Posted on

Illusion in Somali is dhanteed OR khayaali.

In Somali how do you say illusion? Dhanteed OR khayaali.
Q: What’s illusion in Somali? A: dhanteed OR khayaali.
How to say illusion in Somali. Dhanteed OR khayaali.
Say illusion in Somali. Dhanteed OR khayaali.
The Somali word for illusion is dhanteed OR khayaali.
How do you say illusion in Somali? Dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali vocabulary. Dhanteed OR khayaali.
Illusion, Somali translation: dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali: dhanteed OR khayaali.
What is the Somali word for illusion? Dhanteed OR khayaali.
What’s the Somali word for illusion? It’s dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali translation. Dhanteed OR khayaali.
The Somali translation of illusion is dhanteed OR khayaali.
Somali word for illusion: dhanteed OR khayaali.
Translation of illusion in Somali: dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali is dhanteed OR khayaali.
In Somali translation of illusion. Dhanteed OR khayaali.
Illusion in Somali vocab. Dhanteed OR khayaali.
What’s the Somali for illusion? Dhanteed OR khayaali.

Somali

for

illusion

: dhanteed OR khayaali.

Posted on

Instructions in Somali is tababar OR waxbarasho.

In Somali how do you say instructions? Tababar OR waxbarasho.
Q: What’s instructions in Somali? A: tababar OR waxbarasho.
How to say instructions in Somali. Tababar OR waxbarasho.
Say instructions in Somali. Tababar OR waxbarasho.
The Somali word for instructions is tababar OR waxbarasho.
How do you say instructions in Somali? Tababar OR waxbarasho.
Instructions in Somali vocabulary. Tababar OR waxbarasho.
Instructions, Somali translation: tababar OR waxbarasho.
Instructions in Somali: tababar OR waxbarasho.
What is the Somali word for instructions? Tababar OR waxbarasho.
What’s the Somali word for instructions? It’s tababar OR waxbarasho.
Instructions in Somali translation. Tababar OR waxbarasho.
The Somali translation of instructions is tababar OR waxbarasho.
Somali word for instructions: tababar OR waxbarasho.
Translation of instructions in Somali: tababar OR waxbarasho.
Instructions in Somali is tababar OR waxbarasho.
In Somali translation of instructions. Tababar OR waxbarasho.
Instructions in Somali vocab. Tababar OR waxbarasho.
What’s the Somali for instructions? Tababar OR waxbarasho.

Somali

for

instructions

: tababar OR waxbarasho.

Posted on

Interchange in Somali is is-weydaarsi OR isgoys.

In Somali how do you say interchange? Is-weydaarsi OR isgoys.
Q: What’s interchange in Somali? A: is-weydaarsi OR isgoys.
How to say interchange in Somali. Is-weydaarsi OR isgoys.
Say interchange in Somali. Is-weydaarsi OR isgoys.
The Somali word for interchange is is-weydaarsi OR isgoys.
How do you say interchange in Somali? Is-weydaarsi OR isgoys.
Interchange in Somali vocabulary. Is-weydaarsi OR isgoys.
Interchange, Somali translation: is-weydaarsi OR isgoys.
Interchange in Somali: is-weydaarsi OR isgoys.
What is the Somali word for interchange? Is-weydaarsi OR isgoys.
What’s the Somali word for interchange? It’s is-weydaarsi OR isgoys.
Interchange in Somali translation. Is-weydaarsi OR isgoys.
The Somali translation of interchange is is-weydaarsi OR isgoys.
Somali word for interchange: is-weydaarsi OR isgoys.
Translation of interchange in Somali: is-weydaarsi OR isgoys.
Interchange in Somali is is-weydaarsi OR isgoys.
In Somali translation of interchange. Is-weydaarsi OR isgoys.
Interchange in Somali vocab. Is-weydaarsi OR isgoys.
What’s the Somali for interchange? Is-weydaarsi OR isgoys.

Somali

for

interchange

: is-weydaarsi OR isgoys.

Posted on

Involving in Somali is ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.

In Somali how do you say involving? Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Q: What’s involving in Somali? A: ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
How to say involving in Somali. Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Say involving in Somali. Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
The Somali word for involving is ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
How do you say involving in Somali? Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Involving in Somali vocabulary. Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Involving, Somali translation: ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Involving in Somali: ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
What is the Somali word for involving? Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
What’s the Somali word for involving? It’s ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Involving in Somali translation. Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
The Somali translation of involving is ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Somali word for involving: ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Translation of involving in Somali: ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Involving in Somali is ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
In Somali translation of involving. Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
Involving in Somali vocab. Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.
What’s the Somali for involving? Ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.

Somali

for

involving

: ka mid ah ama ku lug leh OR dhexgelid OR ku darid.

Posted on

Insult in Somali is caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.

In Somali how do you say insult? Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Q: What’s insult in Somali? A: caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
How to say insult in Somali. Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Say insult in Somali. Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
The Somali word for insult is caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
How do you say insult in Somali? Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Insult in Somali vocabulary. Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Insult, Somali translation: caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Insult in Somali: caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
What is the Somali word for insult? Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
What’s the Somali word for insult? It’s caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Insult in Somali translation. Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
The Somali translation of insult is caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Somali word for insult: caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Translation of insult in Somali: caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Insult in Somali is caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
In Somali translation of insult. Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
Insult in Somali vocab. Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.
What’s the Somali for insult? Caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.

Somali

for

insult

: caytin OR aflagaaday OR meel uga dhac.

Posted on

Improving in Somali is hagaajin OR horumarin.

