Posted on

Highlight in Somali is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.

In Somali how do you say highlight? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Q: What’s highlight in Somali? A: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
How to say highlight in Somali. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Say highlight in Somali. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
The Somali word for highlight is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
How do you say highlight in Somali? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali vocabulary. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight, Somali translation: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
What is the Somali word for highlight? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
What’s the Somali word for highlight? It’s barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali translation. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
The Somali translation of highlight is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Somali word for highlight: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Translation of highlight in Somali: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
In Somali translation of highlight. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali vocab. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
What’s the Somali for highlight? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.

Somali

for

highlight

: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.

Posted on

Hate in Somali is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.

In Somali how do you say hate? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Q: What’s hate in Somali? A: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
How to say hate in Somali. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Say hate in Somali. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
The Somali word for hate is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
How do you say hate in Somali? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali vocabulary. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate, Somali translation: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
What is the Somali word for hate? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
What’s the Somali word for hate? It’s dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali translation. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
The Somali translation of hate is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Somali word for hate: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Translation of hate in Somali: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
In Somali translation of hate. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali vocab. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
What’s the Somali for hate? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.

Somali

for

hate

: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.

Posted on

Happens in Somali is dhica OR dhicid.

In Somali how do you say happens? Dhica OR dhicid.
Q: What’s happens in Somali? A: dhica OR dhicid.
How to say happens in Somali. Dhica OR dhicid.
Say happens in Somali. Dhica OR dhicid.
The Somali word for happens is dhica OR dhicid.
How do you say happens in Somali? Dhica OR dhicid.
Happens in Somali vocabulary. Dhica OR dhicid.
Happens, Somali translation: dhica OR dhicid.
Happens in Somali: dhica OR dhicid.
What is the Somali word for happens? Dhica OR dhicid.
What’s the Somali word for happens? It’s dhica OR dhicid.
Happens in Somali translation. Dhica OR dhicid.
The Somali translation of happens is dhica OR dhicid.
Somali word for happens: dhica OR dhicid.
Translation of happens in Somali: dhica OR dhicid.
Happens in Somali is dhica OR dhicid.
In Somali translation of happens. Dhica OR dhicid.
Happens in Somali vocab. Dhica OR dhicid.
What’s the Somali for happens? Dhica OR dhicid.

Somali

for

happens

: dhica OR dhicid.

Posted on

Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

In Somali how do you say heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Q: What’s heading in Somali? A: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How to say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali word for heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How do you say heading in Somali? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocabulary. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading, Somali translation: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What is the Somali word for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali word for heading? It’s cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali translation. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali translation of heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Somali word for heading: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Translation of heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
In Somali translation of heading. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocab. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

Somali

for

heading

: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

Posted on

Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

In Somali how do you say handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Q: What’s handed in Somali? A: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How to say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali word for handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How do you say handed in Somali? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocabulary. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed, Somali translation: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What is the Somali word for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali word for handed? It’s gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali translation. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali translation of handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Somali word for handed: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Translation of handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
In Somali translation of handed. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocab. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

Somali

for

handed

: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

Posted on

Holds in Somali is qabasho OR hayn.

In Somali how do you say holds? Qabasho OR hayn.
Q: What’s holds in Somali? A: qabasho OR hayn.
How to say holds in Somali. Qabasho OR hayn.
Say holds in Somali. Qabasho OR hayn.
The Somali word for holds is qabasho OR hayn.
How do you say holds in Somali? Qabasho OR hayn.
Holds in Somali vocabulary. Qabasho OR hayn.
Holds, Somali translation: qabasho OR hayn.
Holds in Somali: qabasho OR hayn.
What is the Somali word for holds? Qabasho OR hayn.
What’s the Somali word for holds? It’s qabasho OR hayn.
Holds in Somali translation. Qabasho OR hayn.
The Somali translation of holds is qabasho OR hayn.
Somali word for holds: qabasho OR hayn.
Translation of holds in Somali: qabasho OR hayn.
Holds in Somali is qabasho OR hayn.
In Somali translation of holds. Qabasho OR hayn.
Holds in Somali vocab. Qabasho OR hayn.
What’s the Somali for holds? Qabasho OR hayn.

Somali

for

holds

: qabasho OR hayn.

Posted on

Headline in Somali is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

In Somali how do you say headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Q: What’s headline in Somali? A: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
How to say headline in Somali. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Say headline in Somali. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
The Somali word for headline is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
How do you say headline in Somali? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali vocabulary. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline, Somali translation: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What is the Somali word for headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What’s the Somali word for headline? It’s warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali translation. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
The Somali translation of headline is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Somali word for headline: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Translation of headline in Somali: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
In Somali translation of headline. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali vocab. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What’s the Somali for headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

Somali

for

headline

: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

Posted on

Hang in Somali is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.

In Somali how do you say hang? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Q: What’s hang in Somali? A: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
How to say hang in Somali. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Say hang in Somali. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
The Somali word for hang is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
How do you say hang in Somali? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali vocabulary. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang, Somali translation: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
What is the Somali word for hang? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
What’s the Somali word for hang? It’s sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali translation. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
The Somali translation of hang is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Somali word for hang: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Translation of hang in Somali: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali is sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
In Somali translation of hang. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
Hang in Somali vocab. Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.
What’s the Somali for hang? Sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.

Somali

for

hang

: sudhid OR laalaadin OR dal-dalid.

Posted on

Hidden in Somali is qarsoon OR.

In Somali how do you say hidden? Qarsoon OR.
Q: What’s hidden in Somali? A: qarsoon OR.
How to say hidden in Somali. Qarsoon OR.
Say hidden in Somali. Qarsoon OR.
The Somali word for hidden is qarsoon OR.
How do you say hidden in Somali? Qarsoon OR.
Hidden in Somali vocabulary. Qarsoon OR.
Hidden, Somali translation: qarsoon OR.
Hidden in Somali: qarsoon OR.
What is the Somali word for hidden? Qarsoon OR.
What’s the Somali word for hidden? It’s qarsoon OR.
Hidden in Somali translation. Qarsoon OR.
The Somali translation of hidden is qarsoon OR.
Somali word for hidden: qarsoon OR.
Translation of hidden in Somali: qarsoon OR.
Hidden in Somali is qarsoon OR.
In Somali translation of hidden. Qarsoon OR.
Hidden in Somali vocab. Qarsoon OR.
What’s the Somali for hidden? Qarsoon OR.

Somali

for

hidden

: qarsoon OR.

Posted on

Heads in Somali is madaxyo OR horeedaya.

In Somali how do you say heads? Madaxyo OR horeedaya.
Q: What’s heads in Somali? A: madaxyo OR horeedaya.
How to say heads in Somali. Madaxyo OR horeedaya.
Say heads in Somali. Madaxyo OR horeedaya.
The Somali word for heads is madaxyo OR horeedaya.
How do you say heads in Somali? Madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali vocabulary. Madaxyo OR horeedaya.
Heads, Somali translation: madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali: madaxyo OR horeedaya.
What is the Somali word for heads? Madaxyo OR horeedaya.
What’s the Somali word for heads? It’s madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali translation. Madaxyo OR horeedaya.
The Somali translation of heads is madaxyo OR horeedaya.
Somali word for heads: madaxyo OR horeedaya.
Translation of heads in Somali: madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali is madaxyo OR horeedaya.
In Somali translation of heads. Madaxyo OR horeedaya.
Heads in Somali vocab. Madaxyo OR horeedaya.
What’s the Somali for heads? Madaxyo OR horeedaya.

Somali

for

heads

: madaxyo OR horeedaya.