Posted on

Joint in Somali is guntin OR kalagoys.

In Somali how do you say joint? Guntin OR kalagoys.
Q: What’s joint in Somali? A: guntin OR kalagoys.
How to say joint in Somali. Guntin OR kalagoys.
Say joint in Somali. Guntin OR kalagoys.
The Somali word for joint is guntin OR kalagoys.
How do you say joint in Somali? Guntin OR kalagoys.
Joint in Somali vocabulary. Guntin OR kalagoys.
Joint, Somali translation: guntin OR kalagoys.
Joint in Somali: guntin OR kalagoys.
What is the Somali word for joint? Guntin OR kalagoys.
What’s the Somali word for joint? It’s guntin OR kalagoys.
Joint in Somali translation. Guntin OR kalagoys.
The Somali translation of joint is guntin OR kalagoys.
Somali word for joint: guntin OR kalagoys.
Translation of joint in Somali: guntin OR kalagoys.
Joint in Somali is guntin OR kalagoys.
In Somali translation of joint. Guntin OR kalagoys.
Joint in Somali vocab. Guntin OR kalagoys.
What’s the Somali for joint? Guntin OR kalagoys.

Somali

for

joint

: guntin OR kalagoys.

Posted on

Jury in Somali is xeer-beege OR garsoore dadweyne.

In Somali how do you say jury? Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Q: What’s jury in Somali? A: xeer-beege OR garsoore dadweyne.
How to say jury in Somali. Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Say jury in Somali. Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
The Somali word for jury is xeer-beege OR garsoore dadweyne.
How do you say jury in Somali? Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Jury in Somali vocabulary. Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Jury, Somali translation: xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Jury in Somali: xeer-beege OR garsoore dadweyne.
What is the Somali word for jury? Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
What’s the Somali word for jury? It’s xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Jury in Somali translation. Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
The Somali translation of jury is xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Somali word for jury: xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Translation of jury in Somali: xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Jury in Somali is xeer-beege OR garsoore dadweyne.
In Somali translation of jury. Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
Jury in Somali vocab. Xeer-beege OR garsoore dadweyne.
What’s the Somali for jury? Xeer-beege OR garsoore dadweyne.

Somali

for

jury

: xeer-beege OR garsoore dadweyne.

Posted on

Joining in Somali is ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.

In Somali how do you say joining? Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Q: What’s joining in Somali? A: ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
How to say joining in Somali. Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Say joining in Somali. Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
The Somali word for joining is ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
How do you say joining in Somali? Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Joining in Somali vocabulary. Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Joining, Somali translation: ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Joining in Somali: ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
What is the Somali word for joining? Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali word for joining? It’s ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Joining in Somali translation. Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
The Somali translation of joining is ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Somali word for joining: ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Translation of joining in Somali: ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Joining in Somali is ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
In Somali translation of joining. Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
Joining in Somali vocab. Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali for joining? Ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.

Somali

for

joining

: ka mid-noqosho OR isku xidhid OR ku biirid.

Posted on

Junior in Somali is darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.

In Somali how do you say junior? Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Q: What’s junior in Somali? A: darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
How to say junior in Somali. Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Say junior in Somali. Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
The Somali word for junior is darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
How do you say junior in Somali? Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Junior in Somali vocabulary. Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Junior, Somali translation: darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Junior in Somali: darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
What is the Somali word for junior? Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
What’s the Somali word for junior? It’s darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Junior in Somali translation. Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
The Somali translation of junior is darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Somali word for junior: darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Translation of junior in Somali: darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Junior in Somali is darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
In Somali translation of junior. Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
Junior in Somali vocab. Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.
What’s the Somali for junior? Darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.

Somali

for

junior

: darajo hoose OR yaraan OR da’ yari OR heer biloow ah.

Posted on

Jabs in Somali is ku mudid OR juq ku siin.

In Somali how do you say jabs? Ku mudid OR juq ku siin.
Q: What’s jabs in Somali? A: ku mudid OR juq ku siin.
How to say jabs in Somali. Ku mudid OR juq ku siin.
Say jabs in Somali. Ku mudid OR juq ku siin.
The Somali word for jabs is ku mudid OR juq ku siin.
How do you say jabs in Somali? Ku mudid OR juq ku siin.
Jabs in Somali vocabulary. Ku mudid OR juq ku siin.
Jabs, Somali translation: ku mudid OR juq ku siin.
Jabs in Somali: ku mudid OR juq ku siin.
What is the Somali word for jabs? Ku mudid OR juq ku siin.
What’s the Somali word for jabs? It’s ku mudid OR juq ku siin.
Jabs in Somali translation. Ku mudid OR juq ku siin.
The Somali translation of jabs is ku mudid OR juq ku siin.
Somali word for jabs: ku mudid OR juq ku siin.
Translation of jabs in Somali: ku mudid OR juq ku siin.
Jabs in Somali is ku mudid OR juq ku siin.
In Somali translation of jabs. Ku mudid OR juq ku siin.
Jabs in Somali vocab. Ku mudid OR juq ku siin.
What’s the Somali for jabs? Ku mudid OR juq ku siin.

