Posted on

Join in Somali is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.

In Somali how do you say join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Q: What’s join in Somali? A: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
How to say join in Somali. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Say join in Somali. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
The Somali word for join is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
How do you say join in Somali? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali vocabulary. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join, Somali translation: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What is the Somali word for join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali word for join? It’s ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali translation. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
The Somali translation of join is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Somali word for join: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Translation of join in Somali: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
In Somali translation of join. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali vocab. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali for join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.

Somali

for

join

: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.

Posted on

Jazz in Somali is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.

In Somali how do you say jazz? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Q: What’s jazz in Somali? A: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
How to say jazz in Somali. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Say jazz in Somali. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
The Somali word for jazz is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
How do you say jazz in Somali? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali vocabulary. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz, Somali translation: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
What is the Somali word for jazz? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
What’s the Somali word for jazz? It’s muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali translation. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
The Somali translation of jazz is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Somali word for jazz: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Translation of jazz in Somali: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
In Somali translation of jazz. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali vocab. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
What’s the Somali for jazz? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.

Somali

for

jazz

: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.

Posted on

Just in Somali is balse OR hadda OR bal OR uun.

In Somali how do you say just? Balse OR hadda OR bal OR uun.
Q: What’s just in Somali? A: balse OR hadda OR bal OR uun.
How to say just in Somali. Balse OR hadda OR bal OR uun.
Say just in Somali. Balse OR hadda OR bal OR uun.
The Somali word for just is balse OR hadda OR bal OR uun.
How do you say just in Somali? Balse OR hadda OR bal OR uun.
Just in Somali vocabulary. Balse OR hadda OR bal OR uun.
Just, Somali translation: balse OR hadda OR bal OR uun.
Just in Somali: balse OR hadda OR bal OR uun.
What is the Somali word for just? Balse OR hadda OR bal OR uun.
What’s the Somali word for just? It’s balse OR hadda OR bal OR uun.
Just in Somali translation. Balse OR hadda OR bal OR uun.
The Somali translation of just is balse OR hadda OR bal OR uun.
Somali word for just: balse OR hadda OR bal OR uun.
Translation of just in Somali: balse OR hadda OR bal OR uun.
Just in Somali is balse OR hadda OR bal OR uun.
In Somali translation of just. Balse OR hadda OR bal OR uun.
Just in Somali vocab. Balse OR hadda OR bal OR uun.
What’s the Somali for just? Balse OR hadda OR bal OR uun.

Somali

for

just

: balse OR hadda OR bal OR uun.

Posted on

How do you say japanese in Somali? Jabaniis.

japanese, Somali translation: Jabaniis.
Q: What’s japanese in Somali? A: Jabaniis.
What is the Somali word for japanese? Jabaniis.
What’s the Somali word for japanese? It’s Jabaniis.
Japanese in Somali translation. Jabaniis.
How do you say japanese in Somali? Jabaniis.
Japanese in Somali vocabulary. Jabaniis.
Japanese in Somali: Jabaniis.
In Somali how do you say japanese? Jabaniis.
Translation of japanese in Somali: Jabaniis.
Japanese in Somali is Jabaniis.
In Somali translation of japanese. Jabaniis.
Japanese in Somali vocab. Jabaniis.
The Somali word for japanese is Jabaniis.
How to say japanese in Somali. Jabaniis.
Say japanese in Somali. Jabaniis.
The Somali translation of japanese is Jabaniis.
Somali word for japanese: Jabaniis.
What’s the Somali for japanese? Jabaniis.

Somali

for

japanese

: Jabaniis.

Posted on

How do you say jump in Somali? Boodid.

jump, Somali translation: boodid.
Q: What’s jump in Somali? A: boodid.
What is the Somali word for jump? Boodid.
What’s the Somali word for jump? It’s boodid.
Jump in Somali translation. Boodid.
How do you say jump in Somali? Boodid.
Jump in Somali vocabulary. Boodid.
Jump in Somali: boodid.
In Somali how do you say jump? Boodid.
Translation of jump in Somali: boodid.
Jump in Somali is boodid.
In Somali translation of jump. Boodid.
Jump in Somali vocab. Boodid.
The Somali word for jump is boodid.
How to say jump in Somali. Boodid.
Say jump in Somali. Boodid.
The Somali translation of jump is boodid.
Somali word for jump: boodid.
What’s the Somali for jump? Boodid.

Somali

for

jump

: boodid.

