looked? Fiiriyey OR eegay OR u eekaan.

Somali

for

looked

: fiiriyey OR eegay OR u eekaan.

Posted on

Liberty in Somali is xorriyad.

In Somali how do you say liberty? Xorriyad.
Q: What’s liberty in Somali? A: xorriyad.
How to say liberty in Somali. Xorriyad.
Say liberty in Somali. Xorriyad.
The Somali word for liberty is xorriyad.
How do you say liberty in Somali? Xorriyad.
Liberty in Somali vocabulary. Xorriyad.
Liberty, Somali translation: xorriyad.
Liberty in Somali: xorriyad.
What is the Somali word for liberty? Xorriyad.
What’s the Somali word for liberty? It’s xorriyad.
Liberty in Somali translation. Xorriyad.
The Somali translation of liberty is xorriyad.
Somali word for liberty: xorriyad.
Translation of liberty in Somali: xorriyad.
Liberty in Somali is xorriyad.
In Somali translation of liberty. Xorriyad.
Liberty in Somali vocab. Xorriyad.
What’s the Somali for liberty? Xorriyad.

Somali

for

liberty

: xorriyad.