Somali

for

jabs

: ku mudid OR juq ku siin.

Posted on

Joined in Somali is isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.

In Somali how do you say joined? Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Q: What’s joined in Somali? A: isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
How to say joined in Somali. Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Say joined in Somali. Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
The Somali word for joined is isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
How do you say joined in Somali? Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Joined in Somali vocabulary. Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Joined, Somali translation: isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Joined in Somali: isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
What is the Somali word for joined? Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
What’s the Somali word for joined? It’s isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Joined in Somali translation. Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
The Somali translation of joined is isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Somali word for joined: isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Translation of joined in Somali: isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Joined in Somali is isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
In Somali translation of joined. Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
Joined in Somali vocab. Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.
What’s the Somali for joined? Isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.

Somali

for

joined

: isku xidhay OR ku darsamay OR ka mid noqday.

Posted on

Jailed in Somali is la xidhay OR xabsi la dhigay.

In Somali how do you say jailed? La xidhay OR xabsi la dhigay.
Q: What’s jailed in Somali? A: la xidhay OR xabsi la dhigay.
How to say jailed in Somali. La xidhay OR xabsi la dhigay.
Say jailed in Somali. La xidhay OR xabsi la dhigay.
The Somali word for jailed is la xidhay OR xabsi la dhigay.
How do you say jailed in Somali? La xidhay OR xabsi la dhigay.
Jailed in Somali vocabulary. La xidhay OR xabsi la dhigay.
Jailed, Somali translation: la xidhay OR xabsi la dhigay.
Jailed in Somali: la xidhay OR xabsi la dhigay.
What is the Somali word for jailed? La xidhay OR xabsi la dhigay.
What’s the Somali word for jailed? It’s la xidhay OR xabsi la dhigay.
Jailed in Somali translation. La xidhay OR xabsi la dhigay.
The Somali translation of jailed is la xidhay OR xabsi la dhigay.
Somali word for jailed: la xidhay OR xabsi la dhigay.
Translation of jailed in Somali: la xidhay OR xabsi la dhigay.
Jailed in Somali is la xidhay OR xabsi la dhigay.
In Somali translation of jailed. La xidhay OR xabsi la dhigay.
Jailed in Somali vocab. La xidhay OR xabsi la dhigay.
What’s the Somali for jailed? La xidhay OR xabsi la dhigay.

Somali

for

jailed

: la xidhay OR xabsi la dhigay.

Posted on

January in Somali is Janaayo OR bisha koowaad.

In Somali how do you say january? Janaayo OR bisha koowaad.
Q: What’s january in Somali? A: Janaayo OR bisha koowaad.
How to say january in Somali. Janaayo OR bisha koowaad.
Say january in Somali. Janaayo OR bisha koowaad.
The Somali word for january is Janaayo OR bisha koowaad.
How do you say january in Somali? Janaayo OR bisha koowaad.
January in Somali vocabulary. Janaayo OR bisha koowaad.
January, Somali translation: Janaayo OR bisha koowaad.
January in Somali: Janaayo OR bisha koowaad.
What is the Somali word for january? Janaayo OR bisha koowaad.
What’s the Somali word for january? It’s Janaayo OR bisha koowaad.
January in Somali translation. Janaayo OR bisha koowaad.
The Somali translation of january is Janaayo OR bisha koowaad.
Somali word for january: Janaayo OR bisha koowaad.
Translation of january in Somali: Janaayo OR bisha koowaad.
January in Somali is Janaayo OR bisha koowaad.
In Somali translation of january. Janaayo OR bisha koowaad.
January in Somali vocab. Janaayo OR bisha koowaad.
What’s the Somali for january? Janaayo OR bisha koowaad.

Somali

for

january

: Janaayo OR bisha koowaad.

Posted on

July in Somali is Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.

In Somali how do you say July? Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
Q: What’s July in Somali? A: Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
How to say July in Somali. Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
Say July in Somali. Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
The Somali word for July is Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
How do you say July in Somali? Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
July in Somali vocabulary. Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
July, Somali translation: Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
July in Somali: Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
What is the Somali word for July? Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
What’s the Somali word for July? It’s Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
July in Somali translation. Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
The Somali translation of July is Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
Somali word for July: Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
Translation of July in Somali: Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
July in Somali is Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
In Somali translation of July. Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
July in Somali vocab. Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.
What’s the Somali for July? Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.

Somali

for

July

: Julaay OR Luulyo OR bisha toddobaad.

Posted on

Join in Somali is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.

In Somali how do you say join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Q: What’s join in Somali? A: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
How to say join in Somali. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Say join in Somali. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
The Somali word for join is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
How do you say join in Somali? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali vocabulary. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join, Somali translation: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What is the Somali word for join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali word for join? It’s ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali translation. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
The Somali translation of join is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Somali word for join: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Translation of join in Somali: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
In Somali translation of join. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali vocab. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali for join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.

Somali

for

join

: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.