Posted on

How do you say justice in Somali? Cadaalad.

justice, Somali translation: cadaalad.
Q: What’s justice in Somali? A: cadaalad.
What is the Somali word for justice? Cadaalad.
What’s the Somali word for justice? It’s cadaalad.
Justice in Somali translation. Cadaalad.
How do you say justice in Somali? Cadaalad.
Justice in Somali vocabulary. Cadaalad.
Justice in Somali: cadaalad.
In Somali how do you say justice? Cadaalad.
Translation of justice in Somali: cadaalad.
Justice in Somali is cadaalad.
In Somali translation of justice. Cadaalad.
Justice in Somali vocab. Cadaalad.
The Somali word for justice is cadaalad.
How to say justice in Somali. Cadaalad.
Say justice in Somali. Cadaalad.
The Somali translation of justice is cadaalad.
Somali word for justice: cadaalad.
What’s the Somali for justice? Cadaalad.

Somali

for

justice

: cadaalad.

Posted on

What’s the Somali word for jet? It’s dayuurad.

How do you say jet in Somali? dayuurad.
Q: What’s jet in Somali? A: dayuurad.
Jet in Somali: dayuurad.
How to say jet in Somali. Dayuurad.

Jet in Somali vocabulary. Dayuurad.
Jet, Somali translation: dayuurad.
Say jet in Somali. Dayuurad.
What is the Somali word for jet? Dayuurad.
In Somali how do you say jet? Dayuurad.
Translation of jet in Somali: dayuurad.
What’s the Somali word for jet? It’s dayuurad.
Jet in Somali translation. Dayuurad.
Jet in Somali is dayuurad.
In Somali translation of jet. Dayuurad.
What’s the Somali for jet? Dayuurad.
Jet in Somali vocab. Dayuurad.
The Somali translation of jet is dayuurad.
Somali word for jet: dayuurad.
The Somali word for jet is dayuurad.

Somali

for

jet

: dayuurad.

Posted on

What’s the Somali word for Japan? It’s Jabaan.

How do you say Japan in Somali? Jabaan.
Q: What’s Japan in Somali? A: Jabaan.
Japan in Somali: Jabaan.
How to say Japan in Somali. Jabaan.

Japan in Somali vocabulary. Jabaan.
Japan, Somali translation: Jabaan.
Say Japan in Somali. Jabaan.
What is the Somali word for Japan? Jabaan.
In Somali how do you say Japan? Jabaan.
Translation of Japan in Somali: Jabaan.
What’s the Somali word for Japan? It’s Jabaan.
Japan in Somali translation. Jabaan.
Japan in Somali is Jabaan.
In Somali translation of Japan. Jabaan.
What’s the Somali for Japan? Jabaan.
Japan in Somali vocab. Jabaan.
The Somali translation of Japan is Jabaan.
Somali word for Japan: Jabaan.
The Somali word for Japan is Jabaan.

Somali

for

Japan

: Jabaan.

Posted on

What’s the Somali word for joy? It’s farxad weyn.

How do you say joy in Somali? farxad weyn.
Q: What’s joy in Somali? A: farxad weyn.
Joy in Somali: farxad weyn.
How to say joy in Somali. Farxad weyn.

Joy in Somali vocabulary. Farxad weyn.
Joy, Somali translation: farxad weyn.
Say joy in Somali. Farxad weyn.
What is the Somali word for joy? Farxad weyn.
In Somali how do you say joy? Farxad weyn.
Translation of joy in Somali: farxad weyn.
What’s the Somali word for joy? It’s farxad weyn.
Joy in Somali translation. Farxad weyn.
Joy in Somali is farxad weyn.
In Somali translation of joy. Farxad weyn.
What’s the Somali for joy? Farxad weyn.
Joy in Somali vocab. Farxad weyn.
The Somali translation of joy is farxad weyn.
Somali word for joy: farxad weyn.
The Somali word for joy is farxad weyn.

Somali

for

joy

: farxad weyn.

Posted on

What’s the Somali word for jokes? It’s qosol-qosol.

How do you say jokes in Somali? qosol-qosol.
Q: What’s jokes in Somali? A: qosol-qosol.
Jokes in Somali: qosol-qosol.
How to say jokes in Somali. Qosol-qosol.

Jokes in Somali vocabulary. Qosol-qosol.
Jokes, Somali translation: qosol-qosol.
Say jokes in Somali. Qosol-qosol.
What is the Somali word for jokes? Qosol-qosol.
In Somali how do you say jokes? Qosol-qosol.
Translation of jokes in Somali: qosol-qosol.
What’s the Somali word for jokes? It’s qosol-qosol.
Jokes in Somali translation. Qosol-qosol.
Jokes in Somali is qosol-qosol.
In Somali translation of jokes. Qosol-qosol.
What’s the Somali for jokes? Qosol-qosol.
Jokes in Somali vocab. Qosol-qosol.
The Somali translation of jokes is qosol-qosol.
Somali word for jokes: qosol-qosol.
The Somali word for jokes is qosol-qosol.

Somali

for

jokes

: qosol-qosol.