In Somali how do you say improving? Hagaajin OR horumarin.
Q: What’s improving in Somali? A: hagaajin OR horumarin.
How to say improving in Somali. Hagaajin OR horumarin.
Say improving in Somali. Hagaajin OR horumarin.
The Somali word for improving is hagaajin OR horumarin.
How do you say improving in Somali? Hagaajin OR horumarin.
Improving in Somali vocabulary. Hagaajin OR horumarin.
Improving, Somali translation: hagaajin OR horumarin.
Improving in Somali: hagaajin OR horumarin.
What is the Somali word for improving? Hagaajin OR horumarin.
What’s the Somali word for improving? It’s hagaajin OR horumarin.
Improving in Somali translation. Hagaajin OR horumarin.
The Somali translation of improving is hagaajin OR horumarin.
Somali word for improving: hagaajin OR horumarin.
Translation of improving in Somali: hagaajin OR horumarin.
Improving in Somali is hagaajin OR horumarin.
In Somali translation of improving. Hagaajin OR horumarin.
Improving in Somali vocab. Hagaajin OR horumarin.
What’s the Somali for improving? Hagaajin OR horumarin.

Somali

for

improving

: hagaajin OR horumarin.

Posted on

Impressed in Somali is wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.

In Somali how do you say impressed? Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Q: What’s impressed in Somali? A: wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
How to say impressed in Somali. Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Say impressed in Somali. Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
The Somali word for impressed is wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
How do you say impressed in Somali? Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Impressed in Somali vocabulary. Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Impressed, Somali translation: wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Impressed in Somali: wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
What is the Somali word for impressed? Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
What’s the Somali word for impressed? It’s wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Impressed in Somali translation. Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
The Somali translation of impressed is wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Somali word for impressed: wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Translation of impressed in Somali: wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Impressed in Somali is wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
In Somali translation of impressed. Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
Impressed in Somali vocab. Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.
What’s the Somali for impressed? Wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.

Somali

for

impressed

: wax ama qof aad ka heshay OR arin muhiimadeeda la muujiyey ama cadeeyey.

Posted on

Installing in Somali is ku rakibid OR rakibaad.

In Somali how do you say installing? Ku rakibid OR rakibaad.
Q: What’s installing in Somali? A: ku rakibid OR rakibaad.
How to say installing in Somali. Ku rakibid OR rakibaad.
Say installing in Somali. Ku rakibid OR rakibaad.
The Somali word for installing is ku rakibid OR rakibaad.
How do you say installing in Somali? Ku rakibid OR rakibaad.
Installing in Somali vocabulary. Ku rakibid OR rakibaad.
Installing, Somali translation: ku rakibid OR rakibaad.
Installing in Somali: ku rakibid OR rakibaad.
What is the Somali word for installing? Ku rakibid OR rakibaad.
What’s the Somali word for installing? It’s ku rakibid OR rakibaad.
Installing in Somali translation. Ku rakibid OR rakibaad.
The Somali translation of installing is ku rakibid OR rakibaad.
Somali word for installing: ku rakibid OR rakibaad.
Translation of installing in Somali: ku rakibid OR rakibaad.
Installing in Somali is ku rakibid OR rakibaad.
In Somali translation of installing. Ku rakibid OR rakibaad.
Installing in Somali vocab. Ku rakibid OR rakibaad.
What’s the Somali for installing? Ku rakibid OR rakibaad.

Somali

for

installing

: ku rakibid OR rakibaad.

Posted on

Independence in Somali is madax-banaan OR xoriyad.

In Somali how do you say independence? Madax-banaan OR xoriyad.
Q: What’s independence in Somali? A: madax-banaan OR xoriyad.
How to say independence in Somali. Madax-banaan OR xoriyad.
Say independence in Somali. Madax-banaan OR xoriyad.
The Somali word for independence is madax-banaan OR xoriyad.
How do you say independence in Somali? Madax-banaan OR xoriyad.
Independence in Somali vocabulary. Madax-banaan OR xoriyad.
Independence, Somali translation: madax-banaan OR xoriyad.
Independence in Somali: madax-banaan OR xoriyad.
What is the Somali word for independence? Madax-banaan OR xoriyad.
What’s the Somali word for independence? It’s madax-banaan OR xoriyad.
Independence in Somali translation. Madax-banaan OR xoriyad.
The Somali translation of independence is madax-banaan OR xoriyad.
Somali word for independence: madax-banaan OR xoriyad.
Translation of independence in Somali: madax-banaan OR xoriyad.
Independence in Somali is madax-banaan OR xoriyad.
In Somali translation of independence. Madax-banaan OR xoriyad.
Independence in Somali vocab. Madax-banaan OR xoriyad.
What’s the Somali for independence? Madax-banaan OR xoriyad.

Somali

for

independence

: madax-banaan OR xoriyad.

Posted on

Intelligent in Somali is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.

In Somali how do you say intelligent? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Q: What’s intelligent in Somali? A: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
How to say intelligent in Somali. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Say intelligent in Somali. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
The Somali word for intelligent is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
How do you say intelligent in Somali? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali vocabulary. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent, Somali translation: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
What is the Somali word for intelligent? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
What’s the Somali word for intelligent? It’s waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali translation. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
The Somali translation of intelligent is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Somali word for intelligent: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Translation of intelligent in Somali: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali is waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
In Somali translation of intelligent. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
Intelligent in Somali vocab. Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.
What’s the Somali for intelligent? Waxgarad OR caqli badan OR caaqil.

Somali

for

intelligent

: waxgarad OR caqli badan OR caaqil.