Posted on

Harm in Somali is wax-yeelo OR wax-yeelayn.

In Somali how do you say harm? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Q: What’s harm in Somali? A: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
How to say harm in Somali. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Say harm in Somali. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
The Somali word for harm is wax-yeelo OR wax-yeelayn.
How do you say harm in Somali? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali vocabulary. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm, Somali translation: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
What is the Somali word for harm? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
What’s the Somali word for harm? It’s wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali translation. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
The Somali translation of harm is wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Somali word for harm: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Translation of harm in Somali: wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali is wax-yeelo OR wax-yeelayn.
In Somali translation of harm. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
Harm in Somali vocab. Wax-yeelo OR wax-yeelayn.
What’s the Somali for harm? Wax-yeelo OR wax-yeelayn.

Somali

for

harm

: wax-yeelo OR wax-yeelayn.

Posted on

Healing in Somali is bogsasho OR raysad.

In Somali how do you say healing? Bogsasho OR raysad.
Q: What’s healing in Somali? A: bogsasho OR raysad.
How to say healing in Somali. Bogsasho OR raysad.
Say healing in Somali. Bogsasho OR raysad.
The Somali word for healing is bogsasho OR raysad.
How do you say healing in Somali? Bogsasho OR raysad.
Healing in Somali vocabulary. Bogsasho OR raysad.
Healing, Somali translation: bogsasho OR raysad.
Healing in Somali: bogsasho OR raysad.
What is the Somali word for healing? Bogsasho OR raysad.
What’s the Somali word for healing? It’s bogsasho OR raysad.
Healing in Somali translation. Bogsasho OR raysad.
The Somali translation of healing is bogsasho OR raysad.
Somali word for healing: bogsasho OR raysad.
Translation of healing in Somali: bogsasho OR raysad.
Healing in Somali is bogsasho OR raysad.
In Somali translation of healing. Bogsasho OR raysad.
Healing in Somali vocab. Bogsasho OR raysad.
What’s the Somali for healing? Bogsasho OR raysad.

Somali

for

healing

: bogsasho OR raysad.

Posted on

Housed in Somali is meelayn OR guri-siiyey.

In Somali how do you say housed? Meelayn OR guri-siiyey.
Q: What’s housed in Somali? A: meelayn OR guri-siiyey.
How to say housed in Somali. Meelayn OR guri-siiyey.
Say housed in Somali. Meelayn OR guri-siiyey.
The Somali word for housed is meelayn OR guri-siiyey.
How do you say housed in Somali? Meelayn OR guri-siiyey.
Housed in Somali vocabulary. Meelayn OR guri-siiyey.
Housed, Somali translation: meelayn OR guri-siiyey.
Housed in Somali: meelayn OR guri-siiyey.
What is the Somali word for housed? Meelayn OR guri-siiyey.
What’s the Somali word for housed? It’s meelayn OR guri-siiyey.
Housed in Somali translation. Meelayn OR guri-siiyey.
The Somali translation of housed is meelayn OR guri-siiyey.
Somali word for housed: meelayn OR guri-siiyey.
Translation of housed in Somali: meelayn OR guri-siiyey.
Housed in Somali is meelayn OR guri-siiyey.
In Somali translation of housed. Meelayn OR guri-siiyey.
Housed in Somali vocab. Meelayn OR guri-siiyey.
What’s the Somali for housed? Meelayn OR guri-siiyey.

Somali

for

housed

: meelayn OR guri-siiyey.

Posted on

Hire in Somali is kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.

In Somali how do you say hire? Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Q: What’s hire in Somali? A: kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
How to say hire in Somali. Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Say hire in Somali. Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
The Somali word for hire is kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
How do you say hire in Somali? Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Hire in Somali vocabulary. Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Hire, Somali translation: kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Hire in Somali: kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
What is the Somali word for hire? Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
What’s the Somali word for hire? It’s kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Hire in Somali translation. Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
The Somali translation of hire is kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Somali word for hire: kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Translation of hire in Somali: kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Hire in Somali is kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
In Somali translation of hire. Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
Hire in Somali vocab. Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.
What’s the Somali for hire? Kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.

Somali

for

hire

: kiraysasho OR kiraysad OR kiraysi.

Posted on

Honoured in Somali is sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.

In Somali how do you say honoured? Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Q: What’s honoured in Somali? A: sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
How to say honoured in Somali. Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Say honoured in Somali. Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
The Somali word for honoured is sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
How do you say honoured in Somali? Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Honoured in Somali vocabulary. Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Honoured, Somali translation: sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Honoured in Somali: sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
What is the Somali word for honoured? Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
What’s the Somali word for honoured? It’s sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Honoured in Somali translation. Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
The Somali translation of honoured is sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Somali word for honoured: sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Translation of honoured in Somali: sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Honoured in Somali is sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
In Somali translation of honoured. Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
Honoured in Somali vocab. Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.
What’s the Somali for honoured? Sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.

Somali

for

honoured

: sharfay OR xurmeeyey OR maamuusay.

Posted on

Headquarters in Somali is xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.

In Somali how do you say headquarters? Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Q: What’s headquarters in Somali? A: xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
How to say headquarters in Somali. Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Say headquarters in Somali. Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
The Somali word for headquarters is xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
How do you say headquarters in Somali? Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Headquarters in Somali vocabulary. Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Headquarters, Somali translation: xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Headquarters in Somali: xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
What is the Somali word for headquarters? Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
What’s the Somali word for headquarters? It’s xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Headquarters in Somali translation. Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
The Somali translation of headquarters is xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Somali word for headquarters: xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Translation of headquarters in Somali: xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Headquarters in Somali is xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
In Somali translation of headquarters. Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
Headquarters in Somali vocab. Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.
What’s the Somali for headquarters? Xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.

Somali

for

headquarters

: xarunta dhexe OR xafiiska madaxeed.

Posted on

Hauntings in Somali is xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.

In Somali how do you say hauntings? Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Q: What’s hauntings in Somali? A: xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
How to say hauntings in Somali. Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Say hauntings in Somali. Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
The Somali word for hauntings is xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
How do you say hauntings in Somali? Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Hauntings in Somali vocabulary. Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Hauntings, Somali translation: xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Hauntings in Somali: xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
What is the Somali word for hauntings? Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
What’s the Somali word for hauntings? It’s xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Hauntings in Somali translation. Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
The Somali translation of hauntings is xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Somali word for hauntings: xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Translation of hauntings in Somali: xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Hauntings in Somali is xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
In Somali translation of hauntings. Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
Hauntings in Somali vocab. Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.
What’s the Somali for hauntings? Xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.

Somali

for

hauntings

: xasuusyo maskaxda ku soo noq-noqota OR siiba xasuus xun.

Posted on

Hat in Somali is koofiyad OR koofi.

In Somali how do you say hat? Koofiyad OR koofi.
Q: What’s hat in Somali? A: koofiyad OR koofi.
How to say hat in Somali. Koofiyad OR koofi.
Say hat in Somali. Koofiyad OR koofi.
The Somali word for hat is koofiyad OR koofi.
How do you say hat in Somali? Koofiyad OR koofi.
Hat in Somali vocabulary. Koofiyad OR koofi.
Hat, Somali translation: koofiyad OR koofi.
Hat in Somali: koofiyad OR koofi.
What is the Somali word for hat? Koofiyad OR koofi.
What’s the Somali word for hat? It’s koofiyad OR koofi.
Hat in Somali translation. Koofiyad OR koofi.
The Somali translation of hat is koofiyad OR koofi.
Somali word for hat: koofiyad OR koofi.
Translation of hat in Somali: koofiyad OR koofi.
Hat in Somali is koofiyad OR koofi.
In Somali translation of hat. Koofiyad OR koofi.
Hat in Somali vocab. Koofiyad OR koofi.
What’s the Somali for hat? Koofiyad OR koofi.

Somali

for

hat

: koofiyad OR koofi.

Posted on

Hosted in Somali is marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.

In Somali how do you say hosted? Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Q: What’s hosted in Somali? A: marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
How to say hosted in Somali. Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Say hosted in Somali. Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
The Somali word for hosted is marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
How do you say hosted in Somali? Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Hosted in Somali vocabulary. Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Hosted, Somali translation: marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Hosted in Somali: marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
What is the Somali word for hosted? Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
What’s the Somali word for hosted? It’s marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Hosted in Somali translation. Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
The Somali translation of hosted is marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Somali word for hosted: marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Translation of hosted in Somali: marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Hosted in Somali is marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
In Somali translation of hosted. Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
Hosted in Somali vocab. Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.
What’s the Somali for hosted? Marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.

Somali

for

hosted

: marti-geliyey OR noqday xidhiidhiye barnaamij.

Posted on

Headed in Somali is wajahay OR u jihayastay.

In Somali how do you say headed? Wajahay OR u jihayastay.
Q: What’s headed in Somali? A: wajahay OR u jihayastay.
How to say headed in Somali. Wajahay OR u jihayastay.
Say headed in Somali. Wajahay OR u jihayastay.
The Somali word for headed is wajahay OR u jihayastay.
How do you say headed in Somali? Wajahay OR u jihayastay.
Headed in Somali vocabulary. Wajahay OR u jihayastay.
Headed, Somali translation: wajahay OR u jihayastay.
Headed in Somali: wajahay OR u jihayastay.
What is the Somali word for headed? Wajahay OR u jihayastay.
What’s the Somali word for headed? It’s wajahay OR u jihayastay.
Headed in Somali translation. Wajahay OR u jihayastay.
The Somali translation of headed is wajahay OR u jihayastay.
Somali word for headed: wajahay OR u jihayastay.
Translation of headed in Somali: wajahay OR u jihayastay.
Headed in Somali is wajahay OR u jihayastay.
In Somali translation of headed. Wajahay OR u jihayastay.
Headed in Somali vocab. Wajahay OR u jihayastay.
What’s the Somali for headed? Wajahay OR u jihayastay.

Somali

for

headed

: wajahay OR u jihayastay.